Ekokryminologia - nowy kierunek studiów podyplomowych

Prawo karne Szkolnictwo wyższe

Studia mają przybliżyć zagadnienia z kryminologii w aspekcie ochrony środowiska, ekologii, przestępstw i terroryzmu ekologicznego. Adepci nowego kierunku zajmą się zagadnieniami z zakresu ochrony żywności, środowiska oraz poznają tajniki podejmowania działań specjalistycznych dotyczących tworzenia ekspertyz materiału dowodowego.

21.01.2022

Unijny projekt pozwoli na wsparcie studentów z autyzmem

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Wsparcie w procesie komunikacji z pracownikami uczelni, oferowane studentom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - to cel ogólnopolskiego projektu „Asystent studenta z ASD”, realizowanego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), który jest finansowany z Funduszy Europejskich i wpisuje się w założenia rządowego programu Dostępność Plus.

19.01.2022

MEiN podaje dane o szczepieniach na uczelniach - pozyskanie prawnie wątpliwe

Szkolnictwo wyższe Koronawirus szczepienia

Środowisko akademickie jest jedną z najlepiej zaszczepionych przeciwko COVID-19 grup w Polsce - wynika z danych publikowanych przez resort edukacji i nauki. Podano również, na jakich uczelniach jest najwyższy poziom wyszczepienia. Problemem może być natomiast to, skąd takie dane w ogóle pozyskano.

19.01.2022

MEiN: To uczelnia wybiera, jak pracować

Zajęcia na uczelniach mogą odbywać się w trybie zdalnym, stacjonarnym czy hybrydowym, nie planujemy jakichkolwiek decyzji dotyczących wprowadzenia przymusu prowadzenia zajęć w określony sposób - powiedział wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki. Dodał, że wszystko będzie zależeć od decyzji władz uczelni.

17.01.2022

Obecna aplikacja za droga dla młodego prawnika? Wraca temat "uniwersyteckiej"

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Poprawmy prawo

Jest drogo - bo oprócz kosztów aplikacji są te związane z dojazdami, książkami, wynajmem pokoju. Patroni nie zawsze płacą za pracę, a do tego dochodzi niejednolity program szkoleń - tak w skrócie można podsumować uzasadnienie petycji do Sejmu w sprawie ustanowienia aplikacji uniwersyteckiej. Do pomysłu sceptycznie nastawieni są adwokaci i radcy, ale i same uniwersytety.

17.01.2022

Administratywista to nie prawnik, ale z doktoratem może zdać egzamin adwokacki

Prawnicy Dla studenta Poprawmy prawo

Wprawdzie studia prawnicze i administracyjne odbywają się z reguły na tych samych wydziałach, to co do zasady tylko absolwenci tych pierwszych mogą zostać adwokatami lub radcami prawnymi. Chyba, że administratywista zrobi doktorat z prawa, wtedy bez aplikacji może zdać egzamin zawodowy. Teoretycznie umożliwiają to przepisy, chociaż z wpisem na listę jest już problem.

13.01.2022

Prof. Hańderek: Minister psuje uniwersytety

Szkolnictwo wyższe

To, co minister Czarnek proponuje szkołom wyższym, jest rozmyciem granic, osłabieniem uniwersytetu. Medyczna szkoła zawodowa? W Konstytucji dla nauki uniwersytet został sprowadzony do szkoły zawodowej. Teraz zaś bierzemy szkoły, które nie były uniwersytetami i robimy z nich nie wiadomo co. Za chwilę będziemy się bali pójść do lekarza - mówi dr hab. Joanna Hańderek.

11.01.2022

SN odpowie na pytanie o lustrację studentów szkół resortu spraw wewnętrznych

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

W lutym Sąd Najwyższy zajmie się pytaniem, czy sam fakt studiowania w szkołach resortu spraw wewnętrznych na przełomie lat 1989-90 wystarczy do uznania za osobę, która pracowała lub służyła w organach bezpieczeństwa PRL w rozumieniu ustawy lustracyjnej. Pytanie do SN skierował Rzecznik Praw Obywatelskich.

07.01.2022

Dopóki śmierć was nie rozłączy - aktualne w małżeństwie, ale już nie na uczelni

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Poprawmy prawo

Śmierć studenta lub doktoranta nie jest według przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce przesłanką skreślenia go z listy. Wykreślony z niej zostanie doktorant, który nie złoży pracy w terminie, ale już nie ten, który tej pracy nie złoży już nigdy. Choć nie powoduje to większych trudności praktycznych, wskazuje na brak konsekwencji ustawodawcy.

05.01.2022

Rusza nabór do nowego programu "Perły nauki"

Zarządzanie oświatą

Zapewnienie szczególnie uzdolnionym studentom warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego - to cel programu "Perły nauki". Rozpoczynający się właśnie nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia potrwa od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r.

03.01.2022

Rok 2021 na uczelniach: nowe wykazy czasopism, nowe zasady ewaluacji

Szkolnictwo wyższe

Rok 2021 to ostatni rok, który brany jest pod uwagę przy ewaluacji działalności naukowej - resort nauki kilkakrotnie zmienił w tym roku wykazy, które decydują o wynikach tego procesu. Zmianie uległo również rozporządzenie przesądzające o tym, kto decyduje, od jakiej wartości nalicza się kategorię decydującą dla uprawnień i finansowania danej uczelni.

31.12.2021

Kolejny apel o punktowanie glos i prawniczych komentarzy

Prawnicy Szkolnictwo wyższe Poprawmy prawo

Glosy i komentarze powinny być punktowane, a co za tym idzie, brane pod uwagę przy ewaluacji działalności naukowej - ten argument wraca m.in. z uwagą, że takie publikacje ma na koncie m.in. sam minister nauki. O punktowanie glos i komentarzy upominał się już rzecznik praw obywatelskich i jak dowiaduje się Prawo.pl, do tematu wróci on po nowym roku.

23.12.2021

Nowy wykaz czasopism - po raz kolejny "bez żadnego trybu"

Szkolnictwo wyższe

Minister edukacji i nauki opublikował kolejną aktualizację wykazu czasopism punktowanych - zyskały m.in. takie czasopisma, jak "Pedagogika Katolicka". Zmiana budzi te same wątpliwości, co poprzednia jej wersja - modyfikacje również wprowadzono z pominięciem przepisów.

21.12.2021

Politechnika Wrocławska dołączyła do Unite! – europejskiej sieci uniwersytetów

Politechnika Wrocławska dołączyła do europejskiej sieci uniwersytetów „Unite!” – University Network for Innovation, Technology and Engineering. To organizacja, której celem jest innowacyjne kształcenie inżynierów, a jedną z możliwości jest uzyskanie dyplomu łączącego studia w kilku krajach Unii Europejskiej. Sieć Unite! powstała w 2019 r. dzięki inicjatywie Komisji Europejskiej.

16.12.2021

Inicjatywa Pracownicza UJ i UP apeluje o poprawę warunków pracy i płacy

Pracownicy krakowskich uczelni kierują apel do ministra edukacji i nauki, rządu i wszystkich partii politycznych w dniu czytania projektu budżetu państwa w Sejmie. O lepsze warunki pracy i płacy zaapelowali we wtorek przedstawiciele związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

15.12.2021

Uczelnie wciąż bez podstaw do organizacji zajęć tylko dla zaszczepionych

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna

Nie ma przepisów, które umożliwiałyby uczelniom podział na studentów zaszczepionych i niezaszczepionych - nie mogą tego robić nawet niepubliczne uczelnie i to nawet, gdy w grę wchodzą praktyki w szpitalach. Niektóre uczelnie próbowały nawet stosować takie zasady, ale obowiązujące obecnie rozporządzenie daje rektorom tylko możliwość przejścia na nauczanie zdalne lub hybrydowe.

14.12.2021

Studenci nie chcą likwidacji stażu podyplomowego dla lekarzy

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia planuje likwidację stażu podyplomowego dla lekarzy. Taką decyzję krytykują studenci zrzeszeni w Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Ich zdaniem staż jest potrzebny i jego usunięcie może negatywnie wpłynąć na jakość ochrony zdrowia.

13.12.2021

Trwa nabór do programu „Sport Akademicki” w 2022 r.

Szkolnictwo wyższe

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” w 2022 roku - na realizację programu w tej edycji przeznaczona została kwota 10 mln zł. Wnioski należy nadsyłać do 10 stycznia 2022 r. - a samo zadanie może być realizowane do końca 2022 r.

10.12.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski