SA: Wyłudzenie dotacji unijnych zakończone naprawieniem szkody

Prawo karne

Oskarżeni, którzy założyli przedsiębiorstwo i prowadzili fikcyjną działalność gospodarczą, chcieli uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W tym celu posługiwali się sfałszowanymi bądź nierzetelnymi dokumentami. Sąd uznał winę oskarżonych i nakazał im zwrot wyłudzonych 22 milionów złotych wraz z odsetkami.

30.11.2023

„Poprawmy prawo” - zgłoś przepisy do zmiany, wygraj dostęp do LEX

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo

Trwa 4. edycja akcji "Poprawmy prawo", prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Po raz kolejny chcemy wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które wymagają pilnej poprawy. Szczególnie zwracamy uwagę na regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych regulacji zapraszamy również naszych Czytelników.

29.11.2023

RPO: Sąd ukarał obywatela Ukrainy, ale nie sprawdził, kiedy jego prawo jazdy straciło ważność

Prawo karne Ukraina

Obywatel Ukrainy został ukarany przez sąd grzywną za prowadzenie w lutym 2023 r. samochodu bez uprawnień - miał bowiem nieważne ukraińskie prawo jazdy. RPO zaskarżył kasacją wyrok wskazując, że zgodnie z ustawą w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. za ważne w Polsce uznaje się także ukraińskie prawa jazdy, których termin ważności już upłynął.

27.11.2023

SN: Nagana dla adwokata za groźby w sms-ach

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odpowiedzialności adwokata nie wyłącza twierdzenie, że obwiniony działał we własnym imieniu i w sferze jego prywatnych interesów. Wypowiedzenie przez klientkę pełnomocnictwa wcale nie oznacza, że korespondencja z nią nie jest już korespondencją zawodową – orzekł Sąd Najwyższy uznając, że groźby wobec mocodawczyni w kierowanych do niej sms-ach zasługują na karę nagany.

27.11.2023

Sędziowie kwestionujący niezależność TK nie będą karani

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sędzia ma prawo stosować prawo europejskie, Konstytucję oraz wyroki Trybunału Praw Człowieka w Starsburgu i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym badać prawidłowość powołania organów takich jak Trybunał Konstytucyjny czy Krajowa Rada Sądownictwa – orzekł Sąd Najwyższy w sprawie sędziego obwinionego o przekroczenie uprawnień.

25.11.2023

Nęcenie zwierząt jest dozwolone w określonych granicach

Prawo karne Środowisko

Papryka, banany, ogórki, cytryny, marchewka, cebula, kapusta – pod ambonami myśliwskimi można znaleźć niemal wszystko to, co na stoiskach w warzywniakach, tylko często nadpleśniałe i nadpsute. Tymczasem nęcenie zwierząt jest dozwolone, ale tylko w ściśle wskazanych okolicznościach, co jest często łamane.

25.11.2023

Wspólnik może już ścigać karnie zarząd narażający spółkę na szkodę

Prawo karne Spółki Prawo gospodarcze

Już sama konstrukcja tego przestępstwa w praktyce tworzy ryzyko negatywnego wpływu na rynek, zniechęcając kadrę zarządzającą do proaktywnych działań. Teraz jednak dochodzi do tego powiększenie grona osób mogących inicjować ściganie. Realnym skutkiem zmian może być więc zachowawczość menedżerów, obawiających się ewentualnego procesu karnego, choćby miał on ostatecznie zakończyć się umorzeniem bądź uniewinnieniem - piszą Rafał Karbowniczek i Małgorzata Karasińska z kancelarii DZP.

23.11.2023

Znani prawnicy w nowym Trybunale Stanu

Prawo karne

Sejm wybrał 21 listopada br. członków Trybunału stanu. W skład tego gremium, które jest rodzajem sądu, weszli znani prawnicy: Jacek Dubois, Przemysław Rosati, Marcin Radwan-Röhrenschef, Kamila Ferenc, a także były marszałek Sejmu - Józef Zych. Przed Trybunałem mogą stanąć ministrowie, posłowie i senatorowie, a także - prezydent, jeśli złamali Konstytucję.

21.11.2023

SN: Radca prawny nie wydał klientce zasądzonego odszkodowania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny, który wygrał w sądzie odszkodowanie i zadośćuczynienie dla klientki, nie poinformował jej o tym i nie przelał natychmiast zasądzonych odszkodowań na jej konto. Pieniądze nie zostały również zdeponowane na odrębnym rachunku. Dlatego słusznie został ukarany karą pieniężną i zakazem patronatu - uznał Sąd Najwyższy.

21.11.2023

Policja znajduje więcej zaginionych osób niż jest zgłoszonych

Prawo karne Administracja publiczna

Zaangażowanie Policji w poszukiwanie zaginionych osób zależy od wielu czynników. Inaczej szuka się dorosłego, inaczej dziecka, a jeszcze inaczej nastolatka, który zaginął po raz kolejny. Odnajdują się także osoby zaginione wiele lat temu. Dzieje się tak dlatego, że często poszukiwania zaczynają się z opóźnieniem. Najtrudniej znaleźć samobójców – twierdzą eksperci. Ale ostatnio w poszukiwaniach pomaga sztuczna inteligencja, która przyspieszyła odnalezienia. W Polsce każdego roku ginie prawie 13 tysięcy osób.

18.11.2023

Działa już aplikacja do zbierania informacji o zbrodniach wojennych w Ukrainie

Prawo karne

Fundacja Sunflowers uruchomiła aplikację do zbierania informacji o dowodach zbrodni prawa międzynarodowego popełnionych w Ukrainie i szkodach poniesionych w związku z trwającą tam wojną. System - jak zapewniono - jest w pełni bezpieczny, umożliwia przechowywanie zarówno relacji, jak i np. zdjęć czy nagrań, i ma być wsparciem nie tylko dla międzynarodowych, ale i krajowych organów prowadzących śledztwa w tego typu sprawach.

16.11.2023

SN: W systemie nakazowym skazano kierowcę dwa razy za to samo

Prawo karne Prawnicy

Komendant Policji dwa razy składał ten sam wniosek o ukaranie wobec tego samego kierowcy. A sąd rejonowy dwa razy orzekał w tej samej sprawie. Sąd Najwyższy umorzył drugie postępowanie w sprawie prowadzenia samochodu przez mężczyznę, który nie miał uprawnień, bo wcześniej miał już orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

16.11.2023

Zatrzymani bezprawnie wolontariusze niosący pomoc dostaną po 10 tys. zł

Prawo karne

Osobom niosącym z altruistycznych przesłanek pomoc humanitarną należy się szacunek, a nie represje i udział w uciążliwych czynnościach organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. Zatrzymanie wolontariuszy i pozbawienie ich wolności przez zamaskowanych żołnierzy było niesłuszne, dlatego poszkodowanym należy się zadośćuczynienie w wysokości 10 tys. zł.

16.11.2023

Seksistowskie i homofobiczne wypowiedzi będą ścigane z urzędu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Mowa nienawiści ze względu na płeć lub orientację seksualną będzie ścigana z urzędu - taki zapis znalazł się w zawartej w piątek umowie koalicyjnej. Nie wiadomo jeszcze, jaki kształt przybierze nowy przepis - najpewniej zmodyfikowany zostanie art. 257 kodeksu karnego, który penalizuje napaść z powodu ksenofobii i rasizmu. Pytanie jednak, czy taka zmiana wystarczy, czy potrzebna jest jeszcze zmiana podejścia i praktyki organów ścigania.

15.11.2023

Precedensowa uchwała SN w sprawie prezesa Nawackiego

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Konflikt między prawem europejskim a krajowym prezes Maciej Nawacki rozstrzygnął według orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego odmówiła podjęcia uchwały uchylającej immunitet prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie. Został on oskarżony przez sędziego Pawła Juszczyszyna o przekroczenie uprawnień, nadużycie obowiązków oraz złośliwe i uporczywe naruszanie prawa pracownika.

14.11.2023

Plan ochrony dzieci przed przestępczością seksualną będzie ogłoszony najpóźniej 22 listopada

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne

Blisko cztery tygodnie mija od momentu, gdy Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępczości Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Osób Małoletnich na lata 2023–2026. Prace nad nim trwały wiele miesięcy, podstawa do niego znalazła się w tzw. ustawie Kamilka. Nadal próżno go jednak szukać w Monitorze Polskim. Jak poinformowało nas CIR, zostanie ogłoszony najpóźniej 22 listopada br.

14.11.2023

SA: Zabójca generała Papały nadal nieznany

Prawo karne

Sąd Apelacyjny w Warszawie uniewinnił 13 października br. złodzieja samochodów Igora M. pseudonim Patyk z zarzutu zabójstwa byłego szefa polskiej Policji Marka Papały. Zbrodnia sprzed 25 lat nadal pozostaje niewyjaśniona. Sąd II instancji nie dał wiary zeznaniom świadka koronnego. W sprawie zachodzą poważne wątpliwości i te wątpliwości nie mogą doprowadzić do wyroku innego, niż uniewinnienie – podkreślił sąd odwoławczy.

13.11.2023

SN: Niedopuszczalne szkalowanie lekarza w sieci przez koleżankę po fachu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Publiczne pomawianie jednego lekarza przez drugiego jest złamaniem etyki zawodu – orzekł Sąd Najwyższy i utrzymał w mocy karę upomnienia dla lekarski zarzucającej innej lekarce błąd medyczny. Jednak tego błędu nie potwierdzili biegli. Także prokurator nie dopatrzył się popełnienia przestępstwa. Natomiast sąd cywilny orzekł, że obwiniona lekarka naruszyła dobra osobiste pomawianej.

13.11.2023

Wciąż nie wiadomo, jakich konkretnie obiektów nie można fotografować

Prawo karne Wojsko

Nie wiadomo, którym obiektom ważnym dla bezpieczeństwa państwa nie będzie można robić zdjęć. Jednak dopóki obiekty te nie zostaną odpowiednio oznakowane, zakaz ich fotografowania i filmowania nie obowiązuje. Problemów z interpretacją nowych przepisów jest jednak sporo. Mieszkańcy przygranicznych terenów i turyści powinni szczególnie uważać.

13.11.2023

SN: Krytyka prezesa w interesie publicznym jest dozwolona

Prawo karne

Jeśli oskarżony o zniesławienie działa przede wszystkim w interesie członków spółdzielni mieszkaniowej, a nie w zamiarze ugodzenia bezpośrednio w dobre imię prezesa, to nie może ponieść odpowiedzialności karnej – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Uchylił przy tym wyrok uznający winę członka spółdzielni i uniewinnił go, gdyż treść wypowiedzi mieściła się w granicach prawa do swobodnej wypowiedzi i dozwolonej krytyki.

12.11.2023
1  2  3  4  5    97