SN: Zachowanie prokuratora nie miało związku ze śmiercią poszkodowanej

Prawo karne

Prokurator stanął przed sądem dyscyplinarnym z powodu zlekceważenia poszkodowanej. Został uniewinniony od zarzutu naruszenie godności urzędu, gdyż kobieta została zabita przez sprawcę, wobec którego zastosował zakaz zbliżania się. Sąd Najwyższy uznał, że w tym stanie rzeczy, gdy sprawca nie stawił się na badania psychiatryczne, obwiniony prokurator nie musiał zastosować surowszego środka w postaci aresztu.

14.09.2023

Prokurator doprowadzony siłą na badania bez kary dyscyplinarnej

Prawo karne Prawnicy

Jeśli prokurator wzywany przez sąd na poddanie się badaniom psychiatrycznym nie stawia się, można go zatrzymać i doprowadzić siłą. Zatrzymanie prokuratora w czasie pracy, zakucie w kajdanki i zastosowanie aresztu - było jednak nieprawidłowe. Sąd Najwyższy uznał, że czyn prokuratora jest mniejszej wagi – odstąpił od kary i uniewinnił go.

12.09.2023

System szkolenia kierowców - miażdżący raport NIK

Prawo karne Samorząd terytorialny Transport

System szkolenia kandydatów na kierowców działa fatalnie. Problemy występują na każdym etapie - od jakości kursów, pracy instruktorów, działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, po pracę egzaminatorów- zdiagnozowała NIK. W efekcie Polska od lat zajmuje jedno z ostatnich miejsc w UE pod względem bezpieczeństwa na drogach, a w grupie wiekowej kierowców 18-24 lat jest największy procent sprawców wypadków. Wypadki i kolizje kosztują rocznie ponad 39 mld zł.

11.09.2023

Doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez prof. Wróbla oceni SN

Prawo karne

Prokuratorzy, którzy występują na co dzień w Sądzie Najwyższym, gdy słyszą o dołączeniu do akt sprawy akt osobowych sędziego, nie protestują, nie inicjują postępowania z urzędu, bo od lipca 2022 r. obowiązuje procedura testowa, wprowadzona nowelizacją prezydenta. I dopiero teraz Krajowa Rada Sądownictwa wniosła doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez prof. Włodzimierza Wróbla, jakoby przekroczył kompetencje.

11.09.2023

SN: Uniewinnienie od ukrywania fałszywych euro

Prawo karne

Oskarżony przechowywał podrobione banknoty euro. Ale nie wiadomo czy chciał je wykorzystać. Jednak sąd pierwszej instancji uniewinnił go od zarzutu przechowywaniu fałszywych pieniędzy w celu...

09.09.2023

Trudno pozbyć się myśliwych z własnych terenów

Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko

Niełatwo jest zakazać polowań na własnym gruncie, szczególnie gdy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli. Przepisy są niejasne, a dominuje interpretacja, że konieczny jest w tym celu osobisty kontakt ze starostą, któremu składa się stosowne oświadczenia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie spieszy się z wprowadzaniem ułatwień dla właścicieli nieruchomości.

09.09.2023

Szpiegowanie w nowej odsłonie i zakaza fotografowania - ustawa opublikowana

Prawo karne

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę, której celem jest zwalczanie wrogich służb wywiadowczych, które wykorzystują dezinformację. Jednak nowela jest źle przygotowana. Zagrożone są przysięgi wojskowe. A zupełnie niezrozumiałe jest – w dobie zdjęć satelitarnych i dronów – wprowadzanie zakazu fotografowania obiektów cywilnych ważnych dla bezpieczeństwa państwa.

08.09.2023

Skazany na dozór elektroniczny nie może zmienić adresu

Prawo karne

Sąd zdecydował, że skazany za niepłacenie alimentów nie może dalej odbywać kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Powodem był fakt, że w sytuacji osobistej, życiowej, zdrowotnej i majątkowej skazanego nie zachodzą żadne szczególne okoliczności. Wyprowadzenie się pod inny adres i niestawiennictwo na rozprawie przesądziło o odbywaniu kary w więzieniu.

08.09.2023

Mikołaj Kozak: Iluzja postępowania dowodowego w sprawach o zniesławienie

Prawo karne

W ostatnim czasie dostrzegalna i niepokojąca jest praktyka kierowania przez sądy spraw o zniesławienie z art. 212 kodeksu karnego na posiedzenie celem ich umorzenia już „na starcie”, bez wyznaczenia terminu rozprawy i przesłuchania kogokolwiek. Dopiero w prywatnym akcie oskarżenia wnioskowani są świadkowie, którzy, obok oskarżyciela prywatnego, mają potwierdzić zaprezentowaną „wersję” - pisze Mikołaj Kozak, adwokat z Kancelarii Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.

07.09.2023

SN: Kara łączna bez warunkowego zawieszenia

Prawo karne

W sytuacji gdy przypisane oskarżonemu przestępstwa zostały popełnione po 1 lipca 2015 r., nie istnieje możliwości zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary łącznej pozbawienia wolności przekraczającej rok, orzeczonej na podstawie kar jednostkowych wymierzonych za popełnione czyny – orzekł Sąd Najwyższy uwzględniając kasację Prokuratora Generalnego. Uchylił wyrok sądu I instancji za znieważenie i groźby wobec ochroniarza.

06.09.2023

SN: Leczenie raka metodą reiki i unikanie szpitala nie spowodowało zgonu

Prawo karne Pacjent

Terapeuta pomagał pacjentce zwalczać raka metodą reiki. Pacjentka zmarła. Prokurator postawił mu więc zarzuty przyczynienia się do śmierci i oszustwo. Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący i nakazał wyjaśnić, czy SMS oskarżonego do pacjentki, w którym odradzał jej leczenie szpitalne było wprowadzeniem w błąd. A także, czy, ulegając sugestiom lekarza, niekorzystnie rozporządziła mieniem.

05.09.2023

Skuteczna, bezstronna i niezależna od polityki kontrola służb

Prawo karne

Polskie służby odpowiedzialne za dbanie o bezpieczeństwo obywateli nie informują o inwigilacji osób poddanych kontroli operacyjnej. Można się o tym dowiedzieć dopiero z aktu oskarżenia. Jednakże w 2022 r. tylko 13 proc. podsłuchów prowadzonych przez policję przyniosło materiały do procesu karnego. Pozostałe osoby, których prywatność została naruszona, nigdy się o tym nie dowiedzą.

05.09.2023

Nawet uciążliwa choroba nie przywraca terminu do wniesienia skargi

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie silna biegunka, lecz błąd urzędnika w kancelarii może być powodem przywrócenia terminu do wniesienia skargi czy zażalenia – stwierdzają sądy administracyjne, karne i cywilne. Zwolnienie lekarskie od pracy nie jest potwierdzeniem braku winy zainteresowanego w uchybieniu terminu. Nie wyklucza bowiem ono możliwości dokonania czynności procesowej przez domownika lub substytuta.

02.09.2023

SA: Błędnie rozpoznani napastnicy, choć mieli alibi

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd I instancji skazał dwóch mężczyzn za pobicie kobiet o ciemnej karnacji - miał być to atak na tle nienawiści rasowej. Jednak okazało się, że mieli oni alibi i nie uczestniczyli w bójce w restauracji. Apelacja skazanych okazała się skuteczna i zostali oni uniewinnieni przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, który nie nabrał przekonania, iż oskarżeni zostali prawidłowo rozpoznani.

02.09.2023

Sędzia, który orzekał sam, też musi odbyć naradę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nieprzeprowadzenie narady przez sędziego, który orzekał jednoosobowo, przed sporządzeniem i ogłoszeniem postanowienia oraz ogłoszenie postanowienia niezwłocznie po udzieleniu głosu stronom - miało wpływ na treść orzeczenia, pomijało niezbędną fazę orzekania. Nie odbyła się narada. Dlatego należy powtórzyć postępowanie przed sądem pierwszej instancji – orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

30.08.2023

Posłowie chcą kolejny raz ułatwić dostęp do broni

Prawo karne Administracja publiczna

Posłowie z komisji deregulacyjnej uznali, że przy wydawaniu pozwolenia na broń policja niewłaściwie interpretuje przesłankę „nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego”. Posłowie chcą też pozbawić komendantów wojewódzkich policji prawa wnoszenia odwołania od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego wnioskującego. Przeciwny jest prokurator generalny.

29.08.2023

Miłosne uniesienie spowodowało wstrząs septyczny, mężczyzna nie uniknął kary

Prawo karne

Oskarżony podjął decyzję o realizacji swojej fantazji seksualnej pod wpływem seksualnego podniecenia, uniesienia podczas fizycznego zbliżenia z partnerką i był przekonany o braku przeciwskazań dla zdrowia partnerki. Naruszył reguły ostrożności i spowodował skutek, który mógł przewidzieć, a zatem nie należy mu się kara wyższa niż pięć miesięcy więzienia – orzekł sąd II instancji.

26.08.2023

Zniszczenie swojej karty do głosowania nie jest przestępstwem

Prawo karne Samorząd terytorialny Wybory

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zasugerował podczas briefingu prasowego, jakoby zniszczenie (przedarcie) swojej karty referendalnej, mogło stanowić przestępstwo określone w art. 248 pkt. 3 kodeksu karnego. Taka interpretacja jest błędna. Wyborca w czasie między wydaniem karty do głosowania a jej umieszczeniem w urnie, może nią dysponować zgodnie ze swoją wolą - pisze Dariusz Dutkowski, adwokat.

24.08.2023

SN: Ogłoszenie wyroku jest konieczne, inaczej proces trzeba ponowić

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wyrok musi być ogłoszony, nawet przy pustej sali sądowej. Jeśli sędzia nie ogłosi wyroku, sporządzony i podpisany wyrok nie uzyskuje statusu wyroku w znaczeniu prawnym, jako, że nie został jeszcze wydany – stwierdził Sąd Najwyższy i dodał, że apelacja od nieogłoszonego wyroku traktowana jest jak niebyła. W rezultacie należy ponowić w całości przewód sądowy.

22.08.2023

SN: Utrata nogi po ataku nożowniczki wymaga stosownego zadośćuczynienia

Prawo karne

Kobieta zaatakowała pokrzywdzonego bez jakiegokolwiek racjonalnego powodu, powodując u mężczyzny ciężkie kalectwo i amputację prawej nogi. Sądy wahały się jaką rekompensatę przyznać - raz zasądzały milion zł, innym razem 150 tys. złotych. Sąd Najwyższy uznał, że wyrok trzeba uchylić i przeanalizować jak utrata nogi wpływa na niepełnosprawność i zmianę dotychczasowego życia młodego człowieka.

19.08.2023