NSA: Można pić alkohol w miejscach publicznych, jeśli radni pozwolą

Samorząd terytorialny

Dobra wiadomość dla osób, które chcą się bawić na Sylwestra w miejscach publicznych - sądy administracyjne nie wykluczają możliwości wprowadzenia przez radę gminy odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym. NSA utrzymał w mocy wyrok WSA oddalający skargę prokuratora. I wskazał, że uchwała miała legalne podstawy, uzasadnienie oraz motywy.

05.12.2022

Prezes PiS chce ograniczenia władzy samorządów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

W Polsce skonstruowano taki system, że nadzór nad samorządami jest słaby i powierzony sądom - powiedział w sobotę w Zielonej Górze prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Stwierdził, że w innych krajach nadzór władzy centralnej nad samorządem jest większy. I dodał, że wielkim zadaniem kierowanej przez niego partii jest, aby to zmienić.

04.12.2022

Kulawy system pomocy dzikim zwierzętom po wypadkach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

W razie wypadku z udziałem zwierzęcia, kierowca powinien powiadomić o konieczności pomocy odpowiednie służby. To, czy muszą one udzielić pomocy zwierzęciu i kto za tę pomoc musi zapłacić, jest już dyskusyjne. Spory budzi też, czy ochrona zwierząt pochodzących z wypadków jest zadaniem własnym gminy. Organizacje społeczne biorą sprawy we własne ręce.

03.12.2022

Teatrom i muzeom niełatwo będzie zmniejszyć o 10 procent pobór prądu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Teatry i muzea już w grudniu będą musiały się wykazać dziesięcioprocentową oszczędnością prądu. W wielu przypadkach będzie to trudne do wykonania, bo najbliższe tygodnie są już od dawna zaplanowane na koncerty, spektakle i inne imprezy. Prezes URE może nakładać kary za niedopełnienie tego obowiązku, ale może od nich odstąpić w uzasadnionych przypadkach.

03.12.2022

RPO pyta 36 samorządów, kiedy uchylą uchwały anty-LGBT

Samorząd terytorialny

Choć NSA potwierdził, że samorządowe uchwały „anty-LGBT" podjęto bez podstawy prawnej i są nieważne z powodu rażącego naruszenia prawa, to nadal takie akty obowiązują w 24 gminach i 12 powiatach. RPO wystąpił do tych samorządów o ich uchylenie wskazując, że narażają mieszkańców nie tylko na nierówne traktowanie, ale i utratę finansowego wsparcia ze środków unijnych.

02.12.2022

Sejmik wojewódzki dosypie pieniędzy na utrzymanie WORD i pensje egzaminatorów

Samorząd terytorialny

Województwa mogą przyznawać dotacje podmiotowe lub celowe wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego. Uchwały sejmiku województwa mają regulować także wynagrodzenia egzaminatorów oraz opłaty za egzaminy na prawo jazdy, ale nie mogą one przekroczyć ustawowego poziomu maksymalnego - wynika z uchwalonej w czwartek przez Sejm nowelizacji ustaw Prawo o ruchu drogowym i o kierujących pojazdami.

02.12.2022

Mimo rządowego wsparcia pustostanów raczej nie ubędzie

Samorząd terytorialny Nieruchomości

Z danych GUS wynika, że blisko 12 proc. mieszkań w Polsce to pustostany. Ponad 60 proc. z nich to lokale komunalne, bardzo często w złym stanie. Choć rząd informuje o kolejnych programach wsparcia i ułatwieniach prawnych w zagospodarowaniu pustostanów, ich liczba nie maleje. Samorządowcy i prawnicy wskazują, że problemem są nie tylko pieniądze.

02.12.2022

Sejm uchwalił ustawę o zamrożeniu taryf gazowych i dodatku dla wybranych gospodarstw

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o zamrożeniu taryfy na gaz dla wszystkich gospodarstw domowych na poziomie taryfy z 2022 roku bez względu na próg dochodowy. Jego cena maksymalna wyniesie 200,17 zł za MWh. Będzie też zwrot pobranego VAT dla osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

01.12.2022

Już obowiązuje nowelizacja mająca wspierać poprawę warunków mieszkaniowych

Samorząd terytorialny Domowe finanse Budownictwo

Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, które umożliwiają ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzają też nowe instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków.

01.12.2022

Projekt odblokowujący budowę farm wiatrowych wciąż w zamrażarce sejmowej

Samorząd terytorialny Środowisko Prawo gospodarcze

Minister rozwoju zapowiadał, że projekt ustawy wiatrakowej trafi pod obrady Sejmu w tym tygodniu, tak się jednak nie stało. Tymczasem w parlamencie jest już od połowy lipca. Do tej pory nie podjęto jednak nad nim żadnych prac legislacyjnych. Ustawa jest bardzo potrzebna. Ma bowiem odblokować budowę farm wiatrowych w Polsce, produkujących tanią energię.

01.12.2022

Stopnie alarmowe Bravo i Charlie-CRP przedłużone do 28 lutego 2023 roku

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Premier Mateusz Morawiecki przedłużył do 28 lutego 2023 r. obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na obszarze Polski i wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami. Nadal będzie obowiązywał w kraju trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP). Drugi stopień alarmowy Bravo dotyczy przypadku zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia o charakterze terrorystycznym, alarm CHARLIE-CRP - zagrożenia cyberterroryzmem.

01.12.2022

30 listopada ostatni dzień na złożenie wniosków o dodatek węglowy lub na inne źródła ciepła

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy Węgiel

Tylko do 30 listopada można złożyć wniosek o dodatek węglowy lub dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła: oleju opałowego, gazu LPG, drewna kawałkowego lub innej biomasy. Dziś mija też termin złożenia wniosków przez tzw. podmioty wrażliwe. Od 1 grudnia urzędy zaczną przyjmować wnioski o dodatek elektryczny.

30.11.2022

Pracodawcy zaczynają dostrzegać potencjał osób z niepełnosprawnościami

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy

Drugi kwartał 2022 roku w Polsce zakończył się z prawie 150 tys. nieobsadzonych miejsc pracy – wynika z danych GUS. Problem z deficytem pracowników może być jednym z kluczowych wyzwań pracodawców również w kolejnych latach. Warto więc rozważyć otwarcie organizacji na wykorzystanie kompetencji i potencjału osób z niepełnosprawnościami, z których aż 2,3 mln pozostawało biernymi zawodowo w II kwartale br.

30.11.2022

Rząd: Przebywający w Polsce Ukraińcy będą płacić za utrzymanie

Samorząd terytorialny Ukraina

Rząd chce, aby obywatele Ukrainy, którzy przebywają Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, uczestniczyli w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem. Dookreślone zostanie także wypłacanie obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych, takich jak np. „500+” czy „300+”. W 2023 r. kontynuowane będzie finansowe wsparcie z budżetu państwa dla  samorządów na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

29.11.2022

Sprzedaż węgla przez gminy z pełnym odliczeniem VAT i bez prewspółczynnika

Samorząd terytorialny Finanse samorządów VAT Rachunkowość

Sprzedaż węgla kamiennego przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz gospodarstw domowych nie tylko nie wymaga stosowania kas rejestrujących przez gminy, ale też uprawnia gminę do pełnego odliczenia VAT. Stanowi bowiem wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma też konieczności stosowania odliczenia proporcjonalnego tzw. prewspółczynnika VAT.

29.11.2022

Dodatek węglowy - nie ma możliwości nadania adresu lokalowi znajdującemu się w budynku

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Interpretacja przepisów przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, stwierdzająca, że możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania jest błędna, bo podjęcie jakichkolwiek „kroków formalnych” w celu nadania adresu lokalowi mieszkalnemu nie ma podstaw prawnych i musi się skończyć odmową nadania adresu.

28.11.2022

Wyodrębnienie adresu pod dodatek węglowy może być niemożliwe

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje, że osobno funkcjonujące gospodarstwa domowe zamieszkujące pod jednym adresem, skorzystają z dodatku węglowego tylko, gdy rozpoczną procedurę wydzielenia odrębnego adresu do 30 listopada 2022 r. Muszą przedstawić na to dokumenty. Zdaniem prawników, wytyczne resortu wprowadzają w błąd, bo nie ma możliwości nadania adresu lokalowi znajdującemu się w budynku.

28.11.2022

Zegar tyka dla gmin, jak i wnioskodawców dodatku węglowego

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

W określonej sytuacji faktycznej nienależny dodatek węglowy i tak będzie musiał zostać wypłacony wnioskodawcy przez gminę, z uwagi na procedurę regulującą postępowanie o przyznanie dodatku oraz opieszałość w działaniu gminy. W szczególnej sytuacji, niewypłacony w terminie dodatek może wręcz narazić gminę na konieczność zrekompensowania wnioskodawcy szkody - uważa adwokat Sebastian Chorąży z Kancelarii PoPoradę.pl

25.11.2022

Przepisy zaciemniają, kto ma oszczędzać prąd w gminie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Samorządowcy chcą doprecyzowania przepisów dotyczących oszczędzania energii przez jednostki sektora finansów publicznych. Przekonują, że nie wynika z nich wprost, kto ma oszczędzać prąd, czy tylko urzędy, czy np. także samorządowe szpitale. Do końca nie wiadomo, jak wyliczać pożądane oszczędności. Wyjaśniania i interpretacje ministerstwa klimatu ich nie przekonują.

25.11.2022
1  2  3  4  5    1701
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski