Samorządy chcą „okrągłego stołu” w sprawie transformacji górniczej i energetycznej

Samorząd terytorialny Środowisko

Samorządowcy z gmin górniczych i reprezentanci biznesu okołogórniczego zaapelowali do premiera i rządu o powołanie „śląskiego okrągłego stołu” dotyczącego transformacji górniczej i energetycznej. Jak podkreślają, zostali pominięci w rozmowach na temat zmian, chcą teraz włączyć się w dialog, by zapobiec kryzysowi i wzmocnić region.

01.03.2021

Nie takie oczywiste, kto powinien zająć się znalezioną chorą sarną

Samorząd terytorialny Środowisko

Jeżeli dana osoba znalazła chorą sarnę, powinna poinformować o tym Inspekcję Weterynaryjną, urząd gminy albo najbliższy zakład leczniczy dla zwierząt, jednocześnie wskazując dostrzeżone objawy. Może również zawiadomić straż miejską. Jednak przepisy nie wskazują jednoznacznie instytucji do tego zobowiązanej.

28.02.2021

Miasta nie wiedzą, ilu mają mieszkańców

Samorząd terytorialny

Miastom, zwłaszcza większym, trudno ustalić liczbę członków wspólnoty samorządowej. Nie każdy kto jest zameldowany, jest mieszkańcem, a jednocześnie nie każdy mieszkaniec musi być zameldowany tam, gdzie mieszka. Rzeczywista liczba obywateli ma znaczenie dla planowania przestrzennego, rejonizacji szkół czy do budżetów obywatelskich i partycypacji w rządzeniu miastem.

27.02.2021

Nowe obwody łowieckie później - Sejm zmienił ustawę

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Do końca marca miały powstać nowe obwody łowieckie i umowy ich dzierżawy. Sejm przyjął nowelizację, która przesuwa ten termin do marca przyszłego roku, dzięki czemu nie dojdzie do sytuacji, że część województw nie zdąży zmienić granic obwodów. To utrudniłoby prowadzenie gospodarki łowieckiej w kraju i skomplikowałoby wypłacanie odszkodowań rolnikom za szkody wyrządzone przez zwierzynę.

25.02.2021

Narodowy spis powszechny będzie wydłużony do końca września

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., która ma na celu wydłużenie czasu trwania narodowego spisu powszechnego o trzy miesiące. Ujednolicone mają zostać stawki wynagrodzenia albo dodatku spisowego dla rachmistrzów, bez względu na metodę zbierania przez nich danych.

25.02.2021

TSUE: Gminy nie odzyskają nadpłaconego VAT

Samorząd terytorialny VAT Doradca podatkowy Administracja publiczna

Czy gmina powinna być uznana za podatnika VAT w zakresie podejmowanych przez nią czynności dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność? Czy opłata przekształceniowa stanowi wynagrodzenie za dostawę towaru? Na te pytania odpowiedział w ogłoszonym w czwartek wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

25.02.2021

Radny na kwarantannie nie dostanie diety, bo nie wykonuje mandatu

Samorząd terytorialny Prawo pracy Koronawirus

Jeśli radny został odizolowany z powodu przebywania na kwarantannie bądź w izolacji, np. w związku z zarażeniem się koronawirusem, nie otrzyma za ten czas diety - zostanie ona potrącona jak za nieobecność podczas sesji czy posiedzenia komisji. Zgodnie z przepisami, decyzja o kwarantannie czy izolacji nie jest podstawą usprawiedliwienia nieobecności.

24.02.2021

Szefowie samorządów powinni niezwłocznie zgłaszać incydenty cyberbezpieczeństwa

Samorząd terytorialny Nowe technologie

W sytuacji wystąpienia incydentu cyberbezpieczeństwa czy cyberataku najważniejsza jest szybkość reakcji – przypomina pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa i apeluje do samorządów o większy nacisk na procedury związane z zapobieganiem atakom. Przypominamy rekomendacje.

23.02.2021

Funkcjonalność samorządu metropolitalnego - zaproszenie na konferencję

Samorząd terytorialny

Koncepcje funkcjonalności samorządu metropolitalnego, katalogi zadań publicznych i kompetencje do ich realizacji, będą przedstawiane przez ekspertów podczas konferencji „Modelowanie samorządu metropolitalnego”. Wśród „metropolitalnych” dziedzin życia są polityka rozwoju, planowanie przestrzenne, transport publiczny czy mobilność miejska.

22.02.2021

Dowód z odciskiem palca - dłuższa droga dla gmin i obywateli

Samorząd terytorialny

Nowe dowody osobiste, które wejdą do obiegu w sierpniu, wiążą się z wydłużeniem czasu załatwiania formalności. Konieczność osobistego kontaktu z urzędnikiem utrudni wyrabianie dokumentów dla obłożnie chorych czy mieszkańców domów pomocy. Dodatkowo, w tym roku przewiduje się kumulację wniosków, bo mija 10-letni termin ważności grupy dokumentów. A gminy nic nie wiedzą o nowych obowiązkach.

20.02.2021

Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Samorząd terytorialny Środowisko

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

19.02.2021

Szczepienia potrzebne też pracownikom domów kultury prowadzących zajęcia z dziećmi

Samorząd terytorialny Koronawirus

Dla kondycji psychicznej dzieci i młodzieży ważne, zwłaszcza w pandemii, mogą być zajęcia w domach kultury. Dlatego z apelem o włączenie ich pracowników do uprawnionych do szczepień razem z nauczycielami zwracają się przedstawiciele samorządów z Wielkopolski. Pozwoliłoby to na organizację zajęć w placówkach, które z powodu pandemii zawiesiły lub znacznie ograniczyły ich prowadzenie.

19.02.2021

WSA: Gminny regulamin to nie miejsce na komunikaty, jak zmniejszyć ilość odpadów

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

W regulaminie utrzymania czystości i porządku nie można zobowiązać właścicieli nieruchomości do minimalizowania używania jednorazowych opakowań i zgniatania plastikowych butelek. Jeśli organ chciał poinformować mieszkańców o efektywnych sposobach ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, to akt prawa miejscowego nie jest odpowiednim przekaźnikiem takich komunikatów

19.02.2021

Instytucje kultury ze spadkami przychodów przez COVID

Samorząd terytorialny

Pandemia niekorzystnie wpłynęła na instytucje kultury. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w trzecim kwartale w 2020 roku ponad 60 procent jednostek zanotowało spadek przychodów z działalności gospodarczej. Duża większość z nich o ponad połowę.

18.02.2021

Strategia ponadlokalna nie zastąpi strategii rozwoju gminy

Samorząd terytorialny

Strategia rozwoju gminy nadal pozostanie podstawowym narzędziem zarządzania strategicznego samorządu. Strategię ponadlokalną mogą opracowywać „gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie”. Jeżeli w jej opracowaniu uczestniczą wszystkie gminy z terenu danego powiatu, jest przygotowywana z udziałem powiatu - pisze dr Joanna Cieślińska z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.

18.02.2021

Samorządy: Zmiana szyldów na szpitalach powiatowych pogorszy ich sytuację

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Centralizacja ochrony zdrowia i odbieranie szpitali powiatom krytykowane jest przez samorządy, bo mieszkańcy nie będą mieli wpływu na ich działanie, a powiaty stracą jedyny prawdziwy instrument, dzięki któremu mogą wykonywać zadania z zakresu ochrony zdrowia. Powiaty i pracodawcy szpitali powiatowych są zdania, że system powinien być ściśle powiązany z samorządem.

17.02.2021

Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

16.02.2021

Trwa konkurs Samorząd PRO FAMILIA 2021, zgłoszenia gmin do 31 marca

Samorząd terytorialny

Konkurs Samorząd Pro Familia 2021 jest kierowany do gmin, które realizują lokalną politykę prorodzinną. Przykładowe działania to becikowe z własnego budżetu, ulgi w opłatach dla rodzin z dziećmi lub wspieranie rozwoju mieszkalnictwa dla rodzin. Tytuł będzie przyznawany w pięciu kategoriach gmin.

16.02.2021

Warszawa: Rząd przygotowuje kolejną "deformę" w edukacji

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Rząd planuje przekształcenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w centra dziecka i rodziny. Pomysł krytykują warszawscy samorządowcy - nazywając go kolejną "deformą" edukacji. Okres pandemii nie sprzyja kolejnej rewolucji w systemie oświatowym – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

16.02.2021
1  2  3  4  5    1652