RIO: Gmina może zapłacić za mieszkańca VAT od usuwania wyrobów azbestowych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Gmina może pokryć ze środków własnych koszty VAT oraz 15 proc. wkładu własnego w programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy - uważa RIO w Białymstoku. Taka pomoc jest dozwolona, bo gmina powinna dążyć do zredukowania kosztów usunięcia azbestu przez właścicieli obiektów budowlanych, ponieważ po ich stronie pozostają wydatki na nowe pokrycie dachowe i elewacyjne.

13.11.2023

Rajski: Gdy długo czekamy na orzeczenie o niepełnosprawności, złóżmy wniosek do OPS o kontynuację świadczeń

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Przed terminem zakończenia realizacji świadczenia musimy dołączyć do akt sprawy nowe, kolejne orzeczenie o niepełnosprawności. Powinniśmy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, czyli co najmniej miesiąc przed zakończeniem realizacji świadczeń. Jeżeli nie będziemy w stanie pozyskać tak wcześnie orzeczenia, złóżmy przynajmniej wniosek o kontynuację pomocy wypłacanej przez ośrodek pomocy społecznej - radzi Grzegorz Rajski, radca prawny.

11.11.2023

Marsz Niepodległości po raz ostatni zgromadzeniem cyklicznym? Przepisy do zweryfikowania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Jak co roku, przez Warszawę przemaszeruje Marsz Niepodległości. Sąd w zeszłym roku rozstrzygnął ostatecznie, że zgromadzenie to ma charakter cykliczny, co oznacza, że ma zarezerwowaną trasę. Pytanie, czy ten rodzaj zgromadzeń nie zostanie usunięty z ustawy po zmianie władzy - wątpliwości, co do konstytucyjności wprowadzenia tej instytucji pojawiały się bowiem od czasu jej wprowadzenia.

11.11.2023

Stanowisko NSA może wywołać falę wadliwych uchwał ekwiwalentowych

Samorząd terytorialny

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 13 września 2023 roku w sprawie uchwał ekwiwalentowych nie zasługuje na utrwalenie w orzecznictwie oraz w praktyce stosowania ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. NSA nie przewidział skutków swojej powierzchownej wykładni prawa i może się przyczynić do chaosu legislacyjnego na poziomie samorządów gminnych.

10.11.2023

Nieruchomości to nie tylko benefity, ale i odpowiedzialność

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Nieruchomości to nie tylko dobra inwestycja i lokata kapitału, ale także obowiązki, z którymi muszą się liczyć ich właściciele. Prawo budowlane nakłada na nich zadania związane z utrzymaniem obiektu budowlanych w należytym stanie technicznym, których niedopełnienie niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Włącznie z wszczęciem i prowadzeniem egzekucji administracyjnej, zagrożonej karą grzywny lub kosztownym wykonaniem zastępczym.

09.11.2023

Rządowy program ma rozwiązać także problem luki czynszowej

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Rząd przyjął program rozwoju najmu społecznego oraz mieszkalnictwa wspomaganego „Mieszkanie, praca, społeczność" na lata 2024-2030. Celem programu jest wzmacnianie poziomu integracji społecznej osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i wprowadzenie kompleksowego systemu wsparcia w obszarze mieszkaniowym, zawodowym i społecznym.

09.11.2023

Renta planistyczna do liftingu? Są proste sposoby, żeby jej nie płacić

Samorząd terytorialny Finanse Nieruchomości

Rentę planistyczną płacą nieliczni właściciele nieruchomości. Zdecydowana większość do perfekcji opanowała sposoby jej unikania. Miała to zmienić reforma planistyczna, ale tak się nie stało. Ostatecznie Ministerstwo Rozwoju i Technologii wycofało się z propozycji "wskrzeszania" renty. Nie oznacza to jednak, że zmiany nie są potrzebne. Swoje postulaty mają prawnicy. 

09.11.2023

Skargę na odmowę wypłaty świadczenia sołeckiego rozpozna sąd w Warszawie

Samorząd terytorialny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie będzie rozpatrywał skargi sołtysów w sprawie świadczenia sołeckiego w wysokości 300 zł. Prezes KRUS odmówił już przyznania świadczenia ponad 2,7 tys. wnioskodawcom. Większość sołtysów kieruje skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych właściwych dla ich miejsca zamieszkania.

09.11.2023

Samorządowcy ciągle nie wiedzą, jak wdrożyć e-doręczenia

Samorząd terytorialny e-Doręczenia

Od 10 grudnia wszystkie jednostki samorządu terytorialnego muszą posiadać adres do doręczeń elektronicznych oraz odbierać i doręczać korespondencję przychodzącą na ten adres. Samorządowcy domagają się podjęcia przez Ministerstwo Cyfryzacji pilnych działań usprawniających wdrożenie nowego modelu doręczeń elektronicznych. Może się okazać, że usługa nie zadziała np. w systemie teleinformatycznym, który wykorzystują powiatowe urzędy pracy.

08.11.2023

NSA: Stanowiska kierownika GOPS-u nie można powierzyć osobie z łapanki

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Trudności w wyłonieniu kandydata na stanowisko kierownika GOPS-u nie uzasadniają powierzenie go bez konkursu wybranej osobie. Pełniący obowiązki musi spełniać te same warunki formalne co kierownik takiej jednostki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Inaczej dochodziłoby do obchodzenia przepisów stawiających kierownikowi określone wymagania.

08.11.2023

Specjalny program wesprze graniczące z Ukrainą powiaty z lubelskiego i podkarpackiego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo

Przygraniczne gminy i powiaty województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymają na rozwój łącznie 500 mln zł - przewiduje rządowy „Program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030”, który wszedł w życie 31 października 2023 r. Pieniądze będą mogły przeznaczyć m.in na budowę dróg, inwestycje wodno-kanalizacyjne, odnawialne źródła energii, budowę bazy turystycznej i promocję relacji dobrosąsiedzkich.

07.11.2023

Ośrodki pomocy społecznej będą zasypane pytaniami o nowe świadczenia

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Duże zmiany we wsparciu osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, które od nowego roku wprowadzi ustawa o świadczeniu wspierającym powodują, że ośrodki pomocy społecznej przygotowują się na napływ masy pytań. Choćby o to czy korzystniejsze będzie świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna, czy też świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo wiele zależy od indywidualnej sytuacji rodziny – podkreślają prawnicy.

07.11.2023

Rząd zwiększył dofinansowanie na budowę dróg krajowych i obwodnic

Samorząd terytorialny Transport

Dodatkowe 2,6 mld zł przeznaczył rząd na realizację inwestycji związanych z Rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) Budżet programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030 zwiększono o 100 mln zł. Rząd decyzję uzasadnił znacznym wzrostem wydatków ponoszonych przez wykonawców, wynikających z negatywnych skutków agresji Rosji na Ukrainę.

06.11.2023

Miasta powinny stać się ważnym graczem w budowie mieszkań

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Prowadzenie aktywnej polityki mieszkaniowej, szczególnie przez średnie i małe miasta położone poza obszarami metropolitarnymi, może być ważnym narzędziem, które zatrzyma proces wyludniania się miast – uważają eksperci z Obserwatorium Polityki Miejskiej. Jeśli miasta chcą walczyć o swoją przyszłość, powinny stać się znaczącym graczem w obszarze mieszkalnictwa.

06.11.2023

Główny Geodeta Kraju podarował dzień przedsiębiorcom, teraz oddał go starostom

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Czy dzień zdarzenia należy wliczać do biegu terminu w postępowaniu przed organami geodezyjnymi, czy też nie? Spór o to, jak liczyć bieg terminu weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich, a Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, został rozstrzygnięty na korzyść strony samorządowej. Rocznie, starostowie w całym kraju rozpoznają ponad milion takich spraw.

03.11.2023

Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

02.11.2023

Wypalony znicz jak świeczka zapachowa - cmentarne odpady też podlegają segregacji

Samorząd terytorialny Odpady

Administratorzy cmentarzy skarżą się, że część gmin nie chce traktować odpadów z tych nieruchomości jako odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce. Oznacza to dla nich większe opłaty za wywóz śmieci. Tymczasem interpretacja ministerstwa jest jasna – cmentarne śmietniki należy traktować tak samo, jak te pod blokami. Liczbę odpadów z cmentarzy chcą ograniczyć samorządowcy - pomysł na to, to wprowadzenie zniczodzielni.

01.11.2023

WSA: Cmentarz może zakazać palenia papierosów

Samorząd terytorialny

Nie można zakazać uchwałą rady miasta jazdy na rowerze czy deskorolką po cmentarzu komunalnym. Jednak zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych dotyczy także cmentarza, a nakaz, aby dzieci do lat 13 przebywały tam wyłącznie pod opieką osób dorosłych należy odczytywać jako dążenie do zapewnienia zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

31.10.2023

Miał być XXI wiek, zostaje dwudziestolecie międzywojenne - cmentarze wciąż bez nowych regulacji

Samorząd terytorialny Środowisko

Elektroniczne karty zgonu, stanowisko koronera i dodanie usług pogrzebowych na listę działalności regulowanej - to główne zmiany, które wprowadzić miała nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Nad projektem pracowano latami, prowadząc szeroko zakrojone konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe. W najbliższym czasie nie ma co się jednak spodziewać zastąpienia przepisów, które sięgają lat 30. ubiegłego wieku.

31.10.2023

W dużych miastach zaczyna brakować miejsc na pochówki

Samorząd terytorialny

W ciągu 20 lat spodziewany jest dalszy wzrost liczby zgonów, co staje się coraz większym wyzwaniem dla zarządców cmentarzy komunalnych. W najbliższym czasie wielu miastom zacznie brakować miejsca na pochówki. Lokalizacja nowych nekropolii budzi jednak obawy społeczne. Dlatego zarządcy cmentarzy, szczególnie w dużych miastach, coraz częściej starają się odzyskiwać groby nieopłacone oraz promują pochówki w urnach.

31.10.2023