Informowanie klientów o zmianach przepisów dużym wyzwaniem dla prawników

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne

Czasy, w których przedsiębiorca przynosił do swojego prawnika teczkę z dokumentami i niczym się już nie interesował, minęły. Teraz konieczny jest nieustający kontakt, bo niemal każdą transakcję i poradę muszą poprzedzać dyskusje i wyjaśnienia. Klienci muszą wiedzieć chociażby, jak przygotowywać dokumenty, by nie narazić się na dotkliwe konsekwencje.

09.05.2022

Brytyjczyk zagłosuje w wyborach lokalnych w Polsce

Samorząd terytorialny Ordynacja Brexit

Opuszczenie przez Wielką Brytanię i Irlandię Północną Unii Europejskiej miało wpływ na prawa wyborcze obywateli polskich i brytyjskich w wyborach lokalnych. Aby mieszkający na wyspach Polak mógł nadal głosować w wyborach samorządowych (i na odwrót), rządy dwóch państw podpisały stosowną umowę. Ale prace legislacyjne nad nowelizacją Kodeksu wyborczego, która ma stanowić jej realizację, nadal trwają.

07.05.2022

Punkty sądowe miały być w każdej gminie, może będą w każdym powiecie

Samorząd terytorialny Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje utworzenie w gminach punktów sądowych, które osobom m.in. wykluczonym cyfrowo, mają ułatwić uczestnictwo w e-rozprawach. Szacunki resortu dotyczą jednak tworzenia po jednym takim punkcie w każdym z 314 powiatów, gdzie i tak są i mają być siedziby sądów. Prawnicy zastanawiają się nad celem pomysłu.

06.05.2022

Powierzenie obowiązków kierownika referatu w urzędzie - dopuszczalne

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zatrudnienie na stanowisku pełniącego obowiązki kierownika wydziału, czy kierownika jednostki organizacyjnej gminy nie jest czymś rzadkim. Jednak, czy takie działanie pracodawcy samorządowego jest w pełni legalne, skoro brak jest ku temu podstawy prawnej? Orzecznictwo sądowoadministracyjne nie widzi przeszkód.

05.05.2022

Państwo chce przerzucić na województwa utrzymanie starodroży

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Transport

Samorząd województwa nie będzie mógł pozbyć się przekazanego mu odcinka drogi krajowej zastąpionego nowo wybudowanym odcinkiem autostrady lub drogi ekspresowej. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o drogach publicznych opracowana przez resort infrastruktury. W ocenie zarządców dróg wojewódzkich nie jest to prawidłowe rozwiązanie.

05.05.2022

Gminy dostaną prawo do kontroli opróżniania szamb, będą też kary

Samorząd terytorialny Środowisko

Gminy otrzymają narzędzia, aby kontrolować, czy mieszkańcy opróżniają szamba zgodnie z przepisami i czy mają podpisane umowy z firmami asenizacyjnymi. Z drugiej strony przyjęty w środę przez rząd projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne i innych ustaw zakłada uproszczenie procedury wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.

04.05.2022

Rosną ekwiwalenty dla strażaków OSP - a dla gmin wydatki

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Zmiany w zasadach wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP powodują, że gminy głębiej muszą sięgnąć do budżetów. Ekwiwalent nie jest już rozliczany co do minuty, ale płacony za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki OSP. Obejmuje też ćwiczenia. I wypłacany jest niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia.

04.05.2022

Będzie flaga państwowa i flaga z godłem, ale korona orła zostanie otwarta

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

W nowym projekcie ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie już podziału na flagę państwową i narodową. Zmieniony zostanie wygląd Chorągwi Rzeczypospolitej, poprawiony wzór kokardy narodowej, skorygowany wizerunek orła. Mimo licznych wniosków, projekt nie przewiduje zamknięcia korony, ani też nowego odcienia czerwieni na fladze.

02.05.2022

Raport o stanie gminy – milczący obowiązek radnych

Samorząd terytorialny

Wprowadzony w 2018 roku obowiązek raportowania o stanie gminy nie przyjął się na poziomie lokalnym. I choć gminy wywiązują się z ustawowego minimum, to gorzej z treścią raportów. Wiele ma formę przeładowanych liczbami sprawozdań, przez które trudno przebrnąć mieszkańcom. Uchwalane są zazwyczaj bez dyskusji radnych i przy małym zaangażowaniu społecznym. O raporcie o stanie gminy piszemy w najnowszym Legal Alert.

29.04.2022

RPO: Rejestr umów 500 powinien uwzględniać prawo do prywatności urzędników

Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO

Od 1 lipca jednostki sektora finansów publicznych muszą prowadzić jawny rejestr zawartych umów. Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że prawo do informacji publicznej powinno być realizowane z poszanowaniem prawa do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Wystąpił do nowej Minister Finansów prosząc o informacje na temat podjętych działań.

28.04.2022

Asystent osoby niepełnosprawnej i opieka wytchnieniowa wciąż tylko na chwilę

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Wciąż nie wiadomo, kiedy rządowe programy „Asystent osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” na stałe wejdą do porządku prawnego. Jednym z problemów jest bowiem to, że nie zapewniają one ciągłości usług, których dotyczą. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada enigmatycznie na pytania w tej sprawie.

28.04.2022

GUS podsumowuje spis powszechny i nagradza "cyfrowe" gminy

Samorząd terytorialny

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego rozstrzygnął konkurs na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku. Łącznie 96 gminom z całej Polski, zostały przyznane nagrody główne oraz nagrody dodatkowe w postaci sprzętu elektronicznego.

27.04.2022

Gmina użyczy swoje nieruchomości również przedsiębiorcom

Samorząd terytorialny Ochrona konkurencji

Gmina jako właściciel nie jest ograniczona w formach korzystania ze swoich nieruchomości - może je również oddać w użyczenie, podmiotom publicznym, ale i prywatnym. W tym drugim przypadku musi jednak uważać, by nie narazić się na zarzuty o udzielanie niedozwolonej pomocy publicznej.

26.04.2022

Zrównoważony rozwój pomaga samorządom realizować lokalne strategie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze

Ocena realizacji celów strategicznych, a pośrednio poziomu rozwoju w relacji do innych gmin, a także ocena poszczególnych zmiennych umożliwiających identyfikowanie osiągnięć, w tym dobrych praktyk w analizowanych gminach - to cele ogłoszonego właśnie kolejnego rankingu zrównoważonego rozwoju gmin-wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i powiatów grodzkich - edycja 2021 rok.

26.04.2022

Samorządy nie chcą obniżki PIT, bo tracą dochody

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Projekt nowelizacji części podatkowej Polskiego Ładu negatywnie oceniają samorządy. Po pierwsze dlatego, że po raz kolejny tracą dochody własne, po drugie ze względu na niesatysfakcjonujący system rekompensowania ubytków zaproponowany przez rząd. Nowelizacja uderzy głównie w duże miasta. Jeśli wejdzie w życie, Warszawie rząd zrekompensuje zaledwie 15 proc. tego co utraci z dochodów PIT.

26.04.2022

100 mln zł na aktywizację cudzoziemców w konkursie Ministerstwa Rodziny

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców. W pierwszej odsłonie programu pomoc skupiona będzie na obywatelach Ukrainy i Afganistanu.

25.04.2022

Skuteczna kontrola zarządcza to wsparcie dla zarządzania kryzysowego

Samorząd terytorialny Compliance Kontrola zarządcza

W ostatnim czasie zdarzenia o charakterze kryzysowym nie są rzadkością: pandemia COVID-19, kryzys uchodźczy, powodzie i wichury. To zdarzenia, które wpływają lub mogą wpłynąć na ciągłość działania jednostki samorządu terytorialnego. W skutecznym radzeniu sobie z funkcjonowaniem urzędu w obliczu takich sytuacji mogą pomóc standardy i narzędzia kontroli zarządczej.

25.04.2022

Prawo do edukacji niepełnosprawnych dzieci kontra interes ekonomiczny gminy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Rzecznik Praw Obywatelskich popiera zmianę zasad zwrotu kosztów przewozu dzieci z niepełnosprawnością przez rodziców do placówek oświatowych, zaproponowaną przez Senat. Zwraca jednak uwagę na to, że planowana nowelizacja ustawy Prawo oświatowe nie wskazuje, jak często rada gminy powinna podejmować i zmieniać uchwałę, która określa stawkę zwrotu.

25.04.2022

Wiceminister Uściński: Zmieniamy zdanie - warunki zabudowy na pięć, a nie trzy lata

Samorząd terytorialny Budownictwo

Warunki zabudowy mają być dokumentem związanym z realizacją konkretnej inwestycji. Nie może być tak, że ktoś za 20 lat wyjmie z szuflady decyzję i będzie chciał budować na ich podstawie. Dlatego warunki powinny być wydawane na czas określony. Początkowo miało to być trzy lata, ale po prekonsultacjach projektu zdecydowaliśmy się wydłużyć do pięciu lat - mówi Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii.

25.04.2022

MKiŚ: Ustawa kaucyjna ma być uchwalona w tym roku

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Celem resortu klimatu i środowiska jest uchwalenie ustawy wdrażającej system kaucyjny w Polsce jeszcze w 2022 roku - przekazał Robert Chciuk, dyrektor z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dodał, że kończą się analizy w sprawie ewentualnego rozszerzenia systemu zbiórki o kolejne dwie frakcje. Obecnie projekt zakłada tylko plastik i szkło.

21.04.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski