Niektóre gminy wylosowały członków komisji wyborczych

Samorząd terytorialny Wybory

Tym razem większych kłopotów ze skompletowaniem składów obwodowych komisji wyborczych nie było, choć po zmianie prawa pojawiły się 3664 nowe obwody do głosowania. Co więcej, w niektórych gminach był nadmiar chętnych, więc trzeba było urządzać losowanie. Obywateli skusiła nie tylko dieta.

27.09.2023

SN: Spółka wod.-kan. musi zawrzeć umowę na odbiór ścieków, nawet gdy cofnięto jej pozwolenie

Samorząd terytorialny Odpady Wymiar sprawiedliwości

Organy gospodarki wodnej mogą nakazać spółce zawarcie umów z mieszkańcami gminy o odbiór ścieków lub dostarczanie wody – taki jest sens uchwały Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Przy czym taka spółka komunalna nie musi mieć zezwolenia na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy, która tę spółkę utworzyła.

26.09.2023

Nie zawsze można unieważnić przetarg z uwagi na dalsze, nieuzasadnione procedowanie

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Artykuł 256 ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest wytrychem do unieważniania postępowań, jak niekiedy chcieliby to widzieć zamawiający czy wykonawcy. Z jego stosowaniem trzeba uważać, a orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej nie jest w tym zakresie w pełni jednoznaczne. Przepisy budzą sporo wątpliwości, pojawiają się też próby ich nadużywania.

26.09.2023

Plan ogólny wszedł w życie. Przedstawiamy najważniejsze zmiany w nowych przepisach

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

24 września weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym. Eksperci mówią wprost - to będzie rewolucja. Nowe regulacje oznaczają wiele dodatkowej pracy dla jednostek samorządu terytorialnego, a także większe nakłady na dostosowanie się do nowelizacji. Nowe regulacje dotkną każdego, kto planuje budowę.

25.09.2023

Specustawa na problemy z jakością wody w Odrze

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne

Ponad 9,65 mld zł przeznaczy rząd na rewitalizację dorzecza rzeki Odry. Usprawnione zostaną procedury administracyjne dla tych inwestycji – przewiduje ustawa o rewitalizacji rzeki Odry. Postanie też nowa służba – Inspekcja Wodna, a także nowy system stawek opłat za korzystanie przez przedsiębiorców ze środowiska.

25.09.2023

Plany ogólne w całym kraju już w 2026 roku? Gminy: to niemożliwe

Samorząd terytorialny Budownictwo

Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym weszła w życie. Samorządy twierdzą, że nie dadzą rady uchwalić planów ogólnych do końca 2025 roku, bo zabraknie specjalistów do ich opracowania, a nowe zasady partycypacji społecznej wydłużą procedowanie. Rząd nie doszacował kosztów reformy, co uderzy w budżety gmin. Ceny opracowania planów rosną, a widoków na unijne pieniądze z KPO - brak.

25.09.2023

"Ciepłe mieszkanie" także dla najemców mieszkań komunalnych

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

29 września rusza nabór wniosków w ramach 2. edycji programu "Ciepłe mieszkanie" rozszerzonej o najemców lokali komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali. Podwyższono także kwoty dofinansowania dla beneficjentów. Na realizację programu przeznaczono 1,75 mld zł.

22.09.2023

Od poniedziałku samorządy mają lepiej używać uwierzytelnionej poczty elektronicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie

Od 25 września podmioty publiczne, w tym samorządy terytorialne, są zobowiązane do korzystania z poczty elektronicznej wykorzystującej mechanizmy uwierzytelniania - zgodnie ze standardami określonymi przez ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Problem w tym, że większość samorządów, przede wszystkim wiejskich, o tym nie wie.

22.09.2023

Zameldowanie nie rozstrzyga o prawie do głosowania w wyborach i referendum

Samorząd terytorialny

Wystarczy stale zamieszkiwać na obszarze danej gminy, by w niej zagłosować. Konieczne jest jednak złożenie wniosku o dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców. Po zarządzeniu wyborów można też zagłosować w dowolnie wybranym obwodzie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

21.09.2023

Samorządy znów nie otrzymają subwencji rozwojowej

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład

Rząd zapowiedział, że po raz kolejny wstrzyma samorządom subwencję rozwojową. Argumentuje, że otrzymały one w tym roku 14,3 mld złotych. Samorządy czują się oszukane. Uważają, że te nieplanowane miliardy złotych miały służyć ustabilizowaniu budżetów w 2023 r., a nie w 2024 roku. Projekt ustawy okołobudżetowej odbiera niektórym z nich należne uzupełnienie dochodów z CIT za 2022 rok.

21.09.2023

Flagowy prezydencki projekt o asystencji osobistej wciąż bez finału

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami miał trafić do Sejmu do końca 2021 r. Nie wiadomo kiedy trafi. A na konieczność uchwalenia przepisów zwracali uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli oraz Komitet ONZ ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

20.09.2023

Można dowieźć wyborców do lokalu wyborczego wozem OSP

Samorząd terytorialny Wybory

Gmina może sfinansować koszty obowiązkowego transportu wyborców do lokalu wyborczego pojazdem Ochotniczej Straży Pożarnej. Ale nie może rozliczyć takiej usługi w ramach ekwiwalentu dla strażaka — ratownika. Kwestię rozliczeń finansowych gmina powinna uzgodnić z wojewodą, bo to zadanie zlecone.

20.09.2023

Mieszkania treningowe i wspomagane mają pomóc w niezależnym życiu

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Osoby z niepełnosprawnością, starsze lub przewlekle chore będą mogły otrzymać w mieszkaniu wspomaganym pomoc m.in. w przemieszczaniu się, utrzymaniu higieny osobistej oraz ubieraniu przez nie więcej niż trzy godziny dziennie, przez siedem dni w tygodniu. Natomiast osoby spoza tych trzech grup w mieszkaniu wspomaganym nie otrzymają pomocy w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym.

19.09.2023

Ułatwienia dla amatorów poszukiwania zabytków

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy mają ułatwić życie osobom, które pasjonują się poszukiwaniem przedmiotów – zabytków, militariów. Zliberalizują bowiem regulacje dotyczące poszukiwania z wykrywaczem metali. Po zmianach uzyskiwanie zezwolenia konserwatorskiego na prowadzenie poszukiwań nie będzie już konieczne. Wystarczy zgoda właściciela nieruchomości i zgłoszenie poszukiwania w specjalnej aplikacji. Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2024 r.

19.09.2023

Na zwolnieniu lekarskim w komisji wyborczej lepiej uważać

Samorząd terytorialny Wojsko

Czy osobom, które podejmą pracę w charakterze członków obwodowych komisji wyborczych, a pobierają m.in. zasiłki chorobowe, zasiłki dla bezrobotnych czy też świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne, grozi utrata tych zasiłków i świadczeń? Ministerstwo rodziny i polityki społecznej odpowiada na te pytania.

19.09.2023

WSA: Jeden adres, ale dwa gospodarstwa – dodatek węglowy należy wypłacić

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel

W jednym budynku mogą znajdować się dwa gospodarstwa domowe, którym należy wypłacić dodatek węglowy. Nie będzie tutaj przeszkodą fakt, że budynek ma jeden adres, a poszczególne osoby zostały wskazane jako członkowie drugiego gospodarstwa. Taki wniosek wynika z wydanego niedawno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

18.09.2023

Piratów drogowych ma utemperować egzamin z awaryjnego hamowania

Prawo karne Samorząd terytorialny Transport

Od 17 września 2022 roku wchodzą w życie radykalne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Po roku obowiązywania zaostrzonych przepisów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wycofuje się ze zmian i przywraca możliwość redukowania punktów karnych co rok. Nowy kurs będzie miał element praktyczny. Część ekspertów uważa, że kurs nie spełni swojej roli - kierowcy w dalszym ciągu będą mogli odkupić punkty, a WORD-y i emerytowani policjanci - dorobić do budżetów.

17.09.2023

WSA: Wyciszenie dzwonnicy kościelnej nie narusza Konkordatu

Samorząd terytorialny Środowisko

Zastosowanie się do powszechnie obowiązujących norm hałasu nie narusza prawa do wolności religijnej, ani też nie wyłącza wolności sprawowania kultu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. A zatem dzwony kościelne na terenie miasta nie mogą emitować trzy razy dziennie hałasu ponad dopuszczalne normy. Teraz parafia musi dzwonić ciszej.

16.09.2023

Fakt, że dużo się wokół buduje i są korki, to jeszcze nie powód, by zakazać inwestycji

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Władztwo planistyczne gminy nie jest absolutne. Samorząd nie może więc nadinterpretowywać w miejscowym planie zapisów studium i pozbawiać inwestora prawa zabudowy działki, ponieważ w okolicy za dużo się buduje i powstają korki. Skoro studium jako funkcję wiodącą przewidziało zabudowę mieszkaniową i usługi, a zieleń tylko jako funkcję uzupełniającą, tak powinno pozostać. Do takich wniosków doszedł wrocławski WSA. To jedno z pierwszych takich orzeczeń.

16.09.2023