Przez wadliwe prawo za jedną drogę do bloku mieszkańcy płacą dwie daniny

Samorząd terytorialny Drogi Budownictwo Poprawmy prawo

Przeszło cztery lata temu 2,5 mln właścicieli mieszkań uwłaszczyło się na udziale w gruncie pod budynkiem. Przez wadliwe przepisy wielu zrobiło to jednak tylko częściowo, ponieważ ówczesne uregulowania nie uwzględniły infrastruktury towarzyszącej. Problem zauważyło nawet Ministerstwo Rozwoju i Technologii - przygotowało projekt w tej sprawie, ale trafił on do szuflady. Teraz pracuje nad kolejną propozycją. Nie pomaga ona mieszkańcom bloków.

10.01.2023

Rząd rozważa przedłużenie o rok preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminy

Samorząd terytorialny Węgiel

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie wyklucza wydłużenia o rok preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminy. Wówczas do dystrybucji węgla mogłyby zostać dopuszczone podmioty prywatne. Samorządy, które mają problemy z zakupem odpowiedniego asortymentu mogą dokupić go u innego dostawcy. Ministerstwo uruchomiło specjalny mail, na który JST mogą zgłaszać problemy.

09.01.2023

Ustawa kaucyjna nie w smak samorządom

Samorząd terytorialny Środowisko

Rząd przedstawił już kilka wersji przepisów o obowiązkowych kaucjach. Jednak, zdaniem przedstawicieli samorządów i firm odpadowych, żadna z nich nie zabezpiecza interesów gmin. To w konsekwencji może doprowadzić do kolejnych podwyżek cen za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców.

09.01.2023

Nowa ustawa zapowiada duże zmiany w pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Proponowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej zakłada szereg zmian w zakresie funkcjonowania ośrodków opieki całodobowej (domy pomocy społecznej), mieszkań chronionych czy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Rozwiązania prawne to jedno, ważne są działania i wypracowywanie dobrych praktyk – pisze Anna Klingsporn-Karge z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.

07.01.2023

Praca w wolne soboty w samorządzie wymaga rekompensaty

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Praca w dniu wolnym, wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - przy stałych dniach pracy poniedziałek-piątek, gdy jest to właśnie sobota - powinna być co do zasady zrekompensowana dniem wolnym, udzielonym w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Ta forma rozliczenia obejmuje również pracowników samorządowych.

07.01.2023

Węgiel do gmin dojeżdża powoli i nie zawsze taki, jaki powinien

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel

Dystrybucja preferencyjnego węgla idzie jak po grudzie. Jest wiele gmin, które otrzymały zaledwie 30 proc. tego co powinny otrzymać do końca 2022 roku, w województwie mazowieckim nawet tylko 15 procent. Inne gminy otrzymują nie ten asortyment, który chciały. Gminy powiatu tomaszowskiego w lubelskim od nowego roku zostały zaskoczone zmianą dostawcy.

05.01.2023

Będzie nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przesłało do pilnych konsultacji społecznych nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Projekt rozporządzenia określa załączniki, które osoby uprawnione do dodatku o podwyższonej wysokości muszą złożyć wraz z wnioskiem.

04.01.2023

Ostatni dzwonek na dotacje w programie Senior+ na domy i kluby dla seniorów

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Tylko do 5 stycznia samorządy mają czas na dołączenie do programu Senior+ edycja 2023. To środki na tworzenie i funkcjonowanie dziennych domów i klubów dla osób starszych.miny, powiaty i województwa mogą starać się o pieniądze na tworzenie domów i klubów seniora. Na realizację programu w 2023 r. przeznaczono 60 mln zł.

04.01.2023

Dotacje oświatowe – świadczenie jednorazowe, ale czy na pewno?

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Dotacje oświatowe dla niesamorządowych placówek oświatowych mają charakter świadczenia okresowego w ramach istnienia zobowiązania ciągłego jednostki samorządu terytorialnego. A to ma z kolei wpływ na termin przedawnienia roszczeń o zapłatę dotacji. Część spraw toczących się przed sądami powinno zostać szybko zakończonych oddaleniem powództw, właśnie ze względu na trzyletni termin przedawnienia.

04.01.2023

Większe dofinasowanie w nowej edycji programu „Czyste powietrze”

Samorząd terytorialny Środowisko

Niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, ale też podwyższone progi dochodowe - takie zmiany są w nowej edycji programu „Czyste Powietrze”, do którego nabór ruszył 3 stycznia 2023 r. Nowa odsłona programu przewiduje przeprowadzenie specjalnego audytu, który pozwoli przewidzieć efekty termomodernizacji.

03.01.2023

Niektóre gminy nie dały rady zaoszczędzić 10 proc. energii elektrycznej

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

W grudniu samorządy miały zaoszczędzić 10 proc. energii elektrycznej. Związek Gmin Wiejskich RP jest przekonany, że wielu gminom, szczególnie małym, nie udało się osiągnąć takich oszczędności. Bo w rzeczywistości musiały poszukać oszczędności nawet trzykrotnie większych. Od stycznia samorządy muszą wdrożyć kolejne działania oszczędnościowe.

03.01.2023

RPO: Gmina ma powiadomić obywatela o unieważnieniu dowodu osobistego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Gminy nie mają obowiązku powiadamiania obywateli o unieważnieniu dowodu osobistego. RPO uważa, że w ustawie o dowodach osobistych taki obowiązek powinien być ustanowiony. Obywatele powinni mieć prawo do informacji, że dokument tożsamości, którym się posługują, utracił ważność na skutek unieważnienia go przez organ administracji publicznej. Brak tej wiedzy może być przyczyną sporych kłopotów.

02.01.2023

W stolicy drożej za parkowanie, żłobek, mieszkanie i grunt

Samorząd terytorialny

Od 2 stycznia zapłacimy drożej za odholowanie i postój samochodu w Warszawie. O ok. 12 procent wzrosną też stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportu. W 2023 roku za odholowanie auta trzeba będzie zapłacić 606 zł, a za dobę parkowania 52 zł. W roku ubiegłym kosztowało to 542 zł i 46 zł za dobę na parkingu. Rozszerzono też strefy płatnego parkowania na Pradze i na Mokotowie.

01.01.2023

Obowiązek segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych przesunięty o dwa lata

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Od 1 stycznia 2023 r. odpady budowlane i rozbiórkowe miały być zbierane selektywnie z podziałem na co najmniej sześć frakcji. Zaniedbanie obowiązków miało być karane. Deweloperzy i firmy remontowo-budowalne zyskały kolejne dwa lata, bo przy okazji uchwalania tzw. ustawy gazowej, znowelizowano też przepisy ustawy o odpadach. Nowy obowiązek wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku.

01.01.2023

Kontrowersyjny całkowity zakaz dla fajerwerków

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Całkowity zakaz dla fajerwerków, choć obecnie ogłaszany przez niektóre samorządy, budzi prawne zastrzeżenia. Działania takie nie znajdują umocowania ustawowego, godzą w konstytucyjnie chronioną swobodę działalności gospodarczej, podważając poczucie pewności i bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców działających na rynku obrotu tymi wyrobami.

31.12.2022

WSA: Trzeźwość to dobro moralne narodu, ale ograniczenia handlu trzeba uzasadnić

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Administracja publiczna

Skargę do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Mogilany złożył Prokurator Okręgowy w Krakowie. Regulowała ona zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność tej uchwały w całości. I powołał się na zasadę, że życie obywateli w trzeźwości jest niezbędnym warunkiem moralnego i materialnego dobra narodu.

31.12.2022

Przed wywózką drewno z lasu należy zalegalizować

Samorząd terytorialny Środowisko

Cechowanie drewna pozyskanego w lasach potwierdza jego legalność, a tym samym ułatwia wykrywanie kradzieży leśnych oraz bezprawnych wyrębów w lasach prywatnych. Technicznie polega to na umieszczeniu na pozyskanym drewnie znaku graficznego, literowego lub cyfrowego oraz kolejnego numeru sztuki albo numeru stosu drewna.

31.12.2022

Starostwa w sprawie zatrzymań prawa jazdy muszą zmienić praktykę, nie wiedzą jeszcze jak

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatrzymań prawa jazdy, Ministerstwo Sprawiedliwości wyklucza nowelizację przepisów. Wskazuje, że powiaty muszą wypracować nowe procedury działania, w tym odbierać stanowisko w sprawie zdarzenia od kierującego pojazdem i od policji. Te jednak argumentują, że trudno im będzie podejmować decyzje bez zmian legislacyjnych.

31.12.2022

Gminy będą składać sprawozdania z gospodarki nieczystościami ciekłymi

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Od początku stycznia 2023 roku na gminy zostanie nałożony nowy obowiązek sprawozdawczy w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi. Choć pierwsze sprawozdanie złożą dopiero w 2024 roku, to już powinny gromadzić dane i rozpocząć kontrolę posesji. Problem mogą być przydomowe oczyszczalnie ścieków, które były do tej pory poza zainteresowaniem gmin.

30.12.2022

Na mapie Polski przybędzie 15 nowych miast

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Miękinia, Jeżów, Dąbrowice, Rozprza, Ujazd, Książ Wielki, Czarny Dunajec, Latowicz, Bodzanów, Jastrząb, Jadów, Włodowice, Łopuszno, Piekoszów i Miasteczko Krajeńskie. Wszystkie te miejscowości staną się miastami od 1 stycznia 2023 roku. W czwartek premier Mateusz Morawiecki wręczył akty nadania praw miejskich nowym 15 burmistrzom.

29.12.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski