Wielkopolskie samorządy chcą zmian w przepisach o dodatku węglowym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Definicja lokalnej sieci ciepłowniczej zawarta w rozporządzeniu określającym wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego przyczynia się do nierównego traktowania podmiotów wobec prawa - uważa Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Wyklucza z prawa do dodatku odbiorców miejskiej sieci ciepłowniczej. Stowarzyszenie apeluje do premiera o zmianę przepisów.

24.08.2022

Będzie nowy algorytm finansowania warsztatów terapii zajęciowej

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad rozporządzeniem zmieniającym algorytm przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Chodzi m.in. o wyższe dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Rząd wycofał się z wcześniejszych planów, aby wesprzeć te placówki pomocą związaną z wysoką inflacją.

24.08.2022

Wyjazd powyżej miesiąca na Ukrainę pozbawia uprawień, ale można je odzyskać

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca, pozbawia go uprawnienia do uznania jego pobytu w Polsce przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r., za legalny. Utrata tego uprawnienia nie powoduje jednak braku możliwości uzyskania go w przyszłości, przy ponownym spełnieniu warunków specustawy – wyjaśnia MSWiA.

23.08.2022

Rekompensatę za utracone zarobki po ćwiczeniach wojskowych w 2022 r. ma wypłacać wójt, burmistrz lub prezydent miasta

Samorząd terytorialny Prawo pracy Wojsko

Świadczenia pieniężne za ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy odbywające się w 2022 r. powinien na „starych” zasadach ustalić i wypłacić wójt lub burmistrz (prezydent miasta) – twierdzi Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Według niego, kompetencja dowódcy jednostki wojskowej w tym zakresie może zostać zrealizowana dopiero w 2023 roku.

23.08.2022

Dodatek 3 tys. zł tylko dla ogrzewających węglem - ustawa podpisana

Samorząd terytorialny Domowe finanse

Dodatek osłonowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje tylko gospodarstwom domowym ogrzewającym mieszkania węglem kamiennym, brykietem lub peletem, które mają źródło ciepła wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku - wynika z ustawy o dodatku węglowym, którą podpisał prezydent.

23.08.2022

Samorządy: Stwierdzanie zgonu to kolejne zadanie bez wynagrodzenia

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia

Projektowana nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma m.in. uporządkować sprawy związane ze stwierdzaniem zgonu. I projektowane przepisy czynią temu zadość. Ustawodawca zapomniał jedynie, że stwierdzanie zgonu to także koszty, które ktoś musi sfinansować. Samorządowcy obliczyli, że chodzi o ponad 40 mln zł rocznie.

23.08.2022

MF: Pierwsze półrocze samorządy zakończyły nadwyżką budżetową

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Blisko 20,5 mld zł wyniosła nadwyżka operacyjna samorządów, czyli różnica między ich bieżącymi dochodami a wydatkami po I półroczu 2022 roku. Spadło też zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, które na koniec drugiego kwartału wyniosło 87,4 mld zł - poinformował resort finansów.

22.08.2022

NSA: Polski Oktober Fest - nieudany, bo wójt zataił dane o golonce i piwie

Samorząd terytorialny Rynek i konsument

Wójt organizujący festyn był zobowiązany do wykonania wydanych w sprawie wyroków sądów, kierując się nie tylko rozstrzygnięciem, ale również wskazaniami zwartymi w uzasadnieniach obu wydanych w sprawie orzeczeń - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Wyjaśnienie, że festyn nie był imprezą masową, nie uzasadniało braku odpowiedzi na pytania mieszkańców o piwo i golonkę.

19.08.2022

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie można sfinansować więcej zadań

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo

Rozszerzenie zakresu finansowanych zadań o budowę, przebudowę i remont dróg dla pieszych i rowerów, dróg wojewódzkich oraz dróg do terminali intermodalnych i stref ekonomicznych - to niektóre z rozwiązań ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta.

16.08.2022

Miasta ciemnieją, bo samorządy próbują oszczędzać na prądzie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Drastycznie rosnące ceny prądu drenują też budżety samorządów. Z szacunków Związku Miast Polskich wynika, że tylko ostatnie podwyżki cen prądu mogą kosztować samorządy i sektor gospodarki komunalnej blisko 5 mld złotych. Miasta instalują oświetlenie ledowe, oszczędzają na oświetleniu ulicznym lub zmniejszają jego natężenie. Nie wszędzie to się udaje.

13.08.2022

Spółki komunalne mają obowiązek stosować zamówienia publiczne

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Prawo gospodarcze

Bez względu na to, czy spółka komunalna nabywa roboty budowlane, dostawy lub usługi w celu zaspokojenia własnych potrzeb, czy nabywa je w celu realizacji zadań o charakterze komercyjnym, takie nabycie, w szczególności poprzez wybór podwykonawcy zadania w przypadku realizacji zamówień komercyjnych, powinno być dokonywane w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

12.08.2022

Jednostki samorządu terytorialnego mają zadania w zakresie ochrony zdrowia

Samorząd terytorialny Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej określają zarówno przepisy rangi konstytucyjnej, ale też szeregu innych ustaw. Rodzaje tych zadań zależą od szczebla samorządowego. Te z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje samorząd gminny.

12.08.2022

Będą dopłaty nie tylko do węgla - jest projekt ustawy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów

Gospodarstwa domowe ogrzewające mieszkania pelletem otrzymają 3 tys. zł dopłaty, olejem opałowym - 2 tys. zł, drewnem 1 tys. zł, a gazem - 500 zł - zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy. Pomoc obejmie także korzystających z ciepła z sieci. Rząd zrekompensuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym podwyżkę cen, a te obniżą mieszkańcom rachunki. Niższe rachunki mają też zapłacić m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej.

11.08.2022

RPO: Samorządowa prasa zakłóca rynek medialny

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wydawanie prasy przez jednostki samorządu terytorialnego niesie ryzyko zakłócenia funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym - społecznej kontroli władz. Dochodzi bowiem do zaburzenia konkurencji na lokalnych rynkach mediów i informacji oraz utrudnienia sprawnego funkcjonowania mediów niepublicznych, z czym wiążą się ograniczenia w korzystaniu z wolności prasy - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich.

11.08.2022

Minister: Wakaty w oświacie są, ale to normalne o tej porze roku

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Mamy 13 329 wakatów na stanowiska nauczycieli, a wszystkich nauczycieli jest 700 tys. Takie wakaty są normalnością w ruchu kadrowym o tej porze roku - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślił, że jeżeli dane są niedoszacowane, to to wina dyrektorów, bo to oni odpowiadają za ich wprowadzenie.

11.08.2022

NIK: Zmarnowane miliardy litrów wody na wsiach

Samorząd terytorialny Środowisko

Przedsiębiorstwa wodociągowe nieefektywnie gospodarowały zasobami wodnymi, a sprawowany przez nie nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę był nieskuteczny - takie wnioski wynikają z kontroli Najwyższej Izby Kontroli w kilku województwach. Straty w niektórych wodociągach sięgają nawet 60 proc., problemem jest też duża awaryjność sieci wodociągowych.

11.08.2022

WSA: Gmina nie może wymagać, by dzieci jak Jaś i Małgosia chodziły przez las

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty

Sposób zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi szkolnymi jest obowiązkiem gminy. Ustawodawca zastrzegł jednak, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km, przy czym odległość tę mierzy się po użytkowanych drogach publicznych, a nie drogach gruntowych lub skrótach przez las lub terenach rolnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

11.08.2022

UOKiK: Rosnące koszty przyczyną wzrostu opłat za odpady

Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne

Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych nie były wynikiem niedozwolonych praktyk, a m.in. wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców oraz działań lokalnych władz - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie wyjaśniające na tym rynku dotyczyło sprawdzenia, czy w woj. mazowieckim, w tym w Warszawie, mogło dojść do zmowy przetargowej.

10.08.2022

Kwota zasiłku stałego w pomocy społecznej pozostanie bez zmian

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Zasiłek stały z pomocy społecznej wynosi obecnie 719 zł. Mimo inflacji rząd nie planuje ani jego podwyższenia, ani zmian zasady jego waloryzacji - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zaznacza, że waloryzacja zasiłku jest dokonywana co trzy lata, a ostatnia była w tym roku.

10.08.2022

Będzie wyższa dotacja dla PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń dla niepełnosprawnych pracowników

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy

Minister rodziny i polityki społecznej chce zwiększyć wysokość dotacji celowych dla PFRON na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych do poziomu co najmniej 30 proc. środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. Minister finansów proponuje, by ta zmiana istotna dla budżetu państwa weszła w życie od 2023 r.

09.08.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski