Neutralność podatkowa wymiany udziałów nie taka oczywista

CIT PIT Doradca podatkowy

Polski Ład kompleksowo zmierzył się z problematyką opodatkowania oraz neutralności podatkowej restrukturyzacji. Szczególnie rewolucyjne zmiany objęły wymianę udziałów. Specjalne przesłanki zostały wprowadzone do ustaw podatkowych po raz pierwszy, co było źródłem wielu wątpliwości interpretacyjnych – pisze Aleksandra Mazurkiewicz z kancelarii Paczuski Taudul.

02.06.2023

„Dark patterns” – uwaga na zwodnicze interfejsy w e-sklepach

Rynek i konsument Nowe technologie

Stosowanie w handlu internetowym „zwodniczych interfejsów” jest sprzeczne z ideą etycznego projektowania i ochrony użytkowników, może też mieć poważne konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy powinni unikać stosowania takich praktyk i zawsze dążyć do zapewnienia uczciwego i przejrzystego projektowania interfejsów użytkownika, aby uniknąć strat, które ich stosowanie może spowodować - pisze radca prawny Martyna Popiołek-Dębska.

02.06.2023

By zawiesić przedawnienie, postępowanie musi mieć związek ze zobowiązaniem podatkowym

Ordynacja Doradca podatkowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał kolejny wyrok utrzymujący kształtującą się linię orzeczniczą, w myśl której zawiadomienie podatnika zawieszające bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego musi pozostawać w ścisłym związku z naruszeniami, których organ dopatruje się u podatnika. Piszą o tym Jakub Pachecka i Adam Olczyk z Deloitte Legal.

01.06.2023

Ministerstwo obiecuje łatwiejsze kontakty z fiskusem, ale czekamy na fakty

Ordynacja Doradca podatkowy

Polscy podatnicy w ciągu ostatnich lat byli sukcesywnie przyzwyczajani do częstych zmian w zakresie otoczenia podatkowego. Choć często kolejne reformy są negatywnie oceniane przez zainteresowanych, jak przykładowo wdrażany w 2022 r. tzw. Polski Ład, to jednak należy przyznać, że część z nich bywa popierana przez ogół społeczeństwa – pisze Jagoda Trela, partner w ID Advisory.

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe - co za zakrętem?

Rynek Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospodarczych dotykających również Europę. Dlatego być może już niedługo, za zakrętem, europejskie organy ochrony także zainteresują się powiązaniami funduszy - piszą Bernadeta Kasztelan-Świetlik oraz Bartłomiej Świetlik z kancelarii GESSEL.

31.05.2023

Dr Kładoczny: Speckomisja nie przeszkodzi w kandydowaniu do Sejmu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie można zabronić osobie posądzonej o uleganie wpływom rosyjskim wystąpienia z pozwem o ochronę jej dobrego imienia, mimo że w ustawie zapisano, że decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Praktyka pokaże, jak zachowają się sądy. Natomiast nie ma przeszkód, aby taka osoba kandydowała na posła. Będzie pytanie, czy może zostać ministrem bez certyfikatu.

31.05.2023

Pakulski: Sytuacja szpitali bardzo trudna, latem niektóre zaczną się zamykać

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Niskie marże powodują, że są szpitale, które rezygnują z udzielania niektórych świadczeń. Uderza to w pacjentów i w te podmioty, które jeszcze jakoś próbują sobie radzić, choć muszą przyjąć więcej chorych. Grozi to załamaniem się całego systemu – uważa dr Marcin Pakulski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

30.05.2023

Postępowanie zabezpieczające w sprawach własności intelektualnej - zmiany po 1 lipca

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Postępowania sądowe często toczą się latami, co może potencjalnie zagrozić interesom przedsiębiorcy, którego prawa mogły zostać naruszone w wyniku bezprawnych działań innego podmiotu gospodarczego, np. poprzez skopiowanie znaku towarowego. Dla takich sytuacji ustawodawca przewidział instytucję postępowania zabezpieczającego. Warto przyjrzeć się jak wygląda specyfika tego postępowania po 1 lipca 2023 r.

29.05.2023

Wiceminister Romanowski: Ochrona dziecka przed przemocą wymaga kompleksowych rozwiązań

Wymiar sprawiedliwości

Ochrona dziecka przed przemocą wymaga wprowadzenia jednolitych standardów, międzyinstytucjonalnej współpracy, komunikacji, świadomości, kompetentnych, przeszkolonych ludzi, przyjaznych sądów i systemu, który pozwoli ocenić, co nie zadziałało – mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Jak dodaje, zakładają to złożone w Sejmie propozycje zmian.

29.05.2023

Majątek małżonków wniesiony do fundacji rodzinnej już nie do podziału

Domowe finanse Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Sensem utworzenia fundacji rodzinnej jest gromadzenie i pomnażanie majątku rodzinnego, którym zazwyczaj jest majątek wspólny małżonków objęty wspólnością ustawową. Ale uwaga! - w chwili jego wniesienia do fundacji przestaje być on majątkiem poszczególnych osób i niemożliwym jest im jego zwrócenie - piszą Patrycja Maksymiak i Konrad Kaczyński z Kancelarii Dubois i Wspólnicy.

27.05.2023

Dr Czarnecki: Zbyt częste stosowanie tymczasowego aresztowania to problem praktyki

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Przepisy to jedno, a praktyka ich stosowania to coś zupełnie innego. Są przepisy, które mądrze interpretowane, mogą pomóc uniknąć problemów. To wymaga jednak zmiany filozofii karania i filozofii stosowania środków zapobiegawczych - mówi o problemie z nadużywaniem aresztu tymczasowego dr Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

26.05.2023

Działalność gospodarcza fundacji rodzinnej ograniczona, preferencje podatkowe też

Domowe finanse Spółki Prawo gospodarcze

Fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, ale będzie to działalność ograniczona. Istotna część dozwolonej działalności ma charakter pasywno-inwestycyjny. Do tego jedynie realizując działalność dozwoloną, czyli wynikającą z nowej ustawy, fundacja rodzinna będzie mogła korzystać z preferencji podatkowej - piszą Michał Lejman i Marek Paszczela z Działu Doradztwa Podatkowego Deloitte.

25.05.2023

Komisja Europejska zapowiada reformę Unii Celnej

Doradca podatkowy Finanse

17 maja 2023 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt gruntownej reformy Unii Celnej UE. Jej założeniem jest uproszczenie, cyfryzacja i wzmocnienie bezpieczeństwa procesów celnych, co stanowi odpowiedź na liczne wyzwania, z jakimi obecnie borykają się służby celne oraz przedsiębiorcy – pisze Wojciech Krajewski z KPMG w Polsce.

24.05.2023

Prusaczyk: Zarządzanie jakością to mniej skarg pacjentów i odejść z pracy

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie Compliance

Niejednokrotnie dzięki zgłoszeniom zdarzeń niepożądanych, niekiedy drobnych, a czasem poważniejszych, uniknęliśmy negatywnego wpływu na diagnostykę i leczenie pacjentów, niepotrzebnych roszczeń, a co najważniejsze wszyscy uczyliśmy się, jak unikać błędów i poprawiać skuteczność organizacji - mówi Artur Prusaczyk, wiceprezes spółki Centrum Medyczne.

24.05.2023

Dr Kubista: Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników musi być priorytetem

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

Nadmiernie szybki rozwój sytuacji pandemicznej wymusił na polskim ustawodawcy podejmowanie błyskawicznych reakcji, czego efektem było wprowadzenie wielu bubli legislacyjnych do polskiego prawa podatkowego. Jednym z nich było zawieszenie terminów administracyjnych – pisze dr Bartosz Kubista, doradca podatkowy, adwokat, komentując ważną z tego punktu widzenia uchwałę NSA.

23.05.2023

Prof. Łętowska: Proporcjonalność i substandardy sąsiadują w polskim prawie

Prawnicy

Proporcjonalność w tworzeniu i stosowaniu prawa to jeden z fundamentalnych problemów dla demokracji i praworządności. W Polsce udało się nam zrobić pod tym względem spore postępy, ale takie sytuacje, jak traktowanie w ostatnich latach cudzoziemców próbujących przekroczyć polską granicę, nie mieszczą się w tym standardzie. To wręcz prawny substandard – mówi prof. Ewa Łętowska.

22.05.2023

Kierownik USC: Ingeruję w stan cywilny dziecka i łamię prawa człowieka

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Przy wystawianiu aktu urodzenia, gdy ojciec jest nieznany, łamię prawa dziecka, prawa rodzica, prawa obywatelskie, a matka nie ma możliwości odwołania się od mojej decyzji. Przepis nakazujący wpisanie fikcyjnego imienia jest niezgodny z dzisiejszymi standardami prawa, ale trzeba go stosować. Sprawa komplikuje się, gdy Polki rodzą dzieci za granicą i przywożą akta, aby wpisać dziecko do polskiego rejestru - mówi Sławomir Wojciechowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli.

20.05.2023

Fundacja rodzinna z przywilejami podatkowymi w CIT

CIT PIT Doradca podatkowy

Oprócz realizacji celów związanych z sukcesją międzypokoleniową, fundacje rodzinne będą pełniły w obrocie gospodarczym także rolę narzędzia do inwestowania oraz reinwestowania środków. Będzie to możliwe z uwagi na korzystne zasady opodatkowania fundacji rodzinnych – fundacja rodzinna będzie podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych – piszą Michał Lejman i Iwona Bielecka-Latos z Deloitte.

19.05.2023

Sztuczna inteligencja to dla kancelarii szanse i zagrożenia

Prawnicy Nowe technologie

W dobie dynamicznego rozwoju technologii, coraz częściej możemy zaobserwować wpływ sztucznej inteligencji na różne aspekty naszego życia. Ostatnie miesiące były pod tym względem szczególnie intensywne wraz udostępnieniem przez OpenAI szerszej publiczności swojego chatbota opartego na sztucznej inteligencji - ChatGPT. Piszą o tym adwokat prof. Michał Jackowski i radca prawny Mikołaj Wiza.

19.05.2023

Radwan-Röhrenschef: Jednoosobowe składy w sądach to dominacja technicznych reguł nad wartościami

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Trzy lata perturbacji związanych z jednoosobowym składami są wynikiem złego ustawodawstwa, opartego o wadliwą filozofię wymiaru sprawiedliwości, w którym sprawność organizacyjna ma dominować nad jakością i wartościami, jakim ma odpowiadać wymiar sprawiedliwości. Sąd Najwyższy stanął w tej sprawie na wysokości zadania - pisze adwokat dr Marcin Radwan-Röhrenschef.

18.05.2023
1  2  3  4  5    575
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski