Prof. Kardas: Działanie kreatywne, by przywrócić państwo prawa

Prawnicy

Tam, gdzie nie ma możliwości dokonania zmiany prawa i usunięcia regulacji niepraworządnych, pozostaje albo usuwanie skutków, poprzez działania par exellance niepraworządne, albo niedziałanie. Jak wiadomo, w pewnych wypadkach przyjęto lub co najmniej zaakceptowano koncepcję działania kreatywnego, które ostatecznie może zostać uznane przez sąd za naruszające obowiązujące prawo – uważa prof. dr hab. Piotr Kardas, adwokat.

25.01.2024

Wszedł w życie unijny Akt w Sprawie Danych. Co to oznacza dla konsumentów, a co dla branży cyfrowej?

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Obecnie dostęp do większości danych posiadają wyłącznie producenci urządzeń. To oznacza, że poszczególny użytkownik nie może wyeksportować danych z urządzenia w celu skorzystania z konkurencyjnych usług posprzedażowych albo naprawczych. Zmiana tego stanu rzeczy to jedna z głównych korzyści wynikająca z Data Act - pisze Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, członek zarządu Digital Europe.

24.01.2024

Organy ścigania i sądy muszą poznać znamiona przestępstw teleinformatycznych

Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie i prokuratorzy muszą chcieć doskonalić swój warsztat pracy w zakresie znajomości przestępczości teleinformatycznej i dociekliwego podejścia do rozpoznawanych spraw karnych. Oprócz zmierzenia się z „ustawowymi niejasnościami” niektórych znamion czynów zabronionych, procedowanie na omawianym polu wymaga dysponowania wiedzą z zakresy informatyki śledczej, statusu prawnego kryptoaktywów oraz rozumienia działania nowych technologii - pisze dr Paweł Opitek, prokurator.

24.01.2024

Wyprzedaże to także wysyp podróbek - ale firmy mogą się bronić

Rynek i konsument Własność przemysłowa

Oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym jest przestępstwem. Podróbki to zjawisko zagrażające konsumentom i gospodarce o dalekosiężnych i poważnych konsekwencjach w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Stały się w ostatnich latach jednym z ważniejszych obszarów nielegalnej działalności grup przestępczych - pisze Katarzyna Jedynak-Gierada, rzeczniczka patentowa, Czyżewscy Kancelaria Adwokacka.

23.01.2024

Ochrona sygnalistów to przede wszystkim realizacja prawa do swobody wypowiedzi

Prawo pracy Prawo unijne

Najnowszy projekt ustawy o sygnalistach to niepoprawiony, a tylko przypudrowany projekt PiS, który powiela jego najgorsze wady – mówi dr hab. Grzegorz Makowski. Jego zdaniem nie powinniśmy poprzestawać na poziomie dyrektywy, która określa minimum. Chociażby z uwagi na ochronę osób zgłaszających nadużycia o charakterze korupcyjnym. Powinniśmy zastanowić się, jak najlepiej w naszych realiach krajowych te unijne przepisy wdrożyć.

22.01.2024

Pełnomocnicy osób fizycznych nie mają dostępu do konta w e-Urzędzie Skarbowym swoich mocodawców

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Przepisy nie uwzględniają wniosku o przyznanie dostępu lub odebranie dostępu do konta w e-Urzędzie Skarbowym dla osób fizycznych. Dla dobra podatników oraz w interesie KAS należy jak najszybciej zmienić przepisy tak, by osoby fizyczne miały możliwość udostępnienia swych danych pełnomocnikom - mówi Michał Cielibała, doradca podatkowy, prezes Biura Rachunkowego BIUREX.

20.01.2024

Prawo łaski w konflikcie z prawem pokrzywdzonych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent, stosując akt łaski, każdorazowo musi przestrzegać zasady proporcjonalności bacząc, aby nie doszło do nadmiernej wtórnej wiktymizacji przy ocenie dopuszczalnej ingerencji w prawo pokrzywdzonego, która musi być konieczna w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej – twierdzi Piotr Starzyński, adwokat, członek Rady Programowej Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw.

20.01.2024

Warecka: Mowa nienawiści może już w Polsce być ukarana

Prawo karne Prawo rodzinne Prawo unijne

Za prezentowanie homofobicznych treści zostali już ukarani kierowcy samochodów z takimi hasłami, a ostatnio także organizator tej akcji. To stwarza szansę na upowszechnienie się w Polsce strasburskiej linii orzeczniczej pozwalającej na karanie za mowę nienawiści - twierdzi Katarzyna Warecka, adwokat, pełnomocniczka oskarżycieli prywatnych w sprawie przeciwko organizatorom akcji "homofobusów".

20.01.2024

Jędrzejczak: Łatanie dziur w systemie ochrony zdrowia już nie wystarczy

Pacjent Zawody medyczne

System opieki zdrowotnej w Polsce wyczerpał swoje zdolności do efektywnego rozwoju i adaptacji do zaspokajania potrzeb społecznych w tym zakresie. Cały mechanizm wymaga gruntownej zmiany i należałoby poważnie rozważyć powrót do zaniechanej, niesłusznie, reformy kas chorych. Kolejne pieniądze wpompowane w ten quasi system, bez jego gruntownej zmiany, tylko go utrwalą, nie zmienią istniejących patologii – podkreśla dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu. 

19.01.2024

W 2024 roku frankowiczów czeka wiele wyzwań

Banki Kredyty frankowe

Najlepszą inwestycją dla frankowiczów w 2024 roku będzie złożenie pozwu do sądu przeciwko bankowi, gdyż takich zysków nie przyniesie nawet najlepsza lokata. Wskutek cyfryzacji i wzmocnienia kadrowego w sądach sprawy dotyczące kredytów frankowych będą rozstrzygane szybciej. Negatywne czynniki, które powinny skłonić niezdecydowanych frankowiczów do podjęcia decyzji o pozwanie banku to: inflacja, wzrost stóp procentowych oraz cen i kosztów życia i wysoki kurs franka szwajcarskiego - pisze Marcin Szołajski, radca prawny w Szołajski Legal Group.

18.01.2024

Sygnaliści na rządowej agendzie, czyli śpieszmy się powoli

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Prawo unijne

Informacja o planach przyjęcia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, zamieszczona w wykazie prac legislacyjnych i programowych nowego rządu 10 stycznia br., zaskoczyła wielu komentatorów. Dzień później tekst projektu opublikowano już na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wszystko wskazuje na to, że będzie to pierwszy projekt ustawy transponującej prawo unijne przedstawiony przez rząd Donalda Tuska. Do Sejmu ma on trafić w pierwszym kwartale tego roku – piszą dr Anna Hlebicka-Józefowicz i Gniewomir Wycichowski-Kuchta.

18.01.2024

Wykluczenie wykonawcy z postępowania z powodu skazania

Zamówienia publiczne

Ubiegając się w Polsce o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca powinien wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Jedną z nich jest prawomocne skazanie za popełnienie wybranych przestępstw przez wykonawcę lub osoby, mające znaczenie dla działalności wykonawcy. W tym drugim przypadku są to najczęściej członkowie zarządu lub rady nadzorczej, wspólnicy oraz prokurenci - pisze Piotr Nepelski, radca prawny.

17.01.2024

Jakie są skutki działań Adama Bodnara w sprawie obsady stanowiska Prokuratora Krajowego?

Prokuratura

Czynności wykonywane w ramach toczących się postępowań przygotowawczych przez prokuratorów awansowanych na wniosek lub samodzielnie przez Dariusza Barskiego jako prokuratora krajowego są skuteczne i mieszczą się w kompetencjach prokuratorskich. Liczy się bowiem status prokuratora, a nie podział czynności w ramach wewnętrznej struktury instytucji prokuratury - piszą dr Michał Zacharski i Aleksandra Adamiak, adwokaci.

17.01.2024

Istotne terminy przy powództwach przeciwegzekucyjnych

Prawo cywilne

Powództwa przeciwegzekucyjne to środki prawne, które umożliwiają obronę przed egzekucją poprzez podważenie zasadności lub dopuszczalności egzekucji. W drodze powództwa opozycyjnego dłużnik „atakuje” sam tytuł wykonawczy - może żądać pozbawienia go wykonalności w całości lub w części, co jest jednoznaczne z udaremnieniem możliwości przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego - pisze Przemysław Szmidt, adwokat.

17.01.2024

Prof. Manowska: Wąsik i Kamiński są jeszcze posłami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W moim przekonaniu Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński mają mandaty poselskie, gdyż Izba Kontroli uchyliła decyzję pana marszałka o wygaśnięciu ich mandatów - powiedziała prof. Małgorzata Manowska, I Prezes SN. Drugie orzeczenie Izby Pracy w tej sprawie dotyczy tylko posła Kamińskiego, to po pierwsze, a po drugie - zostało wydane w warunkach nieważności, gdyż ta kwestia była objęta powagą rzeczy osądzonej – ocenia prof. Manowska. Z taką argumentacją nie zgadza się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.

16.01.2024

Sędzia Bieniek: Nie wrócimy do sprawy Wąsika

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie chcą zajmować się powierzonymi im sprawami merytorycznymi, bo w sprawach ustrojowych wszystko jest już jasne. Oczekiwane byłoby wypracowanie takiego modelu wymiaru sprawiedliwości, by niezależnie od tego kto sprawuje władzę polityczną, działał on sprawnie i nie generował orzeczeń, które na tle Konwencji Praw Człowieka uchodzą za rozstrzygnięcia naruszające prawa stron do rzetelnego procesu – mówi sędzia Bohdan Bieniek z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

16.01.2024

Wykorzystanie fundacji rodzinnej do budowania struktur holdingowych

Spółki Fundacja Rodzinna

Być może warto rozszerzyć zakres dopuszczalnej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej, tak by nie różnił się on znacząco od zakresu, w jakim taką działalność prowadzą spółki handlowe. Oczywiście nie jest to temat prosty, ponieważ zwiększenie przestrzeni do swobodnie prowadzonej przez fundację działalności gospodarczej zwiększa jednocześnie ekspozycje na ryzyka nierozerwalnie związane z taką działalnością - pisze Paweł Mardas, adwokat, partner w praktyce Fuzji i Przejęć kancelarii Kochański & Partners.

16.01.2024

Podziały transgraniczne mogą być szansą na transfery technologiczne w branży New Tech

Nowe technologie Spółki Własność intelektualna

Transakcje M&A bez wątpienia przyczyniają się do szybszego rozwoju technologii oraz zwiększenia konkurencyjności firm na globalnym rynku, sprzyjając transferowi technologii na różnych płaszczyznach oraz stanowiąc narzędzie translokacji i współdzielenia wiedzy, doświadczeń, środków czy znacząco przyspieszając ścieżkę wdrożeniową innowacji - pisze Natalia Kotłowska-Wochna – radca prawny, Partner, szefowa praktyki New Tech M&A w kancelarii Kochański & Partners.

15.01.2024

Mec. Kabański i Wilhelmsen: Prokurator Barski pozostawał i pozostaje w stanie spoczynku

Prokuratura

Sprawa Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego, począwszy od zeszłego tygodnia, budzi w kraju olbrzymie emocje. Postanowiliśmy uporządkować fakty, aby to co konieczne, stało się zrozumiałe dla każdego obywatela. Konkluzja jest taka, że prokurator Barski pozostawał i pozostaje w stanie spoczynku i z tego powodu nie spełnia kryteriów do wykonywania funkcji Prokuratora Krajowego - piszą adwokaci dr Witold Kabański i Patrick Wilhelmsen.

15.01.2024

Opłata za plastik na paragonie – są dwie możliwości

Środowisko VAT Podatki międzynarodowe

Wydaje się, że prawidłowe jest zarówno ujmowanie na paragonach w jednej pozycji ceny towarów z opłatą za plastik z ujednoliconą stawką VAT, jak też wyodrębnianie dwóch pozycji - ceny za towar oraz opłaty dodatkowej z odpowiadającą im stawką VAT. Stanowisko w tej sprawie powinno zająć Ministerstwo Finansów – piszą dr Jacek Matarewicz i Dominika Kasińska z Kancelarii Tomczykowski Tomczykowska.

15.01.2024