Prof. Adamus: Blaski i cienie fundacji rodzinnej

Domowe finanse Fundacja Rodzinna

Pojawiły się pierwsze fundacje rodzinne. Ustawa o fundacji rodzinnej została uchwalona ponad podziałami politycznymi. To konstrukcja, jakiej wyraźnie brakowało w polskim systemie prawnym. Jest jeszcze jednak druga strona medalu. Niestety pojawiają się obawy dotyczące m.in. stabilności konstrukcji prawnej tej instytucji - pisze prof.dr hab. Rafał Adamus, radca prawny z Uniwersytetu Opolskiego.

05.08.2023

Porozumienie ramowe dotyczące telepracowników to dobry krok

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

1 lipca 2023 roku weszło w życie porozumienie ramowe dla telepracy. Wdraża ono nowe rozwiązania dotyczące transgranicznych telepracowników, jeżeli są zatrudnieni przez pracodawcę z siedzibą w jednym kraju członkowskim Unii Europejskiej, ale pracę wykonują częściowo zdalnie z innego państwa, które jednocześnie jest ich krajem zamieszkania – pisze Barbara Kolimeczkow, doradca podatkowy.

04.08.2023

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie MDR-3 może budzić wątpliwości

Ordynacja Doradca podatkowy

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów formularze MDR-3, dotyczące schematów podatkowych tzw. krajowych, za cały okres trwania zawieszenia terminów raportowania MDR należało złożyć do 1 sierpnia 2023 r. Z wykładni dokonanej przez MF wynika zatem, że w przypadku MDR-3 termin rozpocznie i zakończy swój bieg tego samego dnia. Trudno się z takim podejściem zgodzić - pisze Beata Krokos z MartiniTAX.

03.08.2023

Czy chłód jest ciepłem? Urząd Regulacji Energetyki uważa, że tak

Prawo gospodarcze Energetyka

Analizując rejestr koncesji Urzędu Regulacji Energetyki (URE), dzisiaj trudno jest w nim znaleźć decyzję, która odnosiłaby się do wytwarzania czy też dystrybucji i przesyłu chłodu. Jest to związane z dotychczasową praktyką rynkową. Stanowisko URE może jednak całkowicie zmienić model rynku chłodu, a prowadzenie działalności w tym zakresie będzie wymagało uzyskania koncesji i zatwierdzenia taryfy - piszą Jan Góralski oraz Dominik Sypniewski z Kancelarii Góralski&Goss.

03.08.2023

dr Gabriel-Węglowski: Ocena okresowa nie poprawi jakości pracy prokuratora

Prokuratura

Oceny okresowe w prokuratorze były i się nie sprawdziły. Doprowadziły jedynie do tego, że pewna część prokuratorów zamiast wykonywać swoje obowiązki zajmowała się nieprzejrzystym, niczemu nie służącym ocenianiem innych. Ponowne ich wprowadzenie nie będzie mieć żadnego przełożenia na poprawę jakości naszej pracy. A sam pomysł, by dwie negatywne oceny mogły skutkować odwołanie prokuratura jest - powiedzmy wprost – co najmniej konsternujący - ocenia dr Michał Gabriel-Węglowski, prokurator.

03.08.2023

Program Współdziałania szansą na skuteczny dialog z fiskusem

Ordynacja Doradca podatkowy

W obliczu nieustannie zmieniającego się prawa podatkowego, coraz więcej podatników poszukuje rozwiązań, które mogą zabezpieczyć ich działalność w obszarze podatków. Interpretacje indywidualne, wiążące informacje stawkowe czy choćby obowiązujące od czterech lat opinie o stosowaniu preferencji to dziś podstawowe narzędzia zapewnienia tax compliance organizacji - piszą Agnieszka Ławnicka i Dominika Kasińska z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

02.08.2023

Do realnego zapobiegania kradzieżom spółek konieczne dalsze zmiany przepisów

Spółki Prawo gospodarcze

Wydaje się, że pożądanym krokiem byłoby wprowadzenie obowiązku zawiadomienia osób, których dane znajdują się we wniosku  o wpis lub zmianę wpisu, przynajmniej o treści przedmiotowego wniosku i umożliwienie im zajęcia stanowiska w tej sprawie. Nowelizacji wymagałyby zatem przepisy o postępowaniu rejestrowym - piszą dr hab. Magdalena Kowalewska-Łukuć i Joanna Zawrotna, radca prawny z Kancelarii Filipiak Babicz Legal.

01.08.2023

Mikołaj Kozak: Areszt w sprawach gospodarczych często stosowany, choć nie zawsze potrzebny

Prawo karne

Smutna polska rzeczywistość aresztowa zadomowiła się w sprawach karnych gospodarczych. Z perspektywy obrony trudno jest zrozumieć, dlaczego analizy dawno już zabezpieczonych dowodowo faktur czy dokumentów z KRS-u wymagają izolowania w areszcie śledczym, ale skoro takie argumenty wystarczą, to nie dziwi, że prokuratorzy się na nie ochoczo powołują - pisze Mikołaj Kozak, adwokat, Kancelaria Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.

01.08.2023

Prawo upadłościowe komplikuje występowanie ze skargą pauliańską

Prawo cywilne Restrukturyzacja

Do niedawna, razem z upadłością dłużnika, poszczególni jego wierzyciele tracili możliwość wytaczania i popierania skargi pauliańskiej, a uprawnienia te przejmował syndyk. Uchwała Sądu Najwyższego z 1 czerwca 2023 roku pokazała jednak, że nic nie jest czarno-białe. Skarga wciąż sprawia poważne trudności interpretacyjne - piszą Bartosz Sierakowski oraz Wojciech Pustelnik z Kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy.

01.08.2023

Maciej Fingas: Prokurator jest oskarżycielem publicznym, więc powinien być na sali sądowej

Prokuratura

Wymiar sprawiedliwości potrzebuje sprawnych i niezależnych prokuratorów. Sam prokurator, oskarżyciel publiczny, powinien być na sali sądowej. To puste miejsce, które dopuszczają obowiązujące przepisy, jest czymś nieakceptowalnym także z perspektywy oskarżonego. Zaburza przekonanie, że sąd ma być arbitrem, którego jedyną rolą jest sądzenie - mówi dr Maciej Fingas, adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki na Uniwersytecie Gdańskim.

31.07.2023

Prof. Adamus: Wynajem miejsca parkingowego nie może być umową drapieżną

Transport Nieruchomości

Czy zaparkowanie samochodu na cudzym terenie prywatnym, np. wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, powadzi do zawarcia w sposób dorozumiany umowy najmu miejsca postojowego? Jeżeli tak, to czy dochodzi do zawarcia umowy za cenę (czynsz) określoną przez właściciela nieruchomości lub przez działającego na jego rzecz pełnomocnika - zastanawia się prof. dr hab. Rafał Adamus, radca prawny z Uniwersytetu Opolskiego.

29.07.2023

Majątek fundacji rodzinnej a dopuszczalna działalność gospodarcza

Spółki

Przygotowując się do utworzenia fundacji rodzinnej, warto dokonać identyfikacji majątku rodzinnego oraz opracować plan i harmonogram przenoszenia poszczególnych jego składników na rzecz fundacji rodzinnej. Pozwoli to ustalić, które składniki majątku powinny być przeniesione na rzecz fundacji rodzinnej, a które pozostawione w rękach członków rodziny - piszą eksperci Deloitte Legal.

29.07.2023

Zmiana planu miejscowego niesie konsekwencje dla właściciela nieruchomości

Samorząd terytorialny Budownictwo

Zagadnienia związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mają istotne znaczenie dla właścicieli nieruchomości. Dlatego tak ważna jest świadomość konsekwencji działań organów w tym zakresie, a także możliwych dróg ewentualnego działania. Zmiany w miejscowych planach mogą bowiem istotnie ograniczyć korzystanie z nieruchomości w dotychczasowym zakresie.

29.07.2023

Pułapka w pakiecie ułatwień dla przedsiębiorców - nowe obowiązki dla wspólników spółek osobowych

Spółki Prawo gospodarcze

Wbrew nazwie, rządowy projekt najnowszego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców nakłada na podmioty prowadzące działalność gospodarczą również nowe obowiązki. Jeden z nich może wymuszać na wspólnikach spółek osobowych składanie sądowi rejestrowemu nieprawdziwych oświadczeń w toku rejestracji spółki. I to pod rygorem odpowiedzialności karnej.

28.07.2023

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego nałożyło nowe obowiązki dla pracodawców

Prawo pracy BHP

Po trzech latach od zamknięcia nas w domach z powodu pandemii, wiele aspektów dotyczących prawa zatrudnienia będzie musiało ulec zmianie – pisze Paulina Sulgostowska, adwokat. I przypomina, że tylko do 1 lipca 2023 r. pracodawca mógł, bez zgody pracownika oraz z pominięciem planu urlopów, jednostronnie skierować go na urlop wypoczynkowy, niewykorzystany w poprzednich latach.

28.07.2023

Biały wywiad dostępny także dla prawników

Prawnicy Nowe technologie

Znajomość narzędzi OSINT i pozyskiwanie informacji z legalnych źródeł mogą się przydać każdemu prawnikowi. Pomogą m.in. w zbieraniu dowodów i argumentów na potrzeby negocjacji, sporów, compliance, due diligence oraz background checks. Ułatwią także weryfikację pracownika lub kontrahenta, przyspieszą windykację oraz usprawnią przesłuchanie w sądzie.

28.07.2023

„Lex knebel” sposobem na prostsze wywłaszczenia nieruchomości

Środowisko Administracja publiczna Nieruchomości

Założenia "lex knebel" należy postrzegać jako kontynuację wieloletniego trendu ograniczenia roli właściciela nieruchomości oraz społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji o inwestycjach publicznych. Czy strategiczne budowy nadal mają wymiar publiczny i służą społeczeństwu? A może państwo jest bytem o interesach konkurencyjnych w stosunku do swoich obywateli - zastanawia się Mirosław Ochojski, prokurent w Kancelarii Prawnej INLEGIS Kołodziej Nogala sp. k.

27.07.2023

Jędrzejczak: Pacjenci chcą leczyć się prywatnie, bo system publiczny ich zawiódł

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Nie dziwi mnie, że w jednym z badań ankietowych przeprowadzonych w Polsce aż 60 proc. jego uczestników wyraziło opinię, że akceptuje współpłacenie za usługi medyczne. Z doświadczeń innych krajów wynika ponadto, że nawet niewielkie kwoty opłacane przez pacjentów za wizyty lekarskie znacznie ograniczyły liczbę tak zwanych zbędnych wizyt - zauważa dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor szpitala wojewódzkiego w Zgierzu.

27.07.2023

Cyberbezpieczeństwo prosumentów OZE to nadal wyzwanie

Nowe technologie Energetyka

Choć wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii niesie ze sobą wiele korzyści, to decentralizacja rynku wiąże się także z licznymi zagrożeniami, którym należy się systemowo przeciwstawiać. W dobie cyfryzacji jednym z najważniejszych obszarów działań zaradczych jest bez wątpienia cyberbezpieczeństwo - pisze Magdalena Krawczyk, adwokat, ekspert prawa energetycznego, doktor nauk prawnych w specjalności prawo własności intelektualnej.

26.07.2023

Organy podatkowe są coraz skuteczniejsze w prowadzonych kontrolach

VAT Doradca podatkowy

Statystyki przedstawione przez Ministerstwo Finansów wyraźnie wskazują na zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe. Niewątpliwie jest to spowodowane w dużej mierze cyfryzacją systemu podatkowego i administracji skarbowej oraz uzyskaniem przez skarbówkę nowych narzędzi, które ułatwiają przeprowadzanie kontroli - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.

25.07.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski