Kryzysowe badania: Prawnicy widzą światełko w tunelu

Po raz pierwszy w historii badań koniunktury gospodarczej, syntetyczny wskaźnik WK Index, który opisuje ogólną sytuację klientów firm prawniczych oraz sytuację na rynku usług prawniczych, spadł...

11.09.2009

Wynajmujący nieruchomości jako podatnicy VAT

Przedmiotem umw najmu są najczęściej nieruchomości. W niektrych przypadkach ich wynajem może zostać uznany za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu VAT, a w innych nie. Jednak nawet samo...

11.09.2009

Opinie na temat nowego nadzoru pedagogicznego

Rozwija się debata na temat nowego nadzoru pedagogicznego i sposobów realizacji, poprzedzająca podpisanie przez minister edukacji nowego rozporządzenia w tej kwestii - w prasie codziennej, na łamach...

10.09.2009

Państwo kosztem przedsiębiorców

Istotą projektowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 sierpnia 2009 r. jest wprowadzenie obowiązku sporządzenia rocznego obliczenia...

08.09.2009

Radcowie chcą lekcji prawa w szkołach średnich

Samorząd radców prawnych martwi się niskim poziomem znajomości prawa w polskim społeczeństwie i proponuje zajęcia z prawa w szkołach. Idea generalnie słuszna, ale raczej bez szans na wprowadzenie do...

04.09.2009

Porządki i ułatwienia w kwestii hipotek

19 sierpnia 2009 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Przyjęte regulacje mają na celu zapewnienie spójności przepisów dotyczących hipoteki, a...

02.09.2009

Ograniczenia dewizowe

W system koncesyjnym prawa dewizowego rwnolegle z obowiązkami występują ograniczenia dewizowe. Niedopuszczalne jest ich uchylenie w drodze zezwoleń dewizowych. W niniejszym komentarzu autor...

01.09.2009

Aspekty prawne wchodzenia spółek na giełdę

Istnieją dwa sposoby wejścia na giełdę: tradycyjny i szybki. O tym na co spółka powinna zwrócić uwagę w każdym z omawianych przypadków pisze Maciej Kotlicki - radca prawny z Kancelarii Prawnej...

28.08.2009

Zakończenie postępowania kontrolnego

Każde postępowanie prowadzone na podstawie przepisw prawa musi się zakończyć. Może to być zakończenie merytoryczne, kiedy to zrealizowane zostały cele postępowania i można rozstrzygnąć merytorycznie...

25.08.2009

Zabezpieczenie akcyzowe

Nie wszystkie podmioty są zobowiązane do składania zabezpieczeń akcyzowych, ktre są wykorzystywane przez organy podatkowe do pokrycia określonej lub zadeklarowanej kwoty akcyzy, ktra nie została...

21.08.2009

Hazard w Sieci

Hazard internetowy należy do najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu rozrywkowego, z globalnymi przychodami szacowanymi na 9 mld dolarów w 2006 r., 12 mld dolarów w 2008 r. oraz z prognozami...

19.08.2009

Biurokracja na bank

Janusz Paczocha i dr Wojciech Rogowski z programu Sprawne Państwo zaprezentowali wyniki badań dotyczące ustawowych kosztów administracyjnych sektora bankowego w Polsce. Ograniczenie obciążeń...

17.08.2009

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

O przedmiocie umowy o zakazie konkurencji, obowiązywaniu zakazu konkurencji, zwolnieniu z obowiązku zapłaty odszkodowania i skutkach naruszenia zakazu konkurencji pisze Grzegorz Gołębiewski, prawnik,...

05.08.2009