Prokuratura wystawiła nakaz zatrzymania biznesmena Ryszarda Krauze. Doniesienia te spowodowały załamanie się kursów akcji kontrolowanych przez niego spółek. - Jeśli chodzi o sprawę zatrzymania znanego biznesmena, to z punktu widzenia prawa może on zostać aresztowany na trzy miesiące w ramach aresztu tymczasowego. Okres ten może zostać ewentualnie przedłużony do 12 miesięcy - mówi Christian Schnell, partner w kancelarii BSJP.

- Jednocześnie prokuratura ma możliwość wnioskowania o zabezpieczenie majątku w dwojaki sposób. Na podstawie kodeksu karnego - można wnioskować o zabezpieczenie majątku do wysokości 720 tys. zł. Dużo poważniejsze możliwości daje kodeks karny skarbowy, według którego kara grzywny może sięgnąć ok. 250 mln zł. Jednocześnie prokuratura może wnioskować o zabezpieczenie majątku do wysokości szkód z zarzucanych przestępstw. Decydując się na wnioskowanie o tymczasowy areszt, prokuratura musi mieć bardzo poważne dowody wskazujące na pewność popełnienia przestępstwa. Zgodę na areszt tymczasowy wydaje sąd. Wtedy też prokuratura może wnioskować o zabezpieczenie majątku - powiedział Christian Schnell Gazecie Prawnej. Trzeba pamiętać, że jeżeli okazałoby się, że postawione zarzuty są bezpodstawne, to oskarżonemu przysługuje prawo do odszkodowania, które może sięgnąć w tym przypadku nawet kilkuset milionów złotych, biorąc pod uwagę spadek kursu akcji - mówi Christian Schnell.

(Źródło: GP/ KW)