Mediacja przed rozwodem już nie obowiązkowa - MS modyfikuje projekt

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Po fali krytyki ze strony środowisk prawniczych, a także Rady Legislacyjnej, ministerstwo zmodyfikowało pierwotny projekt w ten sposób, że postępowanie informacyjne będzie wszczynane dopiero po wniesieniu pozwu o rozwód czy separację, a nie będzie je poprzedzać, uniemożliwiając tym samym wcześniejsze wniesienie pozwu - pisze Małgorzata Wojciechowicz, partner zarządzający Kancelarii De Lege Artis.

26.05.2022

Prof. Waltoś: Każde zło w prawie kiedyś mija

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Łamanie praworządności w Polsce kiedyś się skończy. Każde zło ma swój koniec, każde deprawowanie prawa też. W pewnym momencie napotyka na wzrastający opór i wreszcie dochodzi, jeśli nie do rewolucji, to przynajmniej do wywrócenia dotychczasowego porządku. I ja w to wierzę – mówi prof. Stanisław Waltoś w wywiadzie udzielonym Prawo.pl z okazji swojego jubileuszu 90-lecia.

26.05.2022

Wiceminister Romanowski: Domykamy system ochrony tych, którzy doznają przemocy domowej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Policyjne zakazy zbliżania się, kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną przestępstwem i przebywania w miejscach, w których pracuje czy się uczy, będą domknięciem systemu natychmiastowej izolacji sprawcy. Chcemy dać tym, którzy doznają przemocy, czas na podjęcie dalszych kroków – także na drodze karnej – mówi Prawo.pl dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

24.05.2022

Tomasz Palak: Informowanie o zmianach w prawie i wysyłanie newsletterów nie narusza kodeksu etyki prawnika

Prawnicy Doradca podatkowy Compliance

Wizerunek prawnika i kancelarii prawnej ma coraz większe znaczenie. W jego budowaniu przydatne może być tworzenie treści - newsletterów, artykułów, wideo czy wystąpień na konferencjach. Wówczas w sposób jednoznaczny kontakt z klientem następuje tak, że to on w razie swojej ewentualnej potrzeby go inicjuje - a więc nie będziemy mieć wątpliwości, że nie był to kontakt niechciany.

18.05.2022

Dubois i Stępiński: Po neo KRS i neo sędziach będzie neo adwokatura?

Prawnicy

Od uchwalenia obecnej ustawy żadna władza wykonawcza nie miała faktycznej kontroli nad adwokaturą, ponieważ nasze władze zawsze pochodziły i nadal pochodzą z demokratycznych wyborów. Teraz tajemnicza grupa posłów chce, by Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zasady działania samorządów prawniczych. I powstaną prorządowe samorządy adwokatów i radców prawnych?

17.05.2022

Sędzia Gudowski: Wyłączenie sędziego z braku bezstronności i ustrojowej nieprzydatności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia wyposażony przez państwo we władzę sądzenia, a więc w uprawnienie do orzekania o prawach i obowiązkach innego człowieka, nierzadko o jego losach i życiu, musi być ustrojowo „czysty”. Jego status, sposób powołania oraz zajmowanie stanowiska sędziowskiego nie może budzić żadnych, nawet najmniejszych wątpliwości, a zwłaszcza uzasadnionych wątpliwości konstytucyjnych oraz prawno-międzynarodowych.

17.05.2022

Sędzia Markiewicz: Deklaracja o przywracaniu praworządności może odblokuje fundusze unijne, ale problemu nie rozwiąże

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Z deklaracją polskiego rządu, po której złożeniu Komisja Europejska miałaby odblokować fundusze dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy, może być tak jak z obietnicami alkoholików. Komisja przyjmie je z dobrą wiarą i pozbędzie się na jakiś czas kłopotliwego problemu, a my będziemy mieli problem nadal nierozwiązany - mówi prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

13.05.2022

Sędzia Bednarczyk: Kwietniowa rewolucja? Czekamy na uzasadnienie uchwały w sprawie kredytów frankowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Po niedawnej uchwale Sądu Najwyższego media prawnicze zalała fala komentarzy. Prawnicy frankowiczów dopatrują się przełomu, który rozpocznie falę skutecznych roszczeń przedsiębiorców, ale pełnomocnicy banków nie dostrzegają w niej nic szczególnego. O tym, co powinno się znaleźć w uzasadnieniu tej uchwały pisze dr Piotr Bednarczyk, sędzia wydziału frankowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

11.05.2022

Kaleta: Aplikacja powinna kłaść nacisk na wiedzę praktyczną

Prawnicy Strefa aplikanta

Obecne egzaminy zawodowe dla osób, które chcą być radcami prawnymi lub adwokatami spełniają swoją rolę. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian, choć oczywiście można dyskutować np. nad częścią ustną. Ważne natomiast jest, by aplikacja rozwijała umiejętność korzystania z wiedzy prawniczej w różnych obszarach prawa, i w tym zakresie samorządy powinny przeprowadzić ewaluacje stosowanych narzędzi.

10.05.2022

Wiewiórowska-Domagalska: Polskie sądy muszą w sprawach frankowych respektować orzeczenia TSUE

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sędziowie, którzy opowiadają się za przestrzeganiem prawa unijnego i orzecznictwa TSUE w sprawach dotyczących praworządności i statusu sędziów, ignorują prawo unijne chroniące konsumenta. A przecież praworządność i ochrona konsumenta wyrastają z takiej samej, traktatowej podstawy. Na szczęście sądy, które nie chcą, bądź nie potrafią zastosować orzecznictwa TSUE w sprawach frankowych, są raczej wyjątkiem niż zasadą.

09.05.2022

Prof. Łętowska: Grząski grunt legislacyjny ułatwia manipulowanie prawem

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Tworzenie prawa w ten sposób, że odmienną logiką kieruje się ustawa i odmienną – jej preambuła albo że ten sam problem inaczej reguluje się w dwóch różnych ustawach, tworzy niebezpieczną magmę, w której politycy chcący tym manipulować znajdą podstawę do każdego działania, które im w danej chwili odpowiada -  mówi prof. Ewa Łętowska. 

06.05.2022

Michał Laskowski: Trzeba naprawić sądy, a nie prześladować sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Moment zakończenia kadencji Krajowej Rady Sądownictwa byłby dobry na zreformowanie tego organu i zmianę przepisów, a następnie składu Rady na zgodny z konstytucją. Nawet jeśli w końcu ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną zostanie uchwalona, to bez uporządkowania sytuacji w KRS, problemu nie będzie można uznać za rozwiązany - mówi dr Michał Laskowski, prezes kierujący Izbą Karną Sądu Najwyższego.

04.05.2022

Mienie znacznej i wielkiej wartości - co dalej w czasach galopującej inflacji?

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Od 12 lat obowiązuje przepis w sztywny sposób określający mienie „znacznej” (powyżej 200 tys. zł) i „wielkiej” wartości (powyżej miliona). Tymczasem od tamtej pory średnia płaca wzrosła o 75 proc., co skutkuje nadmierną penalizacją, ograniczającą swobodę menedżerów oraz hamującą rozwój gospodarczy - piszą Rafał Karbowniczek i ​Małgorzata Karasińska z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

02.05.2022

Prof. Frąckowiak-Adamska: Więcej pytań do unijnego Trybunału, bo trzeba bronić praworządności

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił skokowy wzrost liczby pytań prejudycjalnych kierowanych przez polskie sądy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale nie wynika to z potrzeby lepszego dostosowania polskiego prawa do unijnych standardów, tylko z poszukiwania alternatywnej drogi obrony praworządności, gdy w kraju to niemożliwe - mówi prof. Agnieszka Frąckowiak-Adamska z Uniwersytetu Wrocławskiego.

28.04.2022

Michał Woś: Zmiana systemu zwiększy możliwości resocjalizacji nieletnich

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Zmieniamy całą filozofię działania z nieletnimi. Z jednej strony chcemy ograniczyć napływ do sądów drobnych spraw - bo przykładową rozbitą szybą powinni zajmować się dyrektorzy szkół, a nie sędziowie. Wprowadzamy też okręgowe ośrodki wychowawcze, które odciążą MOW-y i narzędzia, które pozwolą na skuteczniejszą resocjalizację tych, którzy dopuścili się najpoważniejszych czynów - mówi Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.

21.04.2022

Dr Gajowniczek-Pruszyńska: Aplikant musi zobaczyć, że warto być adwokatem

Prawnicy Strefa aplikanta

Ostatni rok to zmiany w kształceniu aplikantów warszawskiej izby. Kładziemy nacisk na podnoszenie kwalifikacji interpersonalnych, rozpoczął się program mentoringowy, chcemy ułatwić aplikantom zdobycie tytułu mediatora. Celem aplikacji nie jest bowiem tylko egzamin zawodowy, ale też pozyskanie umiejętności potrzebnych do właściwego wykonywanie zawodu.

16.04.2022

Kurkowska: Nowe pokolenie prawniczek zmieni reguły na rynku prawnym

Prawnicy

Mimo szerokiej dyskusji o dyskryminacji ze względu na płeć, mobbingu i molestowania w pracy, polskie prawniczki nadal zmagają się z tym zjawiskiem. Nawet w dużych, międzynarodowych kancelariach najwyższe stanowiska zajmują głównie mężczyźni. Do tego niektórzy z nich pozwalają sobie na przekraczanie pewnych granic. Szansą na zmianę jest bardziej świadome swoich praw młode pokolenie.

02.04.2022

Sędzia Bednarczyk: W sprawach frankowych kolejny ruch po stronie sądów odwoławczych

Wymiar sprawiedliwości

Spraw dotyczących kredytów frankowych jest coraz więcej i można się spodziewać, że w kolejnych latach istotnie wpłyną na wydajność sądów. Teraz głos jest po stronie sądów odwoławczych. Orzeczenia pierwszej instancji są już względnie jednolite; to sądy odwoławcze powinny nadać pewien kierunek i w zakresie wykładni prawa materialnego, i procedury - mówi sędzia dr Piotr Bednarczyk.

01.04.2022

Vladimir Ivanov: Pracujemy zdalnie, ale pełną parą. Doceniamy bezinteresowną pomoc Polaków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Ukraina

W pierwsze dni agresji Rosji na Ukrainę byliśmy w szoku, potem udało nam się przywrócić pracę redakcji w trybie zdalnym. Trudno się skupić słysząc alarmy przeciwlotnicze, ale w tym szczególnym okresie prawo zmienia się niezwykle dynamicznie, a naszym zadaniem jest szybkie dostarczanie precyzyjnych informacji. Dzięki współpracy z Wolters Kluwer Polska i Prawo.pl piszemy też o polskim prawie dla obywateli Ukrainy.

17.03.2022

Sędzia Ciemięga: Wiedza o prawie daje obywatelowi narzędzia do działania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Społeczeństwo wyedukowane nie ma obaw. Może też wpływać na rządzących, np. wyrażając swoje zdanie podczas protestów, gdy sprzeciwia się uchwaleniu określonych przepisów. Z tego względu tak ważne są działania edukacyjne w zakresie prawa, które mogą podejmować także sędziowie - podkreśla sędzia Monika Ciemięga z Sądu Rejonowego w Opolu, ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

16.03.2022
1  2  3  4  5    429
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski