Prof. Wróbel: Zmiany w prawie karnym - część propozycji jeszcze w tym roku

Wymiar sprawiedliwości

Sądy i prokuratury czekają fundamentalne zmiany, także organizacyjne. To nie jest dobry moment, by równocześnie wprowadzać duże kompleksowe zmiany w prawie karnym czy procesie karnym. Dlatego jako Komisja Kodyfikacyjna Prawna Karnego raczej będziemy się skupiać nad pakietowymi propozycjami dotyczącymi konkretnych obszarów, w których można łatwo zidentyfikować możliwość poprawy wymiaru sprawiedliwości - mówi prof. Włodzimierz Wróbel, przewodniczący Komisji.

29.05.2024

Czy Komisje Kodyfikacyjne zmienią wizerunek polskiego wymiaru sprawiedliwości?

Wymiar sprawiedliwości

W ostatnim czasie głośno jest wokół wznowienia prac Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Cywilnego oraz Prawa Karnego. Utworzono także dwie kolejne: Prawa Rodzinnego oraz Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. Nie umniejszając w żadnym stopniu potrzeby, jak i rangi tych wydarzeń stawiam tezę, że największe zmiany w wymiarze sprawiedliwości nie zależą od zmiany ustaw, nawet rangi kodeksowej. Dużo więcej środowisko prawnicze może zmienić samo. Jak choćby w zakresie relacji z sądami - pisze Dawid Kulpa, radca prawny, partner w Kancelarii Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.

27.05.2024

Prof. Wróbel: Komisyjny projekt pilnych zmian w prawie karnym na dniach u ministra

Wymiar sprawiedliwości

Kończą się prace nad pierwszym projektem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, obejmującym te zmiany w kodeksach karnym, postępowania karnego, wykonawczym i wykroczeń, które przyjmowane były z naruszeniem Konstytucji lub są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Chodzi m.in. o możliwość orzekania bezwzględnego dożywocia, ale też objęcie przepisami Kodeksu karnego 14-latków - odpowiadających za zabójstwo kwalifikowane, zmiany w dyrektywie kary oraz kradzież zuchwałą - mówi prof. Włodzimierz Wróbel, przewodniczący Komisji.

23.05.2024

Prof. Zembrzuski: Ochrona konsumenta nadal nie jest skuteczna

Prawo cywilne

Przepisy postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumenta urągają unijnym i europejskim standardom i założeniom. Nie są one w stanie zapewnić jednolitej i przewidywalnej praktyki sądowej - wskazuje prof. Tadeusz Zembrzuski z Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

22.05.2024

Dynamika procesów społecznych w kancelariach prawnych i ich wpływ na relacje z klientami

Prawnicy

Kancelaria prawna, tak jak każda inna organizacja, jest napędzana przez różnego rodzaju wymianę relacji międzyludzkich. Warto zastanowić się, w jaki sposób dynamika zależności wewnętrznych oraz związane z nią wpływy, postrzeganie społeczne i sposób myślenia, wpływa na relacje z klientami. Bo wspólne cele, osiągnięcia i sukcesy łączą. Bywają też sytuacje, gdzie nie ma elastyczności, firma jest w konserwie, a wizjoner ma pomysły z piekła rodem - pisze Katarzyna Buczkiewicz, konsultant ds. marketingu prawniczego.

18.05.2024

Mikołaj Kozak: Posiedzenia pojednawcze - niepotrzebne przedłużenie postępowań prywatnoskargowych

Wymiar sprawiedliwości

W sprawach prywatnoskargowych rozprawę główną poprzedza posiedzenie pojednawcze. W założeniu ma to służyć pojednaniu, likwidacji sporu i uniknięciu konieczności dalszej ingerencji w konflikt przez sąd karny. Czy system działa? W praktyce sytuacje, w których posiedzenie pojednawcze prowadzi do czegokolwiek innego niż przedłużenie postępowania są nadzwyczaj rzadkie - pisze Mikołaj Kozak, adwokat, Kancelaria Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.

14.05.2024

Oświadczenia majątkowe sędziów niczym niebezpieczna tragifarsa

Wymiar sprawiedliwości

Sprawa Tomasza Szmydta, sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, od kilku dni elektryzuje opinię publiczną w Polsce. Przy okazji warto przyjrzeć się kwestii oświadczeń majątkowych sędziów, prokuratorów, których jawność miała stanowić swoisty "bezpiecznik" dla systemu wymiaru sprawiedliwości. "Bezpiecznik", który zawiódł. Więcej, istnieje ryzyko, że mogą stanowić informacje narażające na niebezpieczeństwo jego dobro - pisze dr Paweł Bała, adwokat.

11.05.2024

Prof. Moczydłowski: Redukcja populacji więziennej w interesie społecznym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Poziom przestępczości w Polsce nie uzasadnia utrzymywania tak dużej, jak obecnie, liczby osób w więzieniach – twierdzi dr Paweł Moczydłowski, profesor Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, dyrektor generalny Służby Więziennej w latach 1990-94. I dodaje, że redukcja populacji więziennej jest w interesie społecznym.

11.05.2024

Dr Gabriel-Węglowski: Zmiany w dostępie sędziów i prokuratorów do informacji niejawnych wymagają przemyślenia

Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie, prokuratorzy, ale też m.in. ławnicy, nie powinni być całkowicie wyłączeni z katalogu osób podlegających sprawdzeniu w ramach ustawy o ochronie informacji niejawnych. Trzeba się jednak zastanowić, na jakim etapie i w jakim stopniu takie sprawdzenie wdrożyć. Musi je prowadzić wyspecjalizowana służba specjalna, ale bez uprawnienia do odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa dla sędziego zawodowego czy prokuratora - mówi Prawo.pl dr Michał Gabriel-Węglowski, prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

10.05.2024

Dr Machińska: Sędziowie cywilni skazują na więzienie w Gostyninie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ośrodki w Gostyninie i Czersku, formalnie placówki medyczne, w praktyce są więzieniami o zaostrzonym rygorze. A o umieszczeniu w nich, czyli pozbawieniu wolności, decydują sędziowie cywilni, którzy często nie wiedzą, w czym uczestniczą – twierdzi dr Hanna Machińska, była zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. I apeluje o szybką zmianę tych haniebnych, według niej, przepisów.

06.05.2024

Fikcja doręczeń rozszerzona i na przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

Wymiar sprawiedliwości

Pisma procesowe dla przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEIDG”) lub rejestru sądowego doręcza się na adres do doręczeń udostępniony w tej ewidencji bądź rejestrze - chyba że wskazano inny adres do doręczeń. Brak odebrania przesyłki skutkuje pozostawieniem jej w placówce pocztowej i w konsekwencji zawiadomieniem adresata o możliwości odbioru w terminie siedmiu dni, potem jest tylko jedna ponowna próba - pisze Agnieszka Marjańska, prawniczka, Kancelaria Kopeć&Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

05.05.2024

Prof. Tomaszewski: Problem biegłych trudny, ale do rozwiązania

Wymiar sprawiedliwości

Narastający od kilkudziesięciu lat problem biegłych sądowych wymaga wreszcie rozwiązania – mówi prof. Tadeusz Tomaszewski, pełnomocnik ministra sprawiedliwości ds. ustawy o biegłych sądowych. I jako najważniejsze problemy wymienia urealnienie wynagrodzeń, stworzenie zasad oceny kwalifikacji i pracy biegłych, a także wycofanie się z karania za nieumyślnie fałszywe opinie.

02.05.2024

Potrącenie wierzytelności - co oznacza w praktyce

Prawo cywilne

Niejednokrotnie dwie osoby mają wobec siebie wzajemne zobowiązania pieniężne. Czasami zamiast je spłacać, mogą dokonać ich potrącenia. O instytucji potrącenia mowa w szczególności w kodeksie cywilnym. W świetle art. 498 par 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony.

01.05.2024

Czy ekstradycja w celu odbycia służby wojskowej w Ukrainie jest możliwa?

Ukraina

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński podpisał ustawę obniżającą wiek osób podlegających mobilizacji z 27 do 25 lat. Pojawia się więc pytanie o sposób działania władz ukraińskich w tym zakresie i możliwość podjęcia kroków mających na celu zmuszenie swoich obywateli przebywających poza granicami kraju do powrotu i odbycia służby wojskowej - pisze Paweł Gołębiewski, radca prawny z Kancelarii Kopeć Zaborowski.

01.05.2024

Mec. Szołajski: Frankowa uchwała SN przyczyni się do pewności prawnej

Wymiar sprawiedliwości

Uchwała wydana 25 kwietnia przez Sąd Najwyższy przyczyni się do klarowności i pewności prawnej w zakresie spraw dotyczących umów frankowych, ale też do ujednolicenia orzecznictwa, albowiem ma moc zasady prawnej. SN, opowiadając się za unieważnianiem umów kredytów frankowych w uchwale, całkowicie też wykluczył całą argumentację banków o podtrzymywaniu umów kredytów frankowych i wprowadzaniu do nich średniego kursu NBP - pisze Marcin Szołajski, radca prawny z Szołajski Legal Group.

27.04.2024

Sytuacja po „dużej” uchwale Sądu Najwyższego w sprawie frankowej

Wymiar sprawiedliwości

Pomimo nagłych zwrotów akcji doszło do wydania przez pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego uchwały w sprawie kredytów powiązanych z walutą obcą. Uchwała ta wiele wyjaśnia i będzie pomocna. Okazuje się bardzo korzystna dla kredytobiorców, ale... może nie przyspieszyć postępowań. Na pewno jednak zmniejszy ryzyko porażki czy rozbieżnych orzeczeń w tożsamych czy zbliżonych stanach faktycznych - pisze Damian Nartowski, partner w kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.

27.04.2024

Maciej Sawczuk: Trendy w wynagradzaniu pełnomocników z wyboru

Wymiar sprawiedliwości

Wzrost liczby osób wykonujących zawód adwokata, radcy prawnego i doradcy podatkowego uczynił rynek jeszcze bardziej konkurencyjnym. Losy finansowe prawników są jednak zróżnicowane. Prawnicy o ugruntowanej specjalizacji oraz zatrudnieni w renomowanych kancelariach czy firmach doradczych nadal uosabiają stwierdzenie, że zawód prawnika jest pracą relatywnie dobrze płatną. Nie brakuje jednak również przedstawicieli tej profesji, którzy balansują na granicy rentowności - pisze Maciej Sawczuk, radca prawny.

26.04.2024

Tomasz Konieczny: Do rozstrzygnięcia jeszcze kilka problemów frankowych

Wymiar sprawiedliwości

Można być zaskoczonym nie tyle treścią uchwały Sądu Najwyższego, ponieważ po tylu jednoznacznych wyrokach TSUE oraz ugruntowanej już linii orzecznictwa sądów powszechnych w Polsce, właściwie nie mogła być inna, co faktem, że w końcu doszło do jej wydania. Jeśli jednak SN chce jeszcze na półmetku spraw frankowych odegrać jakąś ważną rolę, to do rozstrzygnięcia zostaje kilka ważnych problemów - pisze Tomasz Konieczny, radca prawny i partner w Konieczny, Polak Partnerzy.

25.04.2024

Rudzińska-Bluszcz: 25 kwietnia zaczyna działać polski Serious Case Reviews

Prawo rodzinne

Zespół do analizy przypadków śmierci dziecka lub doznania przez nie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który zaczyna działać 25 kwietnia, jest realną szansą na usprawnienie systemu ochrony polskich dzieci. A to dlatego, że w jego skład wchodzą eksperci z różnych dziedzin, z ogromną wiedzą i doświadczeniem, także praktycznym - mówi wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jak dodaje, do pełnego składu - siedmiu członków - brakuje pediatry, ma być w tym zakresie przeprowadzony uzupełniający nabór.

25.04.2024
1  2  3  4  5    348