Kadulski: Problemu mobbingu w sądach nie rozwiążą bezmyślne procedury

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

By sądy radziły sobie z mobbingiem potrzebna jest przede wszystkim zmiana mentalności. Powinny być też przygotowane i wpisane do regulaminu pracy jednostek konkretne zapisy dotyczące polityki antymobbingowej, takie które z jednej strony umożliwią zgłaszania takich sytuacji, z drugiej chronić będą osoby pokrzywdzone - mówi Dariusz Kadulski, wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.

16.12.2021

Prezes TSUE: Podważanie prawa UE to kryzys egzystencjalny Wspólnoty

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Spór z polskim rządem o praworządność dotyczy niezależności wymiaru sprawiedliwości, a nie prymatu prawa Unii nad polską konstytucją - stwierdził prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koen Lenaerts. I dodał, że podważanie przez państwa członkowskie i ich sądy zasad obowiązujących w traktatach Unii Europejskiej to kryzys egzystencjalny dla całej wspólnoty.

15.12.2021

Prof. Ostojski: Tam gdzie prawa człowieka, potrzeba zdecydowanej reakcji sądów administracyjnych

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Sądy administracyjne powinny mieć możliwość zmiany decyzji organu administracji, w sytuacjach wyjątkowych, takich jak sprawy imigracyjne, gdzie zagrożone są prawa człowieka, czego powinien dowodzić zgromadzony w sprawie materiał dowodowy - mówi dr hab. Przemysław Ostojski, profesor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, który badał kwestie wzmocnienia uprawnień orzeczniczych sądów.

06.12.2021

Sędzia Miczek: Dążenie do prawdy konieczne by orzeczenie było akceptowalne

Wymiar sprawiedliwości

Sąd powinien wykazywać się właściwą inicjatywę, by ustalić wszystkie fakty istotne dla sprawy. Przy czym jest element ryzyka granicznego - działanie z urzędu zawsze może łączyć się z naruszeniem prawa stron, z zasadą równości broni. Działania sądu w ramach poznania faktu nie może więc nadużyć tej zasady - uważa sędzia Zbigniew Miczek z Sądu Rejonowego w Tarnowie.

28.11.2021

Mariusz Jankowski: Konflikt rozwodowy nie przekreśla mediacyjnej ugody

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ugodę można wypracować w każdej sprawie, w której jest to dopuszczalne. Potrzebna jest przede wszystkim dobra wola skonfliktowanych stron do próby porozumienia za pośrednictwem mediatora. W sprawach rodzinnych mediacja odgrywa istotną rolę, bo pozwala też odłożyć emocje na bok i skupić się np. na dobru dzieci rozstającej się pary - mówi Mariusz Jankowski, mediator.

27.11.2021

Prof. Biernat: Zawstydzający wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny nie zauważył, jak zawstydzający jest jego wyrok. Broniąc stanowczo tezy, że nie jest sądem w rozumieniu art. 6 EKPC zgodził się tym samym, że nie musi spełniać wymagań przewidzianych w tym przepisie, tj. nie musi być niezawisły i bezstronny, nie musi rozpoznawać sprawy w rozsądnym terminie, ani być prawidłowo ustanowiony - stwierdza prof. Stanisław Biernat.

26.11.2021

Romanowski: Naszym celem nie jest utrudnianie rozwodów, chcemy chronić dobro dzieci

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Rodzinne postępowanie informacyjne ma dać małżonkom czas na wyjaśnienie problemów i wypracowanie uzgodnień w sprawach dzieci, których dobro jest najważniejsze. Obecnie strony czekają na rozwód średnio ok. 9 miesięcy i to nawet jeśli korzystają z mediacji. Nasz projekt zakłada, że czynności przed sądem będą mogły być znacznie ograniczone, a efektem będzie osłabienie konfliktu między rozwiedzionymi.

26.11.2021

Prof. Garlicki: Trybunał Konstytucyjny to sąd, a ETPC może badać status jego sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka odnosi gwarancje „prawa do sądu” do wszystkich organów, które ostatecznie rozstrzygają o prawach jednostki w sprawach cywilnych i karnych. Decyduje więc funkcja, właściwość organu, a nie jego nazwa - twierdzi prof. Leszek Garlicki, sędzia TK w stanie spoczynku i były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

26.11.2021

Grzegorz Kukowka: W pracy prawnika cenne zaangażowanie społeczne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W pracy prawnika ważne jest zaangażowanie nie tylko w sprawy kancelaryjne, na których zarabia, ale też w obronę praw człowieka i obywatela. Bo jeżeli politycy podejmują decyzje w taki sposób, aby ograniczać czy wręcz niszczyć te prawa, to naszym obowiązkiem jest temu przeciwdziałać - mówi Grzegorz Kukowka, adwokat z kancelarii Dentons.

24.11.2021

Rosati: Zabawy polityków nie mogą uderzać w prawa obywateli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Usunięcie czynnika politycznego przy wyborze sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa, likwidacja Izby Dyscyplinarnej i rozwiązanie problemu nowych sędziów w Sądzie Najwyższym - ale nie w sposób zerojedynkowy tylko w uwzględnieniem praw obywateli, to kroki, które trzeba podjąć by uzdrowić wymiar sprawiedliwości - mówi Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

20.11.2021

Tuleya: Prezesi sądów wykonują zarządzenia ministra, a nie wyroki europejskich trybunałów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ostatnie dni pokazują, że władza świetnie sobie radzi z sędziami bez Izby Dyscyplinarnej, świadczą o tym "hurtowe" zawieszenia sędziów, którzy przestrzegają praworządności i nie chcą orzekać razem z sędziami wybranymi przez neoKrajową Radę Sądownictwa. Te zawieszenia odbywały się na podstawie zarządzeń ministra sprawiedliwości albo prezesów sądów.

19.11.2021

Romanowski: Mediacja ważnym kierunkiem - tam gdzie konflikt, jest przestrzeń do dyskusji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości widzi potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie mediacji. Pracujemy też nad tym, by wiedza o niej trafiała do jak najmłodszych osób. Co więcej, w naszej ocenie istotna jest również e-mediacja, dlatego w ramach projektu Krajowego Rejestru Mediatorów planujemy szkolenia właśnie z tego zakresu - mówi wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

18.11.2021

Dubois i Stępiński: Strażnik prawa namawia do obywatelskiego nieposłuszeństwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Minister sprawiedliwości nawołujący narodowców do nieposłuszeństwa obywatelskiego sprawia wrażenie jakby nie rozumiał istoty tego terminu. A jest to działanie obywateli, którzy w proteście przeciwko polityce rządzących decydują się na świadome naruszenie prawa wiedząc, że czeka ich za to kara. Jak więc przedstawiciel władzy może nawoływać do protestu wobec tej władzy?

16.11.2021

Adwokat Dziekański: Odstraszanie karą nie jest skutecznym rozwiązaniem

Prawo karne

Nie można przykładnie karać człowieka by odstraszać od popełniania przestępstw. I co prawda może zdarzyć się tak, że w jakimś przypadku wymierzona kara odstraszy potencjalnego sprawcę od dokonania czynu zabronionego, to jednak nigdy nie powinien być to założony ustawowo cel kary. Projekt kolejnej noweli kodeksu karnego zmierza więc w kierunku, w którym prawo karne zmierzać nie powinno.

15.11.2021

Sędzia Gudowski: Nawet "nieaktualne" orzeczenia mogą być dla prawnika ważne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Około dwa tysiące orzeczeń Sądu Najwyższego, z wszystkimi adresami publikacyjnymi oraz wskazaniem glos i innych omówień, oraz ponad 3500 tytułów pozycji piśmienniczych, z podaniem autorów, redaktorów i innych podstawowych danych bibliograficznych - tak sędzia Jacek Gudowski rekomenduje swoje kolejne dzieło: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Orzecznictwo. Piśmiennictwo.

15.11.2021

Dubois i Stępiński: Zbrodnia doskonała w Pszczynie

Prawo karne Prawnicy Zawody medyczne

„Głupota jest matką zbrodni. Ale ojcowie są częstokroć genialni” - napisał Stanisław Jerzy Lec. Zbrodnia doskonała to zbrodnia przygotowana i przeprowadzona w sposób uniemożliwiający pociągniecie sprawcy do odpowiedzialności. Taką zbrodnię znakomicie opisał Friedrich Dürrenmatt w książce „Sędzia i jego kat”. Wszyscy wiedzą kto zabił niewinnego ale do końca książki nie wiadomo jak do sprawcy dobierze się sprawiedliwość.

09.11.2021

Dr Marcin Szwed: Podważanie Konwencji Praw Człowieka zaostrzy problemy

Prawnicy

Jeśli państwo zaciąga zobowiązania międzynarodowe, to musi je przestrzegać i nie może powoływać się na swoje prawo wewnętrzne, aby usprawiedliwić ich łamanie. Gdyby więc Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 6 Konwencji z ustawą zasadniczą, to z perspektywy ETPCz nie miałoby to większego znaczenia, nadal rozpatrywałby skargi dotyczące naruszeń wynikających z procedowania przez TK w niewłaściwych składach

08.11.2021

Dubois i Stępiński: Pierwsza prezes sędzią we własnej sprawie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, która oczekuje, że sędziowie kwestionujący status "nowych" sędziów, powinni odejść ze służby, stara się legitymizować także swój status prawny. Składając takie oświadczenie, broni osób znajdujących się w analogicznym co ona położeniu - piszą adwokaci Jacek Dubois i Krzysztof Stępiński.

05.11.2021

Prezes Prusinowski: Jest projekt, czyli sposób na zniszczenie Sądu Najwyższego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Konstytucja daje sędziom możliwość przejścia w stan spoczynku, ale nie przewiduje możliwości degradowania sędziów. Dlatego nowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym oceniam jako chęć pozbycia się "starych ", a przy okazji też części "nowych" sędziów - mówi dr hab. Piotr Prusinowski. I dodaje, że ponowna weryfikacja tych osób przez Krajową Radę Sądownictwa obrażałaby Prezydenta RP.

04.11.2021

Dubois i Stępiński: Prokuratura dwóch prędkości

Prokuratura

Marian Banaś i jego prawnicy poinformowali, że dysponują oświadczeniami osób, które miały być nakłanianie do składania nieprawdziwych zeznań, ale prokuratura nic nie robi. A gdyby oświadczył, że dysponuje dowodami, że prokuratura za czasów Platformy Obywatelskiej nakłaniała świadków do składania nieprawdziwych zeznań mających na celu fałszywe oskarżenie ważnego polityka PiS?

02.11.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski