Odblokowanie KPO prowadzi przez legislacyjne ścieżki

Prawnicy Finanse publiczne Prawo unijne

O ile zaliczki dla państw członkowskich, w ramach KPO, wypłacane są bezwarunkowo, reszta, czyli ok. 55 mld euro, dostępna będzie wyłącznie po spełnieniu ustalonych wcześniej warunków, nazywanych w sferze publicznej „kamieniami milowymi”. Choć wiele mówi się w tym kontekście o kwestiach związanych z niezależnością sądów, to równie duży wpływ mają zadeklarowane przez Polskę zobowiązania do zmiany zasad prowadzenia procesu legislacyjnego - pisze Gniewomir Wycichowski-Kuchta z kancelarii DZP.

23.02.2024

Jest decyzja o odblokowaniu środków z KPO

Finanse publiczne Finanse Prawo unijne

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w piątek, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie to 600 mld zł. - To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy - powiedział premier.

23.02.2024

Trzy warianty naprawy finansów samorządów lokalnych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Ustalenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT i CIT jako procent od dochodów podatników. Utrzymanie obecnych zasad przy modyfikacji tzw. reguły stabilizującej. Dochody PIT i CIT ustalane od bieżących wpływów, bez reguły stabilizującej. To trzy warianty reformy finansów samorządowych zaproponowane przez Ministerstwo Finansów. Inne propozycje to m.in.: kategoryzacja samorządów, likwidacja „janosikowego” i subwencja ekologiczna dla gmin na których są obszary chronione.

22.02.2024

Program MRiPS Aktywni+: Zamiast konkursu ofert - kampania wyborcza

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse publiczne

W związku z wynikami przeprowadzonej kontroli, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała zawiadomienie do Prokuratury w sprawie byłej minister rodziny i polityki społecznej, byłego wiceministra w tym resorcie oraz byłej dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej. Podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczy programu „Aktywni+” realizowanego przez ministerstwo w 2023 r.

20.02.2024

Konieczna nowelizacja budżetu - inaczej RPO zostanie bez pieniędzy na sygnalistów

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Potwierdziły się informacje Prawo.pl, że w budżecie państwa na rok 2024 pieniądze na zorganizowanie obsługi sygnalistów dostała PIP. RPO środków na przygotowanie swojego biura nie ma i szybko nie dostanie. Zdaniem prawników konieczna jest nowelizacja ustawy budżetowej. Także Ministerstwo Finansów twierdzi, że minister nie posiada uprawnień do przesunięcia w trakcie roku budżetowego środków finansowych pomiędzy tymi podmiotami.

20.02.2024

„Podatki płacimy, korzyści widzimy” – IX edycja programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

Finanse publiczne Szkoła i uczeń

Rusza program Ministerstwa Finansów skierowany do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych. Uczestnicząca w nim młodzież dowie się, jak podatki wpływają na codzienne życie. Zgłoszenia do programu można wysyłać od 26 lutego 2024 roku. Konkurs jest dwuetapowy, a jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie finansoaktywni.pl do 23 maja 2024 r.

15.02.2024

Hinc: Nie jestem przeciwnikiem wakacji składkowych, ale zajmijmy się składką zdrowotną

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Po co wprowadzać wakacje składkowe, skoro można bez większego problemu zmodyfikować istniejące rozwiązania, np. znieść ograniczenia czasowe w korzystaniu z Małego ZUS Plus i pozwolić większej grupie najmniejszych przedsiębiorców z tego rozwiązania skorzystać? Pilniejsze, a przy tym absolutnie konieczne, jest naprawienie systemu opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne – mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy. Dodaje jednak, że nie można na tym poprzestać.

12.02.2024

Sejm rozpoczął prace nad emeryturą stażową

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Umożliwienie przejścia na emeryturę stażową osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn przewiduje poselski projekt ustawy, nad którym Sejm w czwartek rozpoczął prace. Prawo do emerytury stażowej przysługiwałoby pod warunkiem, że przysługująca temu ubezpieczonemu emerytura, obliczona w formule zdefiniowanej składki, będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej.

08.02.2024

Kto zapłaci za profekwencyjne obiecanki polityków

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Wybory

Do gminy wciąż nie dotarły obiecane przez poprzedni rząd pieniądze z programów profrekwencyjnych - m.in. dla klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich czy działania obywatelskie. Do wygranej „Bitwy o remizy” niektóre muszą dołożyć... połowę pieniędzy z własnych budżetów. Te przedwyborcze obietnice były składane bez podstaw prawnych i zabezpieczenia środków na ten cel - wskazują samorządowcy.

06.02.2024

Dochody i wydatki budżetu państwa w 2023 r. niższe od zakładanych

Finanse publiczne Finanse

W 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 574,1 mld zł, czyli 95,5 proc. planu zakładanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. Wydatki wyniosły 659,7 mld zł (95,1 proc. planu) a deficyt 85,6 mld zł (93,0 proc. plany) i stanowił ok. 2,5 proc. PKB - wynika z danych Ministerstwa Finansów na temat szacunkowego wykonania budżetu na 2023 r. Najwyższe oszczędności w stosunku do planu odnotowano w zakresie m.in. rezerw celowych.

03.02.2024

Opublikowano ustawę budżetową na 2024 rok oraz ustawę okołobudżetową

Finanse publiczne Finanse

W czwartek w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa budżetowa na 2024 rok oraz ustawa okołobudżetowa. Dzień wcześniej budżet na 2024 roku został podpisany przez prezydenta i jednocześnie skierowany przez niego w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda ma bowiem wątpliwości dotyczące uchwalenia ustawy bez możliwości udziału Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

01.02.2024

Prof. Chmaj: Wydatki budżetowe nie są zagrożone

Finanse publiczne Finanse

Ustawa budżetowa na 2024 r. wchodzi w życie. Nawet gdyby Trybunał Konstytucyjny następczo uznał jej niekonstytucyjność, rząd powinien wnieść nowy projekt, który będzie obowiązywał od momentu wniesienia. Wydatki budżetowe nie są w żaden sposób zagrożone. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nie są posłami. W Sejmie zasiada w tej chwili 458 posłów, co nie ma znaczenia dla realizacji przez Sejm jego funkcji – mówi konstytucjonalista prof. dr hab. Marek Chmaj.

01.02.2024

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2024 r., ale i skierował do TK

Finanse publiczne Finanse

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu ustawy budżetowej na 2024 r. i ustawy okołobudżetowej, i równocześnie skierował je w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Powód to brak możliwości udziału w pracach Sejmu nad ustawami - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ustawa budżetowa zakłada, że dochody budżetu państwa wyniosą 682 mld zł, wydatki ok. 866 mld zł, a deficyt nie więcej niż 184 mld zł.

31.01.2024

Ustawa budżetowa na 2024 rok uchwalona i wysłana do prezydenta

Finanse publiczne Administracja publiczna

Senat w środę nie zgłosił poprawek do ustawy budżetowej na 2024 rok. Ustawa trafiła już do podpisu do Prezydenta RP. Zaplanowano w niej m.in. 20-procentowy wzrost wynagrodzeń pracowników administracji, a także przesunięcie ponad 199 mln zł na rezerwę ogólną m.in. z budżetu: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Instytutu Pamięci Narodowej i Urzędu Ochrony Danych Osobowych (11,9 mln zł).

24.01.2024

NIK: Gminy nieskutecznie ściągają podatki i opłaty lokalne, szwankuje kontrola zarządcza

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Kontrola zarządcza

W większości skontrolowanych gmin działania podejmowane w celu zwiększenia dochodów własnych były nieskuteczne lub obarczone nieprawidłowościami. Podatki lokalne naliczano w niewłaściwej wysokości lub za niewłaściwy okres. Większość gmin nieprawidłowo dochodziła zaległości z tytułu dochodów własnych – wynika z raportu NIK.

22.01.2024

Sejm uchwalił budżet na 2024 r., ustawa okołobudżetowa przekazana do prezydenta

Finanse publiczne

Sejm uchwalił w czwartek ustawę budżetową na 2024 r. wraz z poprawkami zakładającymi m.in. ograniczenie wydatków na IPN. Teraz budżet trafi do Senatu, a 29 stycznia budżet ma trafić do prezydenta. Z kolei w środę parlament zakończył w środę prace nad ustawą okołobudżetową na 2024 r., która przewiduje m.in. 30-proc. podwyżki dla nauczyli oraz dodatkowe 3 mld zł na m.in. psychiatrię i onkologię dziecięcą. Senat nie wniósł poprawek, więc ustawa zostaje przekazana do prezydenta.

18.01.2024

NIK składa zawiadomienia do prokuratury, m.in. w sprawie Orlenu

Finanse publiczne Administracja publiczna

NIK złożyła 10 zawiadomień do prokuratury w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez sześć spółek z udziałem Skarbu Państwa i cztery fundacje - poinformowano na wtorkowej konferencji prasowej izby. W związku z ustaleniami kontroli w gminach NIK skierował do CBA wniosek o ustaleniach izby. Złożono także 38 wniosków pokontrolnych do podmiotów kontrolowanych i trzy wnioski systemowe.

16.01.2024

Zamieszanie wokół skazanych polityków nie pogrąży budżetu

Finanse publiczne Finanse

Jeśli prezydent skieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, nawet gdyby została ona w jakimś zakresie zakwestionowana, nie daje to podstaw do skrócenia kadencji Sejmu. Trybunał mógłby orzec niekonstytucyjność wydawania określonych środków budżetowych, co oznaczałoby konieczność poprawienia ustawy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali pozbawieni mandatu i nie mogą brać udziału w głosowaniach - uważają prawnicy.

11.01.2024

Rząd przyjął kierunek i plan prac nad opłacaniem zasiłku chorobowego przez ZUS

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 9 stycznia br., informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających opłacanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności, przedłożoną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiana ma wejść w życie od 2025 roku.

09.01.2024

Premier: Rząd zaproponuje 1-miesięczną przerwę w opłacaniu składek ZUS przez samozatrudnionych

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających tzw. urlop dla przedsiębiorców, przedłożoną przez Ministra Rozwoju i Technologii. Rząd zamierza wprowadzić wakacje od składek dla przedsiębiorców. Nie będą oni musieli płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez jeden miesiąc w roku. Na posiedzeniu Rady Ministrów odbyła się debata na temat kierunku i harmonogramu prac legislacyjnych wdrażających to rozwiązanie.

09.01.2024
1  2  3  4  5    33