Budżet na 2023 rok czeka tylko na podpis prezydenta

Finanse publiczne

Sejm odrzucił w czwartek wszystkie poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2023 r. Zaplanowane dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł, wydatki - 672,5 mld zł, a deficyt nie więcej niż 68 mld zł. Wzrost PKB ma wynieść 1,7 proc. a inflacja średnioroczna sięgnie 9,8 proc. Na obronę narodową przeznaczono blisko 100 mld zł oraz 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

26.01.2023

Powstanie Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego

Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Powołanie spółki, która zajmie się przekształcaniem terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych związanych z wygaszaniem wydobycia węgla kamiennego oraz zmianami struktury gospodarczej województwa śląskiego to cel podpisanej przez prezydenta ustawy z 13 stycznia w sprawie powołania spółki akcyjnej Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego.

24.01.2023

Sejm znowelizował ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Sejm w piątek uchwalił nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która ma doprowadzić do podniesienia wysokości emerytur rolniczych poprzez zmianę sposobu waloryzacji emerytur z KRUS. Za ustawą głosowało 450 posłów, przeciw było trzech, a dwóch się wstrzymało. Teraz ustawa trafi do dalszych prac w Senacie.

13.01.2023

Senat chce więcej w budżecie dla NFZ, ale bez rekompensaty dla publicznej telewizji

Finanse publiczne Administracja publiczna

O 6,5 mld złotych ma zwiększyć się budżet Narodowego Funduszu Zdrowia - to jedna z poprawek zgłoszonych w czwartek przez Senat. Senatorowie opowiedzieli się również za wykreśleniem zapisu zgodnie z którym publiczna radiofonia i telewizja miałyby otrzymać 2,7 mld zł w obligacjach jako rekompensatę za utracone wpływy z abonamentu.

12.01.2023

Dr Kolek: Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce możliwy do wprowadzenia

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Celem wprowadzenia dobrowolnego ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą jest pobudzenie przedsiębiorczości i zbudowanie przewagi konkurencyjnej Polski w UE w obszarze warunków prowadzenia biznesu. Aby móc przejść przez kryzys chroniąc firmy, które borykają się z trudnościami, oraz tworzyć warunki do zakładania firm w Polsce, konieczne jest obniżenie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców.

11.01.2023

Odsetki z dotacji celowych na koncie gminy wciąż kontrowersyjne

Finanse publiczne Finanse samorządów Poprawmy prawo Polski Ład

Z jednej strony ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stwierdza, że odsetki są dochodem gminy. Z drugiej strony, przepisy innych ustaw już tak precyzyjne nie są, a nawet stanowią przeciwnie. Brak czytelnych przepisów prawnych, pomimo najlepszych chęci samorządowców, może skutkować dla nich zarzutami o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

11.01.2023

Po 20 latach coraz mniej pracowników chętnych na OFE

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Mniej niż 1 proc. osób wchodzących na rynek pracy zapisuje się do OFE. W praktyce liczba nowych członków jest mniejsza niż tych umierających przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Prowadzi to do spadku wartości aktywów OFE i marginalizacji ich znaczenia w systemie emerytalnym oraz na rynkach finansowych - przyznaje rząd w najnowszym przeglądzie OFE. Te ostatnie inwestują m.in. w takie spółki jak Kruk, Inter Cars, Comarch, Enel-Med, Amica Wronki, Budimex, PKP Cargo, CCC czy Wirtualna Polska. 

09.01.2023

Nie będzie dodatku do emerytury dla honorowych dawców krwi

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Resort rodziny i polityki społecznej uważa, że za altruistyczną postawę się nie płaci - krwiodawstwo w swojej idei jest honorowe i dobrowolne. Wymiar świadczeń emerytalnych jest ściśle związany z wysokością składek odprowadzanych do systemu ubezpieczeń społecznych przez pracownika w całym okresie jego aktywności zawodowej oraz z długością okresu ich opłacania. Zdaniem prawników, propozycja dodatku wypacza system.

06.01.2023

ZUS potwierdza – od 1 stycznia rząd nie płaci składki zdrowotnej za kilkanaście grup ubezpieczonych

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Od 1 stycznia 2023 r. wyłączony został obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że płatnicy składek za te grupy ubezpieczonych nie powinni składać za styczeń 2023 r. i kolejne miesiące raportów ZUS RCA za wskazane osoby, jeśli podlegają one wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

04.01.2023

Rolnicy przedsiębiorcy i "obszarnicy" dostaną dodatek do emerytury za każdy rok opłacania składki

Finanse publiczne Emerytury i renty

Rząd chce, by od 1 marca 2023 roku emerytura podstawowa, stanowiąca podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, została powiązana z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych i stanowiła jej 90 proc. Nowością jest też 0,5-proc. dodatek do emerytury za każdy rok opłacania składki, który mają dostać rolnicy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający wielkoobszarowe gospodarstwa rolne.

27.12.2022

Niektóre wydatki państwa poza regułą wydatkową – prezydent jest za

Finanse publiczne

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje, że w tym roku stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków państwa. Chodzi m.in. o wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym, emerytów i rencistów w związku z inflacją oraz wydatków związanych z finansowaniem sił zbrojnych.

22.12.2022

Wysoka inflacja, więcej pieniędzy dla komitetów wyborczych

Finanse publiczne Administracja publiczna

Minister finansów ma obowiązek podwyższenia limitów wydatków komitetów wyborczych, w sytuacji gdy wskaźnik inflacji przekroczy 5 proc. Wynika to z przepisów kodeksu wyborczego. Waloryzacja, jak szacuje ministerstwo, spowoduje wzrost kosztów dla budżetu państwa w 2023 roku o 26 tysięcy złotych.

19.12.2022

ZUS: Najwyższa emerytura wypłacana kobiecie w Polsce to 26,8 tys. zł, mężczyźnie - 37,8 tys. zł

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Najwyższa emerytura, jaką Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca kobiecie, która przeszła na emeryturę w wieku 81 lat po przepracowaniu 61 lat na umowie o pracę, to ponad 26 tys. zł. Mężczyzna, który pobiera 37,8 tys. zł świadczenia miesięcznie, przeszedł na emeryturę w wieku 85 lat, mając 67 lat stażu składkowego. Kobieta zgromadziła kapitał emerytalny w wysokości 1,8 mln zł, mężczyzna - 2,4 mln zł - podał ZUS.

15.12.2022

Składka zdrowotna, czyli jak rząd nabił Polaków w butelkę

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Pod rządami Polskiego Ładu Polska miała być krainą mlekiem i miodem płynącą. Lepiej miało się też żyć Polakom, bo choćby więcej pieniędzy miało iść na ochronę zdrowia. Oczywiście z naszych podatków, a dokładnie – ze składki zdrowotnej, która stała się podatkiem i znacząco wzrosła. Nie minął jeszcze rok, a już widać, ile te obietnice były warte. Sam rząd ma chyba tego świadomość, skoro po kryjomu przeforsował zmiany niekorzystne dla Polaków.

13.12.2022

TSUE stawia tajemnicę adwokacką ponad potrzeby budżetu, a TK zwleka z rozpatrzeniem skargi

Prawnicy Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy Prawo unijne

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący tajemnicy zawodowej i ujawniania schematów podatkowych w Belgii, będzie miał duże znaczenie także dla dalszych losów analogicznych polskich przepisów. Eksperci twierdzą, że tajemnica zawodów zaufania publicznego nie może być ograniczana nawet ze względu na troskę o budżet państwa. Podobna skarga od dawna czeka w polskim Trybunale Konstytucyjnym.

13.12.2022

Rząd po cichu wycofał się z finansowania z budżetu składki zdrowotnej dla wielu osób

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Polski Ład

Od 2023 r. budżet państwa nie będzie już przekazywał NFZ składek zdrowotnych m.in. za żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, uczniów, dzieci w placówkach wychowawczych lub opiekuńczych, za studentów czy doktorantów. Ale osoby te nadal będą miały status osoby ubezpieczonej. Prawnicy mówią o osłabieniu ubezpieczeniowego charakteru systemu opieki zdrowotnej, ale też uderzeniu w dochody NFZ.

12.12.2022

Wokandy papierowe, przykręcanie kaloryferów, zakaz prywatnych ładowarek - sądy oszczędzają

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości

W niektórych sądach w grudniu wyłączone zostaną wyświetlacze wokand elektronicznych. Część z nich zakazuje korzystania z prywatnych ładowarek i dogrzewania się grzejnikami elektrycznymi, w innych zalecono ograniczenia w korzystaniu z czajników, a komputery mają być włączane po pewnym czasie od przyjścia do pracy. A sądy w okręgu olsztyńskim poinformowano, że nie mają co liczyć na nowe kodeksy.

06.12.2022

ZUS wypłaca 6,5 mln emerytur każdego miesiąca

Finanse publiczne Emerytury i renty

Przeciętna wysokość emerytury w 2022 roku wynosi 2 767,47 zł i jest wyższa od wypłacanej w analogicznym okresie ubiegłego roku o 9 proc. To efekt przede wszystkim waloryzacji, która w 2022 r. wyniosła 107 proc. W ciągu trzech kwartałów 2022 r. ZUS wypłacał przeciętnie każdego miesiąca 7,8 mln świadczeń emerytalno-rentowych, tj. o 17,2 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

05.12.2022

Ustawa okołobudżetowa na 2023 rok do podpisu prezydenta

Finanse publiczne Administracja publiczna

Sejm w czwartek odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej. Jest ona ściśle związana z projektem budżetu na rok przyszły. Przewidziane propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

01.12.2022

Poprawka do budżetu ma dać 2,7 mld dotacji dla rządowych mediów

Finanse publiczne

Zwiększenie do 2,7 mld zł wartości papierów wartościowych, jakie mają w 2023 r. zostać przekazane jednostkom publicznej radiofonii i telewizji w ramach „rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2023 wpływów z opłat abonamentowych”, to cel poprawki do przyszłorocznego budżetu, którą zaakceptowała w środę sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

30.11.2022
1  2  3  4  5    27
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski