W RDS rozpoczynają się negocjacje dotyczące płacy minimalnej w 2024 roku

Finanse publiczne Administracja publiczna Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy

W Radzie Dialogu Społecznego w czwartek rozpoczynają się negocjacje w sprawie płacy minimalnej w 2024 roku. Pracodawcy będą zabiegać, aby wzrosła ona zgodnie z propozycją rządu, ponieważ taka podwyżka wynika z ustawy. Konfederacja Lewiatan będzie jednak przekonywała partnerów społecznych do zmiany w przyszłości sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia.

29.06.2023

Reforma planistyczna: Prace nad studium do kosza, chyba że gmina się pośpieszy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Przyjęta już przez Sejm i Senat (z poprawkami) nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym może spowodować, że część przygotowanych opracowań studium zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian trafi do śmieci. I zastopuje procesy planistyczne w gminach. O tym, jak samorządy mogą temu zapobiec mówi Maciej Górski, adwokat, specjalizujący się w prawie nieruchomości.

26.06.2023

Przepisy się zmienią, ale problem zawieszenia biegu przedawnienia zostanie

Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy

Mimo że proponowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ordynacji podatkowej ma być korzystny dla podatników, to bez zmian pozostanie przepis wykorzystywany przez skarbówkę do zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Rosną obawy, że postępowania karne skarbowe będą nadal wszczynane instrumentalnie. Eksperci spodziewają się chaosu i rosnącej liczby spraw przed sądami administracyjnymi.

22.06.2023

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje zmian w ordynacji podatkowej

Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy

Wszyscy zainteresowani mogą do końca sierpnia zgłaszać uwagi do zmian proponowanych przez Ministerstwo Finansów w ordynacji podatkowej. Projekt ustawy zakłada m.in.: zwiększenie roli czynności sprawdzających, możliwość załatwiana niektórych spraw podatkowych na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym, możliwość zapłaty podatku za osoby spoza najbliższej rodziny do kwoty 5 tysięcy złotych.

21.06.2023

Raport FOR: Polskie finanse publiczne są w złym stanie

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze

W 2022 roku wydatki publiczne, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wyniosły niemal 36 tys. zł, a w przeliczeniu na jednego pracującego – ponad 79 tys. zł - wynika z 12. edycji „Rachunku od państwa”, analizy przygotowanej przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. W ostatnich ośmiu latach wydatki socjalne w ujęciu realnym wzrosły w Polsce o prawie 41 proc. – był to czwarty najwyższy wynik w UE.

20.06.2023

Ruszyły prace nad uchwałą w sprawie zmiany KPO

Finanse publiczne Administracja publiczna

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczął prace nad projektem uchwały w sprawie rewizji Krajowego Planu Odbudowy - wynika z informacji opublikowanej w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt jest ściśle związany z opublikowanym przez Komisję Europejską planem REPowerEU dotyczącym zmniejszenia uzależnienia krajów unijnych od paliw kopalnych.

19.06.2023

Rząd podzielił rekompensatę dla samorządów, mali zyskają, metropolie stracą

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Nie 10 mld zł, a 13 mld złotych rekompensaty utraconych dochodów PIT otrzymają jeszcze w tym roku jednostki samorządu terytorialnego. Zastosowany przez rząd podział promuje małe i średnie gminy. Na mechanizmie korekty maksymalnego transferu stracą Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław oraz podwójnie Warszawa - jako gmina i jako powiat, a także województwo mazowieckie.

16.06.2023

Sejm: Komisja nadzwyczajna poparła zmiany w konstytucji dotyczące konfiskaty rosyjskich majątków

Finanse publiczne Ukraina Wojsko

Przygotowany przez PiS poselski projekt zmian w konstytucji zakłada m.in. możliwość przejęcia majątku służącego wspieraniu rosyjskiej agresji oraz wyłączenie wydatków na obronność z limitu zadłużenia. W czwartek sejmowa komisja nadzwyczajna pozytywnie zaopiniowała projekt. Nie zgodziła się na jego odrzucenie, o co wnioskowali posłowie KO i Polski 2050.

15.06.2023

Aż 93 proc. deklaracji PIT za 2022 r. w formie elektronicznej

Finanse publiczne PIT Polski Ład

Podatnicy złożyli ok. 20 mln deklaracji PIT za 2022 r. w formie elektronicznej: ok. 12 mln w usłudze Twój e-PIT i 8 mln zł w systemie e-Deklaracje. Urzędy otrzymały tylko 1,3 mln deklaracji papierowych, co stanowi 7 proc. ogółu. W rozliczeniu za 2023 r. dostępne będzie wstępnie wypełnione zeznanie PIT dla przedsiębiorców – poinformowało Ministerstwo Finansów w środę na konferencji prasowej.

14.06.2023

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na 2024 r.

Finanse publiczne

W 2024 r. ma nastąpić ożywienie gospodarcze, a PKB wzrośnie o 3 proc. Średnioroczna inflacja spadnie do 6,6 proc., na co wpłynie m.in. stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych. Bezrobocie na koniec 2024 r. ma wynieść 5,3 proc.– wynika z założeń do projektu budżetu na 2024 r., które zostały we wtorek przyjęte przez rząd.

13.06.2023

Płaca minimalna szybko rośnie i zaburza proporcje na rynku pracy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy

W 2024 roku płaca minimalna ma wzrosnąć do prawie 4,5 tys. złotych. Gdy inne płace rosną wolniej, osoby bez doświadczenia, podejmujące „pierwszą” pracę oraz te o niskich kwalifikacjach, mogą zarabiać tyle, co pracownicy z wykształceniem i stażem pracy. Reforma minimalnej płacy oraz przemyślany mechanizm jej waloryzacji to konieczność. W przeciwnym razie coraz więcej Polaków będzie pracowało za pensję minimalną.

13.06.2023

Solidarność podpisała porozumienie z rządem – zyskać mają pracownicy i związkowcy

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse PIT Prawo pracy

Uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych, około 600 zł miesięcznie (wraz z pochodnymi) dodatku do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, wyłączenie od 1 stycznia 2024 r. dodatków z płacy minimalnej oraz zwiększenie z 500 zł do kwoty 840 zł kwoty ulgi w PIT umożliwiającej związkowcom odliczanie płaconych składek.

07.06.2023

Montaż kolektorów słonecznych wykonywany przez gminę ze środków europejskich bez VAT

Finanse publiczne Finanse samorządów VAT

Gmina, która realizując projekt z zakresu odnawialnych źródeł energii współfinansowany w znacznej części ze środków europejskich, w ramach którego montuje i podpina instalacje fotowoltaiczne na budynkach oraz na gruntach mieszkańców, którzy przejmą po upływie 5 lat własność zamontowanych instalacji, nie wykonuje z tego tytułu działalności gospodarczej - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie.

06.06.2023

Emerytalna rezerwa idzie na trzynastki i czternastki

Finanse publiczne Emerytury i renty

Fundusz Rezerwy Demograficznej, który w założeniach miał być zabezpieczeniem na trudne czasy, jest wydawany na potrzeby bieżące i hojność przedwyborczą. Przenoszenie środków z tego Funduszu do Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na wypłatę tzw. 13-tek i 14-tek w przyszłości uderzy finansowo dzisiejszych młodych ludzi.

01.06.2023

Samorządy podzieliły dodatkowe 10 mld zł, ale gminy wiejskie niezadowolone

Finanse publiczne Finanse samorządów

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego porozumiała się w kwestii podziału dodatkowych środków, którymi rząd ma jeszcze w tym roku zasilić budżety gmin, powiatów i województw. Z kompromisu wyłamał się Związek Gmin Wiejskich RP, który wolałby, aby podział odbył się na zasadach z 2022 r., premiujących gminy wiejskie. Ostatecznie decyzję, jak dodatkowe środki zostaną podzielone, podejmie resort finansów.

26.05.2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2022 rok przyjęte

Finanse publiczne Administracja publiczna

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Dochody budżetu państwa za 2022 r. wyniosły 504,8 mld zł. Natomiast wydatki budżetu zostały zrealizowane na poziomie 517,4 mld zł.

23.05.2023

Pieniędzy od rządu mniej, a podział części wyrównawczej podzielił samorządy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Inflacja, rosnące ceny paliw i energii, a przede wszystkim zmiany w podatkach, zwłaszcza PIT, powodują, że gminy, powiaty i województwa samorządowe mają coraz większe problemy ze zbilansowaniem budżetów. Dodatkowy zastrzyk finansowy z budżetu państwa ma być mniejszy niż w ubiegłym roku. Samorządy na razie nie mogą porozumieć się odnośnie podziału kwoty wyrównawczej.

15.05.2023

Polacy uciekają na emeryturę najszybciej, jak się da

Finanse publiczne Emerytury i renty PIT

Polityka rządu zachęcająca Polaków do nieprzechodzenia na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego poniosła spektakularną porażkę. Z danych, do których dotarł serwis Prawo.pl, wynika, że w 2022 r. prawie 90 proc. uprawnionych osób przeszło na emeryturę w ciągu pierwszego roku od uzyskania uprawnień, z czego ponad 70 proc. - natychmiast po ich uzyskaniu. Coraz więcej osób pobiera emeryturę i pracuje.

10.05.2023

Wójt nie musi już sporządzać informacji z wykonania budżetu za I półrocze

Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego nie będą musiały już w tym roku sporządzać informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Takie zmiany przynosi ogłoszona 27 kwietnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw tzw. ustawa deregulacyjna. Znowelizowane przepisy zakładają, że nie będzie już obowiązku sporządzania dwóch innych sprawozdań.

28.04.2023

Wielka rewizja KPO - bez konsolidacji szpitali i oskładkowania umów cywilnoprawnych

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna

W konsultowanej, nowej wersji Krajowego Planu Odbudowy nie ma już mowy o oskładkowaniu wszystkich umów cywilnoprawnych i restrukturyzacji szpitali przez ich konsolidację. Rząd mniej optymistycznie patrzy też na tempo wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.

21.04.2023