Ustawa okołobudżetowa na 2023 rok do podpisu prezydenta

Finanse publiczne Administracja publiczna

Sejm w czwartek odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej. Jest ona ściśle związana z projektem budżetu na rok przyszły. Przewidziane propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

01.12.2022

Poprawka do budżetu ma dać 2,7 mld dotacji dla rządowych mediów

Finanse publiczne

Zwiększenie do 2,7 mld zł wartości papierów wartościowych, jakie mają w 2023 r. zostać przekazane jednostkom publicznej radiofonii i telewizji w ramach „rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2023 wpływów z opłat abonamentowych”, to cel poprawki do przyszłorocznego budżetu, którą zaakceptowała w środę sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

30.11.2022

Niedzielski: Systematycznie zmierzamy w kierunku 7 proc. PKB na zdrowie

Finanse publiczne Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Systematycznie zmierzamy w kierunku 7 proc. PKB na zdrowie. Tempo w ostatnich dwóch latach było szybsze niż zakładane. Do planów dołożyliśmy dodatkowe ponad 43 mld zł – poinformował w niedzielę na Twitterze Adam Niedzielski, minister zdrowia. Z tabeli, którą dołączył wynika, że nakłady na ochronę zdrowia wzrosną z 77,2 mld zł w 2015 roku do 159,6 mld zł w 2023 r.

27.11.2022

ZUS: Sytuacja FUS stabilna, ale nadal będzie deficyt. Eksperci mówią o pętli zadłużenia

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W latach 2023–2027 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) nadal pozostanie deficytowy, co oznacza konieczność dalszego zasilania go m.in. dotacją z budżetu państwa – twierdzi ZUS. Z najnowszej prognozy wynika, że w wariancie optymistycznym deficyt roczny FUS w 2023 r. wyniesie 54,9 mld zł, a w 2027 r. – 91,4 mld zł. Natomiast w wariancie pesymistycznym będzie to odpowiednio 75,7 mld zł i 143,8 mld zł.

25.11.2022

Ustawa o waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku podpisana przez prezydenta

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada ona, że w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł.

24.11.2022

Brak recesji, ale znaczne spowolnienie światowej gospodarki w 2023 roku

Finanse publiczne Administracja publiczna Finanse

Zastosowanie właściwych działań z zakresu polityki fiskalnej, pieniężnej oraz strukturalnej przy znacznym spowolnieniu globalnego wzrostu gospodarczego nie musi skutkować recesją w 2023 roku. Takie wnioski wynikają z prognozy makroekonomicznej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju pt. Konfrontacja z kryzysem.

24.11.2022

GUS: W 2021 r. Polska wydała prawie 277,3 mld zł na świadczenia emerytalno-rentowe

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

W 2021 roku emerytury i renty przeciętnie miesięcznie pobierało 9 280,6 tys. osób, a łączna kwota świadczeń emerytalno-rentowych ogółem w Polsce wyniosła 277 286 mln zł i była wyższa o 6,4 proc. w porównaniu do 2020 r. – podał GUS. Najwyższe kwoty na świadczenia emerytalne z ZUS w 2021 r., podobnie jak w 2020 r., wypłacane były w województwach: śląskim – 31 531,2 mln zł i mazowieckim – 27 687,9 mln zł, a najniższe w województwie podlaskim – 4 518,7 mln zł.

22.11.2022

Sejm uchwalił ustawę luzującą tegoroczne rygory budżetowe

Finanse publiczne

Sejm uchwalił w środę ustawę, która pozwoli na swobodniejsze wydawanie pieniędzy na wojsko, pomoc walczącej Ukrainie oraz zwalczanie wysokich cen paliw i energii. Ustawa ma też zdjąć podatek z banków posiadających obligacje celowe. Dziś jego koszty i tak są pokrywane z państwowej kasy.

17.11.2022

Państwa członkowskie kończą negocjacje w sprawie budżetu UE na 2023 rok

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo unijne

Porozumieniem zakończyły się negocjacje w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok prowadzone pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą UE. Podczas ustaleń szczególną uwagę zwrócono na wsparcie dla tzw. zielonej i cyfrowej transformacji oraz działania związane z prowadzoną w dalszym ciągu wojną na Ukrainie, na które dodatkowo zwiększono środki finansowe.

17.11.2022

Ministerstwa dementują doniesienia o podatku na budowę elektrowni jądrowej

Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Domowe finanse

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie odniosły się do doniesień medialnych, zgodnie z którymi rząd miałby rozważać wprowadzenie nowej daniny w celu sfinansowania budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. - Nie toczą się żadne prace nad podatkiem ani innymi opłatami lub daninami na sfinansowanie budowy elektrowni jądrowej - poinformowały resorty.

03.11.2022

Gospodynie muszą zwracać pieniądze za festyny z programu #SzczepimySię

Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Zamiast 24 festynów promujących szczepienia w gminie Ulhówek (woj. lubelskie), zorganizowano dwa. ARiMR najpierw przyjęła sprawozdania Kół Gospodyń Wiejskich, ale potem dopatrzyła się nieprawidłowości i zażądała zwrotu środków. Słuszność decyzji agencji potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Wszystkie koła będą musiały zwrócić pieniądze.

22.10.2022

MFiPR: Pierwsza zaliczka z unijnego budżetu trafiła już do Polski

Środowisko Finanse publiczne Prawo unijne

Komisja Europejska wypłaciła pierwszą zaliczkę w wysokości 5,5 mln euro na Program Pomoc Techniczna. Wkrótce spodziewamy się kolejnych wpłat – poinformowało we wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jak podano, Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez Polskę 13 warunków, a w zakresie pozostałych siedmiu toczy się dialog techniczny ze stroną polską.

18.10.2022

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

W 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Zagwarantowana zostanie też minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł. Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna i renta socjalna zostanie podwyższona do 1588,44 zł – zdecydował we wtorek rząd. W przyszłym roku, na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych rząd przeznaczy ok. 42 mld zł.

18.10.2022

Prof. Stec: Finanse słabym punktem reformy samorządowej i jest coraz gorzej

Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Istniejący w Polsce model samorządu terytorialnego to rozsądny podział zadań pomiędzy administrację rządową i samorządową. Niestety, w procesie jego tworzenia nie udało się stworzyć dobrych podstaw finansowych dla działania samorządu. A teraz obserwujemy konsekwentny demontaż obu elementów tego systemu – mówi prof. Mirosław Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

17.10.2022

Budżet na 2023 rok w Sejmie - znaczny przyrost dochodów i wydatków

Finanse publiczne Finanse samorządów

Sejm skierował w piątek do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Zgodnie z projektem wydatki przyszłorocznego budżetu osiągną rekordową wysokość 669 mld zł, a dochody 604,4 mld zł. Będzie to efektem znacznie wyższych niż dotychczas wpływów z podatków. Rząd przewiduje na 2023 rok niemal 10-procentową inflację.

07.10.2022

Kamienie milowe dotyczące stanowienia prawa bez realizacji

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo unijne

Do końca drugiego kwartału tego roku miała powstać ustawa o Komitecie Monitorującym wprowadzanie Krajowego Planu Odbudowy, a także wymóg prawny konsultowania się z partnerami społecznymi przy projektach poselskich. Polska nie dotrzymała też terminu zmiany regulaminów Rady Ministrów, Sejmu i Senatu w zakresie stanowienia prawa. To będzie ocenione przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność KPO.

06.10.2022

Wysoka inflacja daje budżetowi dodatkowe miliardy

Finanse publiczne CIT VAT Akcyza

Wysoka inflacja generuje wyższe dochody budżetu państwa. Każdy jej punkt procentowy to 4,7 mld zł więcej w państwowej kasie. Z kolei tarcza antyniflacyjna co miesiąc zmniejsza wpływy z VAT o 2,4 mld zł - wyliczyło Ministerstwo Finansów. Liczby te podano przy okazji prac nad przedłużeniem tzw. tarczy antyinflacyjnej.

05.10.2022

Minister: Samorządy mają się dobrze finansowo

Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Finanse samorządów CIT PIT

Samorządy są w dobrej kondycji finansowej, a ich dochody z podatków wzrosły o 67 proc. w porówaniu z 2015 rokiem - zapewnia minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Jeszcze w tym tygodniu do samorządów ma trafić około 4,5 mld zł przyspieszonego wsparcia na pokrycie ubytków w bieżących dochodach.

05.10.2022

Danina Sasina jeszcze nie jest przesądzona - rząd się nią na razie nie zajął

Finanse publiczne Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Kształt zapowiadanego nowego podatku od nadmiarowych zysków jeszcze nie został ustalony. Projekt ma być wypracowany w ciągu 2-3 tygodni i wbrew pierwotnym planom, poprzedzony konsultacjami społecznymi. W rządzie też ujawniły się różnice zdań na temat nowej daniny. Minister rozwoju Waldemar Buda sugeruje: decyzje w tej sprawie będą podjęte na szczeblu unijnym.

29.09.2022

Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych

Finanse publiczne

Rada Ministrów przyjęła w środę Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2023–2026, przedłożoną przez ministra finansów. Przyjęte założenia makroekonomiczne i fiskalne są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2023 r. Z dokumentu wynika, że na koniec 2022 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 40,5 proc., a na koniec 2023 r. wyniesie 40,6 proc.

28.09.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski