Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

W 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Zagwarantowana zostanie też minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł. Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna i renta socjalna zostanie podwyższona do 1588,44 zł – zdecydował we wtorek rząd. W przyszłym roku, na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych rząd przeznaczy ok. 42 mld zł.

18.10.2022

Prof. Stec: Finanse słabym punktem reformy samorządowej i jest coraz gorzej

Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Istniejący w Polsce model samorządu terytorialnego to rozsądny podział zadań pomiędzy administrację rządową i samorządową. Niestety, w procesie jego tworzenia nie udało się stworzyć dobrych podstaw finansowych dla działania samorządu. A teraz obserwujemy konsekwentny demontaż obu elementów tego systemu – mówi prof. Mirosław Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

17.10.2022

Budżet na 2023 rok w Sejmie - znaczny przyrost dochodów i wydatków

Finanse publiczne Finanse samorządów

Sejm skierował w piątek do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Zgodnie z projektem wydatki przyszłorocznego budżetu osiągną rekordową wysokość 669 mld zł, a dochody 604,4 mld zł. Będzie to efektem znacznie wyższych niż dotychczas wpływów z podatków. Rząd przewiduje na 2023 rok niemal 10-procentową inflację.

07.10.2022

Kamienie milowe dotyczące stanowienia prawa bez realizacji

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo unijne

Do końca drugiego kwartału tego roku miała powstać ustawa o Komitecie Monitorującym wprowadzanie Krajowego Planu Odbudowy, a także wymóg prawny konsultowania się z partnerami społecznymi przy projektach poselskich. Polska nie dotrzymała też terminu zmiany regulaminów Rady Ministrów, Sejmu i Senatu w zakresie stanowienia prawa. To będzie ocenione przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność KPO.

06.10.2022

Wysoka inflacja daje budżetowi dodatkowe miliardy

Finanse publiczne CIT VAT Akcyza

Wysoka inflacja generuje wyższe dochody budżetu państwa. Każdy jej punkt procentowy to 4,7 mld zł więcej w państwowej kasie. Z kolei tarcza antyniflacyjna co miesiąc zmniejsza wpływy z VAT o 2,4 mld zł - wyliczyło Ministerstwo Finansów. Liczby te podano przy okazji prac nad przedłużeniem tzw. tarczy antyinflacyjnej.

05.10.2022

Minister: Samorządy mają się dobrze finansowo

Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Finanse samorządów CIT PIT

Samorządy są w dobrej kondycji finansowej, a ich dochody z podatków wzrosły o 67 proc. w porówaniu z 2015 rokiem - zapewnia minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Jeszcze w tym tygodniu do samorządów ma trafić około 4,5 mld zł przyspieszonego wsparcia na pokrycie ubytków w bieżących dochodach.

05.10.2022

Danina Sasina jeszcze nie jest przesądzona - rząd się nią na razie nie zajął

Finanse publiczne Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Kształt zapowiadanego nowego podatku od nadmiarowych zysków jeszcze nie został ustalony. Projekt ma być wypracowany w ciągu 2-3 tygodni i wbrew pierwotnym planom, poprzedzony konsultacjami społecznymi. W rządzie też ujawniły się różnice zdań na temat nowej daniny. Minister rozwoju Waldemar Buda sugeruje: decyzje w tej sprawie będą podjęte na szczeblu unijnym.

29.09.2022

Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych

Finanse publiczne

Rada Ministrów przyjęła w środę Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2023–2026, przedłożoną przez ministra finansów. Przyjęte założenia makroekonomiczne i fiskalne są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2023 r. Z dokumentu wynika, że na koniec 2022 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 40,5 proc., a na koniec 2023 r. wyniesie 40,6 proc.

28.09.2022

Nadzwyczajne zyski lub straty to dodatkowy podatek do zapłaty

Finanse publiczne Spółki Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Duże firmy zapłacą dodatkowe daniny, jeśli będą deficytowe albo zwiększą zyski. Taki paradoks może wyniknąć z równoczesnego obowiązywania podatku minimalnego oraz nowej daniny od nadmiarowych zysków. Ta ostatnia ma objąć nie tylko sektor paliwowy, w którym ze względu na kryzys wywołany agresją Rosji na Ukrainę, takie zyski dziś najczęściej występują.

28.09.2022

Będzie podatek od nadzwyczajnych zysków spółek skarbu państwa

Pomoc społeczna Finanse publiczne

Ministerstwo aktywów państwowych zapowiedziało wprowadzenie opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa. Szacowane wpływy - 13,5 mld zł – mają zostać przeznaczone na rozwiązania chroniące, gospodarstwa domowe samorządy i instytucje wrażliwe przed rosnącymi cenami energii.

25.09.2022

MF nagradza swoich funkcjonariuszy i pracowników, szczególnie za Polski Ład

Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna

Resort finansów nagradza swoich pracowników i funkcjonariuszy za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. W ciągu niecałych czterech ostatnich lat na nagrody przeznaczono niemal 200 milionów złotych. Duża część tej kwoty dotyczy okresu, kiedy w resorcie trwały prace nad przygotowaniem i wdrażaniem przepisów podatkowej części Polskiego Ładu – takie wnioski wynikają z udzielonej właśnie odpowiedzi na interpelację poselską.

22.09.2022

UE: Jest porozumienie w sprawie finansowania z KPO, ale fundusze będą po spełnieniu kamieni milowych

Finanse publiczne Prawo unijne

Komisja Europejska poinformowała o podpisaniu umowy z Polską dotyczącej finansowania z Funduszu Odbudowy. Konieczne jest jeszcze podpisanie porozumienia operacyjnego. Potem państwa członkowskie mogą złożyć swój pierwszy wniosek o płatność, pod warunkiem, że spełniły odpowiednie etapy i cele. W przypadku Polski to m.in. tzw. kamienie milowe dotyczące praworządności.

20.09.2022

Coraz więcej zawiadomień do prokuratury na nadużycia z tarcz finansowych

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

W 2021 roku ZUS i PFR skierowały do prokuratury więcej niż w poprzednich latach doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstw dotyczących m.in. zgłaszania nieprawdziwych danych o podleganiu ubezpieczeniom społecznym jako pracowników osób pozornie zatrudnianych, by wprowadzić w błąd i uzyskać pomoc publiczną z tarczy finansowej PFR.

20.09.2022

Najwięksi podatnicy CIT pokazani z różnych stron

Finanse publiczne CIT

Wśród podatników CIT największe kwoty wpłacają banki i firmy handlowe - wynika z raportu Polityki Insight. Autorzy przeanalizowali dane o opodatkowaniu największych polskich firm nieco szerzej, niż to robi Ministerstwo Finansów w oficjalnych statystykach. Wzięli pod uwagę nie tylko bieżące dane, ale też rozliczenia w poprzednich latach.

07.09.2022

Polacy chcą zniesienia podatku Belki. Na razie nie ma na to szans

Finanse publiczne Domowe finanse PIT Finanse Farmacja

Dwie trzecie Polaków chce zniesienia tzw. podatku Belki - wynika z ostatnio przeprowadzonego sondażu. Jednak Ministerstwo Finansów na razie nie prowadzi prac nad jego zniesieniem, obawiając się zamieszania na rynku kapitałowym. Danina od zysków kapitałowych daje budżetowi ponad 4 mld zł rocznie.

06.09.2022

PiS na 1,5 biliona dolarów wycenia niemieckie reparacje dla Polski

Finanse publiczne

Co najmniej 1,5 biliona dolarów - to kwota wymieniona w raporcie o reparacjach wojennych, które zdaniem jego autorów Polska powinna otrzymać od Niemiec. Dokument o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej został zaprezentowany w czwartek, w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Rząd Niemiec uważa sprawę reparacji dla Polski za zamkniętą.

01.09.2022

Województwa coraz więcej dokładają do zadań zleconych przez rząd

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

Samorządy województw twierdzą, że z roku na rok muszą coraz więcej dokładać do zadań zleconych przez państwo. W ciągu ostatnich 3 lat to łącznie 105 mln zł. Domagają się więc aktualizacji algorytmów finansowania zadań zleconych dla poszczególnych JST, przejrzystej indeksacji w oparciu o wskaźniki rynkowe, umożliwienie elastycznych przesunięć niewykorzystanych środków pomiędzy działami i udziału w planowaniu koszyka kosztów.

31.08.2022

W 2023 roku NBP nie wpłaci zysku do budżetu państwa

Finanse publiczne

W 2023 roku będzie wpłaty zysku Narodowego Banku Polskiego do budżetu państwa. Taką informację zawarto w opublikowanym we wtorek uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2023. Zapisano w nim, że wykonanie planowanego wyniku finansowego NBP obciążone jest dużą niepewnością.

30.08.2022

W 2023 r. będzie waloryzacja rent i emerytur na poziomie 113,8 proc. i wyższe bezrobocie

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy budżetowej na 2023 rok. Zakłada on waloryzację rent i emerytur wskaźnikiem na poziomie 113,8 proc. oraz wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8 proc. Rząd przewiduje też wzrost bezrobocia na koniec 2023 r. do 5,4 proc. Ostateczna wersja projektu ma zostać przyjęta pod koniec września.

30.08.2022

Kolek i Wojewódka: Reforma OFE kontrowersyjna, ale to nie kradzież

Finanse publiczne Emerytury i renty

Reforma otwartych funduszy emerytalnych z 2014 roku nadal budzi kontrowersje. W debacie publicznej narosło wiele nieprawdziwych mitów i fałszywych wniosków. Mowa o jakiejś kradzieży, zawłaszczeniu czy pozbawieniu możliwości dziedziczenia środków z OFE. A to nie jest prawda – piszą dr Antoni Kolek i dr Marcin Wojewódka ze spółki Instytut Emerytalny.

25.08.2022