Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2024 w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego i Polskiej Akademii Nauk dla Komisji Finansów Publicznych, opiniowała w czwartek sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Czytaj również: Od stycznia 2024 roku podwyżki dla nauczycieli akademickich i doktorantów? - jest projekt>>
 

Ile w budżecie na naukę i szkolnictwo wyższe

Jak podała PAP, Marek Gzik, wiceminister nauki, zapowiedział, że dochody w tej części budżetu przewidywane są na poziomie 200 mln zł i są to głównie środki niewykorzystane w poprzednich latach. Wydatki zaplanowano natomiast na poziomie 31 mld 390,2 mln zł. W porównaniu w rokiem ubiegłym wzrastają one o 5 mld 574,3 mln zł, czyli o 21,6 proc. w porównaniu do roku poprzedniego (z 25 mld 817,9 mln zł). W zakresie budżetu środków europejskich odnotowano spadek (o 55,5 mln zł), związany z wyczerpaniem środków z poprzedniej perspektywy i nieuruchomieniem nowej.

Wiceminister Gzik podkreślił, że projekt jest „przede wszystkim opracowaniem poprzedniej ekipy rządowej”. Nowy rząd - w dość krótkim czasie, którym dysponował - wprowadził natomiast „korekty wynikające ze wzrostu wynagrodzeń, wzrostu dotacji na subwencje wyrównujące koszty, jakie będą musiały ponieść instytucje naukowe związane ze wzrostem płac dla nauczycieli akademickich o 30 proc. i personelu administracyjnego o 20 proc.” – powiedział.

Według informacji przedstawionej przez wiceministra Gzika, dominujący udział w wydatkach mają środki zaplanowane na szkolnictwo wyższe i naukę 30 mld 925,4 mln zł, co stanowi 98,5 proc. ogółu wydatków tej części.

Wydatki bieżące w dziale szkolnictwo wyższe i nauka wynoszą 29 mld 844,3 mln zł. Z tego 23 mld 811,2 mln zł przeznaczono głównie na działalność dydaktyczną i badawczą, a w tym - na subwencje i utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego: 22 mld 888 mln zł. W ramach tego finansowania zabezpieczone zostały środki na wzrost wynagrodzeń w uczelniach w kwotach odpowiadających 30 proc. wartości funduszu płac nauczycieli akademickich oraz 20 proc. funduszu płac pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z roku 2022 oraz na wzrost subwencji dla instytutów PAN - mówił wiceminister.

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wyniesie 1 mld 678,6 mln zł., w tym dotacje podmiotowe dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego - 1 mld 623,6 mln zł. Dotacja podmiotowa i celowa dla Narodowego Centrum Nauki (NCN) to 1 mld 440,6 mln, zaś dotacja celowa dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) - 763,1 mln zł. Na współpracę z zagranicą przeznaczono 527,1 mln zł.

Komisja pozytywnie zaopiniowała budżet na szkolnictwo wyższe, a także planowany budżet Polskiej Akademii Nauk. Część korporacyjna PAN otrzyma 122,1 mln zł (co oznacza wzrost o 11,2 mln zł do roku ubiegłego). Natomiast Akademia Kopernikańska otrzyma 25,3 mln zł.