Temat dnia

Nadchodzą dwie duże reformy w podatkach. Firmy obawiają się chaosu

W 2024 r. przedsiębiorców czeka nie tylko praca nad wdrożeniem KSeF, ale także JPK CIT, czyli raportowaniem skarbówce danych z ksiąg rachunkowych. Ministerstwo Finansów potwierdza, że terminy pozostają bez zmian. To oznacza, że największe firmy będą musiały prowadzić odpowiednią ewidencję już od 2025 r. Przedsiębiorcy wskazują, że nie uda się wdrożyć dwóch reform jednocześnie i apelują o odroczenie zmian w CIT. Argumentem są koszty i ryzyko błędów.

Ryczałt wypłacany za pracę zdalną nie wlicza się do ulgi B+R

CIT PIT Doradca podatkowy

Ryczałt wypłacany pracownikom świadczącym pracę zdalną nie jest przychodem ze stosunku pracy. To oznacza, że przedsiębiorcy nie zaliczą go do kosztów kwalifikowanych ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). O skutkach interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pisze Iwona Makosz, prawnik w Kancelarii Adwokackiej Małgorzata Boguszewska i Wspólnicy.

Ulga na ekspansję bez wynagrodzenia pracowników

CIT PIT Doradca podatkowy

Firma korzystająca z ulgi na ekspansję odliczy wydatki na zakup biletów lotniczych oraz zakwaterowanie i wyżywienie pracowników w związku z wyjazdem na targi. Nie odliczy jednak wydatków na wynagrodzenie pracowników - orzekł w pierwszym takim wyroku WSA w Białymstoku, przyznając rację fiskusowi. Według ekspertów, takie ograniczenie nie wynika z przepisów, a wcześniej fiskus zgadzał się na potrącenie kosztów pracowniczych.

Z ulgi dla seniora można skorzystać w trakcie roku

PIT Doradca podatkowy

Ulga dla seniora może być stosowana u podatnika już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. W takiej sytuacji płatnik podatku nie będzie obliczał ani pobierał z wynagrodzenia podatnika zaliczek aż do momentu przekroczenia przez podatnika kwoty przychodu w wysokości 85 528 zł. Warunkiem jest złożenie przez podatnika płatnikowi stosownego oświadczenia.

Coraz więcej sporów o VAT od aportu do gminnej spółki

Finanse samorządów VAT

Ministerstwo Finansów nie zmienia stanowiska w zakresie opodatkowania aportu wnoszonego przez gminy do spółek komunalnych. Uznaje, że samorządy powinny w każdej sytuacji płacić VAT. Eksperci zwracają jednak uwagę, że gminy mogą działać w odmiennym charakterze: wykonywać zadania publiczne albo prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania publiczne. I tylko w drugiej sytuacji powinny płacić VAT. Spory rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny.

Wysyłając niektóre listy, fiskus łamie prawa podatników

Prawo karne PIT Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne

Treść pisma zastępcy szefa KAS w sprawie listów behawioralnych wyraźnie potwierdza, że zalecono organom, jeśli nie mają nawet usprawiedliwionego przypuszczenia wystąpienia nieprawidłowości po stronie podatnika, domaganie się od niego składania wyjaśnień, tłumaczenia się i samodenuncjacji – pisze Przemysław Hinc, doradca podatkowy. I podkreśla, że takie działanie jest nie tylko sprzeczne z zasadami wyrażonymi w Konstytucji, ale też w przepisach ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Prawo.pl
Polecamy książki podatkowe

Trzy warianty naprawy finansów samorządów lokalnych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Ustalenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT i CIT jako procent od dochodów podatników. Utrzymanie obecnych zasad przy modyfikacji tzw. reguły stabilizującej. Dochody PIT i CIT ustalane od bieżących wpływów, bez reguły stabilizującej. To trzy warianty reformy finansów samorządowych zaproponowane przez Ministerstwo Finansów. Inne propozycje to m.in.: kategoryzacja samorządów, likwidacja „janosikowego” i subwencja ekologiczna dla gmin na których są obszary chronione.
Robert Horbaczewski
22.02.2024
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku urzędy celno-skarbowe przeprowadziły ponad 7 tys. kontroli nakierowanych na wykrywanie istotnych nieprawidłowości, podczas gdy w całym 2022 r. było ich nieco ponad 4 tys. – wynika z danych Ministerstwa Finansów, udostępnionych przez KPMG w Polsce. To oznacza, że w ubiegłym roku padł kolejny rekord. Zmniejsza się natomiast liczba i znaczenie kontroli podatkowych.
Monika Pogroszewska
20.02.2024
Ordynacja CIT PIT VAT
Do Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka napływają skargi o potrzebie rozważenia zmian prawnych w zakresie stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla artystów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - tak jak to się dzieje w wypadku honorarium autorskiego pracowników nauki. Rzecznik wystąpił w tej sprawie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.02.2024
Podatki i opłaty lokalne

MF: Od 1 kwietnia obniżka VAT dla branży beauty

VAT
Ministerstwo Finansów planuje wydać w marcu rozporządzenie, które wprowadzi obniżkę z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na określone usługi kosmetyczne. Zmiany mają wejść w życie od 1 kwietnia 2024 r.,...
Monika Pogroszewska
19.02.2024

Już ponad 1 mln zeznań podatkowych złożonych przez Twój e-PIT

PIT
Kolejki przed urzędami skarbowymi w ostatni dzień składania PIT-ów odeszły w zapomnienie. Teraz podatnicy w prosty i wygodny sposób mogą rozliczyć PIT przez internet. I nie odkładają tego na ostatnią...
Agnieszka Matłacz
19.02.2024

Skarbówka śle listy do podatników. Liczy na tłumaczenia i donosy

Domowe finanse PIT VAT Małe i średnie firmy Nieruchomości
Podatnicy znajdują w skrzynkach listy behawioralne od naczelnika urzędu skarbowego. Fiskus wysyła je, gdy ma wątpliwości, czy podatnik poprawnie wykonuje obowiązki podatkowe, ale nie ma na to dowodów...
Grażyna J. Leśniak
19.02.2024

50-procentowe koszty można rozliczyć wstecz - fiskus się zgadza

PIT
Pracownik-twórca może złożyć korektę zeznań za poprzednie lata, by zastosować 50 proc. koszty uzyskania przychodów. Dyrektor KIS zgodził się na taką praktykę w najnowszej interpretacji. Potwierdził,...
Monika Pogroszewska
19.02.2024

Rodzice mogą stracić ulgi przez zarobki dziecka

Domowe finanse PIT
Rodzicom przysługuje odliczenie od podatku na pełnoletnie uczące się dziecko, o ile jego roczne dochody nie przekroczą limitu wynoszącego nieco ponad 19 tys. zł. Taki sam próg obowiązuje przy...
Monika Pogroszewska
18.02.2024

Rozliczenie rozwodników najlepiej na papierze

PIT
Rozwiedzionym rodzicom przysługuje, co do zasady, połowa ulgi rodzinnej na wspólne dzieci. Mogą też podzielić się odliczeniem w inny dowolnie uzgodniony sposób tak, by nie przekroczyć wspólnego...
Monika Pogroszewska Patrycja Rojek-Socha
17.02.2024

MF: Konsultacje KSeF na temat bezpieczeństwa i faktur konsumenckich

VAT KSeF
Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Tematem piątkowych spotkań były zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wydajnością systemu KSeF oraz fakturami...
Monika Pogroszewska
16.02.2024

Dr Gogol: Konieczne jest pełne zwolnienie z PIT dla wszystkich spokrewnionych fundatorów

PIT
Fundacja rodzinna jest dobrym rozwiązaniem, ale ustawodawca nie ustrzegł się błędów, które należałoby poprawić. Należy dokonać nowelizacji przepisów o PIT w taki sposób, aby pełne zwolnienie w PIT...
Wiesława Moczydłowska
16.02.2024

SN: Zatrudnienie byłego celnika w KAS nie pozbawia go odprawy

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
Byłym funkcjonariuszom służby celnej, którzy po reformie przeszli do Krajowej Administracji Skarbowej i następnie przyjęli nowe warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, stając się...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.02.2024

Zmiana w CEIDG na ostatnią chwilę może być nieskuteczna

PIT Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania na 2024 r., nie powinni zwlekać ze zgłoszeniem tego fiskusowi. Informację za pośrednictwem elektronicznego systemu CEIDG warto wysłać przed 20...
Monika Pogroszewska
16.02.2024

„Podatki płacimy, korzyści widzimy” – IX edycja programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

Finanse publiczne Szkoła i uczeń
Rusza program Ministerstwa Finansów skierowany do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych. Uczestnicząca w nim młodzież dowie się, jak podatki wpływają na codzienne życie. Zgłoszenia do...
Grażyna J. Leśniak
15.02.2024

PIT przygotowany przez MF niektórzy muszą uzupełnić samodzielnie

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z usługi Twój e-PIT, w której po raz pierwszy udostępnia zeznania dla przedsiębiorców i po raz kolejny dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej....
Monika Pogroszewska
15.02.2024

Poprawa jakości prawa jednym z ważniejszych wyzwań dla nowej władzy

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
W 2023 r. padły kolejne niechlubne rekordy w ilości tworzonego prawa. Po raz kolejny zwiększyła się liczba ogłoszonych nowych aktów prawnych – łącznie było ich aż 143 155. Przynajmniej raz zmieniono...
Inga Stawicka Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha Monika Pogroszewska Monika Sewastianowicz Katarzyna Nocuń Grażyna J. Leśniak Renata Krupa-Dąbrowska Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Jacek Jasionek
15.02.2024

Skarbówka pozna dane o sprzedających w internecie - jest projekt ustawy

Compliance Prawo unijne
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy wdrażającej dyrektywę DAC7, która reguluje kwestię raportowania handlu w internecie. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2024 r. Operatorzy...
Monika Pogroszewska
14.02.2024

Dr Kubista: Kwota wolna 60 tys. zł oznaczać będzie faktyczną obniżkę opodatkowania

PIT Doradca podatkowy
Propozycję podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł należy ocenić pozytywnie. Proponowana zmiana uplasuje kwotę wolną pomiędzy minimalnym, a przeciętnym wynagrodzeniem netto. Oznacza to...
Bartosz Kubista
14.02.2024

Drogi zegarek czasem w kosztach przedsiębiorcy

PIT Doradca podatkowy
Fiskus zmienia podejście do rozliczania kosztów podatkowych przez jednoosobowe firmy. Dotychczas często uznawał je za wydatki osobiste, co uniemożliwiało ich odliczenie. Teraz zgadza się, że prawnik...
Monika Pogroszewska
14.02.2024

Kongres KPMG: Przedsiębiorców czekają kolejne zmiany w podatkach

CIT PIT Finanse
We wtorek odbyła się 14. już edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Z wystąpień ekspertów płynie wniosek, że 2024 r. będzie pełen wyzwań dla podatników. Według przedstawionych podczas...
Monika Pogroszewska
13.02.2024

Propozycje deregulacyjne PiS wróciły do Sejmu

Samorząd terytorialny Odpady Administracja publiczna Małe i średnie firmy Podatek od spadków i darowizn
Posłowie PiS skierowali do Sejmu pakiet 27 ustaw deregulacyjnych. Proponowane zmiany dotyczą m.in. umów leasingu, czasowego wycofania pojazdów z ruchu, obciążeń przedsiębiorców, zmian podatkowych....
Robert Horbaczewski
13.02.2024

60 tys. złotych wolne od podatku wprowadzi chaos w rozliczaniu PIT

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Do pierwszego czytania w Sejmie został skierowany projekt zmian w ustawie o PIT. Posłowie proponują w nim podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Ma ona obowiązywać już od...
Krzysztof Koślicki
13.02.2024

TSUE wskazuje, jak dochować należytej staranności

VAT Prawo unijne
Dochowanie należytej staranności w zakresie rozliczenia VAT posiada kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości i zgodności operacji gospodarczych z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego....
Jakub Sitarski
12.02.2024

Hinc: Nie jestem przeciwnikiem wakacji składkowych, ale zajmijmy się składką zdrowotną

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Po co wprowadzać wakacje składkowe, skoro można bez większego problemu zmodyfikować istniejące rozwiązania, np. znieść ograniczenia czasowe w korzystaniu z Małego ZUS Plus i pozwolić większej grupie...
Grażyna J. Leśniak
12.02.2024

Podatek dochodowy od opłaty za jednorazowe kubki i pojemniki – płacić czy pominąć

Środowisko CIT PIT
Przepisy milczą na temat CIT i PIT od tzw. opłaty kubkowej, czyli opłaty za naczynia jednorazowego użytku dodawane do gotowej żywności, m.in. jako opakowanie. Wcale nie jest jednak pewne, czy nie...
Zofia Jóźwiak Monika Pogroszewska
12.02.2024

Jest polityczne porozumienie w sprawie zasad budżetowych członków UE

Negocjatorzy Rady UE i Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie nowych zasad budżetowych, które mają ułatwić krajom Unii obniżanie wskaźników zadłużenia - poinformowała...
Patrycja Rojek-Socha
10.02.2024

Ostatnie wynagrodzenie i odprawa emerytalna z ulgą dla seniorów

PIT
Przychód z odprawy emerytalnej oraz ostatniego wynagrodzenia do wysokości 85 528 zł korzysta z tzw. ulgi dla seniorów - pod warunkiem, że wypłata tych świadczeń nastąpi przed wypłatą pierwszej...
Wiesława Moczydłowska
10.02.2024

MF zaprasza na konsultacje w sprawie KSeF

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF
Ministerstwo Finansów przedstawiło w piątek harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Cykl dziewięciu spotkań w formie hybrydowej...
Krzysztof Koślicki
09.02.2024

Kiedy złożyć zawiadomienie o wyborze estońskiego CIT

CIT
Jeśli podatnik złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, lecz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem nie zamknie ksiąg rachunkowych oraz nie...
Sylwia Loręcka
09.02.2024

Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG już 13 lutego

CIT PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF
KPMG w Polsce zaprasza do udziału w 14. edycji Kongresu Podatków i Rachunkowości, która odbędzie się już we wtorek, 13 lutego 2024 r. w formule online. Rejestracja trwa do 8 lutego, do godz. 17:00....
Monika Pogroszewska
08.02.2024
1  2  3  4  5    801
 • Aktualności
  • Nadchodzą dwie duże reformy w podatkach. Firmy obawiają się chaosu

   W 2024 r. przedsiębiorców czeka nie tylko praca nad wdrożeniem KSeF, ale także JPK CIT, czyli raportowaniem skarbówce danych z ksiąg rachunkowych. Ministerstwo Finansów potwierdza, że terminy pozostają bez zmian. To oznacza, że największe firmy będą musiały prowadzić odpowiednią ewidencję już od 2025 r. Przedsiębiorcy wskazują, że nie uda się wdrożyć dwóch reform jednocześnie i apelują o odroczenie zmian w CIT. Argumentem są koszty i ryzyko błędów.
  • Z ulgi dla seniora można skorzystać w trakcie roku

   Ulga dla seniora może być stosowana u podatnika już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. W takiej sytuacji płatnik podatku nie będzie obliczał ani pobierał z wynagrodzenia podatnika zaliczek aż do momentu przekroczenia przez podatnika kwoty przychodu w wysokości 85 528 zł. Warunkiem jest złożenie przez podatnika płatnikowi stosownego oświadczenia.
  • Skarbówka niemal dwukrotnie zwiększyła liczbę kontroli

   Tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku urzędy celno-skarbowe przeprowadziły ponad 7 tys. kontroli nakierowanych na wykrywanie istotnych nieprawidłowości, podczas gdy w całym 2022 r. było ich nieco ponad 4 tys. – wynika z danych Ministerstwa Finansów, udostępnionych przez KPMG w Polsce. To oznacza, że w ubiegłym roku padł kolejny rekord. Zmniejsza się natomiast liczba i znaczenie kontroli podatkowych.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Ulga na ekspansję bez wynagrodzenia pracowników

   Firma korzystająca z ulgi na ekspansję odliczy wydatki na zakup biletów lotniczych oraz zakwaterowanie i wyżywienie pracowników w związku z wyjazdem na targi. Nie odliczy jednak wydatków na wynagrodzenie pracowników - orzekł w pierwszym takim wyroku WSA w Białymstoku, przyznając rację fiskusowi. Według ekspertów, takie ograniczenie nie wynika z przepisów, a wcześniej fiskus zgadzał się na potrącenie kosztów pracowniczych.
  • Coraz więcej sporów o VAT od aportu do gminnej spółki

   Ministerstwo Finansów nie zmienia stanowiska w zakresie opodatkowania aportu wnoszonego przez gminy do spółek komunalnych. Uznaje, że samorządy powinny w każdej sytuacji płacić VAT. Eksperci zwracają jednak uwagę, że gminy mogą działać w odmiennym charakterze: wykonywać zadania publiczne albo prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania publiczne. I tylko w drugiej sytuacji powinny płacić VAT. Spory rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny.
  • TSUE wskazuje, jak dochować należytej staranności

   Dochowanie należytej staranności w zakresie rozliczenia VAT posiada kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości i zgodności operacji gospodarczych z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Staranne działanie podatnika przekłada się również na efektywność finansową przedsiębiorstwa oraz na bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji gospodarczych.
  Zobacz więcej
 • Interpretacje
  • Ryczałt wypłacany za pracę zdalną nie wlicza się do ulgi B+R

   Ryczałt wypłacany pracownikom świadczącym pracę zdalną nie jest przychodem ze stosunku pracy. To oznacza, że przedsiębiorcy nie zaliczą go do kosztów kwalifikowanych ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). O skutkach interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pisze Iwona Makosz, prawnik w Kancelarii Adwokackiej Małgorzata Boguszewska i Wspólnicy.
  • 50-procentowe koszty można rozliczyć wstecz - fiskus się zgadza

   Pracownik-twórca może złożyć korektę zeznań za poprzednie lata, by zastosować 50 proc. koszty uzyskania przychodów. Dyrektor KIS zgodził się na taką praktykę w najnowszej interpretacji. Potwierdził, że honorarium autorskie nie musi być wyodrębnione bezpośrednio w umowie o pracę, ale wystarczy np. oświadczenie pracodawcy. Jednak prawo do wstecznej korekty nie przysługuje co do zasady programistom. Eksperci radzą, by zainteresowani wsteczną korektą wystąpili o własną interpretację.
  • Drogi zegarek czasem w kosztach przedsiębiorcy

   Fiskus zmienia podejście do rozliczania kosztów podatkowych przez jednoosobowe firmy. Dotychczas często uznawał je za wydatki osobiste, co uniemożliwiało ich odliczenie. Teraz zgadza się, że prawnik może uznać zakup drogiego zegarka za koszt podatkowy oraz odliczyć VAT. Odmienne stanowisko zajął jednak w sprawie inwestora - stwierdził, że wydatków na zakup zegarka nie można odliczyć, bo ma charakter reprezentacyjny.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Wysyłając niektóre listy, fiskus łamie prawa podatników

   Treść pisma zastępcy szefa KAS w sprawie listów behawioralnych wyraźnie potwierdza, że zalecono organom, jeśli nie mają nawet usprawiedliwionego przypuszczenia wystąpienia nieprawidłowości po stronie podatnika, domaganie się od niego składania wyjaśnień, tłumaczenia się i samodenuncjacji – pisze Przemysław Hinc, doradca podatkowy. I podkreśla, że takie działanie jest nie tylko sprzeczne z zasadami wyrażonymi w Konstytucji, ale też w przepisach ratyfikowanych umów międzynarodowych.
  • Dr Kubista: Kwota wolna 60 tys. zł oznaczać będzie faktyczną obniżkę opodatkowania

   Propozycję podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł należy ocenić pozytywnie. Proponowana zmiana uplasuje kwotę wolną pomiędzy minimalnym, a przeciętnym wynagrodzeniem netto. Oznacza to realnie więcej pieniędzy w kieszeniach podatników rozliczających się skalą podatkową i faktyczną obniżkę opodatkowania - pisze dr Bartosz Kubista, adwokat, doradca podatkowy, partner zarządzający w Kancelarii GLC.
  • Dr Sekulski: W ustawie ryczałtowej jest pułapka na blogerów

   Coraz więcej twórców internetowych wybiera rozliczenie ryczałtem. Problem powstaje w momencie, gdy chcą sprzedać prawa autorskie do swoich utworów, np. e-booków, filmów czy szkoleń. Ustawa ryczałtowa nie przewiduje żadnej stawki, którą można opodatkować sprzedaż praw autorskich wytworzonych w działalności gospodarczej – mówi dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy, założyciel kancelarii Outsourced.pl.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

   Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.
  • Jaką darowiznę można otrzymać bez podatku w 2024 r.

   W 2024 r. obdarowanym i spadkobiercom łatwiej będzie uniknąć podatku od spadków i darowizn, niż w latach poprzednich, co wynika ze znacznego podniesienia kwot wolnych w połowie ubiegłego roku. Preferencje obejmują przede wszystkim nabycia od bliższej i dalszej rodziny, m.in. od ciotki, wujka czy od teściów. Członkowie najbliższej rodziny nadal będą zwolnieni z daniny, jeśli zgłoszą nabycie do urzędu, a pieniądze otrzymają przelewem.
  • Łatwo uniknąć dodatkowego PCC od zakupu mieszkań

   Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowy 6-proc. podatek od czynności cywilnoprawnych, który ma być nakładany w przypadku zakupu szóstego i kolejnych mieszkań. Jego wprowadzenie ma ograniczyć "hurtowy" zakup lokali, który winduje ich ceny. Eksperci uważają jednak, że nowy podatek ma szereg luk i łatwo będzie go uniknąć. Powstają też wątpliwości, czy pobieranie od jednej transakcji i VAT, i PCC nie doprowadzi do sporów.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jakie konsekwencje ma niezłożenie informacji PIT-8C o sprzedaży udziałów spółki

   Obowiązek wystawienia PIT-8C może dotyczyć podmiotów, które są stroną umowy zbycia udziałów, jeżeli są: osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Obowiązek ten nie ciąży na spółce, która nie jest stroną umowy sprzedaży udziałów, a tylko spółką, w której udziały są sprzedawane. Zatem nie grożą spółce żadne konsekwencje za niezłożenie PIT-8C.
  • Co należy rozumieć pod pojęciem dochodu netto?

   Dochód netto to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i podatek dochodowy. By obliczyć dochód netto przedsiębiorcy, należy najpierw od kwoty przychodu odjąć kwotę stanowiącą koszty uzyskania przychodu. Następnie od tak obliczonego dochodu należy odjąć kwotę podatku dochodowego.
  • Czy można odliczyć VAT na podstawie biletu parkingowego

   Podmioty, które mają zamiar wprowadzić opłaty za parkowanie, zastanawiają się, czy bilet parkingowy powinien zawierać wartość VAT, aby parkujący mógł odliczyć podatek zawarty w cenie biletu. Bilet parkingowy drukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym VAT, a co za tym idzie nie stanowi dokumentu będącego źródłem podatku naliczonego.
  Zobacz więcej