Temat dnia

Zmiany w podatkach - także prawnicy PIT rozliczą w formie ryczałtu

Prawnicy Doradca podatkowy PIT Rachunkowość

Przedstawiony przez MF projekt nowelizacji przepisów o podatkach dochodowych przewiduje także zmiany w rozliczaniu ryczałtu od przychodów. Lista zawodów, które będą mogły płacić taki podatek od stycznia 2021 roku może zostać wydłużona. Z uproszczonej formy będą mogli korzystać: adwokat, radca prawny i notariusz, ale też księgowi i biegli rewidenci.

Problematyczne opodatkowanie parkingów na dachach budynków

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości parkingów, które zlokalizowane są na dachach budynków cały czas jest źródłem sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Jednoznacznego rozstrzygnięcia brak. Problem dotyczy sklepów wielkopowierzchniowych, galerii handlowych, a nawet biurowców i firm działających w branży nieruchomości komercyjnych – pisze Filip Kaplita z Deloitte.

MF daje za mało czasu na konsultacje przepisów

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy

Samorząd doradców podatkowych wystosował apel o rzetelne konsultacje nowych przepisów podatkowych. Na przygotowanie uwag do nowej ustawy wprowadzającej m.in. CIT dla spółek komandytowych resort finansów dał doradcom podatkowym zaledwie dwa dni robocze. Zdaniem KIDP to naruszenie przepisów i dobrej praktyki legislacyjnej.

NSA: Liczy się data odbioru maila przez pełnomocnika, a nie wysłanie go przez urząd

Ordynacja Doradca podatkowy

Upływ terminu na zawiadomienie pełnomocnika podatnika następuje z chwilą odbioru pisma doręczonego w drodze elektronicznej. Moment wpłynięcia dokumentu na jego skrzynkę elektroniczną nie ma znaczenia. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w poniedziałkowej uchwale, rozpatrując kwestię skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT.

NSA: Sentencja uchwały wiąże WSA, uzasadnienie niekoniecznie

Prawnicy Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy

Sentencje uchwał poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego mają moc bezwzględnie wiążącą dla wojewódzkich sądów administracyjnych. Przełamanie ich może nastąpić tylko w wyjątkowym, określonym przepisami trybie – stwierdził 7 osobowy skład NSA, rozpatrując precedensowe zagadnienie prawne skierowane przez wrocławski WSA,

MF: Paliwo w służbowym samochodzie to nie przychód

PIT Rachunkowość

Pracodawca nie musi doliczać pracownikom dodatkowego przychodu od paliwa w służbowym samochodzie. Określony w przepisach kwotowy ryczałt zawiera w sobie wszystkie wydatki związane z prywatnym korzystaniem z firmowego auta. Minister Finansów wydał wreszcie długo oczekiwaną interpretację ogólną w tym zakresie.

Polecamy książki podatkowe

Nadwyżka w ciągu roku, deficyt na koniec - prawdziwy obraz finansów samorządów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Spadek dochodów własnych i niższa w tym roku nadwyżka to oznaki pogorszenia finansów samorządów. Na oko dobre dane z resortu finansów z półrocza nijak się mają do wyniku finansowego samorządów na koniec roku, gdy zamiast nadwyżki jest deficyt. Obraz „fałszują” dochody z zadań zleconych, jak 500 plus, które wpływają do kas gmin i natychmiast z nich wypływają.
Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Koślicki
22.09.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Katarzyna Partyga została powołana na stanowisko dyrektora HR w kancelarii Mazars w Polsce. Doświadczenie zdobywała w branży audytorskiej, doradczej i ubezpieczeniowej. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako audytor w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki. Ostatnio pełniła funkcję dyrektora ds. HR i Administracji oraz członka Executive Committee w brytyskiej firmie ubezpieczeniowej Prudential.
Krzysztof Koślicki
21.09.2020
Rachunkowość
Krajowa Administracja Skarbowa w jednej ze spółek akcyjnych wykryła nieprawidłowości w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę ośmiu milionów złotych. Firma zawyżała koszty uzyskania przychodów, a obniżała kwotę przychodów. Kontrola dotyczyła tylko dwóch lat.
Krzysztof Koślicki
21.09.2020
CIT Rachunkowość

MF: 50-proc. koszty tylko od wyodrębnionego honorarium twórców

PIT Szkolnictwo wyższe
Do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego mają zastosowanie 50-proc. koszty uzyskania przychodów, oprócz urlopu dla poratowania zdrowia. Honorarium twórców musi być natomiast wyodrębnione od...
Wiesława Moczydłowska
21.09.2020

Spółka nieruchomościowa zapłaci podatek według nowych zasad

CIT PIT Spółki
Ministerstwo Finansów chce wprowadzić nowy byt prawny. Będą to tzw. spółki nieruchomościowe, które będą musiały spełnić szereg dodatkowych obowiązków, jeśli więcej niż połowę ich aktywów będą...
Krzysztof Koślicki
21.09.2020

Darowizna w gotówce – raz z podatkiem, raz bez

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Najnowsze wyroki potwierdzają, że wojewódzkie sądy administracyjne nie mogą się zdecydować, jak traktować darowizny pieniężne przekazywane w najbliższej rodzinie w gotówce. Według fiskusa, do...
Krzysztof Koślicki
19.09.2020

Od stycznia duże zmiany w rozliczaniu cen transferowych

CIT PIT
Jedną z „nowości” będzie obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości przez wybranych podatników sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy w którym będzie trzeba...
Beata Rawa
18.09.2020

Z ulgą mieszkaniową tylko kredyt zaciągnięty przed zbyciem nieruchomości

Domowe finanse PIT
Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się kwoty poniesione na spłatę kredytu. Dotyczy to także odsetek od tego kredytu. Ważne jednak, by był on zaciągnięty przez podatnika przed...
Wiesława Moczydłowska
18.09.2020

WSA: Zawieszenie biegu terminów także przed obowiązywaniem przepisów

Ordynacja Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Przepisy zawieszające bieg terminów weszły w życie 31 marca 2020 r. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zastosować je do sytuacji, które zdarzyły się przed tą datą. Zgodnie z wolą ustawodawcy,...
Dorian Lesner
18.09.2020

Darowizny maseczek z ulgą podatkową tylko do końca września

CIT PIT Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Podatnik może odliczyć darowizny przekazane do dnia 30 września na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom wykonującym działalność leczniczą i skorzystać z preferencji podatkowych. Przekazane...
Wiesława Moczydłowska
18.09.2020

Sejm za odroczeniem powrotu stawek VAT 22 proc. i 7 proc.

Finanse publiczne VAT Koronawirus a prawo
Uchwalona przez Sejm 17 września br. nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 zakłada dofinansowanie PKP PLK i portów morskich...
Patrycja Rojek-Socha
17.09.2020

Sejm za ustawą rozszerzającą zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Przyjęta przez Sejm regulacja poszerza krąg uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Do zwolnienia będą mieć prawo m.in. wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów...
Patrycja Rojek-Socha
17.09.2020

Prof. Mariański: Zmiany w CIT będą bardzo poważne

CIT PIT
To już przesądzone. Spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT już od 1 stycznia 2021 roku Stracą, zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze takich spółek. Takie właśnie wnioski nasuwają...
Adam Mariański
17.09.2020

Bramka do wysyłania JPK przestanie działać

VAT Rachunkowość
30 września 2020 roku zostanie wyłączona dotychczasowa bramka REST API, służąca do przesyłania jednolitych plików kontrolnych (JPK) autoryzowanych podpisem kwalifikowanym i zaufanym. Od października...
Krzysztof Koślicki
17.09.2020

Skarbówka może zdecydować o domiarze podatku

Ordynacja Doradca podatkowy
Organy podatkowe mogą domagać się dodatkowych kwot związanych z unikaniem opodatkowania. Wysokość domiaru jest uzależniona od wartości stwierdzonej w postępowaniu korzyści podatkowej. Maksymalnie...
Krzysztof Koślicki
17.09.2020

Niekorzystne zmiany dla podatników już od stycznia

CIT PIT
Najpewniej od początku roku wejdzie w życie duża reforma podatków dochodowych. W środę wieczorem Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian. Wynika z niego m.in., że podatnikami CIT staną...
Krzysztof Koślicki
17.09.2020

Zbliża się październik - w firmach czas na wybór biegłego rewidenta

Rachunkowość Prawo gospodarcze
Za dwa tygodnie firmy będą musiały zacząć inwentaryzowanie majątku. Dobrze do tego czasu wybrać biegłego rewidenta, by mógł on już uczestniczyć w tych działaniach. W tym roku praca biegłych jest...
Krzysztof Koślicki
17.09.2020

Szczepionki przeciw grypie dla pracowników będą zwolnione z PIT

PIT Prawo pracy Koronawirus a prawo
Ministerstwo Finansów kończy pracę nad rozporządzeniem, które ma wprowadzić zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych wartości sfinansowanych przez pracodawców w okresie pandemii COVID-19...
Grażyna J. Leśniak
16.09.2020

Sejm zmieni przepisy, by nie obniżać stawek VAT

Finanse publiczne VAT
Z powodu epidemii i konieczności odbudowy gospodarki obniżka stawek VAT o 1 pkt proc. od 2021 roku nie byłaby uzasadniona. Takie stanowisko ogłosiła kancelaria premiera. Nowelizacja, nad którą Sejm...
Krzysztof Koślicki
16.09.2020

Rusza kolejna edycja konkursu Tax Everest

Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe
Można już zgłaszać się do udziału w konkursie Tax Everest na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego. Akademickie Mistrzostwa Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa...
Krzysztof Koślicki
16.09.2020

Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do współdziałania

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Resort finansów przypomina, że od lipca prowadzony jest pilotaż programu współdziałania. Współpraca w praktyce ma polegać na pełnej przejrzystości rozliczeń, bieżącym kontakcie ze skarbówką i...
Krzysztof Koślicki
16.09.2020

W przyszłym roku kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe będą wyższe

Prawo karne Ordynacja
Niemal 27 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 280 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem...
Krzysztof Koślicki
16.09.2020

NSA: Sprzedaż obiadów w szkolnej stołówce bez VAT

Samorząd terytorialny VAT Zarządzanie oświatą
Gmina nie jest podatnikiem VAT w związku ze świadczonymi usługami sprzedaży obiadów w szkolnej stołówce. W takiej sytuacji działa jako organ władzy publicznej, który realizuje swoje zadania własne....
Dorian Lesner
16.09.2020

Członek zarządu łatwo od odpowiedzialności się nie uwolni

Ordynacja Doradca podatkowy Spółki
Każda osoba, będąca członkiem zarządu spółki, powinna posiadać wiedzę o stanie finansów spółki. Co istotne, rezygnacja czy odwołanie z funkcji nie uwolni jej od odpowiedzialności za zobowiązania...
Dorota Borkowska-Chojnacka
16.09.2020

Krócej czekamy na rozpatrzenie spraw w sądach administracyjnych

Wymiar sprawiedliwości CIT VAT
Skraca się czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Ponad 80 proc. spraw rozpatrzono w terminie do 6 miesięcy. W NSA okres oczekiwania nieco się wydłużył....
Wiesława Moczydłowska
15.09.2020

WSA: Odmowa umorzenia zaległości podatkowej wymaga dokładnych ustaleń

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne
Zarówno wójt gminy, jak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uznały wniosek o umorzenie zaległości podatkowych za niezasadny. Ustalenia organów były jednak ogólnikowe i dowolne. Zaniechano bowiem...
Aleksandra Partyk
15.09.2020

SN: Odszkodowanie z OC za leasingowane auto razem z VAT

VAT Prawo gospodarcze
Podatek VAT może być elementem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego przysługującego leasingobiorcy tylko wówczas, jeśli leasingobiorca faktycznie poniósł koszt...
Wiesława Moczydłowska
14.09.2020

Limit dla prezentów niskiej wartości nie będzie podwyższony

VAT Prawo gospodarcze
Zabiegi Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o podwyższenie limitu kwotowego dla prezentów niskiej wartości nie zyskały uznania ministra finansów i pozostaną w dotychczasowej wysokości. W...
Krzysztof Sobczak
14.09.2020

Coraz więcej problemów z wystawianiem paragonów

VAT Rachunkowość
Przepisy o wystawianiu paragonów do transakcji niższych niż 450 złotych - spowodowały więcej szkody niż pożytku. Organy podatkowe wydają sprzeczne interpretacje, a sprzedawcy i ich klienci nie...
Krzysztof Koślicki
14.09.2020

Bank płaci czynsz za przejęty lokal, ale to nie jest przychód tracącego nieruchomość

Domowe finanse PIT
Podatnik nie odnosi wymiernej i definitywnej korzyści materialnej w związku z opłacaniem przez bank opłat za zajmowany przez niego bezpodstawnie lokal. Nie uzyskuje przychodu podlegającego...
Wiesława Moczydłowska
12.09.2020
1  2  3  4  5    928
 • Aktualności
  • MF daje za mało czasu na konsultacje przepisów

   Samorząd doradców podatkowych wystosował apel o rzetelne konsultacje nowych przepisów podatkowych. Na przygotowanie uwag do nowej ustawy wprowadzającej m.in. CIT dla spółek komandytowych resort finansów dał doradcom podatkowym zaledwie dwa dni robocze. Zdaniem KIDP to naruszenie przepisów i dobrej praktyki legislacyjnej.
  • Zmiany w podatkach - także prawnicy PIT rozliczą w formie ryczałtu

   Przedstawiony przez MF projekt nowelizacji przepisów o podatkach dochodowych przewiduje także zmiany w rozliczaniu ryczałtu od przychodów. Lista zawodów, które będą mogły płacić taki podatek od stycznia 2021 roku może zostać wydłużona. Z uproszczonej formy będą mogli korzystać: adwokat, radca prawny i notariusz, ale też księgowi i biegli rewidenci.
  • MF: Paliwo w służbowym samochodzie to nie przychód

   Pracodawca nie musi doliczać pracownikom dodatkowego przychodu od paliwa w służbowym samochodzie. Określony w przepisach kwotowy ryczałt zawiera w sobie wszystkie wydatki związane z prywatnym korzystaniem z firmowego auta. Minister Finansów wydał wreszcie długo oczekiwaną interpretację ogólną w tym zakresie.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Liczy się data odbioru maila przez pełnomocnika, a nie wysłanie go przez urząd

   Upływ terminu na zawiadomienie pełnomocnika podatnika następuje z chwilą odbioru pisma doręczonego w drodze elektronicznej. Moment wpłynięcia dokumentu na jego skrzynkę elektroniczną nie ma znaczenia. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w poniedziałkowej uchwale, rozpatrując kwestię skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT.
  • NSA: Sentencja uchwały wiąże WSA, uzasadnienie niekoniecznie

   Sentencje uchwał poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego mają moc bezwzględnie wiążącą dla wojewódzkich sądów administracyjnych. Przełamanie ich może nastąpić tylko w wyjątkowym, określonym przepisami trybie – stwierdził 7 osobowy skład NSA, rozpatrując precedensowe zagadnienie prawne skierowane przez wrocławski WSA,
  • WSA: Zawieszenie biegu terminów także przed obowiązywaniem przepisów

   Przepisy zawieszające bieg terminów weszły w życie 31 marca 2020 r. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zastosować je do sytuacji, które zdarzyły się przed tą datą. Zgodnie z wolą ustawodawcy, miały one mieć zastosowanie także do stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19, który został ogłoszony już 14 marca.
  Zobacz więcej
 • Interpretacje
  • MF: 50-proc. koszty tylko od wyodrębnionego honorarium twórców

   Do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego mają zastosowanie 50-proc. koszty uzyskania przychodów, oprócz urlopu dla poratowania zdrowia. Honorarium twórców musi być natomiast wyodrębnione od innych składników wynagrodzenia – stwierdził MF w interpretacji ogólnej. Eksperci podkreślają wagę wyjaśnień zwłaszcza dla twórców, informatyków, nauczycieli akademickich.
  • Z ulgą mieszkaniową tylko kredyt zaciągnięty przed zbyciem nieruchomości

   Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się kwoty poniesione na spłatę kredytu. Dotyczy to także odsetek od tego kredytu. Ważne jednak, by był on zaciągnięty przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Potwierdza to skarbówka i eksperci.
  • Darowizny maseczek z ulgą podatkową tylko do końca września

   Podatnik może odliczyć darowizny przekazane do dnia 30 września na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom wykonującym działalność leczniczą i skorzystać z preferencji podatkowych. Przekazane darowizny np. maseczek powinny być wycenione w wartości rynkowej. Potwierdza to skarbówka w najnowszej interpretacji.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Problematyczne opodatkowanie parkingów na dachach budynków

   Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości parkingów, które zlokalizowane są na dachach budynków cały czas jest źródłem sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Jednoznacznego rozstrzygnięcia brak. Problem dotyczy sklepów wielkopowierzchniowych, galerii handlowych, a nawet biurowców i firm działających w branży nieruchomości komercyjnych – pisze Filip Kaplita z Deloitte.
  • Od stycznia duże zmiany w rozliczaniu cen transferowych

   Jedną z „nowości” będzie obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości przez wybranych podatników sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy w którym będzie trzeba poinformować m.in. o realizowanych i planowanych restrukturyzacjach, jeżeli mają one wpływ na podatek płacony przez podatnika lub podmiot powiązany w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.
  • Prof. Mariański: Zmiany w CIT będą bardzo poważne

   To już przesądzone. Spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT już od 1 stycznia 2021 roku Stracą, zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze takich spółek. Takie właśnie wnioski nasuwają się po lekturze projektu nowelizacji PIT i CIT ogłoszonego właśnie przez Ministerstwo Finansów. Warto zatem zastanowić się nad zmianą formy prawnej – pisze prof. Adam Mariański.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Do 31 sierpnia trzeba zarejestrować urządzenia grzewcze

   W poniedziałek, 31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia. Obowiązek dotyczy także osób prywatnych.
  • Prezydent podpisał przepisy, które wprowadzą podatek cukrowy

   Przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży będą wnosić opłaty związane ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Chodzi o tzw. małpki. Specjalna opłata będzie też nałożona na napoje słodzone. Przepisy w tym zakresie zaczną obowiązywać w styczniu 2021 roku.
  • Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

   Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jak rozliczyć opłatę manipulacyjną w przypadku leasingu finansowego?

   Opłata manipulacyjna nie powiększa wartości początkowej środków trwałych. Sporna jest kwestia, czy opłata ta stanowi koszt uzyskania przychodów jednorazowo (takie jest moje zdanie w tej kwestii), czy proporcjonalnie do okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu (takie stanowisko w tej kwestii reprezentują organy podatkowe) - wyjaśnia ekspert LEX Księgowość.
  • W nowym JPK od 1 października 2020 roku trzeba będzie wykazywać powiązania

   W nowych ewidencjach zostaną wykazane powiązania. Chodzi tu o sam fakt tych powiązań, a nie to, że np. ceny odbiegały od wartości rynkowych. Jeżeli mówimy o powiązaniach rodzinnych, to trzeba brać pod uwagę następujące osoby: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej - wyjaśnia Marcin Andrzejowicz, ekspert z LEX Księgowość.
  • Monitoring w firmie można amortyzować jednorazowo

   Jeżeli systemu monitoringu nie wbudowano w konstrukcję budynku, wówczas podlega on amortyzacji podatkowej jako odrębny, samodzielny środek trwały. Monitoring można amortyzować jednorazowo, jeżeli spełniono wymagane warunki do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego - wyjaśnia Sławomir Liżewski, ekspert w LEX Księgowość.
  Zobacz więcej