Temat dnia

KSeF zmusza biura rachunkowe do zmiany umów z klientami

Jeszcze przed wejściem w życie obligatoryjnego KSeF biura rachunkowe powinny zmienić umowy z klientami - radzą eksperci. Należy w nich doprecyzować m.in. zakres obowiązków klientów i terminy potwierdzania np. faktur zakupowych. W przypadku, gdy biuro zgodzi się wystawiać faktury w KSeF za klienta, kluczowa staje się kwestia odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości, w tym puste faktury.

Psycholog nie odliczy kosztów zajęć relaksacyjnych

PIT

Nie można uznać, że wydatki na udział w zajęciach relaksacyjnych wraz z kosztami zakupionego sprzętu potrzebnego do tych zajęć są ponoszone w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów podatników wykonujących zawód psychologa i psychoterapeuty. Tego typu wydatki mają charakter osobisty, co oznacza, że nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdził to niedawno dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Fiskus zmienia zdanie, a podatników zostawia z problemem

Ordynacja CIT PIT VAT

Interpretacje podatkowe nie tylko coraz trudniej uzyskać, ale skarbówka może nieoczekiwanie zmienić wydane już stanowisko. Od początku roku szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił z urzędu już 99 interpretacji, po kilku latach od ich wydania. Problemu nie ma, jeśli jest to zmiana na korzyść - można wtedy odzyskać nadpłacony podatek. Jednak w przypadku zmiany na niekorzyść, konieczna może być dopłata.

Badanie OSCBR: Tylko 2,5 proc. biur rachunkowych w pełni gotowych na KSeF

VAT

42 proc. biur rachunkowych nie podjęło jeszcze żadnych przygotowań do wdrożenia KSeF. Niedostatecznie przygotowanych czuje się 35 proc. biur. 20 proc. deklaruje gotowość z zastrzeżeniem, że wciąż poszukiwane są nowe informacje na temat KSeF, a tylko 2,5 proc. - pełną gotowość - wynika z badania Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR). Ministerstwo Finansów zapowiada, że w IV kwartale 2023 r. udostępni wszystkie akty wykonawcze i dokumentację techniczną dotyczącą KSeF.

Sprzedaż z biletomatów zwolniona ze stosowania kas rejestrujących

VAT Rachunkowość

Dokonując sprzedaży biletów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą biletomatów, można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Ważne, zdaniem dyrektora KIS, są ewidencja i dowody dokumentujące transakcje, z których jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata.

Wyrok NSA może przywrócić popularność benefitów opartych o instrumenty finansowe

PIT Prawo gospodarcze Finanse

Pracownicze pogramy motywacyjne oparte o realizację instrumentów finansowych mogą być opodatkowane korzystną stawką 19 proc., dopiero w momencie ich realizacji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd zakwestionował stanowisko fiskusa, który chciał do 32 proc. PIT już w monecie ich wypłaty. Zdaniem ekspertów wyrok może przywrócić popularność tych programów.

Prawo.pl
Polecamy książki podatkowe
Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej kwestii przez Sąd Najwyższy – orzekła w środę Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Sama jednak złamała przy tym zasadę prawną ustanowioną przez siedmiu sędziów w uchwale. Mówi ona o tym, że rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego prowadzi do nieważności postępowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.09.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Ministerstwo Finansów podnosi preferencyjną marżę obligacji 2-letnich, których oprocentowanie wynika ze stopy referencyjnej NBP i marże dla obligacji 4-, 6-, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji. Oprocentowanie obligacji 1-rocznych wyniesie 6,50 proc., 2-letnich 6,75 proc. pomimo obniżenia stopy referencyjnej NBP do 6,00 proc. - poinformował resort w poniedziałek.
Monika Pogroszewska
25.09.2023
Finanse publiczne Finanse

Zasoby ludzkie w VAT FE

CIT Prawo unijne
Określenie, czy podmiot posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie danego kraju bywa skomplikowaną kwestią. Konieczne jest przy tym uwzględnienie wielu przesłanek, które mogą rodzić liczne wątpliwości interpretacyjne. W zakresie oceny zaplecza personalnego należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, czy podmiot zagraniczny zatrudnia bądź kontroluje zasoby ludzkie znajdujące się w Polsce - pisze Weronika Sydow z ABC Tax.
Weronika Sydow
25.09.2023
CIT Prawo unijne

Ulga IP Box mało popularna, bo nie wiadomo jak z niej skorzystać

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
W rozliczeniu za 2022 r. z ulgi IP Box skorzystało 6017 podatników PIT oraz 172 rozliczających CIT. W poprzednich latach było ich odpowiednio 7010 i 156. Większość beneficjantów to programiści. Firmy...
Monika Pogroszewska
25.09.2023

Jak udowodnić prawo do ulgi rehabilitacyjnej na leki

Pacjent PIT Niepełnosprawność
Osoby niepełnosprawne mogą odliczyć wydatki na leki w wysokości ponad 100 zł miesięcznie. Przepisy wymagają, by udowodnić konieczność stosowania medykamentów, jednak nie precyzują, w jaki sposób....
Monika Pogroszewska
23.09.2023

Czy można odliczyć VAT na podstawie biletu parkingowego

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Podmioty, które mają zamiar wprowadzić opłaty za parkowanie, zastanawiają się, czy bilet parkingowy powinien zawierać wartość VAT, aby parkujący mógł odliczyć podatek zawarty w cenie biletu. Bilet...
Krzysztof Kaźmierski
22.09.2023

Czasu na KSeF coraz mniej, a objaśnień brak

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
10 miesięcy, które pozostały na wdrożenie obowiązkowego KSeF, to wbrew pozorom krótki okres – alarmują eksperci. Przedsiębiorcy już teraz powinni wdrażać procedury, a tymczasem wciąż nie jest jasne...
Monika Pogroszewska
22.09.2023

Rzecznik TSUE: Pracodawca nie odpowiada automatycznie za wystawioną przez pracownika pustą fakturę

VAT Prawo unijne
Rzecznik generalny TSUE wydał w czwartek opinię w sprawie dotyczącej odpowiedzialności przedsiębiorców za działania pracowników uczestniczących w wystawianiu faktur w firmach (sygn. C 442/22). Z...
Monika Pogroszewska
21.09.2023

Informatycy przegrywają przed WSA w sprawie 8,5-proc. ryczałtu

PIT Doradca podatkowy
Wojewódzkie sądy administracyjne zgadzają się z fiskusem, że informatycy wspomagający programistów powinni płacić ryczałt według stawki 12 proc., a nie 8,5 proc. Zgodnie z większością wyroków usługi...
Monika Pogroszewska
21.09.2023

Problematyczna odpowiedzialność karna skarbowa za ceny transferowe

Ordynacja
Wprowadzone w ramach zaostrzenia polityki karnej regulacje generują istotne problemy interpretacyjne. Tymczasem transakcje podatników z podmiotami powiązanymi stanowią przedmiot coraz większego...
Paweł Guzowski Aleksandra Stysiał
21.09.2023

Przełomowy wyrok NSA w sprawie przychodów oddelegowanych pracowników

PIT Prawo unijne
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 sierpnia 2023 roku stwierdził, że zapewnienie zakwaterowania oraz transportu pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę nie powoduje powstania u tego...
Urszula Sałacińska-Matwiejczyk
20.09.2023

Sąd UE: Zwolnienia podatkowe przyznane przez Belgię spółkom z grup wielonarodowych - na bakier z prawem

CIT Spółki Prawo unijne
Sąd Unii Europejskiej tym samym potwierdził decyzję Komisji Europejskiej z 2016 roku stwierdzającą, że ten system podatkowy stanowił naruszenie reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa....
Grażyna J. Leśniak
20.09.2023

Po wdrożeniu obligatoryjnego KSeF biura rachunkowe będą musiały zmienić umowy

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Biura rachunkowe będą zmuszone przejąć od niektórych klientów część obowiązków związanych z wystawianiem lub odbieraniem faktur. Należy więc zacząć od ustalenia ich potrzeb oraz uzyskać upoważnienie...
Monika Pogroszewska
20.09.2023

Ustalenie kosztów wytworzenia budynku nie takie proste

CIT PIT
Organy skarbowe odmawiają podatnikom możliwości wyceny nieruchomości z udziałem biegłego. Eksperci podkreślają jednak, że taka metoda powinna być dopuszczona w sytuacjach, gdy podatnik nie ma...
Wiesława Moczydłowska
20.09.2023

Przy obliczaniu daniny solidarnościowej można uwzględnić straty z lat poprzednich

PIT Doradca podatkowy
Stanowiska Ministerstwo Finansów może uspokoić podatników obowiązanych do zapłaty daniny solidarnościowej. Nie będą już zmuszeni walczyć przed sądami administracyjnymi, bowiem organy podatkowe nie...
Urszula Sałacińska-Matwiejczyk
19.09.2023

Jak rozliczyć darowiznę motocykla wykupionego z leasingu

VAT
Darowizna motocykla, wykupionego po zakończeniu umowy leasingu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, gdy przy wykupie nie odliczono VAT naliczonego, nie podlega opodatkowaniu VAT należnym....
Sylwia Loręcka
19.09.2023

Innowacyjne ulgi to niewykorzystany potencjał - potrzebne są zmiany

CIT PIT Doradca podatkowy
Zainteresowanie nowymi, dostępnymi od 2022 r., ulgami na innowacje jest na razie niskie. Aby to zmienić, potrzebne jest podniesienie limitów odliczeń, wydanie przez Ministerstwo Finansów objaśnień...
Monika Pogroszewska
19.09.2023

Jak się przygotować na podatek minimalny

CIT Rachunkowość
W pierwszej kolejności dyrektorzy finansowi powinni na bazie prognoz spróbować skalkulować proporcję dochodu do przychodu podatkowego za 2024 r. Jeśli będą poniżej lub w okolicach wskaźnika na...
Michał Kwaśniewski
19.09.2023

Ulgi na innowacyjnych pracowników nie można rozliczyć w ramach postępowania nadpłatowego

CIT PIT Rachunkowość
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem, który uważał, że może rozliczyć ulgę na innowacyjnych pracowników w trybie przepisów dotyczących zwrotu nadpłaty z tytułu...
Jakub Sitarski
18.09.2023

Podatek minimalny wróci już w przyszłym roku

CIT Rachunkowość Prawo gospodarcze
Od 1 stycznia 2024 r. zaczną mieć zastosowanie - po dwuletnim okresie zawieszenia - przepisy o podatku minimalnym. Firmy zapłacą go po raz pierwszy w 2025 r., jeśli będą mieć straty podatkowe lub nie...
Monika Pogroszewska
18.09.2023

Od 1 października znów biegną terminy przedawnienia karalności

Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Pierwszego października br. przestaje obowiązywać przepis 15zzr(1) ustawy antycovidowej, który wstrzymywał przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i...
Patrycja Rojek-Socha
16.09.2023

Wynajmowanych mieszkań nie można już amortyzować, ale można odliczyć remont

PIT Nieruchomości
Od początku 2023 r. nie można już odliczać kosztów amortyzacji mieszkań. To powoduje, że przepada także część wydatków, które dotychczas zwiększały wartość początkową nieruchomości i były odliczane...
Monika Pogroszewska
16.09.2023

Ulga na ekspansję tylko dla branży produkcyjnej

CIT PIT
Ulga na ekspansję polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów bezpośrednio wytworzonych przez podatnika i zbywanych na...
Iwona Makosz
15.09.2023

Fiskus zaczyna sprawdzać 50-procentowe koszty autorskie w branży IT

CIT PIT Rachunkowość
Po problemach z niskim ryczałtem informatyków prowadzących działalność gospodarczą, zanosi się na kolejne spory w branży IT. Okazuje się bowiem, że kłopot mogą mieć też firmy, które zatrudniają...
Monika Pogroszewska
15.09.2023

Wynagrodzenie członków rady uczelni to przychód z działalności wykonywanej osobiście

PIT
Rada uczelni to organ nowy, wprowadzony ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia funkcji członka rady uczelni nie stanowi przychodu ze stosunku pracy,...
Malwina Pasternak-Janik
14.09.2023

Paragony na telefon bardziej dostępne, ale jeszcze nie powszechne

Ordynacja VAT
15 września wchodzą w życie przepisy, które umożliwią sprzedawcom wystawianie e-paragonów przy użyciu platformy Ministerstwa Finansów. Od 14 września wszyscy zainteresowani mogą pobrać na swój...
Monika Pogroszewska
14.09.2023

NSA: Bezdotykowa myjnia samochodowa jest opodatkowana jak budowla

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Nie zawsze zaklasyfikowanie danego obiektu budowlanego jako budynku w ewidencji gruntów i budynków skutkuje tym, że taki obiekt jest także budynkiem w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach...
Malwina Pasternak-Janik
13.09.2023

Po potwierdzenie prowadzenia działalności B+R trzeba iść do sądu

CIT PIT Nowe technologie
Mimo iż ustawa o CIT nie precyzuje katalogu pracowników, których wynagrodzenia stanowią koszty kwalifikowane w uldze B+R, to fiskus nie zgadza się na odliczenie wynagrodzeń kadry kierowniczej. Co...
Monika Pogroszewska
13.09.2023

Wyjazd integracyjny pracowników nie stanowi przychodu do opodatkowania

PIT
Wydatek ze środków obrotowych pracodawcy na pokrycie kosztów wyjazdu integracyjnego nie stanowi przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a pracodawca jako płatnik nie ma obowiązku...
Sylwia Loręcka
12.09.2023

Przeniesienie prawa do korzystania z miejsca postojowego to nie sprzedaż nieruchomości

PIT
Miejsce postojowe naziemne jest wydzielone za pomocą namalowanych białych linii oraz numeracji, a jego przydział stanowi prawo przynależne mieszkańcom do zakupionych lokali mieszkalnych. W przypadku...
Malwina Pasternak-Janik
12.09.2023
1  2  3  4  5    790
 • Aktualności
  • Fiskus zmienia zdanie, a podatników zostawia z problemem

   Interpretacje podatkowe nie tylko coraz trudniej uzyskać, ale skarbówka może nieoczekiwanie zmienić wydane już stanowisko. Od początku roku szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił z urzędu już 99 interpretacji, po kilku latach od ich wydania. Problemu nie ma, jeśli jest to zmiana na korzyść - można wtedy odzyskać nadpłacony podatek. Jednak w przypadku zmiany na niekorzyść, konieczna może być dopłata.
  • Badanie OSCBR: Tylko 2,5 proc. biur rachunkowych w pełni gotowych na KSeF

   42 proc. biur rachunkowych nie podjęło jeszcze żadnych przygotowań do wdrożenia KSeF. Niedostatecznie przygotowanych czuje się 35 proc. biur. 20 proc. deklaruje gotowość z zastrzeżeniem, że wciąż poszukiwane są nowe informacje na temat KSeF, a tylko 2,5 proc. - pełną gotowość - wynika z badania Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR). Ministerstwo Finansów zapowiada, że w IV kwartale 2023 r. udostępni wszystkie akty wykonawcze i dokumentację techniczną dotyczącą KSeF.
  • MF podnosi marżę obligacji skarbowych

   Ministerstwo Finansów podnosi preferencyjną marżę obligacji 2-letnich, których oprocentowanie wynika ze stopy referencyjnej NBP i marże dla obligacji 4-, 6-, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji. Oprocentowanie obligacji 1-rocznych wyniesie 6,50 proc., 2-letnich 6,75 proc. pomimo obniżenia stopy referencyjnej NBP do 6,00 proc. - poinformował resort w poniedziałek.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Wyrok NSA może przywrócić popularność benefitów opartych o instrumenty finansowe

   Pracownicze pogramy motywacyjne oparte o realizację instrumentów finansowych mogą być opodatkowane korzystną stawką 19 proc., dopiero w momencie ich realizacji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd zakwestionował stanowisko fiskusa, który chciał do 32 proc. PIT już w monecie ich wypłaty. Zdaniem ekspertów wyrok może przywrócić popularność tych programów.
  • Rzecznik TSUE: Pracodawca nie odpowiada automatycznie za wystawioną przez pracownika pustą fakturę

   Rzecznik generalny TSUE wydał w czwartek opinię w sprawie dotyczącej odpowiedzialności przedsiębiorców za działania pracowników uczestniczących w wystawianiu faktur w firmach (sygn. C 442/22). Z opinii wynika, że pracodawca może ponieść konsekwencje na gruncie VAT tylko jeśli zostanie mu udowodnione, że działał w złej wierze.
  • Przełomowy wyrok NSA w sprawie przychodów oddelegowanych pracowników

   Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 sierpnia 2023 roku stwierdził, że zapewnienie zakwaterowania oraz transportu pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę nie powoduje powstania u tego pracownika przychodu. Jest to przełomowy wyrok, prezentujący całkowicie odmienne od dotychczasowego stanowisko NSA. Do tej pory sądy oraz organy skarbowe stały na stanowisku, że koszty poniesione w związku z oddelegowaniem pracownika do pracy (w tym m.in. koszty zakwaterowania) stanowią przychód pracownika.
  Zobacz więcej
 • Interpretacje
  • Psycholog nie odliczy kosztów zajęć relaksacyjnych

   Nie można uznać, że wydatki na udział w zajęciach relaksacyjnych wraz z kosztami zakupionego sprzętu potrzebnego do tych zajęć są ponoszone w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów podatników wykonujących zawód psychologa i psychoterapeuty. Tego typu wydatki mają charakter osobisty, co oznacza, że nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdził to niedawno dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  • Sprzedaż z biletomatów zwolniona ze stosowania kas rejestrujących

   Dokonując sprzedaży biletów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą biletomatów, można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Ważne, zdaniem dyrektora KIS, są ewidencja i dowody dokumentujące transakcje, z których jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata.
  • Jak udowodnić prawo do ulgi rehabilitacyjnej na leki

   Osoby niepełnosprawne mogą odliczyć wydatki na leki w wysokości ponad 100 zł miesięcznie. Przepisy wymagają, by udowodnić konieczność stosowania medykamentów, jednak nie precyzują, w jaki sposób. Według Ministerstwa Finansów pomocne mogą być wszelkie dowody, w tym m.in. zaświadczenia od lekarzy specjalistów, kserokopie recept oraz zalecenia przyjmowania leków specjalistycznych.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Zasoby ludzkie w VAT FE

   Określenie, czy podmiot posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie danego kraju bywa skomplikowaną kwestią. Konieczne jest przy tym uwzględnienie wielu przesłanek, które mogą rodzić liczne wątpliwości interpretacyjne. W zakresie oceny zaplecza personalnego należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, czy podmiot zagraniczny zatrudnia bądź kontroluje zasoby ludzkie znajdujące się w Polsce - pisze Weronika Sydow z ABC Tax.
  • Problematyczna odpowiedzialność karna skarbowa za ceny transferowe

   Wprowadzone w ramach zaostrzenia polityki karnej regulacje generują istotne problemy interpretacyjne. Tymczasem transakcje podatników z podmiotami powiązanymi stanowią przedmiot coraz większego zainteresowania organów podatkowych. Świadczy o tym wzrastająca rokrocznie – począwszy od 2019 r. – liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych i celno-skarbowych w tym obszarze - piszą Paweł Guzowski, Aleksandra Stysiał z Deloitte Legal.
  • Po wdrożeniu obligatoryjnego KSeF biura rachunkowe będą musiały zmienić umowy

   Biura rachunkowe będą zmuszone przejąć od niektórych klientów część obowiązków związanych z wystawianiem lub odbieraniem faktur. Należy więc zacząć od ustalenia ich potrzeb oraz uzyskać upoważnienie do KSeF. Oczywiście zmienia to zakres świadczonych usług i wymaga zmiany umowy - mówi Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doradca podatkowy.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • KSeF zmusza biura rachunkowe do zmiany umów z klientami

   Jeszcze przed wejściem w życie obligatoryjnego KSeF biura rachunkowe powinny zmienić umowy z klientami - radzą eksperci. Należy w nich doprecyzować m.in. zakres obowiązków klientów i terminy potwierdzania np. faktur zakupowych. W przypadku, gdy biuro zgodzi się wystawiać faktury w KSeF za klienta, kluczowa staje się kwestia odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości, w tym puste faktury.
  • Podatek minimalny wróci już w przyszłym roku

   Od 1 stycznia 2024 r. zaczną mieć zastosowanie - po dwuletnim okresie zawieszenia - przepisy o podatku minimalnym. Firmy zapłacą go po raz pierwszy w 2025 r., jeśli będą mieć straty podatkowe lub nie przekroczą 2-proc. progu rentowności (udziału dochodów w przychodach). Jednak skomplikowany wzór obliczenia podatku oraz szeroki katalog wyłączeń sprawią, że łatwo będzie popełnić błąd. Dlatego przedsiębiorcy chcą zniesienia tej daniny.
  • Paragony na telefon bardziej dostępne, ale jeszcze nie powszechne

   15 września wchodzą w życie przepisy, które umożliwią sprzedawcom wystawianie e-paragonów przy użyciu platformy Ministerstwa Finansów. Od 14 września wszyscy zainteresowani mogą pobrać na swój telefon ministerialną aplikację e-paragony, a dzień później resort ma uruchomić swój HUB paragonowy. Nowe rozwiązanie będzie dobrowolne dla sprzedawców.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy można odliczyć VAT na podstawie biletu parkingowego

   Podmioty, które mają zamiar wprowadzić opłaty za parkowanie, zastanawiają się, czy bilet parkingowy powinien zawierać wartość VAT, aby parkujący mógł odliczyć podatek zawarty w cenie biletu. Bilet parkingowy drukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym VAT, a co za tym idzie nie stanowi dokumentu będącego źródłem podatku naliczonego.
  • Przewóz pieniędzy przez granicę podlega ograniczeniom dewizowym

   W systemie koncesyjnym prawa dewizowego równolegle z obowiązkami występują ograniczenia dewizowe. Niedopuszczalne jest ich uchylenie w drodze zezwoleń dewizowych. Kary za naruszanie zakazu uregulowane zostały w ustawie Kodeks karny skarbowy.
  • Jak opodatkować sprzedaż książek wydanych we własnym zakresie

   Czy autor, który sam wydaje swoje książki, musi zakładać działalność gospodarczą? Jeśli nie musi, to w jaki sposób opodatkować sprzedaż takiej książki? Jak się z takiej sprzedaży rozliczać z urzędem skarbowym? Czy potrzebna jest kasa fiskalna, jeśli autor sprzedaje książkę na spotkaniach autorskich? Pamiętać należy, że przychody ze sprzedaży powinny zostać zaliczone do przychodów z praw majątkowych.
  Zobacz więcej