Temat dnia

Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Za brak zapłaty podatku może grozić hipoteka przymusowa

Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Finanse

O tym, że podatki należy płacić – wie każdy. Niezapłacone, prędzej czy później, staną się powodem wszczęcia przez organ egzekucyjny postępowania egzekucyjnego. Jednym ze sposobów zabezpieczenia przez organ zaległości podatkowej może być ustanowienie na nieruchomości podatnika hipoteki ustawowej.

Zysk przedsiębiorstwa w spadku bez daniny solidarnościowej

CIT Prawo gospodarcze

Przedsiębiorstwo w spadku osiągając zysk i wypłacając dywidendy nie ma obowiązku odprowadzania daniny solidarnościowej. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji. A przedsiębiorcy i prawnicy chwalą tę interpretację i podkreślają, że stanowisko Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej wpisuje się również w cel ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

Nowe zasady przywozu z Ukrainy do Polski zwierząt zagrożonych wyginięciem

Środowisko Administracja publiczna

Przestała obowiązywać skrócona procedura wprowadzona 2 marca 2022 roku. Od 24 czerwca przywóz z Ukrainy do Polski okazów zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) będzie się odbywać na zasadach ogólnych. Zmiany zostały wprowadzone ze względu na stabilizację sytuacji na granicy wschodniej i w związku z wznowieniem funkcjonowania organu administracyjnego Konwencji Waszyngtońskiej na Ukrainie.

Zmiany w rozliczeniu dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci

Domowe finanse PIT Polski Ład

1 lipca 2022 roku wejdzie w życie Polski Ład 2.0. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. nowelizacja przywróciła możliwość preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach, jakie obowiązywały do końca 2021 r. Co ważne, zmienią się też zasady rozliczenia ze współmałżonkiem.

Ulga dla pracującego seniora także przez część roku

Emerytury i renty PIT

Podatnik może skorzystać z ulgi dla pracującego seniora przez część roku, a następnie przejść na opodatkowaną emeryturę. Nie straci on prawa do tej ulgi i nie będzie zobowiązany zapłacić podatku od kwoty, która została zwolniona od opodatkowania, czyli 85.528 zł, a dla rozliczających się według skali podatkowej łącznie z kwotą wolną aż 115 528 zł. Taką korzystną interpretację wydały organy skarbowe.

Polecamy książki podatkowe
Według projektu nowego rozporządzenia wejście do e-Urzędu Skarbowego będzie wymagać uwierzytelnienia się przy użyciu danych autoryzujących, Węzła Krajowego lub aplikacji mobilnej mObywatel. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 7 lipca br. wraz z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.06.2022
Administracja publiczna Nowe technologie
Koszty uzyskania przychodów z tytułu nabycia walut wirtualnych można rozliczać bez ograniczeń czasowych. Kosztem uzyskania przychodu w przypadku transakcji na kryptowalutach jest cena zakupu tych kryptowalut i prowizje. Potwierdza to skarbówka i eksperci, według których to istotna i korzystna interpretacja dla osób parających się obrotem walutami wirtualnymi.
Wiesława Moczydłowska
24.06.2022
CIT Prawo gospodarcze

Ulga na złe długi – dobre wiadomości dla podatników

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo unijne
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął o niezgodności polskich przepisów ustawy o VAT w zakresie braku możliwości skorzystania z ulgi na złe długi w przypadku upadłości kontrahenta. Wyrok jest korzystny dla przedsiębiorców, usunął przeszkody korzystania z tej ulgi - mówi serwisowi Prawo.pl Wojciech Kliś, doradca podatkowy.
Wiesława Moczydłowska
24.06.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo unijne

Zmiany w regule wydatkowej uchwalone - pozwolą na poluzowanie budżetu

Finanse publiczne
Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej w czwartek przez Sejm. Dla rządu to sprawa tak ważna, że w...
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk
23.06.2022

Lata mijają, a rządzący ciągle eksperymentują z prawem i ze społeczeństwem

Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy
Możemy być coraz bardziej zmęczeni tym nieustannym "poprawianiem prawa", zmienianiem koncepcji, odwracaniem reform, brakiem odpowiedzialności rządzących i zwykłej przyzwoitości, która nakazuje...
Grażyna J. Leśniak
23.06.2022

SN: Uniewinnienie oskarżonego i przedawnienie blokują kasację prokuratora

Wymiar sprawiedliwości CIT PIT
Nie można składać kasacji od uniewinniającego orzeczenia sądu w sprawie uchylania się od opodatkowania, gdy karalność czynu jest przedawniona. Nawet jeśli nastąpił błąd co do kwalifikacji prawnej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.06.2022

Były minister zajmie się pozyskiwaniem funduszy dla armii

Finanse publiczne Administracja publiczna
Były minister finansów Tadeusz Kościński został powołany na sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika rządu do spraw pozyskiwania źródeł finansowania dla przedsięwzięć...
Krzysztof Sobczak
22.06.2022

Prawo coraz gorsze - doradcy i sądy administracyjne ratunkiem dla podatników

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Ochrona podatnika jako strony słabszej powinna być brana pod uwagę już na etapie tworzenia prawa, jednak ostatnio przepisy tworzone są z naruszeniem wszelkich reguł. Niezwykle istotna jest rola...
Wiesława Moczydłowska
22.06.2022

Zwolnienie z opłat bez wpływu na opodatkowanie studenta

PIT Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Zwolnienie studenta z opłat pobieranych przez uczelnię, które nastąpiło na podstawie wewnętrznego aktu prawnego uczelni, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia i nie skutkuje powstaniem przychodu...
Wiesława Moczydłowska
22.06.2022

RPO: Przepisy o przedawnieniu w postępowaniach podatkowych wymagają zmian

Ordynacja CIT PIT
Zawieszanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego obywateli z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego, a także niemożliwość wydania nowej decyzji z uwagi na upływ terminu...
Krzysztof Sobczak
21.06.2022

Będą kolejne zmiany w podatkach

Ordynacja CIT PIT
Modyfikacja i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym, zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika oraz zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach...
Grażyna J. Leśniak
21.06.2022

Podatek od pojazdów spalinowych - jest zobowiązanie, choć rząd nie chce przyznać

Środowisko Rynek i konsument
Wysokie opłaty rejestracyjne i podatek od własności samochodów spalinowych do połowy 2026 r. - to jeden z kamieni milowych polskiego KPO. Polski rząd, który niedawno entuzjastycznie i ponoć dla...
Grażyna J. Leśniak Monika Sewastianowicz Robert Horbaczewski
21.06.2022

Fiskus łaskawy dla sportowców – pozwala rozliczać koszty

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Wydatki na zakup sportowego, profesjonalnego obuwia oraz odzieży, na realizację zaleceń medycznych, na obiekty sportowe i rehabilitację, a także na konieczne wizyty u fryzjera czy kosmetyczki...
Wiesława Moczydłowska
21.06.2022

Niskie podatki – MF organizuje spotkania informacyjne

CIT PIT VAT
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęły cykl spotkań informacyjnych na temat zmian w systemie podatkowym, które zaczną obowiązywać od 1 lipca br. Spotkania są bezpłatne i...
Krzysztof Sobczak
20.06.2022

Lombardy będą prowadzić tylko zarejestrowane spółki

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Lombard będzie mogła prowadzić tylko spółka z minimalnym kapitałem zakładowym na poziomie 50 000 zł wpisana do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Takie zmiany...
Martyna Antosiewicz-Zając
20.06.2022

Księgowy architektem bezpiecznego biznesu - jubileusz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Rachunkowość Prawo gospodarcze
Podejmowanie decyzji w stanie znacznie podwyższonej niepewności, w czasie kryzysu sprawia, że rola sprawozdania finansowego jest wciąż kluczowa, a ranga zawodu księgowego rośnie. Mimo rozwiązań...
Wiesława Moczydłowska
20.06.2022

Elektroniczne fakturowanie w ramach KSeF obowiązkowe od 2024 roku

Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki Małe i średnie firmy
Wystawianie faktur elektronicznych w Krajowym Systemie e-Faktur będzie obowiązkowe od 2024 roku. Istnieje jednak ryzyko, że część firm będzie musiała podawać dużo więcej szczegółowych informacji i...
Krzysztof Koślicki
20.06.2022

Słaby wynik Polski w rankingu konkurencyjności

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Polska zajęła 50 miejsce wśród 63 badanych krajów w IMD World Competitiveness Ranking - zestawieniu mierzącym konkurencyjność państw - podał International Institute for Management Development. Na...
Krzysztof Sobczak
18.06.2022

Polski rząd za unijnym podatkiem od gigantów cyfrowych

Polsce zależy na wdrożeniu całej reformy międzynarodowego opodatkowania, nie tylko na minimalnym podatku dla międzynarodowych korporacji, ale przede wszystkim na opodatkowaniu cyfrowych gigantów -...
Krzysztof Sobczak
18.06.2022

W zbiórce internetowej darowizna bez podatku do kwoty wolnej od każdego darczyńcy

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
W przypadku zbiórki internetowej darczyńcą jest każdy wpłacający za pośrednictwem portalu, a nie założyciel zbiórki. Dopiero jeśli kwota darowizn od jednego darczyńcy przekroczy kwotę wolną, to...
Wiesława Moczydłowska
18.06.2022

Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane przesunięte na 1 stycznia 2024 roku

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r. - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. W tym terminie zapowiedziały...
Janina Fornalik
17.06.2022

Nie każda sprzedaż nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej podlega VAT

VAT Doradca podatkowy
W przypadku dostawy nieruchomości w drodze egzekucji, komornik pełni jedynie funkcję płatnika VAT w ramach szczególnej procedury. Badany jest status dłużnika, czy będzie on występował w charakterze...
Wiesława Moczydłowska
17.06.2022

Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy...
Krzysztof Kaźmierski Krzysztof Koślicki
15.06.2022

Jerzy Koniecki: Zawód księgowego wymaga pilnego zdefiniowania

Rachunkowość Doradca podatkowy
Kiedyś postawiono na rynek. Życie jednak pokazało, że rynek nie zweryfikował kompetencji księgowych. Wszyscy zgodnie przyznają – zarówno przedsiębiorcy, jak i sami księgowi – że jakość usług...
Krzysztof Koślicki
15.06.2022

Są założenia projektu budżetu państwa na 2023 rok

Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna
Rząd przyjął we wtorek założenia projektu budżetu państwa na rok 2023, przedłożone przez ministra finansów. Polityka gospodarcza rządu ma być nakierowana na łagodzenie gospodarczych skutków...
Krzysztof Koślicki
14.06.2022

Polska opuści Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej

Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna Finanse Ukraina
Prezydent podpisał ustawę, według której Polska nie będzie dłużej udziałowcem Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG). Pozostali unijni członkowie banku – Czechy, Bułgaria, Rumunia i...
Krzysztof Koślicki
14.06.2022

Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według...
Krzysztof Koślicki
14.06.2022

Ustawa podpisana - wracają stare zasady wspólnego rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci

Pomoc społeczna PIT
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Polskim Ładzie z poprawką Senatu, którą niespodziewanie poparł Sejm, przywracającą wspólne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed...
Krzysztof Sobczak
14.06.2022

Prezydent podpisał lipcowe zmiany w Polskim Ładzie

CIT PIT Rachunkowość Polski Ład
Prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w ustawie obniżającej PIT z 17 do 12 proc. Chodzi też o podniesienie wysokości procentowej podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego i...
Krzysztof Koślicki
14.06.2022

Księgowym już nie będzie mógł zostać każdy

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Coraz głośniej mówi się o potrzebie zdefiniowania na nowo zawodu księgowego. W ramach specjalnych prekonsultacji przyszłość księgowych analizuje także Ministerstwo Finansów. Istnieje duże...
Krzysztof Koślicki
14.06.2022
1  2  3  4  5    979
 • Aktualności
  • Za brak zapłaty podatku może grozić hipoteka przymusowa

   O tym, że podatki należy płacić – wie każdy. Niezapłacone, prędzej czy później, staną się powodem wszczęcia przez organ egzekucyjny postępowania egzekucyjnego. Jednym ze sposobów zabezpieczenia przez organ zaległości podatkowej może być ustanowienie na nieruchomości podatnika hipoteki ustawowej.
  • Nowe zasady przywozu z Ukrainy do Polski zwierząt zagrożonych wyginięciem

   Przestała obowiązywać skrócona procedura wprowadzona 2 marca 2022 roku. Od 24 czerwca przywóz z Ukrainy do Polski okazów zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) będzie się odbywać na zasadach ogólnych. Zmiany zostały wprowadzone ze względu na stabilizację sytuacji na granicy wschodniej i w związku z wznowieniem funkcjonowania organu administracyjnego Konwencji Waszyngtońskiej na Ukrainie.
  • Zysk przedsiębiorstwa w spadku bez daniny solidarnościowej

   Przedsiębiorstwo w spadku osiągając zysk i wypłacając dywidendy nie ma obowiązku odprowadzania daniny solidarnościowej. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji. A przedsiębiorcy i prawnicy chwalą tę interpretację i podkreślają, że stanowisko Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej wpisuje się również w cel ustawy o zarządzie sukcesyjnym.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Uniewinnienie oskarżonego i przedawnienie blokują kasację prokuratora

   Nie można składać kasacji od uniewinniającego orzeczenia sądu w sprawie uchylania się od opodatkowania, gdy karalność czynu jest przedawniona. Nawet jeśli nastąpił błąd co do kwalifikacji prawnej czynu - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i umorzył postępowanie wynikające z dwóch skarg złożonych przez prokuratora i naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego.
  • Przywrócenie terminu tylko w wyjątkowych sytuacjach

   Instytucja przywrócenia terminu została zastrzeżona dla sytuacji wyjątkowych, w których przekroczenie terminu do dokonania określonej czynności było następstwem nadzwyczajnych, nietypowych i niemożliwych do przewidzenia zdarzeń, zaś stronie nie można przypisać chociażby lekkiego niedbalstwa czy braku dbałości o swoje interesy - przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny.
  • NSA: Zakończenie działalności nie blokuje prawa do podatku liniowego

   Osoba fizyczna, która w jednym roku podatkowym zakończyła prowadzenie samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i w następnym roku uzyskała jako wspólnik przychody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, może nadal korzystać z dokonanego wcześniej wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.
  Zobacz więcej
 • Interpretacje
  • Skarbówka przychylna transakcjom obrotu walutami wirtualnymi

   Koszty uzyskania przychodów z tytułu nabycia walut wirtualnych można rozliczać bez ograniczeń czasowych. Kosztem uzyskania przychodu w przypadku transakcji na kryptowalutach jest cena zakupu tych kryptowalut i prowizje. Potwierdza to skarbówka i eksperci, według których to istotna i korzystna interpretacja dla osób parających się obrotem walutami wirtualnymi.
  • Zwolnienie z opłat bez wpływu na opodatkowanie studenta

   Zwolnienie studenta z opłat pobieranych przez uczelnię, które nastąpiło na podstawie wewnętrznego aktu prawnego uczelni, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia i nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. Uczelnia nie będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-11 z tytułu uzyskania przez studenta przychodu. Taką korzystną dla studentów interpretację indywidualną wydały organy skarbowe.
  • Fiskus łaskawy dla sportowców – pozwala rozliczać koszty

   Wydatki na zakup sportowego, profesjonalnego obuwia oraz odzieży, na realizację zaleceń medycznych, na obiekty sportowe i rehabilitację, a także na konieczne wizyty u fryzjera czy kosmetyczki pozostają w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i stanowią koszt uzyskania przychodów sportowca. Taką korzystną interpretację indywidualną wydały organy skarbowe.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Ulga na złe długi – dobre wiadomości dla podatników

   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął o niezgodności polskich przepisów ustawy o VAT w zakresie braku możliwości skorzystania z ulgi na złe długi w przypadku upadłości kontrahenta. Wyrok jest korzystny dla przedsiębiorców, usunął przeszkody korzystania z tej ulgi - mówi serwisowi Prawo.pl Wojciech Kliś, doradca podatkowy.
  • Jerzy Koniecki: Zawód księgowego wymaga pilnego zdefiniowania

   Kiedyś postawiono na rynek. Życie jednak pokazało, że rynek nie zweryfikował kompetencji księgowych. Wszyscy zgodnie przyznają – zarówno przedsiębiorcy, jak i sami księgowi – że jakość usług księgowych spadła. Moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem będzie ustalenie i wprowadzenie pewnych zasad certyfikacji – mówi Jerzy Koniecki, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
  • Agnieszka Czernik: Nieprzewidywalność ustawodawcy to jedna z większych plag

   Jest wiele pięknych miejsc na świecie na poprowadzenie własnej firmy - pisałam w Prawo.pl rok temu. Rok później, kiedy przygotowujemy się na wdrożenie Polskiego Ładu w jego drugiej odsłonie, już wiemy, że Polska niekoniecznie jest tym miejscem nie tylko dla firmy, ale także na pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, na najem prywatny, najem w ramach własnej firmy.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

   Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.
  • Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

   Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.
  • Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

   Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Od opłat związanych z leasingiem można odliczyć VAT

   W przeważającej liczbie przydatków opłaty towarzyszące umowie leasingu są traktowane jako ściśle związane z tą umową, a co za tym idzie ich wartość wliczana jest do podstawy opodatkowania podatkiem VAT. To natomiast rodzi po stronie leasingobiorcy uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego.
  • Tabela kodów i podkodów w procedurze VAT-REFUND wymaga szczególnego podejścia

   Podatnicy VAT czynni, którzy w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej nabywają towary lub usługi na terytorium innego kraju UE, mają możliwość wystąpić z wnioskiem o zwrot zapłaconego tam podatku od wartości dodanej, zawartego w cenie nabywanych towarów i usług. Aby uzyskać zwrot, muszą skorzystać z procedury VAT-REFUND.
  • Wartości niematerialne i prawne trzeba wykazać w rozliczeniach VAT

   W pozycji wartość netto wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych należy podać wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeśli jeden dokument zawiera zarówno wydatki zaliczane do środków trwałych, jak i do pozostałych składników majątku, wówczas należy rozdzielić podstawy opodatkowania i kwoty podatków.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski