Temat dnia

Od darowizny od zamężnej siostry można nie płacić podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Darowizna pieniędzy z majątku wspólnego siostry może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Szwagier musi jednak wyrazić na nią pisemną zgodę. Nie będzie on jednak darczyńcą. Fakt, że przelew zostanie zrealizowany ze wspólnego konta siostry i szwagra nie ma znaczenia – potwierdzają organy podatkowe.

Zbiórki publiczne mają skutki podatkowe

CIT PIT VAT Finanse

Coraz popularniejsze staje się ostatnio finansowanie społecznościowe. Zbiórka na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przy okazji zbliżającego się kolejnego finału, to jedna z najpopularniejszych takich akcji. Wpłacający i otrzymujący w ich ramach wpłaty muszą jednak wziąć pod uwagę skutki podatkowe. A tych jest niemało.

Certyfikaty rezydencji tracą ważność, firmy mają problem POPRAWMY PRAWO

Certyfikaty rezydencji tracą ważność, firmy mają problem

CIT PIT

Przepisy tarczy antykryzysowej wydłużyły termin ważności certyfikatów wystawionych w 2019 roku. Nie dotyczy to jednak dokumentów wystawionych w 2020 roku. Powoduje to duże problemy praktyczne. Bez ważnego certyfikatu polskie firmy muszą odprowadzić do skarbówki wyższy podatek. Zmiana prawa jest konieczna.

Zeznania podatkowe za 2020 rok można składać dopiero od 15 lutego

PIT

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą rozliczyć się z fiskusem z dochodów uzyskanych w 2020 roku najwcześniej 15 lutego. Tego dnia, jak deklaruje Ministerstwo Finansów, dostępne będą nowe wzory deklaracji podatkowych za rok 2020. W efekcie nie będą więc mogły zaliczyć nadpłaty na poczet przyszłych podatków, np. VAT za grudzień 2020 r.,

Przełom dla przedsiębiorców korzystających z nowych technologii

CIT PIT

Do połowy 2021 roku planowane jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowej konstrukcji - ulgi na robotyzację, która będzie miała zastosowanie dla płatników PIT i CIT. Podatnicy będą mogli skorzystać z preferencyjnej stawki podatku, jeśli prowadzą działalność przemysłową (produkcyjną) – piszą eksperci kancelarii GWW.

Dokumentowanie transakcji zagranicznych staje się niemożliwe

CIT PIT Doradca podatkowy

Najnowsze zmiany w rozliczaniu transakcji zagranicznych doprowadziły do tego, że podatnik nigdy już nie będzie miał pewności, czy jego dokumentacja cen transferowych jest kompletna. Specjalne raporty muszą teraz składać firmy współpracujące z podmiotami, których właściciele mają siedziby w tzw. rajach podatkowych. Nie wiadomo jednak, jak to sprawdzać.

Polecamy książki podatkowe
Zamknięcie galerii handlowych spowodowało, że klienci coraz chętniej wybierają zakupy internetowe. Niektórzy z kupujących produkty do biura ze zdziwieniem dowiadują się, że nie wszyscy sprzedawcy chcą wystawiać faktury przedsiębiorcom. Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach taka odmowa jest możliwa i zgodna z prawem.
Krzysztof Koślicki Marcin Malinowski
15.01.2021
VAT Rachunkowość Prawo gospodarcze
Organ podatkowy w decyzji dopuścił się oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie podstawy wydanego rozstrzygnięcia. Mógł on następnie sprostować dostrzeżony błąd, nawet po tym jak strona wniosła odwołanie. Sprostowanie nie doprowadziło do istotnej zmiany zaskarżonego rozstrzygnięcia. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Aleksandra Partyk
14.01.2021
Ordynacja Doradca podatkowy

Oczekiwane przepisy o fundacjach rodzinnych coraz bliżej

Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn
We wtorek projekt ustawy o fundacji rodzinnej został formalnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku tygodni zaczną się konsultacje. Prace nad ustawą trwają od paru lat. Wkrótce, po raz pierwszy w Polsce będą mogły być zakładane fundacje w celu realizacji interesu prywatnego. To potrzebna zmiana.
Krzysztof Koślicki
13.01.2021
Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn

Sądownictwo administracyjne wymaga naprawy

Prawnicy Doradca podatkowy
Od lat ponad pięciu władza wiele mówi o naprawie wymiaru sprawiedliwości. Próbuje naprawić sądownictwo, ale niestety zabrała się za sądownictwo powszechne. Oczywiście stan sądownictwa powszechnego...
Marek Isański
13.01.2021

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

PIT Rachunkowość
Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od...
Krzysztof Koślicki
13.01.2021

Przepisy o podatku cukrowym pełne niejasności

Podatki i opłaty lokalne Rachunkowość Finanse
Podatek od słodkich napojów i alkoholu o pojemności do 300 mililitrów obowiązuje od początku stycznia. Okazuje się jednak, że nie wiadomo do końca, na kim ciąży obowiązek jego zapłaty. Problem mają...
Krzysztof Koślicki
13.01.2021

Senat proponuje ponad 100 poprawek do budżetu na 2021 r.

Finanse publiczne Administracja publiczna
Przekazanie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych walczących z COVID-19, dodatkowe 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli, blisko 2 mld zł m.in. na leczenie nowotworów oraz...
Krzysztof Sobczak
12.01.2021

Pranie pieniędzy - nowelizacja rozszerzy listę firm zobowiązanych

Prawo karne Prawo gospodarcze Finanse
Doprecyzowanie listy instytucji obowiązanych do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poprzez dodajne do niej m.in. przedsiębiorców...
Krzysztof Sobczak
12.01.2021

Nagrody i stypendia z Instytutu Pileckiego bez PIT

PIT Rachunkowość
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt przepisów, które wprowadzą zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla nagród i stypendiów przyznawanych przez Instytut Solidarności i...
Krzysztof Koślicki
12.01.2021

NSA: Członek zarządu odpowie za zaległości spółki, nawet jeśli zaskarżono decyzję

Ordynacja CIT VAT Spółki
Wniesienie skargi na decyzje, które są podstawą do orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki, nie wstrzymuje postępowania. Wolą ustawodawcy było prowadzenie tych...
Dorian Lesner
12.01.2021

Pakiet Slim VAT dobry, ale zmiany zbyt ograniczone

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Pakiet uproszeń w podatku VAT zwany SLIM VAT należy ocenić pozytywnie. Odpowiada on na postulaty przedsiębiorców domagających się uproszczenia rozliczeń podatkowych. Niestety zdecydowano się tylko na...
Arkadiusz Łagowski
12.01.2021

Podatki wkrótce bez przedawnienia

Ordynacja Doradca podatkowy
Fiskus skorzysta na koronawirusie - epidemia da mu więcej czasu na ściganie niezapłaconych podatków. Upływ terminu przedawnienia nie będzie miał już żadnego znaczenia. Istnieje też ryzyko, że prawo...
Krzysztof Koślicki
12.01.2021

MF ogłasza nabór do egzaminowania przyszłych doradców podatkowych

Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe
Do 22 stycznia 2021 roku chętni do sprawdzania wiedzy kandydatów na doradców podatkowych mogą zgłaszać się do ministerstwa finansów. Oferta jest skierowana do pracowników badawczych lub...
Krzysztof Koślicki
11.01.2021

Pokrywanie strat w spółkach ma różne skutki podatkowe

CIT PIT
Najprostszym i neutralnym podatkowo rozwiązaniem jest pokrycie straty z niewpłaconych zysków, w tym zysków przekazanych na kapitał zapasowy, ale warunkiem jest wygenerowanie przez spółkę zysków w...
Magdalena Zamoyska
11.01.2021

Estoński CIT to niełatwa alternatywa dla wspólników spółki komandytowej

CIT PIT
Wielu wspólników spółek komandytowych rozważa skorzystanie z tzw. estońskiego CIT-u. Decyzja nie należy do łatwych, ponieważ wprowadzone do polskiego systemu podatkowego rozwiązanie jest...
Hubert Cichoń
11.01.2021

MF wprowadziło podatek handlowy i sporo zaryzykowało

Podatki i opłaty lokalne Rachunkowość Doradca podatkowy
Od stycznia 2021 roku w Polsce obowiązuje podatek od sprzedaży detalicznej. MF nie chciało czekać z jego poborem do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli nowa danina okaże się niezgodna z...
Krzysztof Koślicki
11.01.2021

Podatek po 10 latach od przejęcia spadku przedawniony - skarga nadzwyczajna do NSA

Prawo cywilne PIT
Wdowa została wezwana do zapłaty podatku od spadku w 10 lat od jego nabycia. Fiskus twierdził, że ma podstawy do wznowienia obowiązku podatkowego wynikające z art. 6 ustawy o spadkach i darowiznach....
Krzysztof Sobczak
09.01.2021

Skarbówka do pomocy w rozliczaniu podatków potrzebuje księdza

Ordynacja PIT Administracja publiczna
Krajowa Administracja Skarbowej zatrudnia 11 księży. Resort finansów tłumaczy, że ich obecność przyczynia się do kreowania właściwych postaw etycznych i społecznych. Księża m.in. współorganizują...
Krzysztof Koślicki
09.01.2021

Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

CIT Rachunkowość
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego...
Krzysztof Koślicki
08.01.2021

WSA: Zaświadczenie w sprawie podatnika nie rozstrzyga sprawy, ale stwierdza fakty

Ordynacja Doradca podatkowy
Podatnik domagał się wydania mu zaświadczenia o braku zaległości podatkowych. Nie wykazał on interesu prawnego w uzyskaniu dokumentu, więc organy podatkowe słusznie nie uwzględniły jego żądania. Przy...
Aleksandra Partyk
08.01.2021

Slim VAT, zamiast uprościć, jeszcze bardziej skomplikował rozliczanie faktur korygujących

VAT Rachunkowość
Obowiązujący od stycznia tzw. pakiet Slim VAT w założeniu miał uprościć rozliczenia podatkowe. Okazuje się jednak, że przynajmniej część nowych rozwiązań rodzi jeszcze większe wątpliwości niż...
Krzysztof Koślicki
08.01.2021

Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

CIT PIT
Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw....
Krzysztof Koślicki
07.01.2021

Zmiany w akcyzie - przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć podatku

Akcyza Rachunkowość
Do Sejmu trafił już przygotowany w resorcie finansów projekt dużej nowelizacji przepisów akcyzowych. Najpewniej już od kwietnia 2021 roku trudniej będzie uniknąć konieczności zapłaty podatku...
Krzysztof Koślicki
07.01.2021

Brexit wpłynie na opodatkowanie nie tylko towarów, ale też usług

VAT Brexit
Dużo mówi się o wpływie Brexit na konsekwencje w zakresie opodatkowania transakcji towarowych między Polską a Wielką Brytanią. Nie można jednak zapomnieć o kontekście opodatkowania usług. I tak w...
Agnieszka Smolińska-Wiśnioch Marek Bielawski
07.01.2021

WSA: Ustanowienie kuratora kończy misję pełnomocnika tymczasowego

Ordynacja Doradca podatkowy
Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że pełnomocnik tymczasowy jest upoważniony do działania w postępowaniu do czasu ustanowienia kuratora przez sąd. Decyzja naczelnika urzędu skarbowego nie...
Dorian Lesner
07.01.2021

Senat wnosi poprawki do budżetu na 2021 rok

Finanse publiczne
Senatorowie komisji budżetu i finansów opowiedzieli się we wtorek za budżetem państwa na rok 2021 z poprawkami. Komisja jest m.in. za dodatkowym dofinansowaniem wydatków związanych z ochroną zdrowia...
Jolanta Ojczyk
05.01.2021

Ponad 60 osób oskarżonych o wyłudzanie podatku VAT

Prawo karne VAT
61 osób stanie przed sądem w związku z wyłudzaniem podatku VAT. Grozi im do 15 lat więzienia. W śledztwie prowadzonym przez ABW i prokuraturę zidentyfikowano członków grupy przestępczej zajmującej...
Krzysztof Koślicki
05.01.2021

Odliczenie wydatków na internet w ramach ulgi w PIT - cały czas możliwe

Domowe finanse PIT
Ulgę na internet można odliczyć w PIT za 2020 rok. Jest ona jednym z najczęściej stosowanych odliczeń w zeznaniu podatkowym. Podatnicy mieli możliwość skorzystania z niej po raz pierwszy w...
Krzysztof Koślicki
05.01.2021

Od stycznia pracujący za granicą mogą zapłacić wyższy podatek

PIT
Obowiązująca od kilku lat tzw. ulga abolicyjna od tego roku jest znacząco ograniczona. Oznacza to, że osoby pracujące za granicą mogą być zmuszone do zapłaty w Polsce dodatkowego podatku. Może to...
Krzysztof Koślicki
05.01.2021

Nowe wzory druków do rozliczania PIT

PIT Rachunkowość
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia, które wprowadzają nowe, obowiązujące od stycznia 2021 roku, wzory formularzy służących do rozliczania PIT. Mają one zastosowanie do podatników i...
Krzysztof Koślicki
04.01.2021
1  2  3  4  5    939
 • Aktualności
  • Zbiórki publiczne mają skutki podatkowe

   Coraz popularniejsze staje się ostatnio finansowanie społecznościowe. Zbiórka na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przy okazji zbliżającego się kolejnego finału, to jedna z najpopularniejszych takich akcji. Wpłacający i otrzymujący w ich ramach wpłaty muszą jednak wziąć pod uwagę skutki podatkowe. A tych jest niemało.
  • Przełom dla przedsiębiorców korzystających z nowych technologii

   Do połowy 2021 roku planowane jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowej konstrukcji - ulgi na robotyzację, która będzie miała zastosowanie dla płatników PIT i CIT. Podatnicy będą mogli skorzystać z preferencyjnej stawki podatku, jeśli prowadzą działalność przemysłową (produkcyjną) – piszą eksperci kancelarii GWW.
  • Zeznania podatkowe za 2020 rok można składać dopiero od 15 lutego

   Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą rozliczyć się z fiskusem z dochodów uzyskanych w 2020 roku najwcześniej 15 lutego. Tego dnia, jak deklaruje Ministerstwo Finansów, dostępne będą nowe wzory deklaracji podatkowych za rok 2020. W efekcie nie będą więc mogły zaliczyć nadpłaty na poczet przyszłych podatków, np. VAT za grudzień 2020 r.,
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Organ może w każdym czasie sprostować wydaną decyzję

   Organ podatkowy w decyzji dopuścił się oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie podstawy wydanego rozstrzygnięcia. Mógł on następnie sprostować dostrzeżony błąd, nawet po tym jak strona wniosła odwołanie. Sprostowanie nie doprowadziło do istotnej zmiany zaskarżonego rozstrzygnięcia. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
  • NSA: Członek zarządu odpowie za zaległości spółki, nawet jeśli zaskarżono decyzję

   Wniesienie skargi na decyzje, które są podstawą do orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki, nie wstrzymuje postępowania. Wolą ustawodawcy było prowadzenie tych spraw na podstawie ostatecznego rozstrzygnięcia w administracyjnym toku instancji. Nie ma więc konieczności, aby jego legalność została potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.
  • WSA: Zaświadczenie w sprawie podatnika nie rozstrzyga sprawy, ale stwierdza fakty

   Podatnik domagał się wydania mu zaświadczenia o braku zaległości podatkowych. Nie wykazał on interesu prawnego w uzyskaniu dokumentu, więc organy podatkowe słusznie nie uwzględniły jego żądania. Przy wydaniu zaświadczenia organ ma jedynie stwierdzić w nim to, co wynika z odpowiednich rejestrów, do których ma dostęp - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
  Zobacz więcej
 • Interpretacje
  • Od darowizny od zamężnej siostry można nie płacić podatku

   Darowizna pieniędzy z majątku wspólnego siostry może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Szwagier musi jednak wyrazić na nią pisemną zgodę. Nie będzie on jednak darczyńcą. Fakt, że przelew zostanie zrealizowany ze wspólnego konta siostry i szwagra nie ma znaczenia – potwierdzają organy podatkowe.
  • Wróżka nie musi mieć kasy fiskalnej

   Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza jednoznacznie, że wróżka nie musi wydawać paragonów ani używać kasy fiskalnej. Rejestrowanie transakcji nie jest wymagane przy usługach ezoterycznych i przepowiadaniu przyszłości osobom prywatnym ani firmom. Wróżka musi jednak spełnić jeden istotny warunek – i dla organów skarbowych nie jest nim posiadanie szklanej kuli.
  • Fiskus ogranicza koszty podatkowe spółkom cywilnym

   Ostatnie interpretacje pokazują, że spółki cywilne mają coraz większy kłopot z rozliczaniem kosztów podatkowych. Problematyczne stają się zwłaszcza faktury wystawione przez wspólników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Skarbówka uważa, że jest to świadczenie usług dla samego siebie i nie pozwala zaliczać ich do kosztów. Zdaniem ekspertów, nie ma to uzasadnienia w przepisach.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Sądownictwo administracyjne wymaga naprawy

   Od lat ponad pięciu władza wiele mówi o naprawie wymiaru sprawiedliwości. Próbuje naprawić sądownictwo, ale niestety zabrała się za sądownictwo powszechne. Oczywiście stan sądownictwa powszechnego jest zły. Jest to zadanie bardzo trudne, a bez poważnego przygotowania, o którym zapomniano, skazane raczej na porażkę. Tymczasem całkowicie pomijane jest sądownictwo administracyjne
  • Pakiet Slim VAT dobry, ale zmiany zbyt ograniczone

   Pakiet uproszeń w podatku VAT zwany SLIM VAT należy ocenić pozytywnie. Odpowiada on na postulaty przedsiębiorców domagających się uproszczenia rozliczeń podatkowych. Niestety zdecydowano się tylko na ograniczone zmiany – pisze Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Martini i Wspólnicy.
  • Pokrywanie strat w spółkach ma różne skutki podatkowe

   Najprostszym i neutralnym podatkowo rozwiązaniem jest pokrycie straty z niewpłaconych zysków, w tym zysków przekazanych na kapitał zapasowy, ale warunkiem jest wygenerowanie przez spółkę zysków w latach ubiegłych lub w latach przyszłych – pisze Magdalena Zamoyska z MDDP.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

   Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.
  • Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

   W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.
  • Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

   Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Od ekwiwalentu za urlop można potrącić koszty

   W sytuacji, gdy pracownik cały miesiąc przebywał na urlopie macierzyńskim, uzyskując z tego tytułu zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS, a płatnik (pracodawca) wypłacił w tym miesiącu pracownikowi ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, od tych przychodów zakład pracy zobowiązany jest odliczać miesięczną normę kosztów uzyskania przychodów
  • W nowym JPK od 1 października 2020 roku trzeba wykazywać powiązania

   W nowych ewidencjach trzeba wykazywać powiązania. Chodzi tu o sam fakt tych powiązań, a nie to, że np. ceny odbiegały od wartości rynkowych. Jeżeli mówimy o powiązaniach rodzinnych, to trzeba brać pod uwagę następujące osoby: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej - wyjaśnia Marcin Andrzejowicz, ekspert z LEX Księgowość.
  • Nie można wystawić faktury na firmę, która zakończyła działalność

   Faktura dokumentująca usługi księgowe dla klienta, który zamknął działalność gospodarczą powinna zostać wystawiona na imię i nazwisko klienta oraz jego adres zamieszkania. Taka zasada dotyczy faktur wystawianych osobom fizycznym - wyjaśnia ekspert LEX Księgowość.
  Zobacz więcej