Temat dnia

Od niektórych zagranicznych emerytur w Polsce trzeba zapłacić podatek i składkę zdrowotną

Niejasne przepisy i skomplikowane treści międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania rodzą wiele wątpliwości wśród Polaków pobierających zagraniczne emerytury. Do redakcji Prawo.pl trafia coraz więcej pytań w tym zakresie. To, czy osoba otrzymująca emeryturę z zagranicy jest zobowiązana zapłacić w Polsce podatek dochodowy od otrzymanych wypłat, zależy od kilku czynników. Czasami konieczne jest także zapłacenie składki zdrowotnej.

Uproszczenia w ramach pakietu Slim VAT 3 coraz bliżej

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Po rozpatrzeniu przez Senat, Sejm 26 maja poparł jedną z pięciu poprawek senackich do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwaną Slim VAT 3. Celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT, dzięki czemu poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro.

Niektóre mieszkania nadal można amortyzować, mimo zakazu

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Polski Ład

Chociaż od 2023 r. nie można już odliczać odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych, to od zakazu są wyjątki. Skorzystają z nich właściciele budynków, w których mieszkania zajmują mniej niż połowę powierzchni użytkowej. Takie stanowisko potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Eksperci podkreślają jednak, że kluczowa jest prawidłowa klasyfikacja budynku.

Sejm pracuje nad projektem ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Sejm skierował w piątek do dalszych prac w komisjach projekt ustawy wprowadzającej obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. E-fakturowanie będzie wymagane od lipca 2024 roku. Do tego momentu korzystanie z KSeF ma być dobrowolne. Nowy system fakturowania ma ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu i przyspieszenie cyfryzacji sektora publicznego.

Sprzedaż wysyłkowa bez ewidencjonowania na kasie fiskalnej

VAT Rachunkowość Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Jeżeli dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub pocztowej, całość zapłaty zostaje przekazana pocztą lub na konto bankowe, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana - sprzedaż towarów podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie.

Wydatki na windykację i egzekucję mogą być kosztem uzyskania przychodu

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Koszty związane z egzekucją powinny być możliwe do uwzględnienia po stronie kosztów uzyskania przychodów. Wiążą się one bowiem z całokształtem działalności podatnika (przedsiębiorcy), warunkując często możliwość dalszego funkcjonowania przedsiębiorcy i osiąganie przychodów. Dla kosztów sądowych i przedsądowych, związanych z dochodzeniem roszczeń w drodze egzekucji zastosowanie znajduje ogólna reguła dotycząca kosztów uzyskania przychodu.

Polecamy książki podatkowe
\sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy, która pozwoli na uruchomienie programu finansowego wsparcia dla firm, które ucierpiały finansowo z powodu zamknięcia przejścia granicznego w Bobrownikach. Przedsiębiorcy będą musieli jednak spełnić określone warunki. Rząd szacuje, że z programu ma skorzystać ok. 150 podmiotów, a miesięczny budżet przeznaczony na pomoc wyniesie średnio 2,3 mln zł.
Inga Stawicka Krzysztof Sobczak
26.05.2023
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Sejm uchwalił przepisy pozwalające na odpis podatkowy na związki zawodowe rolników

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Sejm uchwalił w piątek przepisy, które pozwolą indywidualnym rolnikom na przekazywanie związkowi zawodowemu rolników indywidualnych 1,5 proc. podatku rolnego. Projekt oprotestowały gminy wskazując, że pomysł ma być realizowany za ich pieniądze. Eksperci zwracają zaś uwagę, że przepisy są tak skonstruowane, że wsparcie otrzymają nieliczne organizacje. Za ustawą głosowało 311 posłów, przeciw było 10, od głosu wstrzymało się 131.
Robert Horbaczewski
26.05.2023
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Oba kraje będą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami w zakresie cyfryzacji systemu podatkowego. Chodzi m.in. o wymogi sprawozdawczości cyfrowej, analizy big data, uczenie maszynowe oraz wykorzystanie nowych technologii w sektorze publicznym, takich jak blockchain - poinformowało Ministerstwo Finansów.
Monika Pogroszewska
26.05.2023
CIT VAT Administracja publiczna

TSUE: Nie można oceniać czynności opodatkowanych przez pryzmat prawa cywilnego

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne
Pozorność czynności na gruncie prawa cywilnego, bez wykazania tego, że wiąże się ona z oszustwem, bądź nadużyciem prawa, nie jest przesłanką wystarczającą do zakwestionowania odliczenia VAT. Artykuł...
Wiesława Moczydłowska
26.05.2023

Niższego limitu obrotu gotówką jednak nie będzie - Sejm pracuje nad przepisami

Małe i średnie firmy Finanse
Sejm rozpoczął pracuje legislacyjne nad projektem uchylającym przepisy z Polskiego Ładu. Od 1 stycznia 2024 r. obniżały one limit płatności gotówkowych z 15 do 8 tys. zł. a także wprowadzały...
Renata Krupa-Dąbrowska
26.05.2023

Moment wykonania usługi reklamowej to nie zawsze moment wystawienia faktury

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Za świadczone na rzecz innego podatnika usługi, usługodawca jest zobowiązany wystawić fakturę nie później niż 15. dnia następnego miesiąca. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana w przypadku...
Malwina Pasternak-Janik
25.05.2023

Będą wyższe progi w podatku od spadków i darowizn

Prawo rodzinne Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Wzrosną progi zwolnień, jakie obowiązują w podatku od spadków i darowizn; w górę idą także progi w skali podatkowej obowiązującej w tym podatku – wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów...
Monika Pogroszewska
25.05.2023

Przepisy do walki z oszustwami VAT-owskimi w e-commerce opublikowane

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne
Opublikowane zmiany w przepisach o VAT mają na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w sprawie zwalczania oszustw podatkowych. Chodzi przede wszystkim o zacieśnienie...
Krzysztof Koślicki
25.05.2023

Inwestujący na rynku nieruchomości też mają prawo do ulgi mieszkaniowej

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Sprzedający mieszkanie przed upływem pięciu lat od nabycia uniknie podatku, gdy zainwestuje w nowy lokal. Nie ma znaczenia, że posiada już kilka innych mieszkań w tej samej miejscowości, ani to, do...
Monika Pogroszewska
25.05.2023

Działalność gospodarcza fundacji rodzinnej ograniczona, preferencje podatkowe też

Domowe finanse Spółki Prawo gospodarcze
Fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, ale będzie to działalność ograniczona. Istotna część dozwolonej działalności ma charakter pasywno-inwestycyjny. Do tego jedynie...
Michał Lejman Marek Paszczela
25.05.2023

Komisja Europejska zapowiada reformę Unii Celnej

Doradca podatkowy Finanse
17 maja 2023 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt gruntownej reformy Unii Celnej UE. Jej założeniem jest uproszczenie, cyfryzacja i wzmocnienie bezpieczeństwa procesów celnych, co stanowi...
Wojciech Krajewski
24.05.2023

Podatnik wprowadzony w błąd przez fiskusa nie powoła się na wady oświadczenia woli

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
W przypadku korekty zeznania podatkowego, dokonanej wskutek błędu popełnionego przez urzędnika, podatnik nie może powołać się na przepis kodeksu cywilnego, z którego wynika, że w razie błędu, co do...
Wiesława Moczydłowska
24.05.2023

Kurator spadku nie jest podatnikiem VAT

VAT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Kuratora spadku nie można uznać za podatnika VAT w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach zarządu majątkiem spadkowym. Nie jest on spadkobiercą, a jedynie zarządcą majątkowym. Kwota pobrana...
Wiesława Moczydłowska
24.05.2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2022 rok przyjęte

Finanse publiczne Administracja publiczna
Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Dochody budżetu państwa za 2022 r. wyniosły 504,8 mld zł....
Krzysztof Koślicki
23.05.2023

Raport BGK: W 2022 r. najwięcej inwestowały gminy wiejskie, najbardziej zadłużone były miasta

Samorząd terytorialny Finanse samorządów PIT Polski Ład
Nadwyżka operacyjna w polskich samorządach w 2022 roku była wyraźnie mniejsza niż w latach poprzedzających pandemię, a nawet mniejsza niż w 2020 r. Największy przyrost wydatków majątkowych...
Robert Horbaczewski
23.05.2023

Brak obowiązku wystawienia faktury za wykorzystanie Karty Dużej Rodziny

VAT Rachunkowość
Jeżeli zakupy zrealizowane przy wykorzystaniu Karty Dużej Rodziny służą zabezpieczeniu potrzeb socjalno-bytowych rodzin wielodzietnych, przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT...
Malwina Pasternak-Janik
23.05.2023

Raport LEX: Polscy pełnomocnicy wygrywają większość spraw podatkowych przed TSUE

Wymiar sprawiedliwości VAT Akcyza Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Prawo unijne
W latach 2004 – 2022 Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 72 orzeczenia w polskich sprawach podatkowych, z czego 52 były korzystne. Oznacza to ponad dwie trzecie spraw wygranych przez podatników –...
Rafał Bujalski Monika Pogroszewska
23.05.2023

Dr Kubista: Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników musi być priorytetem

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Nadmiernie szybki rozwój sytuacji pandemicznej wymusił na polskim ustawodawcy podejmowanie błyskawicznych reakcji, czego efektem było wprowadzenie wielu bubli legislacyjnych do polskiego prawa...
Bartosz Kubista
23.05.2023

Uchwała NSA rodzi kolejne spory o terminy podatkowe

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł niedawno, że zawieszenie terminów administracyjnych w czasie epidemii nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań...
Krzysztof Koślicki
22.05.2023

Fiskus może chcieć podatku od prezentu na komunię

Ordynacja Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Maj to miesiąc pierwszych komunii i organizowanych z tej okazji spotkań rodzinnych. Wśród najpopularniejszych prezentów są drony, smartfony, tablety, biżuteria i quady. Trzeba jednak mieć na uwadze,...
Krzysztof Koślicki Monika Pogroszewska
20.05.2023

Wyższy zwrot akcyzy dla hodowców świń, owiec, kóz i koni z podpisem prezydenta

Samorząd terytorialny Akcyza Doradca podatkowy Finanse
Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe regulacje przewidują m.in. objęcie zwrotami producentów świń, owiec, kóz i koni...
Krzysztof Koślicki Patrycja Rojek-Socha
19.05.2023

Fundacja rodzinna z przywilejami podatkowymi w CIT

CIT PIT Doradca podatkowy
Oprócz realizacji celów związanych z sukcesją międzypokoleniową, fundacje rodzinne będą pełniły w obrocie gospodarczym także rolę narzędzia do inwestowania oraz reinwestowania środków. Będzie to...
Michał Lejman Iwona Bielecka-Latos
19.05.2023

Fundacja rodzinna ma wiele zalet, ale tylko dla rozważnych

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki
Nowe przepisy mogą być korzystnym rozwiązaniem nie tylko dla firm rodzinnych, ale też inwestorów giełdowych oraz właścicieli startupów. Decyzja o utworzeniu fundacji rodzinnej musi być jednak...
Monika Pogroszewska
19.05.2023

TSUE: Polska nie musi zwracać akcyzy za samochody osobowe

Akcyza Prawo unijne
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Polska nie musi zwracać akcyzy, gdy samochód po czasowej rejestracji w Polsce zostanie następnie wywieziony do innego kraju. Zdaniem Trybunału,...
Krzysztof Koślicki
18.05.2023

Siedziba działalności gospodarczej to nie zawsze miejsce świadczenia usług

VAT Doradca podatkowy
Rejsy jachtem organizowane na wodach różnych państw członkowskich Unii Europejskiej stanowią kompleksową usługę o charakterze turystycznym. Uznaje się ją za świadczenie złożone z innych,...
Malwina Pasternak-Janik
18.05.2023

Luka w przepisach – dochód ze stycznia 2022 r. nie podlega składce zdrowotnej?

Doradca podatkowy Finanse Finansowanie zdrowia
W najbliższy poniedziałek, 22 maja, mija termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Wraz z upływającym czasem, przybywa jednak niejasności i problemów związanych z tym...
Krzysztof Koślicki
18.05.2023

Mamy większą pewność przy ładowaniu pojazdów elektrycznych, ale co z kartami elektrycznymi

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne
Nadal warto mieć na uwadze tezy wyroku TSUE, również w aspekcie rozliczenia w różnych relacjach ładowania elektryków. Podatnicy powinni być szczególnie wyczuleni na relacje, w które zaangażowane jest...
Magdalena Jaworska
17.05.2023

Ulga na sponsoring pełna podatkowych pułapek

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Fiskus wprowadza w interpretacjach podatkowych dodatkowe warunki dla przedsiębiorców, którzy chcą odliczyć wydatki na sponsorowanie np. klubu sportowego. W zamian muszą otrzymać reklamę o...
Monika Pogroszewska
17.05.2023

Od lipca nowe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Otrzymując darowiznę nie możemy tracić z pola widzenia faktu, że świadczenie to może być opodatkowane. Chodzi tutaj o opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn. Oczywiście, jak każda ustawa...
Krzysztof Koślicki Krzysztof Kaźmierski
16.05.2023

Nie każda szkoła skorzysta ze zwolnienia z CIT

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń CIT Prawo pracy
Tylko dochód osiągnięty z tytułu prowadzenia niepublicznej szkoły czy przedszkola, a następnie przeznaczony i wydatkowany na ściśle określone cele oświatowe, będzie korzystał ze zwolnienia od CIT....
Malwina Pasternak-Janik
16.05.2023
1  2  3  4  5    781
 • Aktualności
  • Od niektórych zagranicznych emerytur w Polsce trzeba zapłacić podatek i składkę zdrowotną

   Niejasne przepisy i skomplikowane treści międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania rodzą wiele wątpliwości wśród Polaków pobierających zagraniczne emerytury. Do redakcji Prawo.pl trafia coraz więcej pytań w tym zakresie. To, czy osoba otrzymująca emeryturę z zagranicy jest zobowiązana zapłacić w Polsce podatek dochodowy od otrzymanych wypłat, zależy od kilku czynników. Czasami konieczne jest także zapłacenie składki zdrowotnej.
  • Sejm pracuje nad projektem ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur

   Sejm skierował w piątek do dalszych prac w komisjach projekt ustawy wprowadzającej obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. E-fakturowanie będzie wymagane od lipca 2024 roku. Do tego momentu korzystanie z KSeF ma być dobrowolne. Nowy system fakturowania ma ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu i przyspieszenie cyfryzacji sektora publicznego.
  • Sprzedaż wysyłkowa bez ewidencjonowania na kasie fiskalnej

   Jeżeli dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub pocztowej, całość zapłaty zostaje przekazana pocztą lub na konto bankowe, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana - sprzedaż towarów podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • TSUE: Nie można oceniać czynności opodatkowanych przez pryzmat prawa cywilnego

   Pozorność czynności na gruncie prawa cywilnego, bez wykazania tego, że wiąże się ona z oszustwem, bądź nadużyciem prawa, nie jest przesłanką wystarczającą do zakwestionowania odliczenia VAT. Artykuł 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) ustawy o VAT jest niezgodny z dyrektywą 2006/112/WE. Potwierdził to w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  • Podatnik wprowadzony w błąd przez fiskusa nie powoła się na wady oświadczenia woli

   W przypadku korekty zeznania podatkowego, dokonanej wskutek błędu popełnionego przez urzędnika, podatnik nie może powołać się na przepis kodeksu cywilnego, z którego wynika, że w razie błędu, co do treści czynności prawnej, można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Przepis ten odnosi się do zupełnie czegoś innego. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.
  • Ładowanie elektrycznego auta to sprzedaż towaru, nie wykonanie usługi

   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął ważną dla polskiej branży pojazdów elektrycznych kwestię podatkową. W wydanym w czwartek 20 kwietnia 2023 r. wyroku (sygn. C-282/22) przesądził, że ładowanie elektrycznego auta to dostawa towarów, a nie świadczenie usług. Wyrok dotyczył spółki, która wystosowała poprzednio wniosek o interpretację indywidualną – pisze Sandra Telman z ID Advisory.
  Zobacz więcej
 • Interpretacje
  • Brak obowiązku wystawienia faktury za wykorzystanie Karty Dużej Rodziny

   Jeżeli zakupy zrealizowane przy wykorzystaniu Karty Dużej Rodziny służą zabezpieczeniu potrzeb socjalno-bytowych rodzin wielodzietnych, przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT nabywcy. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  • Siedziba działalności gospodarczej to nie zawsze miejsce świadczenia usług

   Rejsy jachtem organizowane na wodach różnych państw członkowskich Unii Europejskiej stanowią kompleksową usługę o charakterze turystycznym. Uznaje się ją za świadczenie złożone z innych, jednostkowych usług ściśle ze sobą powiązanych i tworzących jedną całość. Zastosowanie mają więc zasady ogólne rozliczania VAT. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  • Nie każda szkoła skorzysta ze zwolnienia z CIT

   Tylko dochód osiągnięty z tytułu prowadzenia niepublicznej szkoły czy przedszkola, a następnie przeznaczony i wydatkowany na ściśle określone cele oświatowe, będzie korzystał ze zwolnienia od CIT. Wpływy z najmu lokali nie są dochodami „z tytułu prowadzenia szkoły”. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Komisja Europejska zapowiada reformę Unii Celnej

   17 maja 2023 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt gruntownej reformy Unii Celnej UE. Jej założeniem jest uproszczenie, cyfryzacja i wzmocnienie bezpieczeństwa procesów celnych, co stanowi odpowiedź na liczne wyzwania, z jakimi obecnie borykają się służby celne oraz przedsiębiorcy – pisze Wojciech Krajewski z KPMG w Polsce.
  • Dr Kubista: Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników musi być priorytetem

   Nadmiernie szybki rozwój sytuacji pandemicznej wymusił na polskim ustawodawcy podejmowanie błyskawicznych reakcji, czego efektem było wprowadzenie wielu bubli legislacyjnych do polskiego prawa podatkowego. Jednym z nich było zawieszenie terminów administracyjnych – pisze dr Bartosz Kubista, doradca podatkowy, adwokat, komentując ważną z tego punktu widzenia uchwałę NSA.
  • Fundacja rodzinna z przywilejami podatkowymi w CIT

   Oprócz realizacji celów związanych z sukcesją międzypokoleniową, fundacje rodzinne będą pełniły w obrocie gospodarczym także rolę narzędzia do inwestowania oraz reinwestowania środków. Będzie to możliwe z uwagi na korzystne zasady opodatkowania fundacji rodzinnych – fundacja rodzinna będzie podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych – piszą Michał Lejman i Iwona Bielecka-Latos z Deloitte.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Uproszczenia w ramach pakietu Slim VAT 3 coraz bliżej

   Po rozpatrzeniu przez Senat, Sejm 26 maja poparł jedną z pięciu poprawek senackich do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwaną Slim VAT 3. Celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT, dzięki czemu poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro.
  • Przepisy do walki z oszustwami VAT-owskimi w e-commerce opublikowane

   Opublikowane zmiany w przepisach o VAT mają na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w sprawie zwalczania oszustw podatkowych. Chodzi przede wszystkim o zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych. Zmiany dotkną banki i instytucje kredytowe.
  • Wyższy zwrot akcyzy dla hodowców świń, owiec, kóz i koni z podpisem prezydenta

   Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe regulacje przewidują m.in. objęcie zwrotami producentów świń, owiec, kóz i koni oraz podniesienie zwrotu do 2 zł za litr. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Wydatki na windykację i egzekucję mogą być kosztem uzyskania przychodu

   Koszty związane z egzekucją powinny być możliwe do uwzględnienia po stronie kosztów uzyskania przychodów. Wiążą się one bowiem z całokształtem działalności podatnika (przedsiębiorcy), warunkując często możliwość dalszego funkcjonowania przedsiębiorcy i osiąganie przychodów. Dla kosztów sądowych i przedsądowych, związanych z dochodzeniem roszczeń w drodze egzekucji zastosowanie znajduje ogólna reguła dotycząca kosztów uzyskania przychodu.
  • Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych wpływa na zasiłek chorobowy

   Jeżeli pracownik nie zachowuje prawa do nieodpłatnego świadczenia w postaci użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych za okres pobierania zasiłków, tj. nie korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych w czasie absencji chorobowej, wartość pieniężną takiego świadczenia uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.
  • Stypendium rektorskie nie pozbawia rodziców prawa do ulgi na dziecko

   Co do zasady, stypendia za wyniki w nauce są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W dalszej konsekwencji oznacza to, że bez względu na wysokość uzyskanego stypendium rodzicom studenta przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej. Odliczenia dokonuje się w rocznym PIT.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski