Temat dnia

Polski Ład wpłynie też na ceny transferowe i rozliczenia podmiotów powiązanych

CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Analizując zmiany podatkowe zaproponowane w ramach tzw. Polskiego Ładu, wydawać się może, że w niewielkim zakresie dotyczą one obszaru cen transferowych. W rzeczywistości jednak niektóre z proponowanych rozwiązań pośrednio, lecz istotnie, mogą wpłynąć na zasady rozliczeń stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – piszą eksperci KPMG w Polsce.

Większość samotnych rodziców straci na likwidacji wspólnego rozliczenia

Domowe finanse PIT Polski Ład

Na podstawie przepisów ustawy o PIT, osoby samotnie wychowujące dziecko mogą obecnie korzystać z preferencyjnej formy rozliczenia, zgodnie z którą płacą podatek w podwójnej wysokości od połowy swoich rocznych dochodów. Mając natomiast na względzie zgłoszoną do „Polskiego Ładu” poprawkę, rozwiązanie to ma być zastąpione ulgą w wysokości 1 500 zł. Jak to rozwiązanie wpłynie na rozliczenia podatników – piszą Sebastian Kałuża i Grzegorz Grochowina.

MF: 43,4 mld zł nadwyżki w tegorocznym budżecie

Finanse publiczne

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński poinformował w czwartek, że Od stycznia do sierpnia 2021 r. dochody budżetu państwa wyniosły 320,1 mld zł, a wydatki 276,7 mld zł, na koniec sierpnia br. w budżecie odnotowano nadwyżkę na kwotę 43,4 mld zł. W związku z tak dobrymi wynikami rząd zaproponował kilka dni temu nowelizację tegorocznego budżetu.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania straszakiem w rękach fiskusa

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Wprowadzenie pięć lat temu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania było odpowiedzią na rosnące zagrożenia fiskalne. W zamyśle ustawodawcy miała ona pełnić funkcję prewencyjną - zniechęcać podatników do podejmowania działań zmierzających do unikania opodatkowania. Duża część postępowań w zakresie GAAR dotyczy jednak czynności, które zostały dokonane przez podatników przed dniem jej wejścia w życie

Kontrowersje w cenach transferowych – uproszczenia czy ryzyka podatkowe?

CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi od lat wzbudzają wiele kontrowersji, w szczególności w aspekcie zmian legislacyjnych. Uproszczenia rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi są elementem Polskiego Ładu. Ale czy rzeczywiście w takim przypadku proponowane zmiany powinny być ujęte w Ładzie? Zgodnie z definicją słownikową ład rozumiany jest jako porządek

Dochody wyższe niż planowano - rząd proponuje nowelizację budżetu

Finanse publiczne

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji budżetu na 2021 rok. Dochody będą w tym roku o 80 mld zł wyższe od planowanych, co powoduje, że możemy więcej środków zainwestować, zaangażować - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu Rady Ministrów. Wskazał, że dobra sytuacja gospodarki to efekt tarcz antykryzysowych i dobrego stanu firm, a także sprawnego zarządzania.

Polecamy książki podatkowe
W dobie zmian klimatycznych ochrona środowiska powinna być priorytetem wszystkich. Ustawodawca nakłada w tym zakresie wiele obowiązków na przedsiębiorców, w tym dotyczących ewidencjonowania i sprawozdawczości opakowań i odpadów. Przepisy są jednak tak skomplikowane, a procedury pracochłonne, że obowiązki te spadną na księgowych i doradców podatkowych – pisze Agnieszka Czernik,
Agnieszka Czernik
25.09.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Mimo, że terminy raportowania schematów podatkowych są wciąż częściowo zawieszone, część podatników w najbliższym czasie będzie musiała dokładniej przyjrzeć się realizacji obowiązków na tym gruncie w swoich organizacjach. Wszystko za sprawą obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej
Agata Śliwińska Konrad Kurpiewski
24.09.2021
Ordynacja Doradca podatkowy
Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma wprowadzić nową ulgę w PIT w wysokości 1,5 tys. zł, która zastąpi wspólne rozliczenie samotnych rodziców z dziećmi. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2021
Domowe finanse PIT Polski Ład

Korporacyjne programy motywacyjne nadal atrakcyjne podatkowo

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
W procesie wdrażania programu motywacyjnego istotne jest, aby pamiętać nie tylko o spełnieniu przesłanek ustawowych wskazanych w ustawie o PIT, ale dostosować go możliwie do potrzeb danego podmiotu...
Adam Szmyt
23.09.2021

Prosta spółka - mniej formalności, więcej zagrożeń

Spółki Prawo gospodarcze
Po wielomiesięcznych konsultacjach, burzliwych dyskusjach środowisk biznesowych i naukowych od 1 lipca 2021 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono nową spółkę prawa handlowego - Prostą...
Marcin Sadowski
21.09.2021

Skarbówka wyjaśnia sposób wypełnienia TPR

CIT PIT Rachunkowość
Jedną w kluczowych czynności związanych z dokumentowaniem transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi jest ustalenie, czy i jakie dokładnie transakcje kontrolowane podlegają...
Ewa Rumińska Radosław Chudy
20.09.2021

Z preferencyjnego opodatkowania holdingów skorzysta niewiele firm

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Z procedowanego w Sejmie projektu podatkowej części Polskiego Ładu wynika, że od stycznia przyszłego roku spółki holdingowe będą rozliczać CIT według zmienionych zasad. Preferencje mają opierać się...
Krzysztof Koślicki
20.09.2021

Opóźnienia na budowach utrudniają uniknięcie podatku po sprzedaży mieszkania

Domowe finanse PIT
Epidemia koronawirusa opóźniła procesy budowlane i wydłużyła terminy zakończenia inwestycji. Wielu podatników ma przez to problem ze zrealizowaniem tzw. własnego celu mieszkaniowego po sprzedaży...
Krzysztof Koślicki
18.09.2021

Ustawa uchwalona - będzie można przejąć skład podatkowy

Akcyza Rachunkowość
Sejm uchwalił w piątek nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w...
Krzysztof Koślicki
17.09.2021

Polski Ład w Sejmie - teraz komisje zajmą się projektem podatkowym

CIT PIT Polski Ład
Wysokość składki zdrowotnej, terminy rozliczania ulg podatkowych, estoński CIT, rezydencja podatkowa, podatek od wielkich korporacji – to pięć głównych zmian, które resort finansów wprowadził do...
Krzysztof Koślicki
17.09.2021

Sejm zaczął prace nad Krajowym Systemem e-Faktur

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
W piątek, 17 września, odbyło się pierwsze czytanie projektu zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Chodzi o wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur. Nowy system zacznie działać w styczniu...
Krzysztof Koślicki
17.09.2021

Limit zużycia oleju napędowego dla rolników będzie wyższy

Akcyza
Sejm zaczął prace nad zmianami przepisów o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Chodzi między innymi o zwiększenie limitu zużywanego...
Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki
17.09.2021

Partycypacja w kosztach nie wpływa na rozliczenie VAT

VAT Rachunkowość
Często podatnicy, w szczególności prowadzący działalność deweloperską, w związku z nową inwestycją nabywają prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności znajdujących się na niej...
Krzysztof Kaźmierski
17.09.2021

Przepisy o uldze dla klasy średniej trzeba doprecyzować

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
W piątek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu podatkowej części Polskiego Ładu. Warto, by parlament poprawił przepisy i doprecyzował regulacje dotyczące zaproponowanej przez rząd ulgi dla...
Krzysztof Koślicki
17.09.2021

Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

VAT Rachunkowość
Z opublikowanego w czwartek projektu rozporządzenia wynika, że kasa fiskalna w postaci oprogramowania nie będzie musiała drukować paragonów. Dokumenty będą jednak musiały być przesyłane do...
Krzysztof Koślicki
16.09.2021

Będą zmiany w składaniu sprawozdań i kontrolach firm audytorskich

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Do Sejmu wpłynął przyjęty przed rząd projekt nowelizacji przepisów o rachunkowości i o biegłych rewidentach. W wynika z niego m.in., że ujednolicony zostanie format składania sprawozdań finansowych,...
Krzysztof Koślicki
16.09.2021

Polski Ład - złożenie wniosku o abolicję podatkową może być ryzykowne

Ordynacja Domowe finanse PIT Polski Ład
W ramach Polskiego Ładu resort finansów chce zachęcić do ujawnienia dochodów, które wcześniej nie były wykazane w rozliczeniach PIT. Dzięki specjalnym przepisom o abolicji będzie można skorzystać z...
Krzysztof Koślicki
16.09.2021

Sejm pracuje nad projektem o nowych ramach ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych

Finanse publiczne Prawo gospodarcze
Dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących wymagań dla firm inwestycyjnych - to cel projektu, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie w środę. Chodzi o ustanowienie...
Krzysztof Sobczak
15.09.2021

Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Prawo karne Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie...
Krzysztof Koślicki
15.09.2021

Rząd zmienia przepisy o podatku od przychodów w Polskim Ładzie

CIT Doradca podatkowy Polski Ład
Na wtorkowym posiedzeniu, Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do podatkowej części Polskiego Ładu. Chodzi o rozszerzenie zakresu wyłączeń od minimalnego podatku dochodowego o podmioty o specyficznym...
Krzysztof Koślicki
15.09.2021

Codzienność księgowych i doradców podatkowych niczym górska kolejka

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Na początku października odbędzie się bezpłatna konferencja pt. Podatkowy Rollercoaster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych. Wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń i myśli z...
Iwona Kaczorowska Krzysztof Koślicki
15.09.2021

Ulga w PIT ma zachęcać do zapisywania się do związków zawodowych

PIT Prawo pracy Polski Ład
Przyjęta przez rząd podatkowa część Polskiego Ładu przewiduje wprowadzenie odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Odpisać będzie można maksymalnie...
Krzysztof Koślicki
15.09.2021

Dr Różycka: Firmy technologiczne zapłacą wkrótce dodatkowy podatek

CIT Polski Ład
Pojawienie się podatku cyfrowego to tylko kwestia czasu. Państwa G7, w tym Polska, podpisały już w tym zakresie porozumienie. W najbardziej negatywnym scenariuszu w CIT nie będzie żadnych...
Krzysztof Koślicki
15.09.2021

Analizy cen transferowych – zła jakość może drogo kosztować

CIT PIT Doradca podatkowy
Analizy cen transferowych niezmiennie cieszą się zainteresowaniem organów kontrolujących. Z uwagi na ich coraz większe znaczenie oraz ich obowiązkowy charakter od 2017 roku, w ramach kontroli organy...
Magdalena Marciniak Marta Klepacz
14.09.2021

Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Domowe finanse VAT Rachunkowość Finanse
Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej....
Krzysztof Koślicki
14.09.2021

Minimalny podatek przychodowy to pierwszy krok do podatku cyfrowego

CIT PIT Polski Ład
Rząd chce, by od przyszłego roku firmy wykazujące stratę lub zbyt niską rentowność płaciły podatek od przychodów. Zdaniem praktyków i doradców podatkowych decyzja ta wpisuje się w trend uszczelniania...
Krzysztof Koślicki
14.09.2021

Nie tylko certyfikat rezydencji potwierdzi prawo do ryczałtu

PIT Polski Ład
Przyjęty przez rząd projekt podatkowej części Polskiego Ładu przewiduje złagodzenie zasad dotyczących korzystania z ryczałtowego opodatkowania dochodów zagranicznych. Pierwsza wersja przepisów...
Krzysztof Koślicki
13.09.2021

MF rusza z cyklem webinarów dla biznesu

Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Już we wtorek, 14 września, odbędzie się pierwsze z cyklu webinarów online „Podatkowy restart gospodarki – pakiet dla biznesu”. Resort finansów zachęca do udziału w nim i podkreśla, że Polski Ład to...
Krzysztof Koślicki
13.09.2021

Ministerstwo wycofuje się z przepisu krzywdzącego gminy poligonowe

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Gminy, na których funkcjonują poligony, nie stracą blisko 170 mln złotych podatku poligonowego. Po proteście 30 takich samorządów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii wycofuje się z przepisu, który...
Robert Horbaczewski
13.09.2021

Nawet RCL nie wytrzymał - z legislacją tak źle jeszcze nie było

Prawo gospodarcze
Brak konsultacji społecznych, pomijanie w uzasadnieniach do projektów ustaw informacji o najważniejszych proponowanych zmianach, czy oceny skutków regulacji, które nie uwzględniają szerszego...
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki Robert Horbaczewski Jolanta Ojczyk
13.09.2021
1  2  3  4  5    957
 • Aktualności
  • Informacje o schematach podatkowych do pokazania jeszcze w tym roku

   Mimo, że terminy raportowania schematów podatkowych są wciąż częściowo zawieszone, część podatników w najbliższym czasie będzie musiała dokładniej przyjrzeć się realizacji obowiązków na tym gruncie w swoich organizacjach. Wszystko za sprawą obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej
  • Koniec ze wspólnym rozliczeniem samotnych rodziców - zastąpi je nowa ulga w wysokości 1,5 tys. zł

   Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma wprowadzić nową ulgę w PIT w wysokości 1,5 tys. zł, która zastąpi wspólne rozliczenie samotnych rodziców z dziećmi. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.
  • MF: 43,4 mld zł nadwyżki w tegorocznym budżecie

   Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński poinformował w czwartek, że Od stycznia do sierpnia 2021 r. dochody budżetu państwa wyniosły 320,1 mld zł, a wydatki 276,7 mld zł, na koniec sierpnia br. w budżecie odnotowano nadwyżkę na kwotę 43,4 mld zł. W związku z tak dobrymi wynikami rząd zaproponował kilka dni temu nowelizację tegorocznego budżetu.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Zaległe składki zapłacone przez firmę nie są przychodem pracownika

   Pracodawca, po kontroli ZUS, musiał zapłacić zaległe składki ubezpieczeniowe za byłych i obecnych pracowników. Skarbówka uznała więc, że u zatrudnionych powstał przychód i domagała się dodatkowego podatku dochodowego. Najnowszy wyrok sądu administracyjnego potwierdza, że fiskus nie miał prawa tak twierdzić. Gdyby uznać argumenty urzędników, pracownicy… zapłaciliby PIT dwukrotnie.
  • Ważny interes podatnika to czasem za mało, by umorzyć zaległość

   By umorzyć podatek, organy podatkowe muszą przeanalizować przesłanki ważnego interesu prywatnego i społecznego, a potem wziąć pod uwagę ten istotniejszy. Darowanie długu, mimo że kluczowe dla podatnika, nie musi mieć jednak znaczenia społecznego. W takim przypadku zaległości umorzyć nie można – do takiego wniosku prowadzi niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
  • WSA: Nieformalne oględziny nie mogły być podstawą uchylenia NIP

   Podstawą decyzji o uchyleniu spółce nadanego numeru identyfikacji podatkowej była adnotacja urzędowa z nieformalnych oględzin. Miała ona świadczyć o posługiwaniu się fikcyjnymi danymi adresowymi siedziby oraz miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wydane w tej sprawie rozstrzygnięcie zostało uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
  Zobacz więcej
 • Interpretacje
  • Skarbówka wyjaśnia sposób wypełnienia TPR

   Jedną w kluczowych czynności związanych z dokumentowaniem transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi jest ustalenie, czy i jakie dokładnie transakcje kontrolowane podlegają udokumentowaniu. Ta z pozoru nieskomplikowana czynność sprawia jednak niejednokrotnie wiele trudności – piszą Ewa Rumińska i Radosław Chudy, eksperci GWW.
  • Od niektórych alimentów trzeba zapłacić podatek

   Najnowsza interpretacja podatkowa stwierdza, że tylko alimenty dla dzieci zwolnione są z podatku dochodowego – bez względu na wartość świadczeń. Jeśli wypłaty przeznaczone są dla byłych żon, mężów, lub innych osób, i przekraczają 700 złotych miesięcznie, trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia daniny. Wartość ta budzi wątpliwości - nie była zmieniana od 2007 roku.
  • Jaszczurki i węże można sprzedawać bez podatku

   Opodatkowaniu PIT podlegają zarobki pochodzące z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. Przepisy nie wymieniają tam jednak hodowli węży, boa dusicieli, ani jaszczurek. Oznacza to, że dochody z tego tytułu nie podlegają PIT. Potwierdza to Krajowa Informacja Skarbowa. Przy sprzedaży można także uniknąć VAT. Kupujący czasami będzie musiał jednak zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Polski Ład wpłynie też na ceny transferowe i rozliczenia podmiotów powiązanych

   Analizując zmiany podatkowe zaproponowane w ramach tzw. Polskiego Ładu, wydawać się może, że w niewielkim zakresie dotyczą one obszaru cen transferowych. W rzeczywistości jednak niektóre z proponowanych rozwiązań pośrednio, lecz istotnie, mogą wpłynąć na zasady rozliczeń stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – piszą eksperci KPMG w Polsce.
  • Większość samotnych rodziców straci na likwidacji wspólnego rozliczenia

   Na podstawie przepisów ustawy o PIT, osoby samotnie wychowujące dziecko mogą obecnie korzystać z preferencyjnej formy rozliczenia, zgodnie z którą płacą podatek w podwójnej wysokości od połowy swoich rocznych dochodów. Mając natomiast na względzie zgłoszoną do „Polskiego Ładu” poprawkę, rozwiązanie to ma być zastąpione ulgą w wysokości 1 500 zł. Jak to rozwiązanie wpłynie na rozliczenia podatników – piszą Sebastian Kałuża i Grzegorz Grochowina.
  • Ratowanie klimatu spoczęło na barkach księgowych i doradców podatkowych

   W dobie zmian klimatycznych ochrona środowiska powinna być priorytetem wszystkich. Ustawodawca nakłada w tym zakresie wiele obowiązków na przedsiębiorców, w tym dotyczących ewidencjonowania i sprawozdawczości opakowań i odpadów. Przepisy są jednak tak skomplikowane, a procedury pracochłonne, że obowiązki te spadną na księgowych i doradców podatkowych – pisze Agnieszka Czernik,
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

   Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.
  • Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

   Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.
  • Uwaga: Kończy się czas na zgłoszenie do rejestru akcyzowego

   Resort finansów przypomniał w czwartek, że 31 sierpnia 2021 roku upływa termin zakończenia, rozpoczętego przed 30 czerwca 2021 r., procesu rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Gdyby ktoś nie zarejestrował się w rejestrze do tego czasu, powinien złożyć tzw. czynny żal.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Psycholog nie musi kupić kasy fiskalnej od momentu rozpoczęcia działalności

   Podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej do momentu przekroczenia limitu w wysokości 20.000 zł. Po przekroczeniu limitu, zwolnienie może mieć dalej zastosowanie, jeśli wynagrodzenie za świadczone usługi jest uregulowane w formie przelewu, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczył przelew
  • Zleceniobiorca łatwiej rozliczy zwrot kosztów podróży

   Brak regulacji powoduje, że u zleceniobiorców za podróż służbową można uznać każdy wyjazd. Można również skorzystać ze zwolnienia od podatku i składek ZUS - wyjaśnia Paweł Ziółkowski, ekspert w LEX Księgowość. I dodaje, że takiej osobie przysługuje zwrot kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
  • Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku korekty VAT

   Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma możliwość czasowego zawieszenia działalności gospodarczej. W tym okresie jest zwolniony z wielu obowiązków, m.in. nie musi składać deklaracji VAT. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to zwolnienie bezwarunkowe.
  Zobacz więcej