Temat dnia

NSA: Covidowe zawieszenie terminów w administracji nie dotyczy zobowiązań podatkowych

Regulacja wprowadzona ustawą covidową dotycząca wstrzymania rozpoczęcia oraz zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny w korzystnej dla podatników uchwale.

Urzędy zwróciły już ponad 10 mld zł podatku

Finanse publiczne Domowe finanse PIT

Podatnicy złożyli już ponad 5 mln deklaracji za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. To 4 mln 603 tys. deklaracji PIT-37, 192 tys. deklaracji PIT-28, 92 tys. deklaracji PIT-38, 103 tys. deklaracji PIT-36, 6 tys. oświadczeń PIT-OP oraz 5 tys. deklaracji PIT-DZ - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów. Urzędy skarbowe zwróciły podatnikom już łącznie ponad 10 mld zł podatku – podał resort w komunikacie.

Nie ma podatku od niezapłaconych faktur

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Resort finansów zwraca uwagę, że podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Rozwiązanie to przysługuje w zakresie PIT, CIT i VAT. Skorzystanie z ulgi na złe długi jest równoznaczne z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.

Unikanie płacenia podatków wkrótce będzie trudniejsze - ustawa opublikowana

Ordynacja VAT Doradca podatkowy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o egzekucji administracyjnej. Zmiany mają usprawnić działania dotyczące wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenie jej efektywności. Chodzi m.in. o zmiany dotyczące rozliczeń VAT od transakcji zagranicznych i podatników, którzy nie płacą podatków.

Wydatki na utrzymanie psa mogą być kosztem podatkowym

CIT PIT Doradca podatkowy

Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodów. Z interpretacji podatkowej wynika, że można tak uznać, skoro obecność psa w biurze wpływa na poprawę samopoczucia pracowników, ich bezpieczeństwa, wydajności, a tym samym powstanie przychodów.

Auto z Kataru bez akcyzy, ale trzeba udowodnić spełnienie warunków

Domowe finanse Akcyza

Samochód używany do celów osobistych w Katarze sprowadzony do Polski z zamiarem używania go w takim samym celu, w jakim był używany na terytorium państwa trzeciego, może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego po spełnieniu łącznie kilku warunków. Podatnik musi jednak udowodnić ich spełnienie. A eksperci zalecają ostrożność przy podejmowaniu takich decyzji.

Polecamy książki podatkowe

Skarbnicy metropolii proponują rozwiązania, które poprawią finanse JST

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów PIT
Podwyższenie udziału jednostek samorządu terytorialnego w PIT, zmniejszenie wysokości wpłat na Janosikowe, zmiana mechanizmu ustalania subwencji oświatowej, wyeliminowanie niektórych dysfunkcji części rozwojowej subwencji w związku z dyskryminowaniem części JST w zasadach podziału środków pochodzących z budżetu państwa. Takie zmiany w finansach samorządowych proponują skarbnicy metropolii polskich.
Robert Horbaczewski
27.03.2023
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów PIT
Deweloper korzystający z podwykonawców nie wykonuje działalności produkcyjnej, lecz działalność handlową lub dystrybucyjną i nie ma prawa do ulgi prowzrostowej – twierdzi w interpretacji prawa podatkowego skarbówka. Stanowisko organów skarbowych w mocnym stopniu ogranicza możliwość stosowania tej ulgi w branży nieruchomościowej – oceniają eksperci.
Wiesława Moczydłowska
24.03.2023
CIT Budownictwo
Dopiero 1 lipca, a nie w kwietniu tego roku, wejdą w życie poprawki do nowelizacji ustawy o VAT dotyczące m.in. ryczałtu od najmu – tak postanowiła sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Doprecyzowano, że małżeństwa będą korzystać z podwyższonego limitu przychodów z najmu, powyżej którego płaci się podwyższoną stawkę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2023
Podatki i opłaty lokalne

NSA: Cała sportowa infrastruktura nie jest budowlą

CIT Budownictwo
Infrastruktura sportowa w postaci kolejki linowej i wyciągów narciarskich nie powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości jako budowle od całej swojej wartości. Budowlami, podlegającymi...
Wiesława Moczydłowska
23.03.2023

Rozliczenie CIT do 30 czerwca, sprawozdania finansowe do końca marca

CIT Rachunkowość
Zeznania o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat w roku podatkowym należy złożyć do końca czerwca 2023 r. Natomiast terminy sprawozdawcze wynikające z ustawy o rachunkowości nie...
Krzysztof Sobczak
22.03.2023

RPO pyta o ochronę danych w rządowym portalu podatkowym

CIT PIT Administracja publiczna RODO
Obywatel, który zalogował się na swój profil na stronie internetowej www.podatki.gov.pl uzyskał dostęp do szczegółowych danych innego przedsiębiorcy. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta więc o działania...
Krzysztof Sobczak
22.03.2023

BOR zmieniony na SOP, a przepisy o zwolnieniu podatkowym bez zmian

PIT Prawo pracy
Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego przyznana funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa nie jest tożsama z ekwiwalentem pieniężnym przyznawanym w zamian za rezygnację z lokalu. Tym samym...
Malwina Pasternak-Janik
22.03.2023

Okazjonalna sprzedaż żywności z ograniczeniami

Samorząd terytorialny Ordynacja Prawo gospodarcze
Wiosna, to czas kiermaszów i festynów, a więc okazjonalnej sprzedaży najprzeróżniejszych artykułów spożywczych. Z pozoru prosta sprawa wiąże się z wieloma ograniczeniami. Dlatego lepiej tej...
Zofia Jóźwiak
22.03.2023

Nie każdego emeryta z podatku dochodowego rozliczy ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty PIT
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał w 2023 roku kilka milionów formularzy PIT do osób, które w 2022 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS, np. emeryturę, rentę lub zasiłek. Nie każdy otrzymany...
Grażyna J. Leśniak
22.03.2023

Uchwała NSA: Darowizna pieniężna bez podatku tylko przelewem lub przekazem

Prawo cywilne Domowe finanse
Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny pieniężnej w kręgu najbliższej rodziny jest udokumentowanie wpłaty na rachunek obdarowanego w sposób zapewniający identyfikację obdarowanego i darczyńcy,...
Wiesława Moczydłowska
21.03.2023

Raport: Firmy będą inwestować w cyfryzację raportowania podatkowego

CIT VAT Rachunkowość
Ponad jedna trzecia część firm zamierza przeznaczyć w ciągu pięciu lat co najmniej 150 tys. zł na inwestycję w digitalizację raportowania podatkowego - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu...
Krzysztof Sobczak
20.03.2023

Korekty w VAT - ważne zmiany w 2023 roku

VAT Doradca podatkowy
Trwają prace w Sejmie w zakresie nowelizacji ustawy o VAT wprowadzające Pakiet Slim VAT 3. Projektowane przepisy mają uprościć stosowanie kursów wymiany walut przy korektach faktur oraz uelastycznić...
Marcin Palusiński Marta Chorzępa-Starosta
20.03.2023

Dostawa lokali mieszkalnych bez VAT i bez możliwości odliczenia podatku naliczonego

VAT Budownictwo
Dostawa lokali mieszkalnych stanowiących towar handlowy będzie korzystać ze zwolnienia VAT. Jednakże nakłady poniesione w związku z remontem takich lokali nie spowodują ich ulepszenia w znaczeniu...
Malwina Pasternak-Janik
20.03.2023

Założenie fundacji rodzinnej korzystne podatkowo

PIT Finanse Podatek od spadków i darowizn
Opodatkowanie fundacji rodzinnej przedstawia się bardzo korzystnie. Dopóki nie będzie ona wypłacać żadnych świadczeń na rzecz beneficjentów, nie będzie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób...
Wiesława Moczydłowska
18.03.2023

Projekt ustawy o KSeF już po konsultacjach publicznych

VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
W środę, 15 marca został opublikowany długo oczekiwany zaktualizowany projekt ustawy o obligatoryjnym KSeF. Ministerstwo Finansów pracowało nad tym aktem prawnym od kilku miesięcy. Dzisiaj już wiemy,...
Małgorzata Łodzińska-Tchórznicka
17.03.2023

SN odpowie, czy jest luka konstrukcyjna związana z brakiem możliwości uzyskania należności podatkowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Czy na administracyjny tytuł wykonawczy obejmujący zobowiązanie podatkowe, które było zabezpieczone hipoteką przymusową, może zostać nadana klauzula wykonalności – taki problem ma rozwiązać Sąd...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2023

Skarbówka zmienia stanowisko w sprawie ulgi na robotyzację

CIT Prawo gospodarcze
Przy uldze na robotyzację za koszty kwalifikowane należy uznawać nie koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz innych maszyn i urządzeń, lecz dokonane w roku podatkowym odpisy...
Wiesława Moczydłowska
17.03.2023

Udzielanie pożyczek to świadczenie usług podlegające zwolnieniu od VAT

VAT Finanse
Jeśli pożyczkodawcy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce i są zarejestrowani jako podatnicy VAT, udzielanie przez nich pożyczek na rzecz pożyczkobiorców stanowi odpłatne świadczenie usług, które...
Malwina Pasternak-Janik
16.03.2023

Kolejne rządowe plus - tym razem 300 zł dla sołtysa

Samorząd terytorialny
Po strażakach ratownikach OSP i ratownikach górskich rząd chce wynagrodzić kolejną grupę społeczną. Do Sejmu wpłynął przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy, która zakłada...
Maria Dec-Kiełb Robert Horbaczewski
16.03.2023

Stabilny system podatkowy kluczem do rozwoju przedsiębiorczości

CIT PIT VAT
Powrót do prawidłowej legislacji, wydłużenie do pół roku vacatio legis dla przepisów wprowadzanych z początkiem kolejnego roku podatkowego, dłuższy czas na konsultacje społeczne projektów aktów...
Wiesława Moczydłowska
15.03.2023

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn tylko po spełnieniu warunków

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Otrzymując darowiznę, nie możemy tracić z pola widzenia faktu, że świadczenie to może być opodatkowane. Chodzi tutaj o opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn. Oczywiście, jak każda ustawa...
Krzysztof Koślicki Krzysztof Kaźmierski
15.03.2023

Po sprzedaży mieszkania można uniknąć zapłaty podatku

Domowe finanse PIT
Aby w 2023 roku sprzedać mieszkanie bez podatku, ważne są trzy kwestie. Chodzi o to, kiedy nabyliśmy sprzedawaną nieruchomość, ile zarobimy na sprzedaży i na co wydamy pieniądze z transakcji....
Krzysztof Koślicki
15.03.2023

Firma w domu nie może przesądzać o wysokim podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Małe i średnie firmy
Ministerstwo Finansów stwierdziło niedawno, że za zajęty na działalność gospodarczą należy uznać budynek mieszkalny wynajmowany przez przedsiębiorcę, nawet jeśli najemca realizuje w nim jedynie cele...
Krzysztof Koślicki
15.03.2023

MF konsultuje projekt w sprawie składów VAT

VAT
Określenie branż, dla których składy VAT mogą okazać się interesującym rozwiązaniem - to cel zainicjowanych przez Ministerstwo Finansów konsultacji w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku...
Krzysztof Sobczak
14.03.2023

Od nagród w akcji lojalnościowej trzeba zapłacić PIT

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Sprzedaż premiowa wyróżnia się powiązaniem przekazania nagrody z faktem zakupu promocyjnego towaru przez osobę otrzymującą premię, a także gwarancją otrzymania premii po spełnieniu warunków. Zgodnie...
Malwina Pasternak-Janik
14.03.2023

Darowizna samochodu pozbawiona przychodu w PIT u darczyńcy

Prawo cywilne PIT
Na gruncie przepisów podatkowych darowizna nie stanowi odpłatnego zbycia i nie wywołuje skutków podatkowych w PIT. Ta zasada odnosi się również do przekazywanych jako darowizna pojazdów nieuznawanych...
Malwina Pasternak-Janik
13.03.2023

O 7,8 proc. wzrosną pensję niektórych pracowników RIO

Administracja publiczna
Od 320 zł do 1130 zł w zależności od kategorii wzrosną stawki wynagrodzenia zasadniczego dla ponad 1100 pracowników regionalnych izb obrachunkowych nieobjętych tzw. systemem mnożnikowym – przewiduje...
Robert Horbaczewski
13.03.2023

Usługi doradztwa podatkowego z odwrotnym obciążeniem

VAT Doradca podatkowy
Jeśli doradztwo zagranicznemu klientowi dotyczy nabycia nieruchomości położonych w kraju, to po stronie doradcy powstaje pytanie, czy czynności te powinny być opodatkowane w miejscu położenia...
Wiesława Moczydłowska
13.03.2023

Ulga rehabilitacyjna nie dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej

Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty PIT Prawo pracy
Nie każda, nawet bliska osoba, mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Nie każda też osoba niepełnosprawna sama może rozliczyć tę ulgę. W pierwszym...
Grażyna J. Leśniak
11.03.2023

Zarobki niepełnosprawnego dziecka nie wykluczają ulgi prorodzinnej

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Jeśli rodzice wykonują obowiązek alimentacyjny w stosunku do swojego pełnoletniego niepełnosprawnego dziecka, to mają prawo do ulgi prorodzinnej. Nie ma przy tym znaczenia wiek dziecka ani...
Wiesława Moczydłowska
11.03.2023
1  2  3  4  5    777
 • Aktualności
  • Urzędy zwróciły już ponad 10 mld zł podatku

   Podatnicy złożyli już ponad 5 mln deklaracji za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. To 4 mln 603 tys. deklaracji PIT-37, 192 tys. deklaracji PIT-28, 92 tys. deklaracji PIT-38, 103 tys. deklaracji PIT-36, 6 tys. oświadczeń PIT-OP oraz 5 tys. deklaracji PIT-DZ - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów. Urzędy skarbowe zwróciły podatnikom już łącznie ponad 10 mld zł podatku – podał resort w komunikacie.
  • Nie ma podatku od niezapłaconych faktur

   Resort finansów zwraca uwagę, że podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Rozwiązanie to przysługuje w zakresie PIT, CIT i VAT. Skorzystanie z ulgi na złe długi jest równoznaczne z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.
  • Unikanie płacenia podatków wkrótce będzie trudniejsze - ustawa opublikowana

   W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o egzekucji administracyjnej. Zmiany mają usprawnić działania dotyczące wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenie jej efektywności. Chodzi m.in. o zmiany dotyczące rozliczeń VAT od transakcji zagranicznych i podatników, którzy nie płacą podatków.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Covidowe zawieszenie terminów w administracji nie dotyczy zobowiązań podatkowych

   Regulacja wprowadzona ustawą covidową dotycząca wstrzymania rozpoczęcia oraz zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny w korzystnej dla podatników uchwale.
  • NSA: Cała sportowa infrastruktura nie jest budowlą

   Infrastruktura sportowa w postaci kolejki linowej i wyciągów narciarskich nie powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości jako budowle od całej swojej wartości. Budowlami, podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, będą wyłącznie obiekty stacji narciarskiej, mające charakter obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykładnia nie może być rozszerzająca - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
  • Uchwała NSA: Darowizna pieniężna bez podatku tylko przelewem lub przekazem

   Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny pieniężnej w kręgu najbliższej rodziny jest udokumentowanie wpłaty na rachunek obdarowanego w sposób zapewniający identyfikację obdarowanego i darczyńcy, czyli przelewem bankowym lub przekazem pocztowym – stwierdził w uchwale 20 marca br. Naczelny Sąd Administracyjny, rozstrzygając jednoznacznie wieloletnie spory podatników z fiskusem o sposób przekazywania darowizn.
  Zobacz więcej
 • Interpretacje
  • Ulga na powrót dla pracujących za granicą tylko po spełnieniu warunków

   Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, mogą skorzystać z ulgi na powrót i przez cztery lata od powrotu do kraju nie płacić podatku dochodowego. Ich roczne przychody objęte ulgą nie mogą jednak przekraczać kwoty 85 528 zł. Z ulgi po raz pierwszy można skorzystać w rozliczeniu PIT za 2022 rok.
  • Koszt trzeba ująć w księdze przed końcem roku podatkowego

   Dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie, może być zaksięgowany (ujęty) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego, w którym koszt ten może być potrącony.
  • Zwrócone pracownikowi koszty nie zawsze podlegają opodatkowaniu

   Jeśli pracownik wykorzystuje prywatny samochód do celów służbowych, a pracodawca zwraca mu poniesione wydatki, pracownik osiąga pewnego rodzaju przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Fakt zawarcia odrębnej umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem odnośnie kwestii wykorzystywania prywatnego samochodu dla celów służbowych nie ma żadnego znaczenia.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Założenie fundacji rodzinnej korzystne podatkowo

   Opodatkowanie fundacji rodzinnej przedstawia się bardzo korzystnie. Dopóki nie będzie ona wypłacać żadnych świadczeń na rzecz beneficjentów, nie będzie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast po wypłaceniu świadczeń na rzecz beneficjentów lub jej likwidacji, stawka CIT wyniesie 15 proc. – mówi dr Mateusz Gogol, doradca podatkowy w Kancelarii Głowacki i Wspólnicy.
  • Wspólnikom spółek nieruchomościowych może zabraknąć czasu na dostosowanie się do wytycznych ministra

   Mimo że rok temu przedłużono termin na składanie informacji CIT-N1, PIT-N1, CIT-N2, PIT-N2 za 2021 rok, nic nie wskazuje, by było tak również w tym roku. Tuż przed upływem generalnego terminu na dopełnienie tego obowiązku, minister finansów wydał w tym zakresie interpretację ogólną nr DD5.8203.7.2022 – pisze Piotr Dąbrowski, senior associate w Enodo Advisors.
  • Kierownictwo KAS: Nie ma potrzeby, by kontroli podatkowych było więcej

   Mamy ponad 90 proc. skuteczności. Taki wynik jest efektem tego, że KAS inwestuje w infrastrukturę pozwalającą na gromadzenie i przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu podniesienia efektywności działań analitycznych KAS – mówią serwisowi Prawo.pl Bartosz Zbaraszczuk (na zdjęciu), szef Krajowej Administracji Skarbowej i Anna Chałupa, zastępca szefa KAS.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

   Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.
  • Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

   Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.
  • Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

   Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Zakup kart podarunkowych może być kosztem uzyskania przychodów

   Zakup kart podarunkowych w celu ich przekazania kontrahentom, aby zachęcić ich do współpracy, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatki na ten cel nie mogą jednak być kwalifikowane do wydatków o charakterze reprezentacyjnym. Wydatki, spełniające definicję kosztu, muszą pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.
  • Czy pomiędzy fakturą w walucie a zapłatą w złotówkach powstają różnice kursowe?

   Zgodnie z definicją podatkową, różnice kursowe to różnica między przychodem (kosztem) a zapłatą – przy czym obie wartości mają być wyrażone w walucie i przeliczone na złotówki. Z treści pytania wynika, że zapłaty dokonano w złotówkach, w związku z tym – nie doszło do powstania różnic kursowych. Różnica między przedpłatą a fakturą będzie zatem stanowić nadpłatę lub niedopłatę.
  • Rodzic nie odliczy ulgi na krew oddaną przez dziecko

   Honorowi dawcy krwi mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej w rocznym PIT. Odliczenie zależy od ilości oddanej krwi. Trzeba jednak pamiętać, żeby mieć potwierdzenie wydane przez stację krwiodawstwa. By skorzystać z ulgi, trzeba rozliczać PIT. Jeśli więc dziecko jest krwiodawcą, ale nie zarabia, rodzic ulgi na krew nie odliczy.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski