Temat dnia

Fiskus daje ulgę na zakup mieszkania w Hiszpanii

Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości w Polsce można zainwestować w innym kraju UE i uniknąć dzięki temu zapłaty podatku dochodowego. Skarbówka potwierdza, że nie ma limitu miejsc, w których realizujemy własne cele mieszkaniowe. Można mieć letnie mieszkanie w Polsce i zimowe w Hiszpanii, a do tego kolejne jako zabezpieczenie na emeryturę. To oznacza, że nawet właściciel pięciu mieszkań skorzysta ze zwolnienia z PIT. Eksperci zwracają jednak uwagę, że stanowisko fiskusa jest niejednolite.

Samochód wykupiony z leasingu można sprzedać bez VAT

VAT

Sprzedaż samochodu z majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podobnie jak sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego z przeznaczeniem na cele osobiste. Taka czynność stanowi jedynie przejaw zarządu majątkiem osobistym.

Gminy nie muszą zwracać podatku od inwestycji ekologicznych

Prawo rodzinne VAT

Gminy nie płacą VAT od takich inwestycji, jak np. montaż instalacji OZE czy usuwanie azbestu. Ale konsekwencją jest także brak możliwości odliczenia VAT od zakupów. Ministerstwo Finansów wyjaśniło w interpretacji ogólnej, że gminy nie muszą korygować rozliczeń wcześniejszych projektów, ale mogą to zrobić. Zdaniem ekspertów, takie podejście jest słuszne.

KAS zweryfikuje dostawy „konfliktowych minerałów”

Ordynacja VAT Prawo unijne

Krajowa Administracja Skarbowa zweryfikuje zachowanie należytej staranności w międzynarodowym łańcuchu dostaw „konfliktowych minerałów” - zakłada tak nowelizacja ustawy o KAS, nad którą parlament zakończył w czwartek prace. Chodzi o cynę, tantal, wolfram, ich rudy oraz złoto pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami (np. wojną) i obszarów wysokiego ryzyka - gdzie jest problem z zarządzaniem i bezpieczeństwem.

Reforma akcyzy powinna objąć paliwa i samochody - raport

Finanse publiczne Akcyza

Należy znieść akcyzę od samochodów osobowych i wprowadzić nowy podatek opierający się na szkodliwości dla środowiska. Powinien on obejmować także samochody już zarejestrowane. Dla urealnienia wpływów z akcyzy od paliw silnikowych, a także stabilizacji rynku, niezbędny jest podwyżka w tym obszarze. Nie ma już natomiast pola do dalszych wzrostów akcyzy na alkohol i papierosy - wynika z raportu „Quo vadis akcyzo? Wnioski de lege ferenda”.

Nowa definicja budowli to wyzwania dla firm i gmin

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości

Przedsiębiorcy nie powinni się spodziewać rewolucyjnych zmian w podatku od nieruchomości - zapowiada Ministerstwo Finansów, które przedstawi niedługo projekt zmian realizujących wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielkie zmiany będą wymagać od przedsiębiorców kilku tygodni przygotowań. Do nowych przepisów zostaną przeniesione regulacje, które dotychczas były przedmiotem sporów, ale to daje też szansę na korzystne ich rozstrzygnięcie.

Prawo.pl
Polecamy książki podatkowe
Wpis przedsiębiorcy w CEIDG wzbudził wątpliwości skarbówki, która poinformowała o tym ministra właściwego do spraw gospodarki. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w przypadku powzięcia przez organ informacji o tym, że wpis do ewidencji zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, wzywa on przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany. Bierność w tym zakresie może skutkować wykreśleniem z CEIDG.
Dorian Lesner
27.05.2024
Prawo gospodarcze

BCC chce poprawy procedur legislacyjnych

Finanse publiczne PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Szybkie procedowanie projektu dotyczącego poprawy procedur legislacyjnych oraz uwzględnienie uwag ekspertów dotyczących deregulacji w wybranych obszarach prawa gospodarczego – to rekomendacje Business Centre Club. Uwagi przedsiębiorców dotyczą m.in. ustawy prawo przedsiębiorców, zasad prowadzenia kontroli w firmach, zasad prowadzenia zamówień publicznych, inwestowania w OZE oraz procedur podatkowych. BCC oczekuje rychłego przekazania przez rząd projektu do procedowania przez parlament.
Grażyna J. Leśniak
26.05.2024
Finanse publiczne PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Celem 6 Dyrektywy AML w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma być przede wszystkim ujednolicenie praktyk państw Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa ma też usprawnić współpracę międzynarodową, koordynowaną odtąd przez Urząd AMLA, którego powołanie może wkrótce nastąpić – piszą Monika Strzelecka-Kiray i Magdalena Warzecha z Deloitte.
Monika Strzelecka-Kiray Magdalena Warzecha
23.05.2024
Prawo unijne

KSeF od 1 lutego 2026 r. - ustawa trafi do prezydenta

VAT KSeF
Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 r. - zakłada nowelizacja ustawy o VAT. W środę Senat nie wniósł poprawek do ustawy, więc teraz trafi ona do podpisu prezydenta....
Monika Pogroszewska
22.05.2024

Fiskus zagląda na rachunki bankowe, RPO pisze do resortu finansów

Spółki Małe i średnie firmy Banki
Krajowa Administracja Skarbowa kontroluje konta bankowe Polaków. Od 1 lipca 2022 r. do 31 marca 2024 r. naczelnicy urzędów skarbowych skierowali 407 wystąpień do banków, a naczelnicy urzędów...
Renata Krupa-Dąbrowska
22.05.2024

Czy spółki holdingowe mogą korzystać z preferencji w WHT

Ordynacja CIT
Wyroki NSA wskazują, jak ważne jest przedstawienie przez podmiot ubiegający się o wydanie opinii o stosowaniu preferencji wszelkich materiałów mogących mieć wpływ na zastosowanie preferencji w WHT...
Weronika Sydow
22.05.2024

Fundacje rodzinne to sukces, ale potrzebne są zmiany

Prawo gospodarcze
W ciągu roku powstało ponad tysiąc fundacji rodzinnych, a kolejne kilkaset czeka na rejestrację. To dużo więcej niż oczekiwano, co potwierdza, jak potrzebna była ta ustawa. Wiadomo już jednak, które...
Monika Pogroszewska Inga Stawicka
22.05.2024

Rada Fiskalna zaopiniuje najważniejsze dokumenty budżetowe

Finanse publiczne Administracja publiczna
W trzecim kwartale 2024 roku powstanie Rada Fiskalna. Ma ona mieć charakter ekspercko-doradczy i służyć poprawie jakości zarządzania finansami publicznymi. Będzie opiniować najważniejsze dokumenty...
Robert Horbaczewski
21.05.2024

MF: Możliwe wcześniejsze wejście do obowiązkowego KSeF dla niektórych firm

VAT KSeF
Ministerstwo Finansów planuje wypracować z przedsiębiorcami „system kontrolowanego trochę wcześniejszego wejścia do KSeF niektórych firm”. Chodzi o testowanie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur...
Monika Pogroszewska
21.05.2024

Ulgę na innowacyjnych pracowników można przenieść na kolejne lata

CIT PIT Doradca podatkowy
Przedsiębiorca, który nie skorzystał z ulgi na działalność badawczo-rozwojową ze względu na zbyt niskie dochody, może odliczyć koszty kwalifikowane w formie ulgi na innowacyjnych pracowników w ciągu...
Monika Pogroszewska
21.05.2024

Doradcy podatkowi chronią prawa podatnika

Doradca podatkowy
Karta Praw Podatnika powinna być przyjęta w drodze odrębnej ustawy jako zasady ogólne. Warto podjąć wysiłek, żeby sformułować specyficzny interes podatnika i skonstruować prawa, które będą ten...
Wiesława Moczydłowska
20.05.2024

Co dalej z KSeF? Firmy czekają na nowe przepisy

VAT Doradca podatkowy KSeF
Przedsiębiorcy wstrzymują prace nad wdrożeniem obowiązkowego KSeF do czasu, aż będzie znany ostateczny kształt nowych przepisów oraz schema, czyli parametry techniczne. Powstają też wątpliwości czy...
Monika Pogroszewska
20.05.2024

Czy będzie emerytura bez podatku i składek dla wszystkich?

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne
Kwoty składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe obniżają podstawę opodatkowania. W rezultacie można przyjąć, że skoro emerytury i renty pochodzą ze składek, to niejako składki opodatkowane są po...
Grażyna J. Leśniak
18.05.2024

Jest ulga rehabilitacyjna na psychoterapię

PIT Niepełnosprawność
Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może odliczyć wydatki na psychoterapię, a także muzykoterapię, alpakoterapię i spotkania z logopedą. Ulga przysługuje również na zajęcia w prywatnym...
Monika Pogroszewska
18.05.2024

MF: Poszkodowani w pożarze mogą wystąpić o ulgi w spłacie podatków

Ordynacja
Przedsiębiorcy z Marywilskiej 44 mogą wystąpić z wnioskiem m.in. o rozłożenie na raty podatku oraz odroczenie terminu jego zapłaty - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Krajowa Informacja...
Monika Pogroszewska
17.05.2024

M. Jaworska: Jakie dane o sprzedających w internecie pozna skarbówka

PIT Doradca podatkowy RODO Prawo unijne
Przepisy wdrażające dyrektywę DAC7 wprowadzają limity graniczne, po przekroczeniu których platformy internetowe będą raportowały organom podatkowym dane wybranych sprzedawców. Nie wprowadzają nowych...
Monika Pogroszewska
17.05.2024

Wyrok TSUE kończy spór dotyczący VAT przy aporcie w zamian za akcje

VAT Prawo unijne
Podstawę opodatkowania VAT od transakcji wniesienia do spółki aportu w zamian za jej akcje stanowi wartości emisyjna tych akcji, jeżeli strony uzgodniły, że ta wartość stanowi zapłatę za aport – tak...
Barbara Białas Jakub Śmiałek
16.05.2024

Projekt deregulacji prawa gospodarczego. Opinia RPO

Ordynacja Prawo gospodarcze
Ordynacja podatkowa pozwala dziś na instrumentalne wszczynanie postępowań karno-skarbowych w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo...
Renata Krupa-Dąbrowska
16.05.2024

Korekta nie zawsze stanowi o "urynkowieniu" transakcji

CIT Doradca podatkowy
Korekta warunków transakcji i uaktualnienie jej do warunków rynkowych nie spowoduje wstecznie zmian na gruncie przepisów o cenach transferowych. Dla grupy kapitałowej oznacza to utratę statusu...
Monika Pogroszewska
16.05.2024

Jest porozumienie w sprawie dyrektywy FASTER

CIT Prawo unijne
Ministrowie finansów Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie dyrektywy FASTER, mającej uregulować kwestię tzw. podatku u źródła. Podmioty inwestujące w innym kraju członkowskim będą mogły...
mp/PAP
15.05.2024

VIII edycja Kongresu Rady Podatkowej Lewiatana już 21 maja

PIT VAT Doradca podatkowy KSeF
Sprawozdawczość podatkowa, Krajowy System e-Faktur i planowane zmiany w podatku od nieruchomości - będą głównymi tematami VIII edycji Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Kongres ma być...
Monika Pogroszewska
15.05.2024

Najważniejsze wyroki podatkowe w 2023 i 2024 roku

Prawo gospodarcze Prawo unijne
Do najważniejszych orzeczeń podatkowych ostatnich miesięcy należą wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące definicji budowli w podatku od nieruchomości oraz stawki tego podatku na garaże podziemne....
Monika Pogroszewska
15.05.2024

Konkurs "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" 2024 - znamy laureatów

Ordynacja Administracja publiczna Prawo gospodarcze
43 urzędy skarbowe z całej Polski otrzymały wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, zorganizowanego przez przez Business Centre Club we współpracy z...
Monika Pogroszewska
14.05.2024

SN: Sąd źle wyliczył grzywnę za błąd w fakturze

Prawo karne Podatki i opłaty lokalne
Podatniczka została skazana na zapłacenie grzywny z powodu fałszywej faktury. Sąd orzekający uwzględnił wniosek o skazanie, w sytuacji gdy uzgodniona w nim grzywna kwotowa wynosiła 33 tys. zł, mimo...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.05.2024

Poszkodowani w pożarze odliczą straty w PIT, trudniej może być z VAT

CIT PIT VAT Doradca podatkowy
Przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku pożaru odliczą związane z tym straty. Spełniony został bowiem warunek stawiany przez skarbówkę, iż możliwość odliczenia dotyczy zdarzeń losowych, niezależnych od...
Monika Pogroszewska
14.05.2024

Za las i zakrzaczone grunty rolnik nie otrzyma zwrotu akcyzy za ropę

Samorząd terytorialny Akcyza
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem Lz, nie są zaliczane do użytków rolnych i nie powinny być uwzględnione przy ustalaniu przez wójta limitu zwrotu podatku akcyzowego...
Robert Horbaczewski
13.05.2024

MF: Ponad połowa kontroli dotyczy VAT, są też sankcje

VAT
W 2023 r. zakończyły się 13 023 kontrole podatkowe, z czego 7053 (54 proc.) dotyczyły VAT. Skarbówka zakończyła też 7186 kontroli celno-skarbowych, z czego 4082 (57 proc.) dotyczyło VAT. Sankcje VAT...
Monika Pogroszewska
13.05.2024

Doradcy podatkowi apelują o wprowadzenie ulgi na bezpieczeństwo

CIT PIT Doradca podatkowy
Samorząd zawodowy doradców podatkowych rozpoczyna szeroką dyskusję na temat wprowadzenia nowej ulgi w podatkach dochodowych, związanej z bezpieczeństwem. Mogliby z niej skorzystać i przedsiębiorcy, i...
Monika Pogroszewska
13.05.2024

Stypendia stażowe zwolnione z PIT

PIT
Wypłacane stypendystom świadczenia pieniężne stanowią przychód wolny od podatku dochodowego. Dzięki temu, że środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego +, który jest jednym z rodzajów...
Malwina Pasternak-Janik
11.05.2024

Pomysł opodatkowaniu flippingu - projekt do poprawki

Nieruchomości
Posłowie Lewicy proponują wprowadzić wyższą stawkę podatku od czynności cywilno-prawnych dla flipperów. Ma to pomóc uzdrowić rynek mieszkaniowy. Zdaniem ekspertów - nie tędy droga. Nie rozwiąże to...
Renata Krupa-Dąbrowska
11.05.2024
1  2  3  4  5    807
 • Aktualności
  • Gminy nie muszą zwracać podatku od inwestycji ekologicznych

   Gminy nie płacą VAT od takich inwestycji, jak np. montaż instalacji OZE czy usuwanie azbestu. Ale konsekwencją jest także brak możliwości odliczenia VAT od zakupów. Ministerstwo Finansów wyjaśniło w interpretacji ogólnej, że gminy nie muszą korygować rozliczeń wcześniejszych projektów, ale mogą to zrobić. Zdaniem ekspertów, takie podejście jest słuszne.
  • KAS zweryfikuje dostawy „konfliktowych minerałów”

   Krajowa Administracja Skarbowa zweryfikuje zachowanie należytej staranności w międzynarodowym łańcuchu dostaw „konfliktowych minerałów” - zakłada tak nowelizacja ustawy o KAS, nad którą parlament zakończył w czwartek prace. Chodzi o cynę, tantal, wolfram, ich rudy oraz złoto pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami (np. wojną) i obszarów wysokiego ryzyka - gdzie jest problem z zarządzaniem i bezpieczeństwem.
  • Reforma akcyzy powinna objąć paliwa i samochody - raport

   Należy znieść akcyzę od samochodów osobowych i wprowadzić nowy podatek opierający się na szkodliwości dla środowiska. Powinien on obejmować także samochody już zarejestrowane. Dla urealnienia wpływów z akcyzy od paliw silnikowych, a także stabilizacji rynku, niezbędny jest podwyżka w tym obszarze. Nie ma już natomiast pola do dalszych wzrostów akcyzy na alkohol i papierosy - wynika z raportu „Quo vadis akcyzo? Wnioski de lege ferenda”.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Korekta nie zawsze stanowi o "urynkowieniu" transakcji

   Korekta warunków transakcji i uaktualnienie jej do warunków rynkowych nie spowoduje wstecznie zmian na gruncie przepisów o cenach transferowych. Dla grupy kapitałowej oznacza to utratę statusu podatnika CIT – wynika z orzeczenia WSA w Warszawie. Według ekspertów wyrok zmusza podatników do bezpośredniej i bardzo restrykcyjnej, bieżącej weryfikacji warunków transakcji kontrolowanych.
  • Marynarz nie płaci w Polsce podatku od pracy na norweskim statku

   Dochody marynarzy mających miejsce zamieszkania na terenie Polski, które zostały uzyskane z tytułu pracy na pokładach statków norweskich nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, niezależnie od tego, czy Norwegia opodatkowuje takie dochody. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wszyscy marynarze, którzy uzyskali dochód w relacjach polsko-norweskich z pracy najemnej na pokładach statków morskich, będą opodatkowani według tych samych zasad, niezależnie od miejsca rejestracji statków.
  • Do zwolnienia z PIT nie wystarczy nazwa "odszkodowanie"

   Pracownik zapłaci PIT od wynagrodzenia za odszkodowanie, które otrzymał od byłego pracodawcy na podstawie ugody. Nazwanie świadczenia "odszkodowaniem" nie oznacza, że obiektywnie posiada ono taki charakter i podlega zwolnieniu z opodatkowania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sądy, podobnie jak skarbówka, kwestionują praktykę polegającą na wypłacie wynagrodzenia pod nazwą „odszkodowanie”, by skorzystać z preferencji.
  Zobacz więcej
 • Interpretacje
  • Fiskus daje ulgę na zakup mieszkania w Hiszpanii

   Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości w Polsce można zainwestować w innym kraju UE i uniknąć dzięki temu zapłaty podatku dochodowego. Skarbówka potwierdza, że nie ma limitu miejsc, w których realizujemy własne cele mieszkaniowe. Można mieć letnie mieszkanie w Polsce i zimowe w Hiszpanii, a do tego kolejne jako zabezpieczenie na emeryturę. To oznacza, że nawet właściciel pięciu mieszkań skorzysta ze zwolnienia z PIT. Eksperci zwracają jednak uwagę, że stanowisko fiskusa jest niejednolite.
  • Samochód wykupiony z leasingu można sprzedać bez VAT

   Sprzedaż samochodu z majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podobnie jak sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego z przeznaczeniem na cele osobiste. Taka czynność stanowi jedynie przejaw zarządu majątkiem osobistym.
  • Ulgę na innowacyjnych pracowników można przenieść na kolejne lata

   Przedsiębiorca, który nie skorzystał z ulgi na działalność badawczo-rozwojową ze względu na zbyt niskie dochody, może odliczyć koszty kwalifikowane w formie ulgi na innowacyjnych pracowników w ciągu sześciu kolejnych lat - potwierdza dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Według ekspertów to korzystna interpretacja, która daje możliwość przeniesienia ulgi na kolejne lata.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Wyrok TSUE kończy spór dotyczący VAT przy aporcie w zamian za akcje

   Podstawę opodatkowania VAT od transakcji wniesienia do spółki aportu w zamian za jej akcje stanowi wartości emisyjna tych akcji, jeżeli strony uzgodniły, że ta wartość stanowi zapłatę za aport – tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 8 maja 2024 r. (sygn. C-214/23) - piszą Barbara Białas i Jakub Śmiałek z ENODO Advisors.
  • Piotr Paśko: Na zapowiedzi dotyczące polskich REIT-ów patrzę z optymizmem

   Cechą charakterystyczną REIT-ów (SINN-ów) będzie jednokrotne opodatkowanie inwestycji. Tylko SINN zapłaci 10 proc. podatek w momencie wypłaty dywidendy. To atrakcyjne rozwiązanie dla inwestorów, którzy w ogóle nie zapłacą podatku od dywidendy. Ciekawy jest też pomysł inwestowania w podmioty z branży energii odnawialnej – mówi Piotr Paśko, doradca podatkowy i partner w Zespole Nieruchomości MDDP.
  • Ulga dla seniora. Prosta dla pracodawcy, trudna dla podatnika

   Ulga dla seniora ma na celu aktywizację zawodową osób w wieku emerytalnym. Zasady jej stosowania w trakcie roku przez pracodawcę (zleceniodawcę) są uproszczone – podmiot ten jedynie wykonuje decyzję pracownika (zleceniobiorcy) o stosowaniu zwolnienia. To na podatniku ciąży zaś obowiązek sprawdzenia, czy spełnione są warunki skorzystania z ulgi oraz prawidłowe zastosowanie przepisów w zeznaniu rocznym – pisze Jarosław Sekita, doradca podatkowy.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

   Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.
  • Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

   Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.
  • Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

   Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jakie konsekwencje ma niezłożenie informacji PIT-8C o sprzedaży udziałów spółki

   Obowiązek wystawienia PIT-8C może dotyczyć podmiotów, które są stroną umowy zbycia udziałów, jeżeli są: osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Obowiązek ten nie ciąży na spółce, która nie jest stroną umowy sprzedaży udziałów, a tylko spółką, w której udziały są sprzedawane. Zatem nie grożą spółce żadne konsekwencje za niezłożenie PIT-8C.
  • Co należy rozumieć pod pojęciem dochodu netto?

   Dochód netto to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i podatek dochodowy. By obliczyć dochód netto przedsiębiorcy, należy najpierw od kwoty przychodu odjąć kwotę stanowiącą koszty uzyskania przychodu. Następnie od tak obliczonego dochodu należy odjąć kwotę podatku dochodowego.
  • Czy można odliczyć VAT na podstawie biletu parkingowego

   Podmioty, które mają zamiar wprowadzić opłaty za parkowanie, zastanawiają się, czy bilet parkingowy powinien zawierać wartość VAT, aby parkujący mógł odliczyć podatek zawarty w cenie biletu. Bilet parkingowy drukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym VAT, a co za tym idzie nie stanowi dokumentu będącego źródłem podatku naliczonego.
  Zobacz więcej