Temat dnia

Przedsiębiorca nie zaliczy okularów do kosztów uzyskania przychodów

Do prowadzenia działalności gospodarczej nie są potrzebne okulary – do takiego wniosku doszedł właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wydatki na ich zakup nie mogą być więc kosztem uzyskania przychodów. Wszystko dlatego, że można z nich korzystać również w celach prywatnych. Skarbówka pozwala jednak odliczać wydatki na zegarek i telewizor – tak jakby tych urządzeń nie można było wykorzystywać prywatnie.

Umorzony kredyt bez PIT tylko po spełnieniu warunków

Domowe finanse PIT

Obowiązujące rozporządzenie ministra finansów pozwala nie pobierać PIT od umorzonych kredytów. Przepisy wskazują kilka niezbędnych przesłanek, które trzeba spełnić, by nie płacić podatku. Kluczowe jest wykazanie zaspokojenia przez kredytobiorców własnych celów mieszkaniowych. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.

NSA: Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Przejęcie spółki osobowej przez kapitałową w trybie uproszczonym, czyli bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej i wydawania udziałów wspólnikom spółki przejmowanej, nie skutkuje powstaniem po stronie spółki przejmującej przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.

Spadek z Niemiec objęty podwójnym podatkiem

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Jeżeli w chwili otwarcia spadku spadkobierca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium naszego kraju, to spadek otrzymany z Niemiec trzeba opodatkować zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Spadkobierca nie może zaliczyć podatku zapłaconego w Niemczech do długów i ciężarów spadkowych. Problemem jest brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od spadków i darowizn Polski z Niemcami.

Uczelnia, zwalniając studentów z opłat, nie musi wystawiać PIT-11

PIT Szkolnictwo wyższe

Zwolnienie studentów z opłat semestralnych za kształcenie, w trybie i na warunkach określonych w akcie wewnętrznym uczelni, nie rodzi obowiązku przygotowywania informacji o wysokości przychodów PIT-11. Niedawno opublikowana interpretacja podatkowa potwierdza, że zwolnienie z opłat nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Unikanie płacenia podatków będzie trudniejsze - Sejm pracuje nad zmianami w egzekucji administracyjnej
Nasz news

Unikanie płacenia podatków będzie trudniejsze - Sejm pracuje nad zmianami w egzekucji administracyjnej

Ordynacja VAT Doradca podatkowy

W czwartek, 26 stycznia późnym wieczorem, Sejm zaczął prace nad kompleksową nowelizacją przepisów o egzekucji administracyjnej. Zmiany mają dotknąć rozliczeń VAT od transakcji zagranicznych i podatników, którzy nie płacą podatków, ale także innych kwestii. Jeśli przepisy zostaną uchwalone, łatwiej będzie stracić ulgi i możliwość płacenia zaległych danin w ratach.

Polecamy książki podatkowe
Obywatele Ukrainy będą współfinansować koszty zakwaterowania zbiorowego, większa weryfikacja uprawnień do świadczeń socjalnych wypłacanych uchodźcom wojennym, 30 dni na złożenia wniosku o nadanie PESEL, przedłużenie uprawnień pobytowych - takie m.in. zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która weszła w życie 28 stycznia. Nowelizacja wprowadza zmiany także w 20 innych ustawach.
Robert Horbaczewski
30.01.2023
Samorząd terytorialny Zawody medyczne Ukraina
Obecna sytuacja gospodarcza znajduje odzwierciedlenie w kondycji biznesowej firm. Już na początku pandemii w wielu spółkach ujawniły się problemy, które prowadziły do decyzji o rozwiązaniu spółki, sprzedaży udziałów czy wystąpieniu ze spółki. Decyzja o wystąpieniu ze spółki przez jednego ze wspólników może rzutować na istnienie i przyszłość danego podmiotu.
Anita Pardej
30.01.2023
Spółki Prawo gospodarcze
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem obecnym w polskim systemie prawnym od stosunkowo niedawna, ale powoli zakorzeniającym się w świadomości społecznej. Od czasu do czasu do mediów przebijają się wypowiedzi rzecznika na różne tematy dotyczące prawnych meandrów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Czy jednak może on stanowić realne wsparcie dla firm?
Grzegorz Keler
28.01.2023
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Emerytura wojskowa nie wchodzi do masy spadkowej, ale trzeba ją opodatkować PIT

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Otrzymanie przez córkę pieniędzy na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji tytułem wypłaty przywróconych świadczeń emerytalnych po zmarłej matce, nie podlega...
Wiesława Moczydłowska
27.01.2023

Budżet na 2023 rok czeka tylko na podpis prezydenta

Finanse publiczne
Sejm odrzucił w czwartek wszystkie poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2023 r. Zaplanowane dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł, wydatki - 672,5 mld zł, a deficyt nie więcej niż 68 mld...
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak
26.01.2023

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o fundacjach rodzinnych

Prawo cywilne CIT PIT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Sejm przyjął w czwartek większość poprawek Senatu do ustawy o fundacji rodzinnej. Jedna z nich obliguje do przeprowadzenia po 3 latach oceny działania przepisów i przedstawienia jej parlamentowi....
Paweł Rochowicz Rojek-Socha Patrycja
26.01.2023

NSA: To podatnik, nie urzędnik, musi odtworzyć dokumentację księgową po pożarze

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Obowiązek odtworzenia dokumentacji księgowej po pożarze spoczywa na podatniku, a nie na organach skarbowych. Tylko w przypadku, gdy podatnik ma problemy z jej odtworzeniem, bo np. kontrahent odmówi...
Wiesława Moczydłowska
26.01.2023

Przekazanie majątku w ramach umowy dożywocia bez PIT i VAT

Domowe finanse PIT VAT Doradca podatkowy
Przeniesienie własności składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy dożywocia, stanowi odpłatne zbycie. Ponieważ trudno jednak określić ich...
Malwina Pasternak-Janik
25.01.2023

Ceny transferowe w krzywym zwierciadle - czyli największe (T)ara(P)aty 2022 roku

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Półtora roku (w tym przez ponad połowę 2022 r.) trwały tarcia pomiędzy resortem finansów a środowiskiem doradców podatkowych w zakresie przepisów dotyczących pośrednich transakcji rajowych....
Radosław Chudy
25.01.2023

Przedsiębiorca może darować żonie poleasingowe auto bez VAT

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Darowizna żonie pojazdu wykupionego z leasingu przez męża przedsiębiorcę nie będzie powodowała powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Potwierdza to niedawna...
Wiesława Moczydłowska
25.01.2023

NSA: Autor skargi kasacyjnej uniemożliwił sądowi jej rozpoznanie

Prawnicy Doradca podatkowy
Skarga kasacyjna, która nie spełnia wymogów formalnych określonych w przepisach Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uniemożliwia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu podjęcie...
Wiesława Moczydłowska
25.01.2023

Rząd przyjął kolejny pakiet zmian w rozliczeniach VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Slim Vat 3 coraz bliżej. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Celem zmian...
Krzysztof Koślicki
24.01.2023

Opłata dodatkowa nakładana na klientów parkingów bez VAT

VAT Doradca podatkowy
Właściciele parkingów mogą w regulaminach określić kary umowne. Tego rodzaju opłata nie stanowi wynagrodzenia dla właściciela parkingu. Jest odszkodowaniem za niewywiązywanie się klienta z...
Malwina Pasternak-Janik
24.01.2023

NSA: Fiskus nie potrzebuje biegłego, by ustalić niewypłacalność spółki

CIT Spółki Prawo gospodarcze
Organy podatkowe powinny samodzielnie ustalić, czy i kiedy w spółce wystąpił stan niewypłacalności. Kwestia badania właściwego czasu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest bowiem...
Dorian Lesner
24.01.2023

Odpowiednio wypełniona deklaracja może dać oszczędności w podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Firmy, które płacą podatek od nieruchomości, popełniają podstawowy błąd. Do bieżących deklaracji przepisują wartości z ubiegłych lat. Nie uwzględniają jednak w ogóle najnowszego orzecznictwa, które...
Krzysztof Koślicki
24.01.2023

Konflikt w spółce - czy „wyjście” wspólnika oznacza koniec biznesu?

Spółki Prawo gospodarcze
Czy każdy konflikt wspólników, który kończy się szeroko rozumianym „wyjściem” ze spółki, musi oznaczać koniec biznesu? Wiele zależeć będzie nie tylko od tego, w jakiej formie prawnej prowadzi się...
Marta Napieralska
24.01.2023

W styczniu firmy muszą zainteresować się terminami dotyczącymi podatku u źródła

CIT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Rok 2022 był dla płatników podatku u źródła rokiem zawirowań, zmian i niepewności. Z 1 stycznia płatnicy rozpoczęli stosowanie mechanizmu pay & refund. Wykładnia oraz praktyka stosowania prawa przez...
Konrad Medoliński Paweł Wyciślik
23.01.2023

W 2023 roku wyższe składki na ubezpieczenie zdrowotne ryczałtowców

PIT Ubezpieczenia społeczne
W piątek Główny Urząd Statystyczny ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał 2022 roku w sektorze przedsiębiorstw. Wskaźnik ten jest podstawą do obliczenia składki zdrowotnej dla...
Krzysztof Koślicki
23.01.2023

Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

CIT Doradca podatkowy
Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej,...
Wiesława Moczydłowska
23.01.2023

Decyzję samorządowego kolegium odwoławczego można zaskarżyć

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Rozpoznanie odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze kończy postępowanie podatkowe. Jego decyzję można jednak zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten będzie mógł uchylić nie...
Marek Sondej
21.01.2023

Ponad 600 tys. osób nie będzie mogło skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej

Pacjent
Prawdopodobnie ponad 600 tys. osób nie będzie mogło w tym roku skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu podatkowym za rok 2022. Wszystko za sprawą obowiązującej od 2023 r. wyższej kwoty...
Beata Dązbłaż
21.01.2023

Darowizna od ciotki w ramach rodziny zastępczej bez podatku

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Darowizna pieniężna przekazana przez ciotkę, jako opiekuna prawnego na rzecz wychowanka, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ustawodawca zrównuje sytuację prawną dzieci...
Wiesława Moczydłowska
21.01.2023

Żeby zaoszczędzić na podatku, przedsiębiorca senior musi zapłacić dodatkowe składki do ZUS

PIT Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Prawnik, pobierający emeryturę i prowadzący kancelarię, może skorzystać z ulgi dla seniorów, zawieszając czasowo pobieranie emerytury. Musi jednak opłacać składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu...
Wiesława Moczydłowska
20.01.2023

Kwoty otrzymane na pokrycie kosztów wysyłki nie stanowią przychodu

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Należności na pokrycie kosztów przesyłki, jakie otrzymuje sprzedający od osób nabywających towar, nie są kwotami powiększającymi przychód z tytułu sprzedawanych towarów. Tym samym, przychód stanowi...
Malwina Pasternak-Janik
19.01.2023

Można już korzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników

CIT PIT Rachunkowość Polski Ład
Nowa preferencja, którą w praktyce podatnicy po raz pierwszy zastosują w 2023 roku, stanowi uzupełnienie ulgi badawczo-rozwojowej. Polega w praktyce na pomniejszeniu kwot zaliczek na podatek...
Jagoda Trela
19.01.2023

E-rozliczenia podatków ułatwiają pracę, ale głównie fiskusowi

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Organy podatkowe zyskują kolejne źródła wiedzy o podatnikach. Wkrótce z pomocą skarbówce przyjdą obowiązkowe faktury elektroniczne w ramach Krajowego Systemu e-Faktur i obligatoryjny wymóg...
Krzysztof Koślicki
19.01.2023

Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Domowe finanse PIT
Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu...
Krzysztof Koślicki
18.01.2023

NSA: Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, jeśli nie są one ostatecznie ustalone

Ordynacja Doradca podatkowy
Organy podatkowe nie mogą orzekać o odpowiedzialności osób trzecich-wspólników spółki za jej zobowiązania, jeśli sąd uchylił decyzje wymiarowe dotyczące zobowiązań samej spółki. Organy podatkowe mają...
Wiesława Moczydłowska
18.01.2023

Miasta kuszą nagrodami i bonusami w zamian za rozliczony PIT

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych są gotowe wydać małe gminy na loterie podatkowe, aby przekonać obywateli do zapłaty podatku PIT we właściwym urzędzie skarbowym. Duże miasta wydają jeszcze więcej...
Robert Horbaczewski
18.01.2023

Podatek od przerzuconych dochodów – kolejne uciążliwe obowiązki w transakcjach międzynarodowych

CIT Doradca podatkowy
Jedną z wielu nowości w CIT w ramach Polskiego Ładu w 2022 r. było wprowadzenie instytucji podatku od przerzuconych dochodów – w praktyce osobnego rodzaju opodatkowania CIT płaconego w określonych...
Piotr Zaremba
18.01.2023
1  2  3  4  5    997
 • Aktualności
  • Przedsiębiorca nie zaliczy okularów do kosztów uzyskania przychodów

   Do prowadzenia działalności gospodarczej nie są potrzebne okulary – do takiego wniosku doszedł właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wydatki na ich zakup nie mogą być więc kosztem uzyskania przychodów. Wszystko dlatego, że można z nich korzystać również w celach prywatnych. Skarbówka pozwala jednak odliczać wydatki na zegarek i telewizor – tak jakby tych urządzeń nie można było wykorzystywać prywatnie.
  • Spadek z Niemiec objęty podwójnym podatkiem

   Jeżeli w chwili otwarcia spadku spadkobierca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium naszego kraju, to spadek otrzymany z Niemiec trzeba opodatkować zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Spadkobierca nie może zaliczyć podatku zapłaconego w Niemczech do długów i ciężarów spadkowych. Problemem jest brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od spadków i darowizn Polski z Niemcami.
  • Unikanie płacenia podatków będzie trudniejsze - Sejm pracuje nad zmianami w egzekucji administracyjnej

   W czwartek, 26 stycznia późnym wieczorem, Sejm zaczął prace nad kompleksową nowelizacją przepisów o egzekucji administracyjnej. Zmiany mają dotknąć rozliczeń VAT od transakcji zagranicznych i podatników, którzy nie płacą podatków, ale także innych kwestii. Jeśli przepisy zostaną uchwalone, łatwiej będzie stracić ulgi i możliwość płacenia zaległych danin w ratach.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

   Przejęcie spółki osobowej przez kapitałową w trybie uproszczonym, czyli bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej i wydawania udziałów wspólnikom spółki przejmowanej, nie skutkuje powstaniem po stronie spółki przejmującej przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.
  • NSA: To podatnik, nie urzędnik, musi odtworzyć dokumentację księgową po pożarze

   Obowiązek odtworzenia dokumentacji księgowej po pożarze spoczywa na podatniku, a nie na organach skarbowych. Tylko w przypadku, gdy podatnik ma problemy z jej odtworzeniem, bo np. kontrahent odmówi wydania duplikatu, podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o pomoc. Do takiego wniosku doszedł właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.
  • NSA: Autor skargi kasacyjnej uniemożliwił sądowi jej rozpoznanie

   Skarga kasacyjna, która nie spełnia wymogów formalnych określonych w przepisach Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uniemożliwia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu podjęcie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości rozstrzygnięcia dokonanego przez sąd I instancji. Do takiego wniosku doszedł NSA i oddalił jednostronicową skargę kasacyjną.
  Zobacz więcej
 • Interpretacje
  • Umorzony kredyt bez PIT tylko po spełnieniu warunków

   Obowiązujące rozporządzenie ministra finansów pozwala nie pobierać PIT od umorzonych kredytów. Przepisy wskazują kilka niezbędnych przesłanek, które trzeba spełnić, by nie płacić podatku. Kluczowe jest wykazanie zaspokojenia przez kredytobiorców własnych celów mieszkaniowych. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.
  • Uczelnia, zwalniając studentów z opłat, nie musi wystawiać PIT-11

   Zwolnienie studentów z opłat semestralnych za kształcenie, w trybie i na warunkach określonych w akcie wewnętrznym uczelni, nie rodzi obowiązku przygotowywania informacji o wysokości przychodów PIT-11. Niedawno opublikowana interpretacja podatkowa potwierdza, że zwolnienie z opłat nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu.
  • Przekazanie majątku w ramach umowy dożywocia bez PIT i VAT

   Przeniesienie własności składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy dożywocia, stanowi odpłatne zbycie. Ponieważ trudno jednak określić ich wartość, przekazanie nie podlega PIT. Możliwe jest również zastosowanie zwolnienia z VAT. Potwierdza to opublikowana niedawno interpretacja podatkowa.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Ceny transferowe w krzywym zwierciadle - czyli największe (T)ara(P)aty 2022 roku

   Półtora roku (w tym przez ponad połowę 2022 r.) trwały tarcia pomiędzy resortem finansów a środowiskiem doradców podatkowych w zakresie przepisów dotyczących pośrednich transakcji rajowych. Krytykowano zarówno ich irracjonalność, ale przede wszystkim skomplikowanie i nieproporcjonalność obowiązków administracyjnych i dokumentacyjnych dla polskich podatników w stosunku do potencjalnych korzyści z ich wprowadzenia.
  • Podatek od przerzuconych dochodów – kolejne uciążliwe obowiązki w transakcjach międzynarodowych

   Jedną z wielu nowości w CIT w ramach Polskiego Ładu w 2022 r. było wprowadzenie instytucji podatku od przerzuconych dochodów – w praktyce osobnego rodzaju opodatkowania CIT płaconego w określonych sytuacjach od ponoszonych kosztów. Tegoroczne zmiany przekształcają tę niszową regulację w kolejny uciążliwy obowiązek dla podatników ponoszących wydatki na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych.
  • 2022 rok w cenach transferowych był niezwykle intensywny

   Mówi się: do trzech razy sztuka. Coś w tym jest, ponieważ to już trzeci rok z rzędu, kiedy okres Świąt Bożego Narodzenia oraz koniec kalendarzowego roku są tak aktywne dla doradców podatkowych realizujących dla swoich klientów obowiązki dokumentacyjne i raportowe z zakresu cen transferowych – pisze Radosław Chudy, prawnik.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

   Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.
  • Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

   Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.
  • Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

   Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Po zamknięciu miesiąca kosztu nie można już zaksięgować

   W przypadku otrzymania faktury kosztowej, której wartość ujęto w zawiązanej rezerwie w poprzednim, zamkniętym już miesiącu obrachunkowym, nie ma możliwości ujęcia jej jako podatkowego kosztu uzyskania przychodu w tym wcześniejszym okresie, nawet jeśli wpłynęła ona przed terminem zapłaty zaliczki na podatek dochodowym od osób prawnych za ten okres.
  • Likwidacja konta IKZE podlega opodatkowaniu

   IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, jest jedną z form gromadzenia oszczędności emerytalnych. Korzystanie z tej formy oszczędzania daje prawo do ulgi podatkowej w postaci pomniejszenia w zeznaniu rocznym podstawy opodatkowania o wartość dokonywanych wpłat. Należy jednak pamiętać, że z wypłatą zgromadzonych środków może wiązać się obowiązek odprowadzenia podatku.
  • Zawyżenie kwoty brutto podatnik może poprawić fakturą korygującą

   W przypadku pomyłki na fakturze w kwocie brutto, podatnik powinien wystawić fakturę korygującą. Pozostanie ona jednak bez wpływu na przedmiot, podstawę opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego. Takiego błędu nie można jednak poprawić notą korygującą.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski