Ostatni moment na przekazanie darowizny, by ją odliczyć od dochodu

Domowe finanse PIT

Osoby wspierające szczytne cele mogą jednocześnie zaoszczędzić na podatku. Ten, kto do końca 2023 roku przekaże darowiznę na cele pożytku publicznego, odejmie ją od dochodu w zeznaniu rocznym. Odliczyć można faktycznie przekazaną kwotę, ale nie więcej niż 6 proc. dochodu. Mimo iż preferencja nie obejmuje wsparcia osób fizycznych, to fiskus zgadza się, że można odliczyć darowiznę na rzecz konkretnej osoby, także członka rodziny, ale na jego subkonto w fundacji.

09.12.2023

Zakup nieruchomości w trakcie budowy bez zwolnienia z PCC

Nieruchomości PCC

Umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek jego zapłaty ciąży na kupującym. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a kupującym jest osoba fizyczna, której w dniu sprzedaży nie przysługiwało owe prawo, sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku. Tyle w teorii, a jak pokazuje praktyka - nie każda tego typu sprzedaż podlega zwolnieniu.

08.12.2023

Spłata byłego małżonka jest celem mieszkaniowym

PIT Nieruchomości

Podatnik jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT w związku z wydatkowaniem przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę udziału w lokalu mieszkalnym, należącego do byłej żony wnioskodawcy, do którego nabył prawo własności w wyniku podziału majątku wspólnego i w którym zamierza on realizować własne cele mieszkaniowe.

04.12.2023

Szkolenie powiązane z branżą lub zawodem bez VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Świadczone przez spółkę szkolenia będą korzystały ze zwolnienia z VAT, wówczas gdy nabyte w trakcie szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkolenia i mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Z dokumentów musi jednak jednoznacznie wynikać, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Potwierdza to skarbówka i eksperci.

30.11.2023

Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich pozbawione prawa do odliczenia VAT

VAT

Gminny ośrodek kultury nie odliczy VAT od strojów wykorzystywanych podczas występów artystycznych oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych lokalnego zespołu ludowego i chóru, zakupionych w ramach programu wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Nie będą one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług - stwierdził dyrektor KIS w niedawnej interpretacji.

29.11.2023

Spłata byłego małżonka daje prawo do ulgi mieszkaniowej

PIT

Osoba sprzedająca nieruchomość przed upływem pięciu lat nie zapłaci podatku, jeśli za uzyskane pieniądze wykupi wspólne mieszkanie od byłego małżonka. Spłata eksmęża czy eksżony pozwala zapewnić sobie dach nad głową, a więc daje prawo do ulgi mieszkaniowej. Szef KAS masowo zmienia interpretacje na korzyść podatników, nawet po kilku latach. Wcześniej fiskus nie zgadzał się na zastosowanie preferencji.

25.11.2023

Mural jako dzieło sztuki nie podlega amortyzacji

CIT PIT

Dzieła sztuki nie podlegają amortyzacji mimo, iż co do zasady, stanowią środki trwałe. Bezzasadne byłoby dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od dzieł sztuki i eksponatów muzealnych, które razem z upływem czasu zyskują na wartości. Wątek amortyzacji dzieł sztuki stał się tematem przewodnim jednej z ostatnich interpretacji Dyrektora KIS.

24.11.2023

Odpisy aktualizujące należności uwzględnione w korekcie wstępnej

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Odpisy aktualizujące należności mogą być ujęte w ostatnim zeznaniu podatnika CIT przed przejściem na estoński CIT jako koszty podatkowe. Fiskus rozstrzygnął na korzyść podatników istotny problem związany ze sporządzaniem korekty wstępnej - pisze Izabella Trochimczuk, doradca podatkowy, zastępca dyrektora departamentu księgowości w Kancelarii Podatkowej Skłodowscy.

20.11.2023

Przez najem prywatny przedsiębiorca może stracić zwolnienie z VAT

VAT Nieruchomości

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może stracić prawo do zwolnienia z VAT do limitu 200 tys. zł, jeśli poza przychodami z tej działalności ma też przychody z najmu prywatnego - twierdzi konsekwentnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Nie ma znaczenia, że w PIT jest to najem poza działalnością gospodarczą, bo inaczej traktuje się go dla celów VAT. Takie stanowisko jest często zaskoczeniem dla właścicieli nieruchomości.

20.11.2023

Renta "inwalidzka" nie wyklucza ulgi dla seniora, ale renta rodzinna już tak

PIT

Emeryt może skorzystać z ulgi dla seniora, jeśli pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Renta inwalidzka, mimo iż została przyznana na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie wyklucza prawa do preferencji - stwierdził dyrektor KIS. Z ulgi nie skorzysta natomiast emerytka pobierająca rentę rodzinną po zmarłym mężu, nawet gdy renta za dany okres jej się nie należała i musiała zwracać pieniądze.

18.11.2023

Nie każdy masaż to usługa zwolniona z VAT

VAT Opieka zdrowotna

Usługi masażu leczniczego w ramach prowadzonej działalności, służące profilaktyce, przywracaniu bądź poprawie zdrowia, wykonywane przez dyplomowanego technika masażystę, będą korzystały ze zwolnienia od VAT. Potwierdza to skarbówka w najnowszej interpretacji. Eksperci zwracają uwagę, by w każdym przypadku weryfikować, czy osoba świadcząca usługi ma fachowe kwalifikacje oraz czy usługi spełniają odpowiednie warunki.

15.11.2023

Fiskus znów ogranicza ulgę termomodernizacyjną na nowe domy

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Właściciel nowego domu nie odliczy wydatków na fotowoltaikę i energooszczędne ogrzewanie. Dyrektor KIS stwierdził w najnowszej interpretacji, że w nowym budynku nie ma czego modernizować, więc ulga się nie należy. Najpierw w marcu 2023 r. fiskus złagodził podejście do ulgi, wycofując się z warunku oddania do użytku. Teraz wprowadza dodatkowe wymogi, które - jak zaznacza większość ekspertów - są nieracjonalne i nie wynikają z przepisów.

13.11.2023

Zwolnienie z PCC także dla tych, którzy mają inne nieruchomości

Nieruchomości PCC

Kupujący pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym nie płacą podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli spełnią ustawowe warunki. Dyrektor KIS potwierdza w interpretacjach, że nabywca nie traci prawa do zwolnienia, jeśli ma działkę z budynkiem gospodarczym. Nie zapłaci też podatku, jeśli nabył wcześniej w spadku udziały w kilku nieruchomościach, ale w żadnej nie ma więcej niż 50 proc.

11.11.2023

Przedsiębiorca odliczy wydatki na psa, ale tylko częściowo

PIT Doradca podatkowy

Fiskus zgadza się, by informatyk prowadzący działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, odliczył koszty zakupu i utrzymania psa stróżującego, ale nie w całości. Musi podzielić wydatki na część firmową i prywatną. Od przychodu odejmie tylko te koszty, które przypadają na pilnowanie dokumentów i sprzętu w biurze. Dyrektor KIS zastrzega też jednak, że w trakcie kontroli trzeba udowodnić związek kosztów z działalnością firmy.

08.11.2023

Interpretacje w sprawie ulgi IP Box dają teraz lepszą ochronę, ale wciąż możliwe są spory

CIT PIT

Seria korzystnych dla branży IT wyroków w sprawie ulgi IP Box sprawiła, że również fiskus zmienił podejście do tego tematu. Zaczął wydawać interpretacje, w których sam stwierdza, czy podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową uprawniającą do ulgi IP Box. W efekcie interpretacje dają podatnikom większą ochronę. Eksperci ostrzegają jednak, że ryzyko sporów wciąż istnieje. Mogą one dotyczyć tego, jaka część dochodu podlega preferencyjnemu opodatkowaniu.

06.11.2023

Udział w targach nie zawsze z ulgą na ekspansję

CIT PIT

Przedsiębiorcy chcący odliczyć wydatki na udział w targach w Polsce i za granicą muszą zwracać uwagę na rodzaj ponoszonych wydatków. Ulga na ekspansję obejmuje m.in. koszt organizacji własnych stoisk, prezentację własnych produktów i bilety lotnicze dla pracowników. Nie obejmuje natomiast spotkań z kontrahentami ani udział w targach w charakterze odwiedzających stoiska innych firm.

03.11.2023

Prawnik nie odliczy VAT od zakupu garnituru

PIT

Aplikant radcowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie odliczy VAT od zakupu odzieży i butów, które wykorzystuje w kontaktach z klientami - stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. I uzasadniał, że tego typu zakupu mają charakter osobisty i nie są związane z prowadzoną działalnością. A schludny wygląd jest wymagany nie tylko od przedsiębiorców. Inaczej byłoby, gdy odzież miała logo kancelarii.

31.10.2023

Dziecko nie płaci podatku, jeśli rodzice przekażą darowiznę na subkonto dewelopera

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Darowizna między najbliższą rodziną, udokumentowana wpływem na rachunek bankowy dewelopera, wyodrębniony dla córki, spełnia warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Trzeba ją jednak zgłosić do urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli obciążenia rachunku darczyńcy – potwierdza skarbówka w niedawnej interpretacji. Eksperci oceniają interpretację jako... zaskakująco korzystną.

28.10.2023
1  2  3  4  5    20