Fiskus zabrania odliczenia wydatków na okulary, ale robi wyjątki

PIT Małe i średnie firmy

Przedsiębiorca nie wrzuci w koszty wydatków na zakup okularów korekcyjnych, karnetu na basen czy siłownię ani na zajęcia z fizjoterapeutą. Fiskus argumentuje, że dbanie o dobry wzrok i zdrowy kręgosłup nie ma związku z prowadzonym biznesem. Dyrektor KIS zgodził się jednak na odliczenie kosztów zakupu okularów BHP, które mają też szkła korygujące wzrok.

07.09.2023

Finansowanie posiłków przez pracodawcę stanowi przychód pracownika

PIT Prawo pracy

Szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika zwraca uwagę na fakt, że każdorazowe uzyskanie realnej korzyści rodzi obowiązek zwiększenia przychodu pracownika. Zapewnienie i sfinansowanie konkretnemu pracownikowi posiłku, jeśli zostanie spełnione za jego dobrowolną zgodą, stanowi jego przychód. Pracodawca powinien odprowadzić od niego zaliczki na PIT.

31.08.2023

Rolnik ryczałtowy, który prowadzi pensjonat dla koni, jest zwolniony z VAT

VAT Doradca podatkowy

Zwolniona z VAT jest dostawa produktów rolnych dokonywana przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie przez niego usług rolniczych. Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku dla prowadzenia pensjonatu dla koni, jako usługi świadczonej w ramach działalności rolniczej, przysługuje wyłącznie rolnikowi ryczałtowemu, po spełnieniu innych, ustawowo wymaganych przesłanek.

30.08.2023

Koszty przesyłki przekazane sprzedawcy przez kupującego są podstawą opodatkowania

VAT

Określenie podstawy opodatkowania w związku z otrzymaniem środków pieniężnych na opłacenie kosztów przesyłki sprzedawanego przez przedsiębiorcę towaru nie zawsze jest proste. Potwierdzeniem tego jest jedna z ostatnich interpretacji wydanych przez dyrektora KIS. Kluczowe staje się spełnienie ustawowych wymogów, a także istota udzielonego sprzedającemu przez kupującego pełnomocnictwa.

29.08.2023

Spółka nie może być blogerem - twierdzi fiskus. Inne zdanie miał wcześniej NSA

CIT PIT Nowe technologie Prawo gospodarcze

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca w branży drukarskiej, nie odliczy wydatków na podróże opisywane na firmowym blogu. Skarbówka wydała negatywną interpretację argumentując, że prowadzenie bloga nie będzie dla spółki źródłem przychodów, więc koszty również nie mają związku z prowadzonym biznesem. NSA orzekł jednak wcześniej, że fiskus nie może z góry negować związku bloga z działalnością firmy.

23.08.2023

Rodzic odliczy zakup leków dla dorosłego niepełnosprawnego dziecka

PIT Niepelnosprawność

Matka mająca na utrzymaniu dorosłą niepełnosprawną córkę skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczy wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza specjalistę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Nie ma znaczenia, że faktura dokumentująca wydatki została wystawiona na nazwisko córki.

20.08.2023

Opiekun tymczasowy nie skorzysta z ulgi dla dużych rodzin

Domowe finanse PIT

Małżonkom nie przysługuje ulga dla rodzin 4+, jeśli w 2022 r. poza wychowywaniem trójki własnych dzieci byli opiekunami tymczasowymi dziecka z Ukrainy. Opiekun tymczasowy to nie opiekun prawny, nie ma więc prawa do preferencji – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Nie skorzysta też z ulgi rodzinnej na małoletniego uchodźcę.

19.08.2023

Zbyt wysoka emerytura żony przebywającej w zakładzie opiekuńczym odbiera ulgę mężowi

PIT Doradca podatkowy Niepelnosprawność

Osoby mające na utrzymaniu niepełnosprawnego małżonka mogą, co do zasady, odliczyć jego pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Warunkiem jest jednak, by emerytura małżonka nie przekraczała 12-krotności renty socjalnej - w 2023 r. jest to nieco ponad 19 tys. zł rocznie. Jeśli jest wyższa, z ulgi skorzystać może tylko sama osoba niepełnosprawna. Nie można jej odliczyć we wspólnym zeznaniu rocznym.

05.08.2023

Fiskus znów ogranicza ulgę dla samotnych rodziców, "winne" kontakty z ojcem

PIT Doradca podatkowy

Rozwiedziona matka nie ma prawa do preferencyjnego rozliczenia, nawet gdy sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka przy niej. Nie jest samotnym rodzicem, bo z ugody mediacyjnej wynika, że ojciec zajmuje się dzieckiem ok. trzech dni w tygodniu – stwierdził w najnowszej interpretacji dyrektor KIS. To zmiana na niekorzyść, bo wcześniej fiskus zgadzał się, że ulga przysługuje nawet osobom żyjącym w konkubinacie.

02.08.2023

Dofinansowanie ze środków ZFŚS nie stanowi przychodu pracowników

PIT HR

Dofinansowanie wycieczki ze środków ZFŚS dla osób uprawnionych, najczęściej pracowników zakładu pracy, nie będzie stanowić przychodu opodatkowanego PIT. Zgodnie z niedawno wydaną interpretacją podatkową, pracodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia, pobrania i przekazania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

31.07.2023

Darowizna poleasingowego auta pozwoli uniknąć podatku

PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Dla przedsiębiorcy, który wykupił samochód z leasingu, korzystniejsze od sprzedaży może być przekazanie auta w darowiźnie np. małżonkowi czy dziecku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że pozwala to uniknąć podatku bez czekania obowiązkowych sześciu lat. Po spełnieniu odpowiednich warunków, od takiej darowizny nie trzeba też płacić VAT.

28.07.2023

Nauka języków obcych jest zwolniona z VAT

VAT Doradca podatkowy

Usługi związane z nauką języków obcych korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. Preferencja ma charakter ogólny. Przysługuje więc niezależnie od tego, kto świadczy usługi, ani kto jest ich odbiorcą. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że może z niej skorzystać nawet deweloper.

27.07.2023

Najem nieruchomości z fotowoltaiką na dachu z dodatkową akcyzą

Akcyza Doradca podatkowy Nieruchomości

Coraz częściej zdarza się, że domy jednorodzinne czy też budynki z lokalami przeznaczonymi na wynajem posiadają własną instalację fotowoltaiczną. Okazuje się jednak, że fiskus szuka w takich sytuacjach możliwości opodatkowania takiego najmu akcyzą. Podatnikom nie pomaga fakt, że organy nie potrafią zająć jednolitego stanowiska w tej sprawie, a co kilka miesięcy pojawia się kolejna interpretacja z odmiennymi wyjaśnieniami.

21.07.2023

Świadczenie z tytułu choroby zawodowej zwolnione z PIT

PIT Prawo pracy

W doktrynie i judykaturze powszechne jest wiązanie pojęcia odszkodowania jedynie z uszczerbkiem majątkowym, natomiast pojęcia zadośćuczynienia z doznaną krzywdą (uszczerbkiem niematerialnym). Wypłacone pracownikowi na podstawie wyroku lub ugody sądowej tego typu świadczenia mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT, jeżeli spełnione zostaną ustawowe kryteria. Powyższe potwierdza fiskus w niedawnej interpretacji podatkowej.

18.07.2023

Wynajem agroturystyczny zwolniony z PIT

Domowe finanse PIT

Wynajem mieszkań w ramach agroturystyki gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z PIT. Właściciele nie mają obowiązku zgłaszania tego faktu ani składania jakiejkolwiek deklaracji do urzędu skarbowego, jeżeli jako podatnicy osiągają dochody z wynajmu mieszkań (do pięciu pokoi) z wyżywieniem w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym.

15.07.2023

Nie każdy pracujący senior skorzysta z ulgi

PIT

Zerowy PIT dla seniorów przysługuje osobom pozostającym na rynku pracy, które mimo nabycia uprawnień, nie otrzymują świadczeń w szczególności w postaci emerytury i renty rodzinnej. Jednak nie każde świadczenie otrzymywane przez osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, uprawnia do skorzystania z ulgi dla pracujących seniorów.

29.06.2023

Rolnik może kupić używany ciągnik bez PCC

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy

Jeżeli majątek podlegający sprzedaży był wykorzystywany do działalności rolniczej zwolnionej z VAT, a kupujący jest rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostaw produktów rolnych lub świadczącym usługi zwolnione z VAT, sama czynność sprzedaży pozostaje poza zakresem przedmiotu opodatkowania VAT. Kupujący nie jest więc zobligowany do zapłaty PCC.

27.06.2023

Wynajem domku letniskowego z 8,5 proc. ryczałtu

Domowe finanse PIT

Najem domku letniskowego stanowi jedno ze źródeł przychodów według ustawy o PIT. Tego typu działalność prowadzona sezonowo, okazjonalnie, na małą skalę, bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników, jest pozbawiona cechy zorganizowania oraz ciągłości charakterystycznych dla działalności gospodarczej. W efekcie można potraktować go jako prywatny najem opodatkowany 8,5-proc. stawką ryczałtu.

19.06.2023

Samochód wygrany na loterii można od razu sprzedać bez podatku

Domowe finanse PIT

Odpłatne zbycie rzeczy przed upływem pół roku od nabycia generuje źródło przychodu. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana w przypadku sprzedaży rzeczy wygranych na loterii. Dyrektor KIS potwierdził niedawno w interpretacji, że nagrodę można sprzedać bez podatku nawet przed upływem pół roku. Ważne jednak, by cena sprzedaży była niższa od wartości nagrody z dnia nabycia, czyli wygrania w konkursie.

17.06.2023

Brak obowiązku wystawienia faktury za wykorzystanie Karty Dużej Rodziny

VAT Rachunkowość

Jeżeli zakupy zrealizowane przy wykorzystaniu Karty Dużej Rodziny służą zabezpieczeniu potrzeb socjalno-bytowych rodzin wielodzietnych, przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT nabywcy. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

23.05.2023