Ryczałt od dochodów spółek (CIT estoński) to model opodatkowania przedsiębiorstw, w którym wszelkie rozliczenia i dokumentacja opierają się na zasadach występujących w przepisach o rachunkowości, a podatek płacony jest przy rozdysponowaniu zysku.

Zakres podmiotowy opodatkowania

Opodatkowanie CIT estońskim mogą wybrać spółki (podatnicy CIT) spełniające określone warunki – z reguły są to spółki o prostej strukturze, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, nie posiadające udziałów, akcji w kapitale innej spółki kapitałowej, ani ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną.

Spółki te muszą prowadzić w przeważającej części działalność operacyjną, osiągając mniej niż 50 proc. przychodów pasywnych:

  • z wierzytelności,
  • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
  • z części odsetkowej raty leasingowej,
  • z poręczeń i gwarancji,
  • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
  • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  • z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku, gdy nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zarejestruj się
Masz już konto na Moje Prawo.pl? Zaloguj się!