Ostatni moment na przekazanie darowizny, by ją odliczyć od dochodu

Domowe finanse PIT

Osoby wspierające szczytne cele mogą jednocześnie zaoszczędzić na podatku. Ten, kto do końca 2023 roku przekaże darowiznę na cele pożytku publicznego, odejmie ją od dochodu w zeznaniu rocznym. Odliczyć można faktycznie przekazaną kwotę, ale nie więcej niż 6 proc. dochodu. Mimo iż preferencja nie obejmuje wsparcia osób fizycznych, to fiskus zgadza się, że można odliczyć darowiznę na rzecz konkretnej osoby, także członka rodziny, ale na jego subkonto w fundacji.

09.12.2023

Zwrot kosztów za prywatne auto wciąż budzi wątpliwości podatkowe

PIT Doradca podatkowy

Podatnicy mają wątpliwości, czy powstaje przychód z tytułu zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego w celach służbowych w jazdach lokalnych. Organy podatkowe wydają rozbieżne interpretacje, a sądy rozbieżne orzeczenia. Eksperci uważają, że pomóc mogłaby uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęta w siedmioosobowym składzie w celu wyjaśnienia przepisów prawnych, których stosowanie wywołuje rozbieżności w orzecznictwie.

07.12.2023

Konferencja Podatkowo-Kadrowy Rollercoaster: Coraz więcej kontroli podatkowych

CIT PIT VAT HR KSeF

Podatnicy powinni przygotować się w najbliższym czasie na większą liczbę działań kontrolnych w takich obszarach jak m.in. handel internetowy oraz nowe ulgi podatkowe. W 2024 roku czeka ich też szereg wyzwań związanych m.in. z wprowadzeniem KSeF oraz rozliczaniem podatku od nieruchomości po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego - na takie m.in. tematy dyskutowali uczestnicy IV edycji konferencji "Podatkowo-Kadrowy Rollercoaster, czyli codzienność księgowych, kadrowych i doradców podatkowych".

06.12.2023

Świąteczny prezent od kontrahenta może być z podatkiem

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Wydatki na świąteczne prezenty dla kontrahentów mogą być kosztem uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy nie mają reprezentacyjnego charakteru. A to oznacza, że nie można odliczyć kosztów zakupu koszy prezentowych czy alkoholi. Z kolei obdarowany kontrahent powinien, co do zasady, zapłacić PIT od upominku – sposób rozliczenia zależy od tego, czy prezent otrzymuje osoba prawna, indywidualny przedsiębiorca, czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.

05.12.2023

Spłata byłego małżonka jest celem mieszkaniowym

PIT Nieruchomości

Podatnik jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT w związku z wydatkowaniem przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę udziału w lokalu mieszkalnym, należącego do byłej żony wnioskodawcy, do którego nabył prawo własności w wyniku podziału majątku wspólnego i w którym zamierza on realizować własne cele mieszkaniowe.

04.12.2023

Ostatni moment dla firm, by zaoszczędzić na podatku za 2023 r.

Domowe finanse PIT

W ostatnim miesiącu 2023 roku wielu przedsiębiorców rozważa zakupy, które dadzą im prawo do odliczenia kosztów, by dzięki temu obniżyć dochody do opodatkowania. Ponoszą też wydatki, które pozwalają im skorzystać z ulg podatkowych. Eksperci podkreślają jednak, że w każdym przypadku należy sprawdzić, czy firma spełnia warunki odliczenia i czy dana preferencja nie zostanie zakwestionowana w trakcie ewentualnej kontroli.

04.12.2023

Ubezwłasnowolnienie małżonka nie powinno odbierać prawa do wspólnego rozliczenia

Domowe finanse PIT Poprawmy prawo Niepelnosprawność

Ubezwłasnowolnienie męża lub żony, konieczne często do leczenia i prowadzenia spraw osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, powoduje utratę wspólności majątkowej. A to oznacza brak możliwości rozliczenia podatku dochodowego wspólnie z małżonkiem. Eksperci wskazują, że konieczna jest zmiana przepisu, który stawia osoby opiekujące się niepełnosprawnym mężem lub żoną w niekorzystnej sytuacji.

02.12.2023

MF przedłuża zwolnienie w zakresie poboru WHT dla płatników technicznych

CIT PIT

Ministerstwo Finansów chce przedłużyć do końca 2024 r. wyłączenie dla płatników technicznych i emitentów z obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund w zakresie poboru podatku u źródła (WHT). Powodem są problemy podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych z ustaleniem, czy otrzymane przez podatników należności przekroczyły próg 2 mln zł, co jest warunkiem stosowania mechanizmu.

01.12.2023

Przepisy o fundacjach rodzinnych warto poprawić

PIT Fundacja Rodzinna

Warto, by ustawodawca pozwolił fundacjom rodzinnym na inwestowanie w detaliczne obligacje skarbowe, choć taka zmiana kursu pewnie będzie wymagała zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych. Mankamentem, który będzie trudno naprawić bez interwencji ustawodawcy są również przepisy podatkowe o mechanizmie opodatkowania w przypadku likwidacji fundacji – pisze Michał Kwaśniewski, partner w Quidea.

28.11.2023

Czego polska branża IT oczekuje od systemu podatkowego

CIT PIT Doradca podatkowy

Wszelkie zachęty podatkowe powinny prowadzić do osiągnięcia określonych celów ustawodawcy. Jednym z nich powinno być pozostawienie wytwarzanej przez ekspertów technologii w Polsce. Czy jest to zatem czas na wprowadzenie kwalifikowanych, korzystniejszych niż dotychczasowe, zachęt podatkowych dla polskiej branży IT - piszą dr Piotr Sekulski i dr Piotr Mijal.

27.11.2023

Karetka nie przyjechała, zadośćuczynienie nie jest kosztem

CIT PIT

Kwoty wypłacone na podstawie prawomocnego wyroku sądowego z tytułu zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Potwierdza to skarbówka i orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Roszczenie uwzględnione przez sąd wynikało z zaniechania dyspozytora i nie wysłania karetki pogotowia do chorej kobiety.

27.11.2023

Spłata byłego małżonka daje prawo do ulgi mieszkaniowej

PIT

Osoba sprzedająca nieruchomość przed upływem pięciu lat nie zapłaci podatku, jeśli za uzyskane pieniądze wykupi wspólne mieszkanie od byłego małżonka. Spłata eksmęża czy eksżony pozwala zapewnić sobie dach nad głową, a więc daje prawo do ulgi mieszkaniowej. Szef KAS masowo zmienia interpretacje na korzyść podatników, nawet po kilku latach. Wcześniej fiskus nie zgadzał się na zastosowanie preferencji.

25.11.2023

Mural jako dzieło sztuki nie podlega amortyzacji

CIT PIT

Dzieła sztuki nie podlegają amortyzacji mimo, iż co do zasady, stanowią środki trwałe. Bezzasadne byłoby dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od dzieł sztuki i eksponatów muzealnych, które razem z upływem czasu zyskują na wartości. Wątek amortyzacji dzieł sztuki stał się tematem przewodnim jednej z ostatnich interpretacji Dyrektora KIS.

24.11.2023

Tylko do końca roku korzystniejsze rozliczenie firmowych prezentów

PIT Rachunkowość

Wręczanie świątecznych prezentów ma dla firm i ich pracowników różne konsekwencje - w zależności od tego, z jakich środków finansowane są upominki i jaki typ umowy łączy obie strony. Pracownik nie zapłaci podatku, jeśli prezent został opłacony z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tylko do końca 2023 r. może skorzystać z wyższego limitu zwolnienia z PIT - do 2 tys. zł. Z kolei przedsiębiorcy mogą odliczyć tylko niektóre wydatki na upominki dla załogi.

23.11.2023

Definicja działalności badawczo-rozwojowej - fiskus odmawia interpretacji

CIT PIT Doradca podatkowy

W przypadku, gdy przepis prawa podatkowego odsyła bezpośrednio do przepisów ustaw pozapodatkowych, organy podatkowe są zobowiązane do tego, aby się do nich ustosunkować. Tak wynika z jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, która ukształtowała się w wyniku odmowy przez organy podatkowe wydawania interpretacji podatkowych. Organy z tą linią się jednak nie zgadzają, a proces odmowy wydawania interpretacji trwa nadal. Z tym problemem obecnie borykają się podatnicy występujący o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

21.11.2023

Renta "inwalidzka" nie wyklucza ulgi dla seniora, ale renta rodzinna już tak

PIT

Emeryt może skorzystać z ulgi dla seniora, jeśli pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Renta inwalidzka, mimo iż została przyznana na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie wyklucza prawa do preferencji - stwierdził dyrektor KIS. Z ulgi nie skorzysta natomiast emerytka pobierająca rentę rodzinną po zmarłym mężu, nawet gdy renta za dany okres jej się nie należała i musiała zwracać pieniądze.

18.11.2023

Konfederacja chce podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł i poprawia swój błąd

PIT

Konfederacja złożyła po pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu poselski projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz autopoprawkę do tego projektu. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł dla osób rozliczających się według skali podatkowej. Celem autopoprawki jest "wyeliminowanie oczywistej omyłki z pierwotnego brzmienia projektu".

16.11.2023

Firma odliczy „śledzika”, ale tylko dla pracowników, nie współpracowników

CIT PIT VAT

Wydatki na spotkania integracyjne mogą być kosztem podatkowym tylko w tej części, która dotyczy zatrudnionych na umowę pracę - twierdzi od kilku lat fiskus. A to oznacza, że organizator świątecznej imprezy powinien wyłączyć z kosztów kwotę przypadającą proporcjonalnie na współpracowników. Według ekspertów takie podejście nie odpowiada realiom gospodarczym. Inaczej traktowane są natomiast imprezy połączone ze szkoleniem.

16.11.2023

PIT kasowy kuszący, ale powinien być dobrowolny

PIT Finanse

Przedsiębiorcy mają płacić PIT kasowo, czyli dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta – tak wynika z umowy koalicyjnej, ale szczegółów na razie brak. Eksperci oceniają, że pomysł co do zasady jest dobry, ponieważ ograniczy zatory płatnicze. Jednak, ich zdaniem, powinno to być rozwiązanie pozostawione do wyboru przedsiębiorcy, tak jak obecnie kasowy VAT. Kasowy PIT będzie się wiązać ze zmianą w rozliczeniu kosztów oraz koniecznością dostosowania systemów księgowych.

14.11.2023

Fiskus znów ogranicza ulgę termomodernizacyjną na nowe domy

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Właściciel nowego domu nie odliczy wydatków na fotowoltaikę i energooszczędne ogrzewanie. Dyrektor KIS stwierdził w najnowszej interpretacji, że w nowym budynku nie ma czego modernizować, więc ulga się nie należy. Najpierw w marcu 2023 r. fiskus złagodził podejście do ulgi, wycofując się z warunku oddania do użytku. Teraz wprowadza dodatkowe wymogi, które - jak zaznacza większość ekspertów - są nieracjonalne i nie wynikają z przepisów.

13.11.2023
1  2  3  4  5    87