Pracownicy korzystający z kosztów autorskich tracą na Polskim Ładzie

PIT Nowe technologie Polski Ład

Niektóre osoby zatrudnione na umowę o pracę i korzystające z praw autorskich stracą na tegorocznych zmianach w ustawie o PIT. Stanie się tak, mimo że przepisy o 50-procentowych kosztach autorskich nie zmieniły się. Dotyczy to pracowników zarabiających w przedziale ok. 7-16 tys. zł oraz powyżej 16,5 tys. zł miesięcznie. Decyduje o tym zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku.

11.08.2022

NSA: Małżonkowie, notariusz i syndyk nie mogą się umówić co do rozliczania kosztów nieruchomości

Prawnicy PIT

Na gruncie prawa podatkowego nieistotna jest umowa między małżonkami – notariuszem i syndykiem, że nieruchomością będącą przedmiotem najmu zarządzał będzie mąż i rozliczał koszty z tego tytułu. Jeśli notariusz nie ma prawa uzyskiwać przychodów z najmu i rozliczać kosztów z nim związanych, mąż prowadzący działalność syndyka może rozliczyć koszty tylko proporcjonalnie do swojego udziału w wartości nieruchomości.

09.08.2022

MF: Nowa wersja Polskiego Ładu nie zwiększa obciążeń podatkowych

PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Zmiany podatkowe w ramach "Polskiego Ładu" i "Niskich Podatków nie prowadzą do wzrostu obciążeń fiskalnych, a teza o podwójnym opodatkowaniu jest nieuzasadniona - tak Ministerstwo Finansów odpowiada na zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO wskazywał, że zmiana stawki PIT z 17 na 12 proc. nie jest realną obniżką podatku.

09.08.2022

Eksperci: Majstrowanie przy podatku Belki może skomplikować system

PIT

Czy zniesienie "podatku Belki" byłoby dobrą metodą przeciwdziałania inflacji i trudnej sytuacji gospodarczej? Ministerstwo Finansów nie wyklucza dyskusji o zmianach, choć nie przewiduje całkowitego zniesienia tej daniny. Eksperci wskazują: ewentualna reforma inflacji raczej nie zahamuje, a może niepotrzebnie skomplikować system podatkowy.

08.08.2022

Podatnik musi udowodnić, skąd miał pieniądze - tłumaczenia o śwince-skarbonce nie pomogą

Ordynacja Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

To na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że jego wydatki mają pokrycie w opodatkowanych źródłach przychodu. Tłumaczenia, że przez lata gromadził on oszczędności w gotówce, mimo posiadania rachunków bankowych, to za mało. Fiskus może uznać, że środki te pochodzą ze źródeł nieujawnionych i wymierzyć 75-proc. podatek – wynika z wyroku NSA. Taką tezę potwierdza także Trybunał Konstytucyjny.

07.08.2022

Wynajem domków letniskowych z korzystną stawką PIT

Domowe finanse PIT

Wynajem domków letniskowych, po spełnieniu pewnych warunków, można potraktować jako prywatny najem. Można więc opodatkować go 8,5-proc. stawką ryczałtu. Potwierdza to skarbówka w interpretacji. Eksperci zauważają, że istotny jest stan faktyczny w danej sprawie i prawidłowo napisany wniosek o interpretację.

06.08.2022

Likwidacja konta IKZE podlega opodatkowaniu

Domowe finanse PIT Rachunkowość

IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, jest jedną z form gromadzenia oszczędności emerytalnych. Korzystanie z tej formy oszczędzania daje prawo do ulgi podatkowej w postaci odliczania w zeznaniu rocznym dokonywanych wpłat od podstawy opodatkowania. Należy jednak pamiętać, że z wypłatą zgromadzonych środków może wiązać się obowiązek odprowadzenia podatku.

05.08.2022

NSA: Obrót kryptowalutami w internecie to usługa pośrednictwa

PIT Doradca podatkowy

Obrót kryptowalutami za pośrednictwem internetu jest klasyfikowany jako pozostałe pośrednictwo pieniężne, co wyłącza te usługi z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie ma znaczenia dla ustalenia charakteru usług fakt, że wynagrodzenie za takie świadczenie nie przybiera formy zapłaty prowizji lub innych opłat.

04.08.2022

Bogaty Fundusz Solidarnościowy wspiera nie tylko niepełnosprawnych

Finanse publiczne Domowe finanse PIT Prawo pracy

W 2021 roku 41,5 tysiąca osób fizycznych wpłaciło 2,6 mld zł daniny solidarnościowej, a w okresie od stycznia do maja 2022 r. - 38,5 tysiąca osób uiściło 2,5 mld zł. Według pierwotnych założeń pieniądze te miały być wykorzystywane na wsparcie niepełnosprawnych, ale są też wydawane np. na 14 emerytury. Do tego częściowo dublują się z wydatkami Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

04.08.2022

Na interpretację podatkową można czekać nawet rok

CIT PIT Doradca podatkowy Finanse Polski Ład

Procedura uzyskiwania interpretacji podatkowych zaczyna przypominać błędne koło. Skarbówka, zanim udzieli odpowiedzi, najpierw każe zdobyć w Głównym Urzędzie Statystycznym potwierdzenie kodu PKWiU. Doradcy podatkowi alarmują jednak, że wnioski, które złożyli w lutym, ciągle są nierozpatrzone. Po doliczeniu czasu wydania samej interpretacji, za chwilę okaże się, że na potwierdzenie poprawności rozliczeń trzeba czekać rok.

03.08.2022

Obowiązki płatników podatku u źródła będą złagodzone

CIT PIT Podatki międzynarodowe

Firmy i osoby rozliczające podatek u źródła należny od ich zagranicznych partnerów dostaną dodatkowy czas na złożenie ważnych dokumentów. Chodzi o możliwość wyłączenia uciążliwego mechanizmu "pay&refund". Minister Finansów ma wydać rozporządzenie w tej sprawie. Trwałe złagodzenie tych obowiązków ma nastąpić od 2023 roku.

02.08.2022

MF: Nie zniesiemy podatku Belki

PIT Finanse

Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie zamierza likwidować podatku od zysków kapitałowych. W odpowiedzi na apel Rzecznika Praw Obywatelskich wiceminister Artur Soboń zauważył, że odejście od tego podatku spowodowałoby niekorzystne zjawiska, w tym napływ do Polski kapitału spekulacyjnego.

01.08.2022

Po odwołaniu darowizny nieruchomości licznik pięciu lat bije od nowa

Domowe finanse PIT Rachunkowość

Jeśli darczyńca odwoła darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego, a następnie zwróconą nieruchomość sprzeda przed upływem pięciu lat od jej zwrotu, musi zapłacić podatek dochodowy. Moment zwrotu nieruchomości staje się momentem jej ponownego nabycia przez darczyńcę. Tak uznała skarbówka w interpretacji indywidualnej. Eksperci wskazują na pierwsze korzystne jaskółki zmian w orzecznictwie administracyjnym.

30.07.2022

Nagrody pieniężne dla powstańców warszawskich bez podatku dochodowego

Samorząd terytorialny PIT

Minister Finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród dla powstańców warszawskich, przyznawanych przez stołeczny samorząd. W tej sprawie będzie wydane rozporządzenie, podobne jak w latach ubiegłych. MF przyznaje, że obciążanie nagród podatkiem byłoby nadmiernym fiskalizmem.

29.07.2022

Ulga prorodzinna przysługuje temu rodzicowi, który faktycznie opiekuje się dzieckiem

Prawo rodzinne Domowe finanse PIT

Ulga prorodzinna w PIT przysługuje obojgu rodzicom, nawet gdy się rozstali, ale oboje opiekują się dzieckiem. Gdy jedno z rodziców przestaje taką opiekę sprawować, ulgę może w całości wykorzystać drugi rodzic - potwierdza fiskus. Nowe przepisy regulują kwestię podziału ulgi między rodziców za lata podatkowe 2021 i 2022.

29.07.2022

TK: Obrót gruntami to nie zawsze działalność gospodarcza

Ordynacja PIT

Sprzedaż gruntów może być biznesem, ale to zależy od konkretnych okoliczności - wskazuje Trybunał Konstytucyjny w wyroku. Sugeruje też, by przepisy o podatkowych skutkach takiej działalności interpretować na korzyść podatnika, gdy nie są jasne. Definicję działalności gospodarczej z ustawy o PIT sędziowie uznali za zgodną z Konstytucją.

28.07.2022

Zasiłek chorobowy wyklucza koszty uzyskania przychodów

PIT Rachunkowość

W przypadku gdy w danym miesiącu jedynym przychodem pracownika był zasiłek chorobowy, to koszty uzyskania przychodów za ten miesiąc nie przysługują również w rozliczeniu rocznym. Warunkiem zastosowania kosztów uzyskania przychodów jest uzyskanie przychodów ze stosunku pracy.

27.07.2022

NSA: Zachowek i zapis testamentowy pomniejszają przychód ze sprzedaży nieruchomości

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Przychód ze sprzedaży nieruchomości uzyskanej w spadku można pomniejszyć o wydatki poniesione na wykonanie zapisu testamentowego oraz wypłatę zachowku. Ciężary spadkowe można uznać za koszt podatkowy także w stanie prawnym obowiązującym przed 2019 r. Tak korzystnie orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

26.07.2022

Ulga rehabilitacyjna z ograniczeniami dochodów niepełnosprawnego dziecka

Domowe finanse PIT

Rodzic nie ma możliwości dokonania odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jeśli dochody pełnoletniego dziecka niepełnosprawnego, będącego na jego utrzymaniu, przekroczyły dwunastokrotność kwoty renty socjalnej. Tylko część dochodów nie wchodzi w ten limit. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

23.07.2022
1  2  3  4  5    67
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski