Nie tak łatwo skorzystać z ulgi na ekspansję – sądy zgadzają się z fiskusem

CIT PIT Małe i średnie firmy

Ulga prowzrostowa nie przysługuje przedsiębiorcy, który wytworzenie produktów, nawet wprowadzanych na rynek pod własną marką, zleca innym firmom. Nie ma do niej prawa również ten, kto produkuje na zlecenie innych podmiotów. Zakaz obejmuje też spółki przekształcone lub te, które przejęły inny podmiot. Niekorzystne dla firm stanowisko skarbówki potwierdzają w kolejnych wyrokach wojewódzkie sądy administracyjne.

22.08.2023

Ulga na robotyzację nadal pozostaje przedmiotem zapytań podatników

CIT PIT Doradca podatkowy

Ulgi wprowadzone wraz z tzw. Polskim Ładem, w tym będąca przedmiotem rozważań ulga na robotyzację, stanowią dla podatników nadal źródło wątpliwości, co skutkuje dużą liczbą pytań kierowanych do fiskusa w tych sprawach. Zdaniem organów podatkowych ulgi na robotyzację nie można zastosować, gdy robot nie będzie przeznaczony bezpośrednio do procesu produkcji - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.

21.08.2023

Błędny wybór formy opodatkowania w CEIDG obciąża przedsiębiorcę

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą trudno będzie udowodnić, że nie wybrała rozliczenia według skali podatkowej, ale taka forma została jej przypisana przez błąd systemu CEIDG. Według resortu rozwoju większość problemów dotyczy błędów po stronie samych przedsiębiorców, np. jedynie podpisania, a nie wysłania odpowiedniego wniosku przez system. Powoduje to jednak konieczność dopłaty podatku.

21.08.2023

Rodzic odliczy zakup leków dla dorosłego niepełnosprawnego dziecka

PIT Niepelnosprawność

Matka mająca na utrzymaniu dorosłą niepełnosprawną córkę skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczy wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza specjalistę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Nie ma znaczenia, że faktura dokumentująca wydatki została wystawiona na nazwisko córki.

20.08.2023

Opiekun tymczasowy nie skorzysta z ulgi dla dużych rodzin

Domowe finanse PIT

Małżonkom nie przysługuje ulga dla rodzin 4+, jeśli w 2022 r. poza wychowywaniem trójki własnych dzieci byli opiekunami tymczasowymi dziecka z Ukrainy. Opiekun tymczasowy to nie opiekun prawny, nie ma więc prawa do preferencji – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Nie skorzysta też z ulgi rodzinnej na małoletniego uchodźcę.

19.08.2023

Częsta sprzedaż przez internet może być objęta podatkiem

Domowe finanse PIT Małe i średnie firmy

Osoba sprzedającą przez internet używane rzeczy, np. ubrania czy książki, nie musi rozliczać się z fiskusem, jeśli poczeka pół roku od ich zakupu. Skarbówka może jednak zainteresować się tymi, którzy z handlu w sieci uczynili biznes - sprzedają w dużych ilościach, powtarzalnych wzorach, wskazujących na hurtowy obrót i z dużą częstotliwością.

19.08.2023

Lewiatan postuluje: Zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Radykalne uproszczenie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie zryczałtowanej składki - proponuje Lewiatan w nowej kadencji parlamentu. Od 2022 roku, razem z Polskim Ładem, wprowadzona została reforma składki zdrowotnej: zniknęło odliczenie od podatku 7,75 proc. z 9 proc. zapłaconej składki, a przedsiębiorcy zaczęli płacić składkę, której wysokość uzależniona została od formy opodatkowania.

18.08.2023

Rozliczając współpracę reklamową z influencerem, obie strony popełniają błędy

CIT PIT Nowe technologie Małe i średnie firmy

Spółka współpracująca z influencerem odliczy wartość przekazanych mu towarów, np. ubrań czy obuwia. Ale wartość świadczonej przez niego usługi reklamowej musi uznać za przychód - wynika z najnowszego wyroku WSA. Eksperci wskazują, że odrębną równie istotną kwestią jest rozliczenie samego twórcy internetowego. Zapłata za reklamę będzie dla niego najczęściej przychodem z działalności gospodarczej.

18.08.2023

NSA stanął tym razem po stronie delegowanych pracowników i ich pracodawców

PIT

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 sierpnia 2023 r. z powodzeniem można określić jako przełomowe, a przy tym niezwykle istotne dla tysięcy polskich przedsiębiorstw, które każdego dnia delegują swoich pracowników do wykonywania pracy na terenie Unii Europejskiej w ramach korzystania z unijnej swobody świadczenia usług - pisze Łukasz Kania, radca prawny.

14.08.2023

Badanie EY: Rośnie znaczenie co-sourcingu podatkowego

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Aż 96 proc. ankietowanych dyrektorów finansowych i podatkowych myśli o zmianie modelu operacyjnego w obszarze podatkowym. Na znaczeniu będzie zyskiwał co-sourcing podatkowy, czyli długofalowe wsparcie zewnętrznych doradców podatkowych działających w ramach struktur organizacji – wynika z najnowszej edycji międzynarodowego badania – 2023 EY Tax and Finance Operations.

14.08.2023

Jak opodatkować sprzedaż książek wydanych we własnym zakresie

PIT VAT

Czy autor, który sam wydaje swoje książki, musi zakładać działalność gospodarczą? Jeśli nie musi, to w jaki sposób opodatkować sprzedaż takiej książki? Jak się z takiej sprzedaży rozliczać z urzędem skarbowym? Czy potrzebna jest kasa fiskalna, jeśli autor sprzedaje książkę na spotkaniach autorskich? Pamiętać należy, że przychody ze sprzedaży powinny zostać zaliczone do przychodów z praw majątkowych.

14.08.2023

Same punkty w systemie kafeteryjnym nie są przychodem pracownika

PIT Doradca podatkowy

Wartość przyznanych punktów nie podlega opodatkowaniu. Punkty same w sobie nie są bowiem świadczeniem na rzecz pracownika, a jedynie określeniem (wyznacznikiem) wartości świadczeń, z których może on skorzystać. Przychodem będzie dopiero wartość świadczenia nabytego za punkty, ale w tym przypadku można - po spełnieniu dodatkowych warunków - skorzystać ze zwolnienia od PIT.

12.08.2023

Sądy przyznają fiskusowi rację w sprawie odmów wydania interpretacji

Ordynacja PIT Doradca podatkowy

Sądy administracyjne potwierdzają, że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej działa w ramach prawa, odmawiając wydania interpretacji w sprawie członków zarządu, którzy świadczą w ramach działalności gospodarczych usługi na rzecz swojej firmy - pisze Aleksander Dyl z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

11.08.2023

NSA zmienia zdanie w sprawie PIT od przychodów delegowanych pracowników

PIT Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Pracownik oddelegowany do prac montażowych za granicę nie zapłaci podatku od noclegu i transportu, które zafundował mu pracodawca - orzekł NSA w przełomowym wyroku. Dotychczas orzecznictwo było odmienne. W niedawnym orzeczeniu sąd powołał się na przepisy UE. Orzekł, że skoro zgodnie z dyrektywą UE świadczenia rzeczowe nie stanowią elementu wynagrodzenia, to nie stanowią też podstawy opodatkowania.

10.08.2023

Prezes firmy nie zaoszczędzi już na podatku

PIT Doradca podatkowy Zarządzanie

Członek zarządu nie może świadczyć na rzecz spółki usług opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dyrektor KIS odmawia wydania interpretacji ze względu na podejrzenie niedozwolonej optymalizacji, albo - w nielicznych wydanych w podobnych sprawach interpretacjach - zajmuje stanowisko niekorzystne dla podatników. Są już pierwsze wyroki sądów administracyjnych, które przyznają fiskusowi rację.

07.08.2023

Zbyt wysoka emerytura żony przebywającej w zakładzie opiekuńczym odbiera ulgę mężowi

PIT Doradca podatkowy Niepelnosprawność

Osoby mające na utrzymaniu niepełnosprawnego małżonka mogą, co do zasady, odliczyć jego pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Warunkiem jest jednak, by emerytura małżonka nie przekraczała 12-krotności renty socjalnej - w 2023 r. jest to nieco ponad 19 tys. zł rocznie. Jeśli jest wyższa, z ulgi skorzystać może tylko sama osoba niepełnosprawna. Nie można jej odliczyć we wspólnym zeznaniu rocznym.

05.08.2023

Ryczałt 8,5 proc. jest, ale coraz trudniej z niego skorzystać

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Stawka 8,5 proc. ryczałtu od działalności usługowej jest najbardziej atrakcyjna dla przedsiębiorców z wielu branż, ale też często ryzykowna. Przepisy są bowiem na tyle niejednoznaczne, że organ podatkowy może ją zakwestionować i zażądać dodatkowej daniny. Ostatnio fiskus podważa stosowanie 8,5-proc. ryczałtu od usług IT. Informatyk, którego nie chroni interpretacja, może być zmuszony dopłacić podatek.

03.08.2023

Fiskus znów ogranicza ulgę dla samotnych rodziców, "winne" kontakty z ojcem

PIT Doradca podatkowy

Rozwiedziona matka nie ma prawa do preferencyjnego rozliczenia, nawet gdy sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka przy niej. Nie jest samotnym rodzicem, bo z ugody mediacyjnej wynika, że ojciec zajmuje się dzieckiem ok. trzech dni w tygodniu – stwierdził w najnowszej interpretacji dyrektor KIS. To zmiana na niekorzyść, bo wcześniej fiskus zgadzał się, że ulga przysługuje nawet osobom żyjącym w konkubinacie.

02.08.2023

Przy kalkulacji daniny solidarnościowej można odliczyć straty z lat poprzednich

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie w sprawie podstawy obliczenia daniny solidarnościowej. Zgadza się, że podatnicy mogą uwzględnić straty z lat poprzednich. Zapowiada zmianę niekorzystnych dotychczas interpretacji i uzupełnienie objaśnień podatkowych. Eksperci podkreślają, że forsowany dotychczas przez skarbówkę zakaz odliczenia strat nie wynikał z przepisów. Brakuje jednak stanowiska MF na temat możliwości odzyskania nadpłaty za poprzednie lata.

01.08.2023

Dofinansowanie ze środków ZFŚS nie stanowi przychodu pracowników

PIT HR

Dofinansowanie wycieczki ze środków ZFŚS dla osób uprawnionych, najczęściej pracowników zakładu pracy, nie będzie stanowić przychodu opodatkowanego PIT. Zgodnie z niedawno wydaną interpretacją podatkową, pracodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia, pobrania i przekazania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

31.07.2023