Skarbówka podpowiada, jak rozliczać wydatki na wynajmowane mieszkania – mimo zakazu

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Od początku roku, zgodnie z przepisami, nie można już amortyzować mieszkań na wynajem ani rozliczać kosztów uzyskania przychodów. Sposób na wyjście z tej sytuacji podpowiedział właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej. Przy większych inwestycjach może się on opłacać. Wystarczy założyć powiązaną spółkę.

06.05.2023

VII Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan już 29 maja

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Nowelizacja Slim VAT 3, pakiet zmian VAT in Digital Age, Krajowy System e-Faktur oraz podatkowe aspekty fundacji rodzinnej - będą głównymi tematami VII Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Kongres ma być platformą współpracy między przedsiębiorcami, doradcami podatkowymi, przedstawicielami świata nauki oraz przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

04.05.2023

Przedsiębiorca nie odliczy VAT od abonamentu medycznego

PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Wydatki, które podatnik ponosi w związku z nabyciem abonamentu medycznego dla siebie i członków rodziny, nie są związane z działalnością gospodarczą i sprzedażą. Służą zaspokojeniu jego potrzeb osobistych. Tym samym, przedsiębiorca nie odliczy VAT z faktur dokumentujących nabycie takiego abonamentu – potwierdziła to właśnie w interpretacji skarbówka.

04.05.2023

Korektę PIT nie zawsze trzeba uzasadniać

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jeśli po wysłaniu deklaracji podatkowej dotyczącej rocznego podatku dochodowego, podatnik zorientuje się, że rozliczenie było błędne, powinien jak najszybciej złożyć korektę. Rozliczenie można skorygować zarówno przez ministerialną usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub też tradycyjnie – na formularzu papierowym.

02.05.2023

Rozliczenie PIT za 2022 rok tylko do 2 maja

Domowe finanse PIT

Już tylko do wtorku mamy czas na rozliczenie rocznego PIT za ubiegły rok. Trzeba w nim uwzględnić cały szereg zmian – m.in. wprowadzenie, a potem likwidację ulgi dla klasy średniej. Podatnicy mają teraz liczyć podatek bez ulgi. Trzeba też pamiętać o przysługujących odliczeniach – m.in. uldze rehabilitacyjnej czy prorodzinnej. By otrzymać szybki zwrot podatku, lepiej rozliczyć się elektronicznie.

01.05.2023

Przez błąd w systemie, tysiące PIT-28 trzeba będzie poprawić?

PIT Rachunkowość

Udostępniony przez Ministerstwo Finansów w systemie e-deklaracji automatyczny formularz PIT-28 przez długi czas zawierał poważny błąd. System automatycznie odliczał bowiem składkę zdrowotną od przychodów z najmu, czego, zgodnie z prawem, robić nie powinien. Problem dotyczy osób, które płacą ryczałt z działalności gospodarczej i od najmu. MF jednak twierdzi, że błędu nie ma.

28.04.2023

Korzystanie z ulgi na zabytki w PIT nie takie proste

Domowe finanse PIT Rachunkowość

Samo położenie bloku, w którym znajduje się mieszkanie ujęte w ewidencji i rejestrze zabytków, nie uprawnia do stosowania ulgi. Zabytek nieruchomy, uprawniający do odliczeń w ramach ulgi na zabytki, nie może też być układem urbanistycznym, ruralistycznym ani zespołem budowlanym. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

28.04.2023

Sprzedaż działki w rodzinnym ogrodzie działkowym bez podatku

Domowe finanse PIT

Działkowiec, przenoszący na rzecz nowego nabywcy prawa i obowiązki, wynikające z posiadania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym oraz własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, uzyskuje wynagrodzenie niestanowiące źródła przychodów. W takim przypadku uzyskana kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.

28.04.2023

Malarskie hobby daje przychody z praw majątkowych. To nie działalność gospodarcza

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Co do zasady, w rocznym PIT trzeba wykazać wszystkie zarobione pieniądze i rozliczyć podatek od wszystkich dochodów – także z zarobków z pracy hobbystycznej. Z najnowszej interpretacji podatkowej wprost wynika, że przychody ze sprzedaży obrazów malowanych hobbystycznie należy traktować jako pochodzące z praw majątkowych, a nie z działalności gospodarczej.

28.04.2023

W nowych przepisach na fundacje rodzinne czyha podatkowa pułapka

CIT PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Albo od ukrytego zysku, albo z tytułu nieodpłatnych świadczeń – tak czy inaczej fundacja rodzinna zapłaci dodatkowy podatek dochodowy. Wszystko przez ostatnią nowelizację przepisów, zmieniającą regulacje, które nawet nie weszły jeszcze w życie. Osoby zarządzające fundacjami rodzinnymi od 22 maja br. będą miały duży problem – dotyczący także cen transferowych.

26.04.2023

Ulga rehabilitacyjna przysługuje wstecz - od daty powstania niepełnosprawności

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

W celu skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej istotna jest data powstania niepełnosprawności, a nie data orzeczenia ją potwierdzającego. Po wydaniu orzeczenia można skorzystać z ulgi, korygując zeznania za poprzednie lata, jeśli niepełnosprawność powstała wcześniej niż data orzeczenia. Warunkiem jest zawarcie tej informacji w orzeczeniu. Tę korzystną interpretację potwierdziły właśnie organy skarbowe.

25.04.2023

Realizacja własnych celów mieszkaniowych pozwala nie płacić PIT po sprzedaży nieruchomości

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Ulga mieszkaniowa daje możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczone zostaną przez sprzedającego na własne cele mieszkaniowe. Dzięki tej preferencji podatnik może zmniejszyć wysokość podatku, który musi zapłacić lub w ogóle pozbyć się obowiązku podatkowego – pisze Michał Rulewicz, radca prawny.

24.04.2023

Samotni rodzice mogą odzyskać podatek

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Jeśli samotny rodzic nie skorzystał z preferencyjnego opodatkowania łącznie z dzieckiem, może skorygować swoje zeznania podatkowe za pięć lat wstecz. Pozwala na to uchylenie przepisu zabraniającego łączne opodatkowanie z dzieckiem w sytuacji złożenia zeznania po terminie. Potwierdzają to w interpretacjach organy skarbowe.

24.04.2023

Bez aktu notarialnego brak prawa do ulgi mieszkaniowej

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Zameldowanie nie zostało przez ustawodawcę wymienione jako warunek uprawniający do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Nie prowadzi ono bowiem do nabycia lokalu mieszkalnego, które następuje dopiero z chwilą zawarcia w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy sprzedaży tej nieruchomości. Tak stwierdził w interpretacji podatkowej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

22.04.2023

Darowizny w ramach CSR nie stanowią kosztu podatkowego

CIT PIT Doradca podatkowy Finanse

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR - Corporate Social Responsibility) to powszechnie przyjęta metoda reklamy i promocji podmiotów gospodarczych. Samo powołanie się przez przedsiębiorcę na jej realizację to jednak za mało, by uznać ponoszone przez niego wydatki za koszt uzyskania przychodów. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

21.04.2023

Rozliczając roczny PIT, trzeba pamiętać o przysługujących ulgach

Domowe finanse PIT

Polski Ład wprowadził szereg zmian w polskim systemie podatkowym, a wśród nich nowe ulgi. Nowością jest wprowadzenie tzw. ulgi 4+ dla rodzin wielodzietnych i tej dla pracujących seniorów oraz bardzo kontrowersyjnej - na zabytki. Wprowadzono też tzw. ulgę na powrót. Dodatkowo zmiany dotknęły także ulgi rehabilitacyjnej – mówi serwisowi Prawo.pl Karolina Kubista, adwokat w kancelarii JKP. Legal.

20.04.2023

Podatek u źródła nie zawsze wymaga weryfikacji rzeczywistego właściciela

CIT PIT

Problem rzeczywistego beneficjenta jest jednym z wielu aspektów, które należy uwzględnić w kontekście podatku u źródła (WHT). Obszar ten jest często kontrolowany przez urzędy skarbowe. Jedną z istotniejszych kwestii jest ustalenie rzeczywistego właściciela należności. Jednak nie w każdym przypadku jest to konieczne – piszą Tomasz Napierała i Weronika Sydow z ABC Tax.

20.04.2023

Żołnierz nie musi brać udziału w akcjach bojowych, żeby skorzystać ze zwolnienia z PIT

PIT Doradca podatkowy Administracja publiczna

Skarbówka po raz kolejny próbuje utrudnić skorzystanie ze zwolnienia podatkowego – tym razem żołnierzowi. Uważa, że aby nie płacić podatku, musi on brać udział w akcjach bojowych. Żaden jednak przepis takiego obowiązku nie nakłada. Fiskus zapomniał przy okazji, że wszelkie wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść podatników. Przypomniał o tym właśnie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

20.04.2023

KPMG: Prawie 90 procent Polaków rozlicza PIT przez internet

Domowe finanse PIT

Większość Polaków dokonała już rozliczenia PIT za 2022 rok. W kwietniu rozliczyć zamierza się zaledwie 18 proc. podatników. Okazuje się, że najpopularniejszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT. Korzysta z niej ponad połowa Polaków - takie dane wynikają z badania KPMG w Polsce. Co ciekawe, 4 na 10 podatników nie wie, że Polski Ład wprowadził przepisy, które wpłynęły na rozliczenie podatku za 2022 rok.

19.04.2023

Termin zwrotu PIT zależy od sposobu rozliczenia

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Najdłużej na zwrot nadpłaty w PIT za 2022 rok będą czekać podatnicy, którzy wyślą wypełnione zeznanie podatkowe w formie papierowej. Ustawowy termin zwrotu wynosi w takim przypadku trzy miesiące. Znacznie krócej na zwrot będą czekać jednak te osoby, które rozliczą się z fiskusem w formie elektronicznej. Sezon składania rocznych PIT za 2022 roku mija 2 maja 2023 roku.

19.04.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski