Firma odliczy „śledzika”, ale tylko dla pracowników, nie współpracowników

CIT PIT VAT

Wydatki na spotkania integracyjne mogą być kosztem podatkowym tylko w tej części, która dotyczy zatrudnionych na umowę pracę - twierdzi od kilku lat fiskus. A to oznacza, że organizator świątecznej imprezy powinien wyłączyć z kosztów kwotę przypadającą proporcjonalnie na współpracowników. Według ekspertów takie podejście nie odpowiada realiom gospodarczym. Inaczej traktowane są natomiast imprezy połączone ze szkoleniem.

16.11.2023

Fiskus znów ogranicza ulgę termomodernizacyjną na nowe domy

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Właściciel nowego domu nie odliczy wydatków na fotowoltaikę i energooszczędne ogrzewanie. Dyrektor KIS stwierdził w najnowszej interpretacji, że w nowym budynku nie ma czego modernizować, więc ulga się nie należy. Najpierw w marcu 2023 r. fiskus złagodził podejście do ulgi, wycofując się z warunku oddania do użytku. Teraz wprowadza dodatkowe wymogi, które - jak zaznacza większość ekspertów - są nieracjonalne i nie wynikają z przepisów.

13.11.2023

Umowa koalicyjna: PIT kasowy i przewidywalność systemu podatkowego

Finanse publiczne PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Koalicja zamierza jak najszybciej doprowadzić do powrotu przewidywalności w systemie podatkowym i dialogu z przedsiębiorcami - wynika z umowy koalicyjnej. Wprowadzona zostanie zasada minimum sześciomiesięcznego vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym. Planowane jest też wprowadzenie kasowej metody rozliczania PIT przed przedsiębiorców.

10.11.2023

MF przedłuża o trzy miesiące termin informacji o cenach transferowych na drukach TPR

CIT PIT

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia, które zakłada przedłużenie o trzy miesiące terminu złożenia informacji o cenach transferowych na drukach TPR-P i TPR-C. Dla podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, termin ten upłynie 29 lutego 2024 r. MF uzasadnia, że chce dać podatnikom więcej czasu na zapoznanie się z nowym narzędziem informatycznym.

08.11.2023

Przedsiębiorca odliczy wydatki na psa, ale tylko częściowo

PIT Doradca podatkowy

Fiskus zgadza się, by informatyk prowadzący działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, odliczył koszty zakupu i utrzymania psa stróżującego, ale nie w całości. Musi podzielić wydatki na część firmową i prywatną. Od przychodu odejmie tylko te koszty, które przypadają na pilnowanie dokumentów i sprzętu w biurze. Dyrektor KIS zastrzega też jednak, że w trakcie kontroli trzeba udowodnić związek kosztów z działalnością firmy.

08.11.2023

Hinc: Składka zdrowotna - powrót do starych zasad jest możliwy

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi przestać być podatkiem zdrowotnym, od którego trzeba jeszcze zapłacić podatek dochodowy. Powinna na powrót stać się składką ubezpieczeniową, która uwzględnia ekwiwalentność świadczeń – mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy. Jak twierdzi, nie ma przeszkód, by przywrócić ją w kształcie sprzed Polskiego Ładu, i to nawet już w rozliczeniu za rok 2023.

07.11.2023

Składka zdrowotna - łatwiej było zepsuć system, niż go teraz naprawić

Finanse publiczne PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Programy wyborcze ugrupowań politycznych, które po wyborach mają sejmową większość i będą tworzyć przyszły rząd, zawierają jednoznacznie negatywną ocenę zasad opłacania składki zdrowotnej, wprowadzonych podatkowym Polskim Ładem. Pytanie, jakie dziś zadają sobie przedsiębiorcy dotyczy nie tylko tego, jaką składkę będą płacić, ale także - od kiedy. Prawnicy nie mają wątpliwości, że naprawienie systemu nie będzie proste ani szybkie. Realnie w grę może wchodzić dopiero 2025 rok.

06.11.2023

Interpretacje w sprawie ulgi IP Box dają teraz lepszą ochronę, ale wciąż możliwe są spory

CIT PIT

Seria korzystnych dla branży IT wyroków w sprawie ulgi IP Box sprawiła, że również fiskus zmienił podejście do tego tematu. Zaczął wydawać interpretacje, w których sam stwierdza, czy podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową uprawniającą do ulgi IP Box. W efekcie interpretacje dają podatnikom większą ochronę. Eksperci ostrzegają jednak, że ryzyko sporów wciąż istnieje. Mogą one dotyczyć tego, jaka część dochodu podlega preferencyjnemu opodatkowaniu.

06.11.2023

Udział w targach nie zawsze z ulgą na ekspansję

CIT PIT

Przedsiębiorcy chcący odliczyć wydatki na udział w targach w Polsce i za granicą muszą zwracać uwagę na rodzaj ponoszonych wydatków. Ulga na ekspansję obejmuje m.in. koszt organizacji własnych stoisk, prezentację własnych produktów i bilety lotnicze dla pracowników. Nie obejmuje natomiast spotkań z kontrahentami ani udział w targach w charakterze odwiedzających stoiska innych firm.

03.11.2023

Przedsiębiorcy nie powinni mieć ani nadpłaty, ani dopłaty składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

W związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 rok Krajowa Administracja Skarbowa przekazała ZUS informacje o 1,1 mln przedsiębiorców. ZUS z kolei przesłał KAS dane o około 2,5 mln przedsiębiorców – dowiedział się serwis Prawo.pl. Według MF, sam fakt wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi KAS a ZUS nie musi oznaczać nieprawidłowości. Zdaniem prawników, to że przedsiębiorcy mieli nadpłatę i niedopłatę jest jednak dowodem, jak bardzo nieprzygotowane były zmiany wprowadzone Polskim Ładem.

02.11.2023

Prawnik nie odliczy VAT od zakupu garnituru

PIT

Aplikant radcowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie odliczy VAT od zakupu odzieży i butów, które wykorzystuje w kontaktach z klientami - stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. I uzasadniał, że tego typu zakupu mają charakter osobisty i nie są związane z prowadzoną działalnością. A schludny wygląd jest wymagany nie tylko od przedsiębiorców. Inaczej byłoby, gdy odzież miała logo kancelarii.

31.10.2023

Ostatni moment, by sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych

CIT PIT Doradca podatkowy

Firmy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, mają do 31 października obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2022 r. Ministerstwo Finansów poinformowało natomiast, że chce wydłużyć o trzy miesiące termin sporządzenia informacji na formularzu TPR-C lub TPR-P. Według ekspertów, podatnicy mają problem nie tylko z krótszymi niż w poprzednich latach terminami oraz większą liczbą danych i analiz. Konieczna może być też aktualizacja analizy porównawczej.

30.10.2023

W kosztach rozliczymy tylko zepsute produkty ujęte w protokole strat

PIT

Aby dany wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi być prawidłowo udokumentowany. Dowodem powstania strat w towarach spowodowanej ich zepsuciem bądź upływu daty przydatności do spożycia, jest protokół strat/zniszczenia. Protokół zawierający szczegółowy opis zdarzenia, którego przyczyną było zniszczenie/strata towarów, wykaz tych towarów oraz wartość poniesionej straty będzie podstawą zaewidencjonowania zdarzenia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

27.10.2023

Środki przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK trafią na jego rachunek PPK

PIT Prawo pracy PPK

Jeżeli były małżonek uczestnika PPK nie ma rachunku PPK, może przetransferować środki przypadające mu po rozwodzie na terminową lokatę, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia albo przekazać je na swój rachunek bankowy. Od tego, jak skorzysta z tych środków, zależy, czy otrzyma je bez pomniejszeń.

27.10.2023

NSA zajmie się odpowiedzialnością członków zarządu i problemami komorników

Ordynacja PIT

NSA wypowie się w siedmioosobowych składach w dwóch istotnych kwestiach. Pierwsza z nich to, czy opłaty egzekucyjne są przychodem komornika. Druga - czy członkom zarządu spółki można przypisać winę w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli w czasie pełnienia funkcji nie istniały nadające się do egzekucji zaległości podatkowe spółki, a prowadzone później postępowanie nie wykazało, że zaniżona w deklaracji wysokość zobowiązania była wynikiem zawinienia członków zarządu.

26.10.2023

Integracja kontrahentów czasem kosztem, czasem nie

CIT PIT

Spółka nie odliczy wydatków na spotkania integracyjne w części dotyczącej współpracowników. Kosztem uzyskania przychodu mogą być tylko wydatki dotyczące pracowników – takie stanowisko zajmuje od kilku lat fiskus i zwykle potwierdzają to sądy administracyjne. Linia orzecznicza nie jest jednak jednolita. Eksperci wskazują, że stanowisko fiskusa jest zbyt restrykcyjne i nie wynika wprost z przepisów.

26.10.2023

Nie ma PIT od sfinansowanej przez pracodawcę profilaktyki

PIT Prawo pracy

Wartość przyznawanych pracownikom pakietów medycznych nie stanowi dla nich przychodu w części dotyczącej medycyny pracy i badań profilaktycznych. Obowiązek zapewnienia tego rodzaju świadczeń nakłada na przedsiębiorców kodeks pracy, więc załoga nie ma z tego tytułu korzyści podlegających opodatkowaniu. Pracodawca pobiera natomiast PIT i ZUS od pozostałych świadczeń. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji.

24.10.2023

Są wątpliwości, jak opodatkować produkty oferowane przez giełdy kryptowalut

CIT PIT Finanse

Nie wszystkie produkty, które bazują na technologiach kryptograficznych, można jednoznacznie określać jako waluty wirtualne na potrzeby rozliczenia podatkowego. Może się bowiem zdarzyć, że organy podatkowe podejmą próbę zakwalifikowania danego produktu jako instrumentu finansowego – piszą Mateusz Nurzyński i Maciej Sawczuk z KPMG w Polsce.

24.10.2023