W tym roku przypada 80. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Podobnie jak w poprzednich latach, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, na podstawie którego zaniechany zostaje pobór podatku dochodowego od nagród otrzymanych przez powstańców warszawskich albo ich małżonków przyznanych przez radę miasta stołecznego Warszawy. Zaniechanie ma mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 

Ministerstwo Finansów uzasadnia, że pobieranie podatku od nagród dla tak zasłużonych obywateli, którzy są dziś w podeszłym wieku, byłoby przejawem nadmiernego fiskalizmu. Nagrody dla powstańców nie są przedmiotowo zwolnione z podatku w ustawie o PIT, dlatego pobór ma być zaniechany.  

Chodzi o nagrody przyznawane żyjącym powstańcom warszawskim, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego oraz małżonkom powstańców, którzy zmarli w 2024 r. Nagrody przyznaje rada miasta Warszawy na wniosek prezydenta Warszawy. Powstańcy oraz ich małżonkowie otrzymują w 2024 r. nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł brutto. Dodatkowo powstańcy, którzy w 2023 r. nie zostali wskazani jako laureaci nagrody, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych z przyczyn od siebie niezależnych, otrzymają nagrodę w wysokości 10 tys. zł brutto za 2023 r.

Czytaj też w LEX: Emeryci i renciści jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych >