Sąd UE: Zwolnienia podatkowe przyznane przez Belgię spółkom z grup wielonarodowych - na bakier z prawem

CIT Spółki Prawo unijne

Sąd Unii Europejskiej tym samym potwierdził decyzję Komisji Europejskiej z 2016 roku stwierdzającą, że ten system podatkowy stanowił naruszenie reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa. Zdaniem Sądu, Komisja właściwie wykazała, że przedmiotowy system przyznawał korzyści podatkowe jego beneficjentom. W tym zakresie to jest drugie orzeczenie sądu w sporze Belgii z Komisją Europejską.

20.09.2023

Ustalenie kosztów wytworzenia budynku nie takie proste

CIT PIT

Organy skarbowe odmawiają podatnikom możliwości wyceny nieruchomości z udziałem biegłego. Eksperci podkreślają jednak, że taka metoda powinna być dopuszczona w sytuacjach, gdy podatnik nie ma możliwości ustalenia kosztu wytworzenia środka trwałego, a dokumentów z tym związanych nie da się już odzyskać. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

20.09.2023

Jak się przygotować na podatek minimalny

CIT Rachunkowość

W pierwszej kolejności dyrektorzy finansowi powinni na bazie prognoz spróbować skalkulować proporcję dochodu do przychodu podatkowego za 2024 r. Jeśli będą poniżej lub w okolicach wskaźnika na poziomie 2 proc., to należałoby zweryfikować możliwość skorzystania ze zwolnień i wyłączeń ustawowych - pisze Michał Kwaśniewski, adwokat, partner w Quidea.

19.09.2023

Innowacyjne ulgi to niewykorzystany potencjał - potrzebne są zmiany

CIT PIT Doradca podatkowy

Zainteresowanie nowymi, dostępnymi od 2022 r., ulgami na innowacje jest na razie niskie. Aby to zmienić, potrzebne jest podniesienie limitów odliczeń, wydanie przez Ministerstwo Finansów objaśnień dotyczących ich stosowania oraz wydawanie przez dyrektora KIS interpretacji, które dadzą podatnikom rzeczywistą ochronę. Takie wnioski wynikają z II edycji raportu firmy doradczej Grant Thornton „Ulgi na innowacje”.  

19.09.2023

Ulgi na innowacyjnych pracowników nie można rozliczyć w ramach postępowania nadpłatowego

CIT PIT Rachunkowość

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem, który uważał, że może rozliczyć ulgę na innowacyjnych pracowników w trybie przepisów dotyczących zwrotu nadpłaty z tytułu nadpłaconych zaliczek PIT. Organ uznał, że po złożeniu zeznania za dany rok podatkowy skorzystanie z ulgi jest niedopuszczalne i dotyczy to zarówno miesięcy poprzedzających złożenie zeznania, jak też miesiąca, w którym zeznanie zostało złożone.

18.09.2023

Podatek minimalny wróci już w przyszłym roku

CIT Rachunkowość Prawo gospodarcze

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną mieć zastosowanie - po dwuletnim okresie zawieszenia - przepisy o podatku minimalnym. Firmy zapłacą go po raz pierwszy w 2025 r., jeśli będą mieć straty podatkowe lub nie przekroczą 2-proc. progu rentowności (udziału dochodów w przychodach). Jednak skomplikowany wzór obliczenia podatku oraz szeroki katalog wyłączeń sprawią, że łatwo będzie popełnić błąd. Dlatego przedsiębiorcy chcą zniesienia tej daniny.

18.09.2023

Ulga na ekspansję tylko dla branży produkcyjnej

CIT PIT

Ulga na ekspansję polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów bezpośrednio wytworzonych przez podatnika i zbywanych na rzecz podmiotów niepowiązanych. Ulga umożliwia odliczenie wydatków dwa razy – zarówno jako koszty uzyskania przychodów, jak i w ramach samej ulgi (do kwoty 1 mln zł). Nie skorzysta z niej deweloper, który nie wykonuje działalności produkcyjnej.

15.09.2023

Fiskus zaczyna sprawdzać 50-procentowe koszty autorskie w branży IT

CIT PIT Rachunkowość

Po problemach z niskim ryczałtem informatyków prowadzących działalność gospodarczą, zanosi się na kolejne spory w branży IT. Okazuje się bowiem, że kłopot mogą mieć też firmy, które zatrudniają informatyków na umowy o pracę i stosują 50-proc., autorskie, koszty uzyskania przychodu. Fiskus zaczyna przeprowadzać w firmach IT czynności sprawdzające, by zweryfikować prawo do ulgi.

15.09.2023

Po potwierdzenie prowadzenia działalności B+R trzeba iść do sądu

CIT PIT Nowe technologie

Mimo iż ustawa o CIT nie precyzuje katalogu pracowników, których wynagrodzenia stanowią koszty kwalifikowane w uldze B+R, to fiskus nie zgadza się na odliczenie wynagrodzeń kadry kierowniczej. Co innego orzekł jednak NSA. Według ekspertów, warunkiem odliczenia ulgi jest zdefiniowanie działań B+R oraz rejestracja czasu pracy, który kierownik poświecił na ich realizację.

13.09.2023

Jak liczyć wydatki eksploatacyjne związane z pojazdami na potrzeby CIT estońskiego

CIT

Ustalając wartość ukrytych zysków oraz wartość wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych na cele mieszane, należy brać pod uwagę wartość wydatków w kwocie brutto (wraz naliczonym podatkiem VAT) - stwierdził w interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

11.09.2023

Robot musi być przemysłowy, inaczej nie ma ulgi

CIT Rachunkowość

Zakup robota nie zawsze daje prawo do preferencji. Przedsiębiorca odliczy ulgę na robotyzację pod warunkiem, że zakupione przez niego nowe urządzenia mają „zastosowanie przemysłowe”, czyli do produkcji towarów. Według fiskusa, preferencja nie przysługuje, jeśli przedsiębiorca wykorzystuje urządzenia np. handlu, logistyce czy transporcie. Pierwsze wyroki sądów w tej sprawie są jednak niejednolite.

11.09.2023

Otrzymanie zwrotu nienależnych wpłat do PPK ma skutki podatkowe

CIT PIT Prawo pracy PPK

Zwrot środków z nienależnych wpłat do PPK, finansowanych przez firmę, powoduje, że pracodawca musi zmniejszyć koszty uzyskania przychodów, a pracownik odliczyć te wpłaty od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym. Zwrot nienależnych wpłat powoduje powstanie przychodu tylko wtedy, gdy została wypracowana nadwyżka.

06.09.2023

Amortyzacja budynku tylko przez 5 lat w gminie o wysokim bezrobociu

CIT PIT Małe i średnie firmy

Opublikowana została nowelizacja, zgodnie z którą okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych ma zostać skrócony z 40 lat do odpowiednio 5 lub 10 lat, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości. Pozwoli to zastosować stawkę amortyzacji wynoszącą nawet 20 proc. rocznie przez 5 lat. Nowe zasady wejdą w życie z początkiem 2024 r.

05.09.2023

Ulga na innowacyjnych pracowników bez wynagrodzenia za urlopy

CIT PIT Rachunkowość Prawo gospodarcze

Fiskus nie zgadza się, by przedsiębiorcy korzystający z ulgi B+R odliczyli wynagrodzenia pracowników za czas urlopu i choroby, mimo iż przegrywa spory przed sądami. Takie samo negatywne stanowisko organy podatkowe zajmują w sprawie spółek korzystających z nowej ulgi na innowacyjnych pracowników. Według ekspertów takie podejście jest nieprawidłowe, a jego efektem będą kolejne spory.

04.09.2023

Rozliczenie podatku u źródła znów pełne pułapek

CIT PIT Doradca podatkowy

Zaledwie po roku od złagodzenia przepisów dotyczących rozliczenia podatku u źródła, podatnicy muszą przygotować się na ponowne ich zaostrzenie. Chodzi o warunki niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od listów zastawnych oraz obligacji notowanych na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu. Od 2024 r. nie będzie można skorzystać z automatycznego wyłączenia obowiązku poboru podatku, a przepisy zmienią się na niekorzyść bez okresu przejściowego.

28.08.2023

Polskie podatki czyli niezłe kwiatki

CIT PIT Doradca podatkowy

Kocha, nie kocha, kocha… Podejście Krajowej Informacji Skarbowej do kosztów uzyskania przychodów coraz bardziej przypomina wróżenie z kwiatka. Raz jakiś wydatek można odliczyć, innym razem już nie. Problem mają zwłaszcza drobni przedsiębiorcy, którzy toczą spory o ustalenie granicy wydatków osobistych i kosztów firmowych. W bukiety powinny jednak wyposażyć się także spółki.

23.08.2023

Podmioty o podwyższonym ryzyku będą raportować dodatkowe informacje podatkowe

CIT Doradca podatkowy Prawo unijne

Nawet jeśli wejście w życie dyrektywy zostanie przesunięte do połowy 2024 roku albo na początek 2025 roku, dane za rok 2023 będą uwzględniane przy kwalifikacji do kategorii podmiotów podwyższonego ryzyka. Już teraz należy zweryfikować, czy przepisy dyrektywy mogą znaleźć zastosowanie do podmiotów występujących w konkretnych strukturach kapitałowych i przeanalizować ich potencjalny wpływ na biznes – pisze Piotr Prokocki, szef praktyki podatkowej w kancelarii Penteris.

23.08.2023

Spółka nie może być blogerem - twierdzi fiskus. Inne zdanie miał wcześniej NSA

CIT PIT Nowe technologie Prawo gospodarcze

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca w branży drukarskiej, nie odliczy wydatków na podróże opisywane na firmowym blogu. Skarbówka wydała negatywną interpretację argumentując, że prowadzenie bloga nie będzie dla spółki źródłem przychodów, więc koszty również nie mają związku z prowadzonym biznesem. NSA orzekł jednak wcześniej, że fiskus nie może z góry negować związku bloga z działalnością firmy.

23.08.2023

Nie tak łatwo skorzystać z ulgi na ekspansję – sądy zgadzają się z fiskusem

CIT PIT Małe i średnie firmy

Ulga prowzrostowa nie przysługuje przedsiębiorcy, który wytworzenie produktów, nawet wprowadzanych na rynek pod własną marką, zleca innym firmom. Nie ma do niej prawa również ten, kto produkuje na zlecenie innych podmiotów. Zakaz obejmuje też spółki przekształcone lub te, które przejęły inny podmiot. Niekorzystne dla firm stanowisko skarbówki potwierdzają w kolejnych wyrokach wojewódzkie sądy administracyjne.

22.08.2023

Ulga na robotyzację nadal pozostaje przedmiotem zapytań podatników

CIT PIT Doradca podatkowy

Ulgi wprowadzone wraz z tzw. Polskim Ładem, w tym będąca przedmiotem rozważań ulga na robotyzację, stanowią dla podatników nadal źródło wątpliwości, co skutkuje dużą liczbą pytań kierowanych do fiskusa w tych sprawach. Zdaniem organów podatkowych ulgi na robotyzację nie można zastosować, gdy robot nie będzie przeznaczony bezpośrednio do procesu produkcji - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.

21.08.2023
1  2  3  4  5    49
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski