Zakup kart podarunkowych może być kosztem uzyskania przychodów

CIT PIT Rachunkowość

Zakup kart podarunkowych w celu ich przekazania kontrahentom, aby zachęcić ich do współpracy, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatki na ten cel nie mogą jednak być kwalifikowane do wydatków o charakterze reprezentacyjnym. Wydatki, spełniające definicję kosztu, muszą pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

07.03.2023

Powiernicze nabycie udziałów w kontrze do estońskiego CIT

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Zawarcie przez spółkę występującą w roli powiernika umowy powiernictwa i nabycie w jej wykonaniu w imieniu własnym, lecz na rzecz powierzającego jednostek uczestnictwa, będzie skutkowało utratą przez spółkę prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Nie będzie można skorzystać z tzw. estońskiego CIT. Potwierdziła to właśnie skarbówka.

06.03.2023

Wynagrodzenia 10. dnia miesiąca - jest tu nowy problem dla firm

CIT PIT Rachunkowość Polski Ład

Od stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady rozliczania w kosztach uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne płaconych za pracowników. Przepisy, które w założeniu miały ujednolicić reguły, w rezultacie spowodowały chaos i niepewność przedsiębiorców. Problem mają zwłaszcza te firmy, które wypłacają wynagrodzenia do 10. dnia kolejnego miesiąca.

02.03.2023

Rosja na unijnej liście rajów podatkowych

CIT Prawo gospodarcze Podatki międzynarodowe Prawo unijne

UE opublikowała najnowszy wykaz jurysdykcji niespełniających międzynarodowych standardów podatkowych, tzw. unijną listę rajów podatkowych. Na liście znalazła się także Rosja. Dla firm powiązanych z podmiotami rosyjskimi lub realizujących z nimi transakcje oznacza to ograniczenie przysługujących im przywilejów, a także ryzyko konieczności spełnienia dodatkowych obowiązków.

27.02.2023

NSA komplikuje rozliczanie podatku u źródła i nakłada na firmy dodatkowe obowiązki

CIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Naczelny Sąd Administracyjny zaskoczył podatników i zmienił podejście do kwestii podatku u źródła – wbrew polskim ustawom i dyrektywom unijnym. Utrudnił tym samym firmom działanie i skomplikował rozliczenia. Każe bowiem każdorazowo badać status rzeczywistego właściciela należności. To duży problem – zwłaszcza dla firm, które stosują zwolnienie z podatku u źródła przy wypłatach dywidend.

24.02.2023

Ustawa o fundacji rodzinnej opublikowana

Prawo cywilne CIT PIT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja 2023 roku. Nowe prawo ma pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę. Zdaniem ekspertów to szansa na rozwiązanie problemu dziedziczenia rodzinnych firm, a nowe przepisy pomogą kontynuować prowadzenie biznesu w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.

22.02.2023

Spółka cicha nie pozbawia prawa do estońskiego CIT

CIT Doradca podatkowy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która stanie się wspólnikiem spółki cichej, nie utraci prawa do opodatkowania w formie estońskiego CIT. Umowa spółki cichej nie naruszy warunku braku szeroko pojętych powiązań o charakterze kapitałowym. Potwierdza to niedawna interpretacja wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

22.02.2023

MF: Rozliczenie rocznego CIT za 2022 r. do końca czerwca

CIT

Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, które wydłuży do końca czerwca terminy rozliczenia rocznego podatku CIT za ubiegły rok. Jak podkreśla resort, wydłużenie terminu jest reakcją na postulaty zgłaszane m.in. przez środowiska księgowych.

16.02.2023

Podatkowy Rollercoaster - rośnie chaos legislacyjny w prawie

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Ostatnie zmiany w prawie nie ułatwiły pracy księgowym i doradcom podatkowym. Poza tym rośnie częstotliwość ich wprowadzania. Wśród głównych obszarów zainteresowania organów administracji skarbowej znajdują się m.in. kwestie podatku u źródła (WHT), cen transferowych, VAT i restrukturyzacji. To główne wnioski wynikające z opublikowanego właśnie raportu Podatkowy Rollercoaster.

16.02.2023

Rocznego sprawozdania finansowego nie da się sporządzić bez CIT-8

CIT Rachunkowość Spółki Finanse

Ministerstwo Finansów planuje dać firmom więcej czasu na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych i złożenie CIT-8 za ubiegły rok. Bez zmian, czyli do 31 marca, trzeba będzie jednak sporządzić sprawozdanie finansowe. Księgowi i biegli rewidenci apelują, by wydłużone zostały oba terminy, ponieważ te obowiązki są ze sobą ściśle powiązane.

15.02.2023

Ulga na ekspansję z ustawy o CIT tylko dla podatników samodzielnie wytwarzających produkty

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Głównym założeniem ulgi na ekspansję było wsparcie niewielkich podmiotów. Wiele wątpliwości przynosi jednak wykładnia przepisów wprowadzających ulgę. Jak wynika z niedawno wydanego orzeczenia WSA w Białymstoku, ulga przysługuje jedynie tym podatnikom, którzy samodzielnie, w sposób bezpośredni i w całości wytwarzają produkty w celu ich dalszej odsprzedaży.

14.02.2023

Przepisy o podatku u źródła złagodzono, ale ryzyko kar cały czas wysokie

CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Z początkiem stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku u źródła. W założeniu miały one wprowadzić wiele ułatwień. Okazuje się jednak, że nowelizacja nie rozwiązała najważniejszych problemów. Zdaniem ekspertów, duży problem stanowi również praktyka skarbówki. W rezultacie, firmy zupełnie niepotrzebnie narażone są na odpowiedzialność z kodeksu karnego skarbowego.

13.02.2023

Zwolnienie z CIT dochodu ze sprzedaży gruntów nie takie proste

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Z najnowszej interpretacji podatkowej wynika, że sprzedaż gruntów może być zwolniona z opodatkowania CIT. Konieczne jest jednak spełnienie kilku ustawowych warunków. Chodzi m.in. o termin zawarcia transakcji. Od zakupu do sprzedaży działki musi upłynąć minimum pięć lat. Jeśli grunt zostanie sprzedany wcześniej, trzeba zapłacić podatek.

09.02.2023

MF: Sprawozdania finansowe do końca marca, czas na rozliczenie CIT może być wydłużony

Podatki i opłaty lokalne CIT Rachunkowość

Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r. - zwraca uwagę Ministerstwo Finansów. I przypomina, że w ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19. Jednocześnie w tym roku MF rozważa przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT. Według zapowiedzi miałoby to być do końca czerwca.

07.02.2023

Ulga sponsoringowa jest – trudno jednak z niej skorzystać

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jeśli podatnik zaliczy wydatki związane ze sponsoringiem do kosztów uzyskania przychodu, to nie skorzysta z ulgi na sport. Taką niekorzystną interpretację wydały organy skarbowe. Eksperci oceniają, że taka wykładnia niweczy cel, w którym była wprowadzona ulga. Założeniem miało być przede wszystkim zwiększenie wydatków sektora prywatnego na sport, kulturę i naukę.

07.02.2023

Realizacja świadczeń i dyspozycja mienia wpłyną na opodatkowanie fundacji rodzinnej

CIT PIT Prawo gospodarcze

Fundacja rodzinna, w zakresie w jakim realizuje działalność gospodarczą określoną w art. 6 ustawy, będzie zwolniona podmiotowo z opodatkowania. Natomiast wszelkie wkłady niepieniężne (aport) wniesione do osób prawnych lub innych podatników CIT podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie wnoszącego taki wkład - piszą Mariusz Stefaniak i Piotr Wysocki, doradcy podatkowi z Deloitte.

07.02.2023

NSA: Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Przejęcie spółki osobowej przez kapitałową w trybie uproszczonym, czyli bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej i wydawania udziałów wspólnikom spółki przejmowanej, nie skutkuje powstaniem po stronie spółki przejmującej przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.

30.01.2023

NSA: To podatnik, nie urzędnik, musi odtworzyć dokumentację księgową po pożarze

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Obowiązek odtworzenia dokumentacji księgowej po pożarze spoczywa na podatniku, a nie na organach skarbowych. Tylko w przypadku, gdy podatnik ma problemy z jej odtworzeniem, bo np. kontrahent odmówi wydania duplikatu, podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o pomoc. Do takiego wniosku doszedł właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

26.01.2023

Ceny transferowe w krzywym zwierciadle - czyli największe (T)ara(P)aty 2022 roku

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Półtora roku (w tym przez ponad połowę 2022 r.) trwały tarcia pomiędzy resortem finansów a środowiskiem doradców podatkowych w zakresie przepisów dotyczących pośrednich transakcji rajowych. Krytykowano zarówno ich irracjonalność, ale przede wszystkim skomplikowanie i nieproporcjonalność obowiązków administracyjnych i dokumentacyjnych dla polskich podatników w stosunku do potencjalnych korzyści z ich wprowadzenia.

25.01.2023

NSA: Fiskus nie potrzebuje biegłego, by ustalić niewypłacalność spółki

CIT Spółki Prawo gospodarcze

Organy podatkowe powinny samodzielnie ustalić, czy i kiedy w spółce wystąpił stan niewypłacalności. Kwestia badania właściwego czasu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest bowiem przesłanką obiektywną, ustalaną na podstawie okoliczności faktycznych każdej sprawy. Ewentualne powołanie biegłego zależy od uznania organów podatkowych, a nie strony postępowania. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

24.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski