Nie ma podatku od niezapłaconych faktur

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Resort finansów zwraca uwagę, że podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Rozwiązanie to przysługuje w zakresie PIT, CIT i VAT. Skorzystanie z ulgi na złe długi jest równoznaczne z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.

27.03.2023

Wydatki na utrzymanie psa mogą być kosztem podatkowym

CIT PIT Doradca podatkowy

Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodów. Z interpretacji podatkowej wynika, że można tak uznać, skoro obecność psa w biurze wpływa na poprawę samopoczucia pracowników, ich bezpieczeństwa, wydajności, a tym samym powstanie przychodów.

27.03.2023

Deweloper jako inwestor bez prawa do ulgi prowzrostowej

CIT Budownictwo

Deweloper korzystający z podwykonawców nie wykonuje działalności produkcyjnej, lecz działalność handlową lub dystrybucyjną i nie ma prawa do ulgi prowzrostowej – twierdzi w interpretacji prawa podatkowego skarbówka. Stanowisko organów skarbowych w mocnym stopniu ogranicza możliwość stosowania tej ulgi w branży nieruchomościowej – oceniają eksperci.

24.03.2023

NSA: Cała sportowa infrastruktura nie jest budowlą

CIT Budownictwo

Infrastruktura sportowa w postaci kolejki linowej i wyciągów narciarskich nie powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości jako budowle od całej swojej wartości. Budowlami, podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, będą wyłącznie obiekty stacji narciarskiej, mające charakter obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykładnia nie może być rozszerzająca - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

23.03.2023

Rozliczenie CIT do 30 czerwca, sprawozdania finansowe do końca marca

CIT Rachunkowość

Zeznania o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat w roku podatkowym należy złożyć do końca czerwca 2023 r. Natomiast terminy sprawozdawcze wynikające z ustawy o rachunkowości nie zostały przedłużone. Tym samym, sprawozdanie finansowe należy sporządzić do 31 marca br. Rozporządzenie w tej sprawie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

22.03.2023

RPO pyta o ochronę danych w rządowym portalu podatkowym

CIT PIT Administracja publiczna RODO

Obywatel, który zalogował się na swój profil na stronie internetowej www.podatki.gov.pl uzyskał dostęp do szczegółowych danych innego przedsiębiorcy. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta więc o działania w tej sprawie Ministra Finansów i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podkreśla, że skala naruszenia prywatności może być bowiem większa.

22.03.2023

Raport: Firmy będą inwestować w cyfryzację raportowania podatkowego

CIT VAT Rachunkowość

Ponad jedna trzecia część firm zamierza przeznaczyć w ciągu pięciu lat co najmniej 150 tys. zł na inwestycję w digitalizację raportowania podatkowego - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu EY. Jednak część firm zamierza jednak korzystać z zewnętrznych usług księgowych m.in. ze względu na oszczędności.

20.03.2023

Skarbówka zmienia stanowisko w sprawie ulgi na robotyzację

CIT Prawo gospodarcze

Przy uldze na robotyzację za koszty kwalifikowane należy uznawać nie koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz innych maszyn i urządzeń, lecz dokonane w roku podatkowym odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych – stwierdziły organy skarbowe w najnowszej interpretacji. I zapowiedziały, w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami, działania w celu wyeliminowania nieprawidłowych interpretacji.

17.03.2023

Stabilny system podatkowy kluczem do rozwoju przedsiębiorczości

CIT PIT VAT

Powrót do prawidłowej legislacji, wydłużenie do pół roku vacatio legis dla przepisów wprowadzanych z początkiem kolejnego roku podatkowego, dłuższy czas na konsultacje społeczne projektów aktów prawnych – to tylko część postulatów ekspertów ze świata nauki i biznesu dotyczących polskiego systemu podatkowego.

15.03.2023

Wspólnikom spółek nieruchomościowych może zabraknąć czasu na dostosowanie się do wytycznych ministra

CIT Doradca podatkowy Finanse

Mimo że rok temu przedłużono termin na składanie informacji CIT-N1, PIT-N1, CIT-N2, PIT-N2 za 2021 rok, nic nie wskazuje, by było tak również w tym roku. Tuż przed upływem generalnego terminu na dopełnienie tego obowiązku, minister finansów wydał w tym zakresie interpretację ogólną nr DD5.8203.7.2022 – pisze Piotr Dąbrowski, senior associate w Enodo Advisors.

10.03.2023

Brak wypłaty zysków i… podatek do zapłaty? Potencjalne problemy przy podziale zysku w prostej spółce akcyjnej

CIT Doradca podatkowy

Z końcem grudnia dla większości spółek zakończył się rok obrotowy – w przypadku prostych spółek akcyjnych będący również z reguły ich pierwszym rokiem obrotowym. Przed wspólnikami tych spółek, którym udało się osiągnąć zysk, stoi obecnie decyzja co do sposobu jego podziału. W przypadku prostej spółki akcyjnej, ten co do zasady jednoznaczny podatkowo temat może wiązać się z nieoczekiwanymi problemami – pisze Piotr Zaremba, doradca podatkowy.

07.03.2023

Zakup kart podarunkowych może być kosztem uzyskania przychodów

CIT PIT Rachunkowość

Zakup kart podarunkowych w celu ich przekazania kontrahentom, aby zachęcić ich do współpracy, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatki na ten cel nie mogą jednak być kwalifikowane do wydatków o charakterze reprezentacyjnym. Wydatki, spełniające definicję kosztu, muszą pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

07.03.2023

Powiernicze nabycie udziałów w kontrze do estońskiego CIT

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Zawarcie przez spółkę występującą w roli powiernika umowy powiernictwa i nabycie w jej wykonaniu w imieniu własnym, lecz na rzecz powierzającego jednostek uczestnictwa, będzie skutkowało utratą przez spółkę prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Nie będzie można skorzystać z tzw. estońskiego CIT. Potwierdziła to właśnie skarbówka.

06.03.2023

Wynagrodzenia 10. dnia miesiąca - jest tu nowy problem dla firm

CIT PIT Rachunkowość Polski Ład

Od stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady rozliczania w kosztach uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne płaconych za pracowników. Przepisy, które w założeniu miały ujednolicić reguły, w rezultacie spowodowały chaos i niepewność przedsiębiorców. Problem mają zwłaszcza te firmy, które wypłacają wynagrodzenia do 10. dnia kolejnego miesiąca.

02.03.2023

Rosja na unijnej liście rajów podatkowych

CIT Prawo gospodarcze Podatki międzynarodowe Prawo unijne

UE opublikowała najnowszy wykaz jurysdykcji niespełniających międzynarodowych standardów podatkowych, tzw. unijną listę rajów podatkowych. Na liście znalazła się także Rosja. Dla firm powiązanych z podmiotami rosyjskimi lub realizujących z nimi transakcje oznacza to ograniczenie przysługujących im przywilejów, a także ryzyko konieczności spełnienia dodatkowych obowiązków.

27.02.2023

NSA komplikuje rozliczanie podatku u źródła i nakłada na firmy dodatkowe obowiązki

CIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Naczelny Sąd Administracyjny zaskoczył podatników i zmienił podejście do kwestii podatku u źródła – wbrew polskim ustawom i dyrektywom unijnym. Utrudnił tym samym firmom działanie i skomplikował rozliczenia. Każe bowiem każdorazowo badać status rzeczywistego właściciela należności. To duży problem – zwłaszcza dla firm, które stosują zwolnienie z podatku u źródła przy wypłatach dywidend.

24.02.2023

Ustawa o fundacji rodzinnej opublikowana

Prawo cywilne CIT PIT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja 2023 roku. Nowe prawo ma pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę. Zdaniem ekspertów to szansa na rozwiązanie problemu dziedziczenia rodzinnych firm, a nowe przepisy pomogą kontynuować prowadzenie biznesu w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.

22.02.2023

Spółka cicha nie pozbawia prawa do estońskiego CIT

CIT Doradca podatkowy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która stanie się wspólnikiem spółki cichej, nie utraci prawa do opodatkowania w formie estońskiego CIT. Umowa spółki cichej nie naruszy warunku braku szeroko pojętych powiązań o charakterze kapitałowym. Potwierdza to niedawna interpretacja wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

22.02.2023

MF: Rozliczenie rocznego CIT za 2022 r. do końca czerwca

CIT

Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, które wydłuży do końca czerwca terminy rozliczenia rocznego podatku CIT za ubiegły rok. Jak podkreśla resort, wydłużenie terminu jest reakcją na postulaty zgłaszane m.in. przez środowiska księgowych.

16.02.2023

Podatkowy Rollercoaster - rośnie chaos legislacyjny w prawie

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Ostatnie zmiany w prawie nie ułatwiły pracy księgowym i doradcom podatkowym. Poza tym rośnie częstotliwość ich wprowadzania. Wśród głównych obszarów zainteresowania organów administracji skarbowej znajdują się m.in. kwestie podatku u źródła (WHT), cen transferowych, VAT i restrukturyzacji. To główne wnioski wynikające z opublikowanego właśnie raportu Podatkowy Rollercoaster.

16.02.2023