W styczniu firmy muszą zainteresować się terminami dotyczącymi podatku u źródła

CIT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Rok 2022 był dla płatników podatku u źródła rokiem zawirowań, zmian i niepewności. Z 1 stycznia płatnicy rozpoczęli stosowanie mechanizmu pay & refund. Wykładnia oraz praktyka stosowania prawa przez organy podatkowe zrewidowały jednak myślenie na temat działania systemu oświadczeń WH-OSC – piszą Konrad Medoliński i Paweł Wyciślik z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

23.01.2023

Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

CIT Doradca podatkowy

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

23.01.2023

Można już korzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników

CIT PIT Rachunkowość Polski Ład

Nowa preferencja, którą w praktyce podatnicy po raz pierwszy zastosują w 2023 roku, stanowi uzupełnienie ulgi badawczo-rozwojowej. Polega w praktyce na pomniejszeniu kwot zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od wynagrodzeń osób zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi o niewykorzystaną część ulgi B+R - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.

19.01.2023

Podatek od przerzuconych dochodów – kolejne uciążliwe obowiązki w transakcjach międzynarodowych

CIT Doradca podatkowy

Jedną z wielu nowości w CIT w ramach Polskiego Ładu w 2022 r. było wprowadzenie instytucji podatku od przerzuconych dochodów – w praktyce osobnego rodzaju opodatkowania CIT płaconego w określonych sytuacjach od ponoszonych kosztów. Tegoroczne zmiany przekształcają tę niszową regulację w kolejny uciążliwy obowiązek dla podatników ponoszących wydatki na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych.

18.01.2023

Skarbówka wyjaśnia pojęcie roku podatkowego dla potrzeb estońskiego CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Obowiązujące od 1 stycznia br. zmiany dotyczące tzw. estońskiego CIT nie mają charakteru rewolucyjnego, lecz zdaniem ekspertów niewątpliwie mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania tej formy opodatkowania. Z pomocą przychodzi też interpretacja dotycząca tego, jak należy rozumieć rok podatkowy poprzedzający wybór opodatkowania tej formie.

12.01.2023

Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

CIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

12.01.2023

Nowe prawo holdingowe wpływa na obowiązki podatkowe spółek

CIT VAT Spółki

Do sporządzenia sprawozdania o powiązaniach umownych spółki dominującej ze spółkami od niej zależnymi, uczestniczącymi w tej samej grupie spółek, za okres ostatniego roku obrotowego, którego elementem są też wydane spółce zależnej polecenia, należy sprawdzenie, czy umowy między tymi spółkami były zawierane na warunkach rynkowych.

11.01.2023

Fiskus blokuje korzystanie z tzw. estońskiego CIT. Firmy płacą wyższy podatek

CIT Doradca podatkowy Spółki

Doświadczenie doradców podatkowych pokazuje jednoznacznie - korzyści z wyboru tzw. estońskiego CIT istnieją tylko w teorii. Organy podatkowe wydają bowiem interpretacje, które skutecznie blokują zastosowanie preferencyjnego rozliczenia. Sytuację firm komplikuje także brak jednoznacznej definicji ukrytego zysku. Daje to skarbówce możliwość zbyt restrykcyjnego interpretowania prawa.

11.01.2023

Przepisy o ukrytej dywidendzie uchylono, ryzyko jednak pozostało

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Przepisy o ukrytej dywidendzie zostały usunięte, ale dla podatników nie oznacza to jednak bezpiecznej strefy komfortu. Organy podatkowe mogą na zasadach ogólnych kwestionować w spółce koszty uzyskania przychodów z tytułu usług wykonywanych przez wspólników. Potrzebny jest też dialog z przedsiębiorcami co do regulacji dotyczących podatku minimalnego, odroczonych w czasie.

09.01.2023

Po zmianie przepisów łatwiej korzystać z tzw. estońskiego CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Z dniem 1 stycznia 2023 roku weszła w życie duża nowelizacja przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Część zmian dotyczy tzw. estońskiego CIT. Korzystanie z preferencyjnego opodatkowania dochodu będzie teraz łatwiejsze. Prawnicy chwalą, że duża część regulacji została doprecyzowana. Zauważają jednak, że zmiany mogłyby sięgnąć jeszcze dalej.

05.01.2023

Fundacje rodzinne będą mogły płacić tzw. estoński CIT

CIT Doradca podatkowy Finanse

Fundacje rodzinne, które będą miały charakter holdingowy i będą osiągać głównie zyski pasywne, będą mogły skorzystać z zasad estońskich. Dotychczas spółki o takim charakterze nie mogły korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT. Kto jeszcze zaoszczędzi na podatkach, korzystając z fundacji rodzinnych? Zapytaliśmy ekspertów.

03.01.2023

W tym roku mniej obowiązków, ale wyższe kary za brak dokumentacji cen transferowych

CIT Doradca podatkowy

Z początkiem stycznia 2023 roku uchylone zostały przepisy o pośrednich transakcjach rajowych. Podniesione zostały progi dokumentacyjne dla bezpośrednich transakcji rajowych realizowanych zarówno z podmiotami powiązanymi jak i niepowiązanymi. Będzie też nowa wersja formularza TPR. Wzrosły jednak kary za brak dokumentacji cen transferowych.

01.01.2023

2022 rok w cenach transferowych był niezwykle intensywny

CIT Doradca podatkowy

Mówi się: do trzech razy sztuka. Coś w tym jest, ponieważ to już trzeci rok z rzędu, kiedy okres Świąt Bożego Narodzenia oraz koniec kalendarzowego roku są tak aktywne dla doradców podatkowych realizujących dla swoich klientów obowiązki dokumentacyjne i raportowe z zakresu cen transferowych – pisze Radosław Chudy, prawnik.

30.12.2022

Ostatni moment na informację o strategii podatkowej

Ordynacja CIT Doradca podatkowy

1 stycznia 2021 roku wszedł w życie art. 27c ustawy o CIT, ustanawiający obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o strategii podatkowej realizowanej przez największych podatników. Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na publikację sprawozdania z realizowanej strategii podatkowej (za 2021 rok), upływa 31 grudnia 2022 roku.

29.12.2022

Polska Spółka Holdingowa – większa dostępność i korzyść podatkowa od 2023 roku

CIT Doradca podatkowy Spółki

Zastąpienie obecnego, 95-proc. zwolnienia dywidendowego pełnym stuprocentowym zwolnieniem, możliwość tworzenia polskiej spółki holdingowej również przez prostą spółkę akcyjną, łagodniejsze warunki skorzystania ze zwolnienia – to korzystne zmiany wchodzące w życie z początkiem przyszłego roku. Eksperci wskazują, że pewne warunki i wymogi jednak pozostają i wymagają pilnego urealnienia.

29.12.2022

NSA: Kara umowna za niedotrzymanie terminu umowy to nie kara za wadliwość

CIT Doradca podatkowy

Przepis wyłączający z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług nie obejmuje kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji. Możliwość zaliczenia tych kar do kosztów podatkowych powinna być rozpatrywana pod kątem ich związku z przychodami – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

23.12.2022

Prawo do poprawki: Polski Ład wciąż zawiera przepisy szkodliwe dla biznesu

CIT PIT Prawo gospodarcze Poprawmy prawo

Zakaz amortyzacji lokali i niezbyt potrzebne przepisy o przerzucaniu dochodów i przekształceniach spółek - takie regulacje w podatkach dochodowych wciąż bulwersują przedsiębiorców. Kłopoty kreują też nowe przepisy dotyczące różnych form restrukturyzacji spółek. I choć tzw. Polski Ład już naprawiano, to jednak w tych obszarach wciąż prawne buble pozostały i są barierami dla biznesu.

23.12.2022

Choinka i prezenty dla klientów mogą być kosztem podatkowym

Ordynacja CIT Rachunkowość

Świąteczny wystrój firmy nie musi spełniać przesłanki reprezentacji. Wydatki na zakup choinek i bombek mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dekoracje nie powinny być jednak zbyt wystawne. Po spełnieniu pewnych warunków odliczyć można także wydatki na upominki dla kontrahentów.

22.12.2022

Minimalny podatek dochodowy według europejskiej dyrektywy od 2024 roku

CIT Podatki międzynarodowe

Nowa unijna dyrektywa przewiduje globalny podatek minimalny do zapłaty przez wielkie międzynarodowe koncerny. Może się zdarzyć, że nawet jeśli taka korporacja będzie miała swoją spółkę zależną w Polsce, to nową daninę zainkasuje inne państwo. Eksperci twierdzą: dyrektywa w dzisiejszym kształcie zniechęci wielkie koncerny do inwestycji w Polsce i Europie Środkowej.

22.12.2022

Odpisy aktualizujące w kosztach po problemach z rosyjską spółką

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Fakt, że na spółkę rosyjską, dłużnika spółki polskiej, nałożono sankcję, to za mało, by uznać, że nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona i odpisy od niej móc zaliczyć do kosztów podatkowych. Jednocześnie, do ukosztowienia wartości odpisów rachunkowych wystarczy postawienie tej spółki w stan likwidacji. Takie stanowisko zajęła skarbówka.

16.12.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski