Regulacje podatku od zagranicznej spółki kontrolowanej mają zapobiec unikaniu opodatkowania w drodze alokacji dochodów (aktywów) do spółek (podmiotów) zlokalizowanych w jurysdykcjach o preferencyjnym systemie opodatkowania.

Jest to bardzo specyficzny typ daniny. Opodatkowaniu bowiem podlega hipotetyczny dochód zagranicznego podmiotu w przypadku, gdy nie dochodzi do dystrybucji zysków do Polski.

Co więcej, po wielokrotnych nowelizacjach tego reżimu opodatkowania w podstawie opodatkowania generalnie uwzględnia się nie tylko faktyczne dochody zagranicznej spółki kontrolowanej, lecz możliwe jest również opodatkowanie w oparciu o wartość aktywów takiej zagranicznej spółki.

Czy fundacja rodzinna może zapłacić podatek za CFC?

Fundacje rodzinne są z nami od roku, więc warto się zastanowić, jak się ma umieszczenie fundacji rodzinnej w katalogu podmiotów zwolnionych z CIT do regulacji dotyczących obowiązku zapłaty podatku od zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC).

Podatek od CFC generalnie płaci polski rezydent (osoba prawna lub osoba fizyczna), która posiada np. udziały lub inne prawa do zysku w zagranicznej spółce spełniającej definicję CFC.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują również nowe przepisy uszczelniające, które przewidują, że w przypadku systemu opodatkowania CFC nie stosuje się szczególnych ulg i zwolnień podatkowych. Ustawa o fundacji rodzinnej nie wprowadziła żadnych zmian mających na celu bezpośrednie wyłączenie fundacji z reżimu opodatkowania CFC.

Efektywnie więc pojawia się pytanie, czy fundacja rodzinna lub ewentualnie jej beneficjenci mogą zapłacić podatek od CFC, jeśli rozszerzą inwestycje o podmioty z siedzibą za granicą.

Czytaj w LEX: Zasady opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC) >

Co na to organy podatkowe?

Organy na razie patrzą przychylnie na fundacje rodzinne pod kątem CFC zarówno w kontekście samej fundacji, jak i jej beneficjentów.

Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zwolnienie podmiotowe z CIT dla fundacji rodzinnej obejmuje także dochód CFC.

W kontekście natomiast beneficjentów, w ocenie dyrektora KIS, poprzez fundację rodzinną beneficjentom nie można przypisać prawa do zysku. Z tego względu, nie muszą oni płacić podatku od CFC.

Czytaj w LEX: Fundacja rodzinna - zasady opodatkowania >

Co należy zrobić przed inwestycją w podmioty zagraniczne?

Powstaje pytanie, czy takie stanowisko się utrzyma oraz czy mogą czuć się bezpiecznie fundatorzy lub fundacje, które nie wystąpiły z wnioskiem o ochronę w formie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Nie wchodząc w szczegóły, czy dotychczas wydane interpretacje podatkowe w kontekście CFC efektywnie chronią wnioskodawców, warto w tym miejscu przestrzec potencjalnych fundatorów przed założeniem, że fundacja rodzinna chroni przed podatkiem od CFC. Jeśli nawet organy podatkowe nie będą dalej zwracać uwagi na przepisy uszczelniające CFC w CIT lub przepisy przewidujące opodatkowanie CFC dla osób fizycznych faktycznie je kontrolujących, to tak czy inaczej wnoszenie jakiś typów aktywów do fundacji z przyczyn czysto podatkowych może być narażone na zastosowanie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR).

Podsumowanie

Osoby zainteresowane fundacją rodzinną powinny przeanalizować plany, jakie miały względem zagranicznej polityki inwestycyjnej.

Jeśli plany te uwzględniały zagraniczne spółki, spółdzielnie lub fundusze inwestycyjne, to należy każdorazowo – przed podjęciem decyzji inwestycyjnych – uwzględnić potencjalne obciążenia i/lub zagrożenia. Ma to szczególne znaczenie. Organy podatkowe mają to do siebie, że czasami zmieniają zdanie. Natomiast, jak już coś się wniesie do fundacji rodzinnej, to trudno to - kolokwialnie mówiąc- odkręcić…

Czytaj również: Czy fundacja rodzinna płaci podatek od zagranicznej jednostki kontrolowanej >>

Michał Kwaśniewski, adwokat, partner w Quidea