Jak wskazuje opublikowany w poniedziałek raport PwC, wyniki analizy polskiego systemu podatkowego w porównaniu do innych krajów z Europy i ze świata, wskazują na zbyt wysoki poziom skomplikowania polskiego systemu podatkowego. Przekłada się to bezpośrednio m.in. na trudności związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych oraz z adaptacją do nowych regulacji, a także na liczne wątpliwości interpretacyjne.

Przedsiębiorcy w Polsce poświęcają średnio 334 godziny rocznie na wypełnianie obowiązków podatkowych, co plasuje Polskę na drugim miejscu pod względem liczby godzin w Europie, zaraz po Bułgarii z 441 godzinami. Dla porównania, w Danii są to 132
godziny, we Francji - 134 godziny, ca w Niemczech - 218 godzin. PwC powołuje się w nim na dane z raportu Parlamentu Europejskiego z lutego 2023 r. "Overview on the tax compliance costs faced by European enterprises – with a focus on SMEs".

Średnie koszty związane z wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych w zakresie CIT w Polsce wynoszą 2,4 proc. obrotu, co jest jednym z najwyższych wyników w UE. Wyższe koszty - wynoszące 2,6 proc. obrotu - odnotowano tylko na Cyprze. W Danii jest to 1,5 proc., we Francji -
1,8 proc., a w Niemczech - 1,9 proc. 

Polski system podatkowy należy do jednego z najbardziej skomplikowanych na świecie, co potwierdza drugie miejsce w rankingu
Tax Complexity Index. Przedsiębiorcy w Polsce poświęcają średnio 334 godziny rocznie na wypełnianie obowiązków podatkowych,
co stawia nasz kraj na drugim miejscu w Europie. Wysokie koszty wywiązywania się z tych obowiązków, wynoszące 2,4 proc. obrotu,
wynikają z czasochłonności i złożoności przepisów - komentuje Tomasz Kassel, partner zarządzający działem Tax, Legal and People w PwC Polska.

Według niego, uproszczenie przepisów i wydłużenie okresu vacatio legis mogłyby znacząco ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu i
zmniejszyć ryzyko błędów, jednocześnie zapewniając odpowiednie wpływy budżetowe.
Systematyczna ocena skutków regulacji
podatkowych i dostarczanie podatnikom zrozumiałych instrukcji są kluczowe dla poprawy funkcjonowania systemu podatkowego w
Polsce.

Czytaj również: Urzędy skarbowe wykorzystują swoją przewagę nad podatnikiem >>