Koniec przepisów covidowych może być pułapką dla osób z niepełnosprawnością

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Koronawirus

Przepisy określające nowe terminy upływu ważności orzeczeń o niepełnosprawności, które były przedłużane z powodu pandemii, wejdą w życie 6 sierpnia 2023 r. Prawnicy przestrzegają jednak, aby podejmować rozważne decyzje dotyczące wnioskowania o nowe orzeczenia. Może być bowiem tak, że osoba z niepełnosprawnością pozostawać będzie przez jakiś czas bez orzeczenia, a co za tym idzie, jej opiekun pozostanie bez świadczeń.

25.05.2023

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego nie kończy sprawy wypłaty przez ZUS świadczeń bez odsetek

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

Odwołanie z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego nie zakończy problemu świadczeń, które ZUS wypłacał z opóźnieniem i bez odsetek ustawowych. Zdaniem prawników, przepis jest niekonstytucyjny i powinien zostać uchylony z mocą wsteczną. Nie wiadomo też, jak będą go stosowały sądy rozpoznając toczące się obecnie sprawy, które będą rozstrzygane po odwołaniu tego stanu.

23.05.2023

Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego ruszą terminy ważne dla pracodawców i pracowników

Prawo pracy BHP Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Powrót fikcji doręczenia pism wysłanych pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru, przywrócenie obowiązku wykonywania badań okresowych i szkoleń obowiązkowych w zakresie bhp, czy zniesienie ograniczeń wysokości odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy - to tylko niektóre zmiany, które spowoduje odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego.

15.05.2023

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego - trudne zmiany w środku wakacji

Koronawirus

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego to m.in. powrót procedury zamówień publicznych. Wracają obowiązki podatników, liczne wyzwania czekają przedsiębiorców i pracowników, istotne zmiany będą też dotyczyły pacjentów. Ale zbyt krótkie okresy przejściowe powodują ryzyko, że wywiązanie się z niektórych obowiązków może być niezwykle trudne. Problemów nie zabraknie - przedstawiamy najważniejsze zmiany od 1 lipca.

15.05.2023

Od 1 lipca medycy nie będą musieli szczepić się przeciwko Covid-19

Zawody medyczne Koronawirus Koronawirus szczepienia

Z chwilą odwołania stanu zagrożenia epidemicznego zniknie obowiązek szczepień przeciwko Covid-19 dla osób wykonujących zawód medyczny, farmaceutów i studentów kierunków medycznych. Od początku kontrowersyjna była możliwość egzekwowania tego prawa. Według Ministerstwa Zdrowia istniał obowiązek złożenia oświadczenia o poddaniu się szczepieniu przeciwko Covid-19.

13.05.2023

Obowiązkowe maseczki w szpitalach do końca czerwca; bez maseczek w aptekach

Koronawirus

Do 30 czerwca 2023 r. rząd przedłużył obowiązek noszenia maseczek w szpitalach, przychodniach i innych placówkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza. Nie ma już obowiązku noszenia maseczek w aptekach. Z kolei opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r.

02.05.2023

Minister zdrowia pisze do Pfizera w sprawie gruntownej zmiany kontraktów szczepionkowych

Koronawirus Koronawirus szczepienia

Sytuacja epidemiczna w krajach Unii Europejskiej ustabilizowała się, a mimo to Pfizer nadal planuje dostarczyć do Europy setki milionów szczepionek. Jest to całkowicie bezcelowe z punktu widzenia zdrowia publicznego, ponieważ większość z nich ulegnie zniszczeniu ze względu na ograniczony okres przydatności do użycia i ograniczony popyt - zauważa w liście do Pfizera minister zdrowia Adam Niedzielski.

02.05.2023

Niektóre orzeczenia o niepełnosprawności stracą ważność - prezydent podpisał ustawę

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Koronawirus

Niektóre orzeczenia o niepełnosprawności, przedłużane automatycznie podczas pandemii, stracą ważność z końcem tego roku, a niektóre w 2024 r. Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza zmiany w tzw. ustawie covidowej, jeśli chodzi o ważność orzeczeń o niepełnosprawności. Z przepisów tych wynika, że świadczenia z pomocy społecznej będą przyznane na identyczny okres, co ważność orzeczenia.

28.04.2023

Minister zapowiada zniesienie w końcu czerwca stanu zagrożenia epidemicznego

Opieka zdrowotna Koronawirus

Wstępną, planowaną datą zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego jest koniec czerwca tego roku - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że obecnie sytuacja epidemiczna w Polsce ulega systematycznej poprawie" i resort "przymierza się" do zniesienia obowiązku noszenia maseczek w aptekach.

19.04.2023

Ruszyły e-skierowania na piątą dawkę szczepionki przeciw COVID-19

Opieka zdrowotna Koronawirus

1,7 mln osób w nocy z piątku na sobotę otrzymało skierowania na piątą dawkę szczepienia przeciw COVID-19. Warunkiem przyjęcia piątej dawki jest ukończenie co najmniej 60 lat. Zakwalifikowano do niej także osoby z upośledzoną odpornością lub zatrudnione w ośrodkach medycznych, których pracownicy są szczególnie narażeni na zakażenie COVID-19.

15.04.2023

Resort zdrowia wycofuje się z płacenia za lek na Covid-19; szpitale są w kropce

Pacjent Finansowanie zdrowia Koronawirus

Szpitale, które będą chciały kontynuować terapię pacjentów chorych na Covid-19 Remdesivirem, będą musiały pokryć część kosztu zakupu tego leku. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że nie będzie dalej finansować zakupu ze środków publicznych. Szpitale sygnalizują, że leku już brakuje w magazynach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Oznacza to znacznie wyższe koszty leczenia pacjentów.

27.03.2023

Nie ma chętnych do szczepień na Covid-19

Pacjent Koronawirus Koronawirus szczepienia

Znów odnotowujemy wzrost chorych pacjentów z COVID-19 w poradniach - mówią specjaliści medycyny rodzinnej. Jednak chętnych do przyjęcia szczepionki - brak. W czwartek w całej Polsce zaszczepiło się 1191 osób przeciwko Covid-19 - to dramatycznie mało – alarmują specjaliści medycyny rodzinnej z Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Są dni, gdy w całym województwie nikt się nie zaszczepił.

24.03.2023

NIK zawiadomiła prokuraturę i CBA w sprawie Szpitala Tymczasowego COVID-19 we Wrocławiu

Finansowanie zdrowia Koronawirus

Samowola budowlana, niegospodarność, nierzetelność - tak najkrócej można podsumować wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu. Raport z tej kontroli został upubliczniony w styczniu. Teraz NIK informuje, że skierowała do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia kilku przestępstw, a pismem sygnalnym powiadomiła także Centralne Biuro Antykorupcyjne.

09.03.2023

NIK: Rządowe programy wspierające polskie szwalnie to porażka

Spółki Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus

NIK ustaliła, że w ramach programu uruchomionego w związku z pandemią COVID-19 Agencja Rozwoju Przemysłu dostarczyła ok. 105 mln maseczek medycznych i ok. 67 mln maseczek niemedycznych za kwotę ponad 313 mln zł. Poważne wątpliwości wzbudziła rzetelność nadzoru nad ich jakością. Z kolei zupełnym fiaskiem zakończył się projekt „Stalowa Wola”, w ramach którego, mimo zakupu dziewięciu linii produkcyjnych, poza produktami testowymi nie wyprodukowano ani jednej maseczki.

28.02.2023

NIK wytknęła patologie przy tworzeniu szpitala tymczasowego we Wrocławiu

Opieka zdrowotna Koronawirus

Szpital tymczasowy we Wrocławiu był samowolą budowlaną; niektóre z przyjętych podczas budowy szpitala rozwiązań architektonicznych, technicznych i budowlanych były błędne, a placówce nie zapewniono w pełni właściwej ochrony przeciwpożarowej - wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.

16.01.2023

Kuratorium może sprawdzić, czy w szkole jest odpowiednia temperatura

BHP Zarządzanie oświatą Koronawirus

Jednostki samorządu terytorialnego oszczędzają na ogrzewaniu szkół - takie skargi wpłynęły do posłów, którzy postanowili interweniować w resorcie edukacji. Ten przypomina, że temperatura w klasach szkolnych musi wynosić co najmniej 18 stopni, a kwestię tę mogą kontrolować organy nadzoru pedagogicznego.

05.01.2023

Rażące błędy sądu w sprawie cywilnej o zwolnienie z pracy - skarga nadzwyczajna RPO

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Koronawirus

Sąd rejonowy nie uwzględnił sprzeciwu powoda na skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne - co naruszyło przepisy. W miejsce zarządzonego przez siebie dowodu z przesłuchania stron, sąd przeprowadził nieznany prawu dowód z zeznań stron na piśmie. Wyrok wydał zaś z udziałem ławnika wyznaczonego w dniu wyroku, tymczasem ten, kto nie zna sprawy, nie może orzekać sprawiedliwie.

14.12.2022

Rząd rozważa zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego od stycznia

Koronawirus

Rząd nie wyklucza, że od stycznia zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział we wtorek, że dyskusja na ten temat trwa, a decyzja zostanie podjęta na podstawie między innymi przeglądu prawnego, oceny instytucji międzynarodowych, w tym zajmujących się kontrolą zakażeń.

29.11.2022

Przedszkole żąda zaświadczenia o zdrowiu dziecka - lekarz nie ma podstaw do wystawienia

Opieka zdrowotna Zawody medyczne RODO Koronawirus

Dyrektor przedszkola czy szkoły nie może żądać od rodzica dziecka zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do szkoły. Dodatkowo takie żądanie budzi wątpliwości w kontekście ochrony danych osobowych. Zgodnie z prawem, rodzic przekazuje dyrektorowi placówki oświatowej tylko uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia dziecka, jego diecie czy rozwoju psychofizycznym.

12.11.2022

NIK: Szpitale nie zdały egzaminu z funkcjonowania w warunkach kryzysowych

Opieka zdrowotna Koronawirus

Większość z placówek nie zrealizowała w ostatnich dwóch latach w całości kontraktów zawartych z NFZ, co było efektem zaangażowania się w zwalczanie COVID-19 i ograniczenie przyjęć pozostałych pacjentów. Wartość udzielonych świadczeń była niższa niż w 2019 roku, czyli przed pandemią o ponad 20 proc. - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

31.10.2022
1  2  3  4  5    135
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski