Andrzej Dycha prezesem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Administracja publiczna Rynek

Andrzej Dycha został powołany na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Wiceprezesem Agencji została Magdalena Skarżyńska. PAIH zajmuje się przyciąganiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz wspiera współpracę międzynarodową polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i na całym świecie poprzez Zagraniczne Biura Handlowe.

19.02.2024

Czy Polska Grupa Górnicza stosuje nieuczciwe praktyki? Takie zarzuty trafiły do UOKiK

Rynek Prawo gospodarcze

Zawiadomienie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Polską Grupę Górniczą złożyła we wtorek do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla. PGG nie zgadza się z takimi zarzutami. W jej opinii postępuje zgodnie z prawem.

06.02.2024

Duże firmy często kredytują się kosztem małych, za co grożą im słone kary

Rynek Finanse

UOKiK w 2023 roku wobec 34 firm wydał decyzje w sprawie zatorów płatniczych. Nie wszystkie zakończyły się karami, ale najwyższa wyniosła 7,5 mln zł. Zatory płatnicze to spory problem polskiej gospodarki, często duże przedsiębiorstwa przetrzymują pieniądze należne małym firmom. To zagraża ich płynności, a nawet istnieniu. Kara UOKiK to nie wszystko, co grozi opóźniającym płatności. Straty wizerunkowe mogą być równie dotkliwe.

22.01.2024

Resort rozwoju intensyfikuje prace nad poprawą jakości prawa dla przedsiębiorców

Rynek Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Deregulacja, realizacja obietnic wyborczych, poprawa jakości procesu legislacyjnego i samych aktów prawnych, a także uważne wsłuchiwanie się w postulaty przedstawicieli środowisk przedsiębiorców. To główne cele i zadania, nad których realizacją prace rozpoczęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Obecnie trwają przede wszystkim konsultacje i rozmowy, tematy istotne dla przedsiębiorców będą też przedmiotem wtorkowego spotkania i sejmowej komisji.

08.01.2024

URE przypomina o konieczności skorygowania wniosków o wydanie świadectw pochodzenia

Rynek Energetyka

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że 25 grudnia 2023 r. przez ponad sześć kolejnych godzin na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) odnotowano ujemne ceny energii elektrycznej. Wiąże się to z koniecznością zastosowania przepisów ograniczających wsparcie dla producentów energii z odnawialnych źródeł w formie świadectw pochodzenia. Ze względu na tę sytuację wytwórcy energii z OZE powinni skorygować wnioski o wydanie świadectw za grudzień 2023 r.

05.01.2024

Krajowe firmy najczęściej tracą na zmianach cen i braku dostępności materiałów

Rynek Finanse

Aż 2/3 polskich firm poniosło straty w związku ze zmianą cen towarów i usług lub brakiem dostępności materiałów – podaje Aon Polska w badaniu „Globalne badanie zarządzania ryzykiem 2023”. Problemy finansowe przedsiębiorstw wynikają najczęściej również ze spowolnienia gospodarczego oraz nieuregulowanych należności handlowych.

08.12.2023

Dwa projekty przedłużające zamrożenie cen prądu, ciepła i gazu - w środę pierwsze czytania w Sejmie

Rynek Prawo gospodarcze Energetyka

Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się rządowym projektem "zamrażającym" ceny energii, gazu i ciepła na 2024 rok. Przepisy, które przewidują taką ochronę, wygasają z końcem tego roku, co spowoduje gwałtowny wzrost rachunków za media. Rada Ministrów proponuje zostawić ceny na obowiązującym dziś poziomie. Procedowany jest także projekt poselski w tej sprawie - ma on jednak zostać poddany modyfikacjom.

05.12.2023

Raport: Skala inwestycji polskich przedsiębiorstw za granicą przekroczyła 130 mld zł

Rynek Prawo gospodarcze

Najlepiej inwestować w Czechach, zaś 41 proc. firm już obecnych za granicą deklaruje plany dalszej ekspansji. Aż 55 proc. badanych przedsiębiorców wskazuje dywersyfikację geograficzną i ograniczanie ryzyka jako główną korzyść z bezpośrednich inwestycji za granicą, 87 proc. polskich bezpośrednich inwestycji za granicą zlokalizowanych jest w Europie, wśród najlepszych kierunków dla inwestycji zagranicznych znajdują się Czechy, Rumunia, Ukraina, a z rynków poza CEE: Japonia, Kazachstan i Malezja.

01.12.2023

Raport: Firmy tracą zaufanie do spóźniających się z zapłatą

Rynek Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Co czwarta firma traci zaufanie do partnera biznesowego, gdy ten spóźni się z zapłatą za faktury 7 dni – wynika z badania "Zaufanie w biznesie" Rzetelnej Firmy pod patronatem Krajowego Rejestru Długów. Jednak 41 proc. przedsiębiorstw zaufałoby ponownie firmie, która raz ich zawiodła, pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia transakcji. Prawie 1/3 badanych przedsiębiorstw traci zaufanie przy opóźnieniach płatności wynoszących 15-30 dni.

30.11.2023

Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu, rozwiążcie spór na granicy polsko-ukraińskiej

Rynek Transport Ukraina

Rada Przedsiębiorczości zwróciła się do Prezydenta RP oraz do Rady Ministrów o pilne podjęcie działań w związku z protestem przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej. Jej zdaniem skala i długość trwania protestu rodzą coraz poważniejsze konsekwencje dla polsko-ukraińskich relacji politycznych i gospodarczych oraz negatywnie rzutują na międzynarodową pozycję Polski.

29.11.2023

Unijne regulacje o oznaczeniach geograficznych umożliwią ochronę lokalnych produktów

Rynek Prawo unijne Własność przemysłowa

Oznaczenia geograficzne produktów rzemieślniczych i przemysłowych, które posiadają określoną jakość, renomę lub inną cechę charakterystyczną związaną z miejscem produkcji, będą stanowić prawo wspólne, które będzie mogło być wykonywane przez wszystkich kwalifikujących się producentów na określonym obszarze geograficznym pragnących przestrzegać specyfikacji produktu - pisze Nina Jankowska, rzecznik patentowy, Patpol Kancelaria Patentowa.

21.11.2023

Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Rynek Spółki Finanse

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

10.11.2023

Przedsiębiorcy wierzą, że nowy rząd będzie przychylny firmom

Rynek

Ponad trzy czwarte przedsiębiorców jest przekonanych, że nowy rząd poprawi standardy stanowienia prawa i niezawisłości sądów. 76 proc. uważa, że będzie przychylny firmom, 55 proc. spodziewa się, że dzięki niemu znacznie wzrosną inwestycje prywatne – wynika z październikowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

09.11.2023

Zacharski Rudol – nowa kancelaria prawna działa od 1 października 2023 r.

Rynek

Z początkiem października działalność rozpoczęła nowa firma prawnicza – Zacharski Rudol. Założyciele kancelarii, dr Michał Zacharski i dr Kamil Rudol, adwokaci, pełnili wcześniej funkcje partnerów w Dubois i Wspólnicy. Oferta to 10 obszarów specjalizacji - od prawa karnego po źródła odnawialne poprzez m.in. własność intelektualną.

02.11.2023

W Zaduszki można dorobić nawet bez własnej działalności - i to więcej niż rok temu

Rynek Prawo gospodarcze Rynek pracy

Nawet bez konieczności prowadzenia firmy można sprzedawać kwiaty czy znicze przed cmentarzem. I nieźle na tym zarobić. Trzeba jednak dochować pewnych warunków i nie przekroczyć 2700 zł miesięcznego przychodu. Warto również zapoznać się z obowiązującymi warunkami, nie tylko ustalanymi na poziomie krajowym, ale również w poszczególnych miastach.

30.10.2023

Biznes powinien zaangażować się w walkę ze smogiem - raport Lewiatana

Rynek Małe i średnie firmy

W Polsce – kraju z wyjątkowo złą jakością powietrza – w strategiach społecznej odpowiedzialności biznesu warto częściej i lepiej inicjować działania, które pomogą w walce ze smogiem – przekonują eksperci w raporcie „Antysmogowi. Najlepsze praktyki CSR dotyczące jakości powietrza”, przygotowanym przez Konfederację Lewiatan. Wynika z niego jednak również, że firmy często nie wiedzą, jak wdrażać długofalowe strategie, albo robią to nieumiejętnie.

19.10.2023

Parlament Europejski będzie debatował nad zakazem hodowania zwierząt na futra

Rynek Prawo unijne

Podczas rozpoczynającego się posiedzenia plenarnego Parlament Europejski będzie debatował nad europejską inicjatywą obywatelską „Europa wolna od futer”, która ma na celu doprowadzenie do zakazu hodowli i zabijania zwierząt wyłącznie w celu produkcji futer na terenie UE. Pod apelem w tej sprawie podpisało się ponad 1,5 mln Europejczyków. Debata w Parlamencie Europejskim odbędzie się w czwartek.

16.10.2023

Rząd proponuje dodatkową pomoc dla producentów malin

Rynek Rolnictwo

Zapobieganie skutkom załamania rynku malin i wsparcie producentów, którzy sprzedawali owoce po zaniżonych cenach - to główny cel projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ma ono zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.

12.10.2023

Zamawiający rozwiązuje umowę? Przepisy o klauzulach abuzywnych ratunkiem dla wykonawcy

Zamówienia publiczne Rynek

Rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne budzi olbrzymie kontrowersje, ponieważ o kształcie umowy decyduje głównie zamawiający. Brakuje też przepisów, które ograniczałyby możliwość wypowiadania lub odstępowania. Coraz częściej jednak firmy powołują się na przepisy prawa zamówień publicznych, które zakazują wpisywania do umowy postanowień abuzywnych. Na tym tle dochodzi do sporów. Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej są jednak różne.

12.10.2023
1  2  3  4  5    163