Instytut Monitorowania Mediów (IMM) przeanalizował publikacje na temat osób 50 plus w polskich mediach opublikowane od 1 kwietnia do 30 września 2023 r. W tym czasie pojawiło się 1537 doniesień medialnych o silversach w kontekście ich obecności na rynku pracy. Blisko 75 proc. wszystkich materiałów ukazało się w internecie (portale i media społecznościowe), a pozostałe w mediach tradycyjnych (prasa, telewizja, radio). Publikacje w mediach tradycyjnych okazały się  najbardziej wartościowe.

- Pod względem ekwiwalentu reklamowego (AVE), czyli wskaźnika, który wyraża pieniężną wartość publikacji z danego medium (szacowanego poprzez porównanie zmonitorowanej informacji z kosztem reklamowym materiału o takiej samej powierzchni) – zdecydowanie prym wiodła prasa. Publikacje prasowe wygenerowały blisko połowę – 46,5 proc. – z całego AVE, które łącznie wyniosło 16,3 mln zł – informuje Monika Ezman, członkini Zarządu i dyrektorka Centrum Zarządzania Jakością i Działu Analiz w Instytucie Monitorowania Mediów. Materiał jej autorstwa zamieszczony jest w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Analiza tematyczna o osobach 50 plus na rynku pracy”.

Czytaj też: Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy – postulaty Lewiatana

Najczęściej o korzyściach i wyzwaniach w zatrudnianiu silversów

45 proc. wszystkich publikacji dotyczyło tematyki wyzwań i korzyści płynących z zatrudniania osób po 50. roku życia. Najczęściej media powoływały się na badanie OLX Praca i Minds & Roses „Srebrne talenty. Wykorzystanie potencjału pokolenia silver”, z którego wynika, że blisko 70 proc. osób w wieku przedemerytalnym zamierza kontynuować aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego.

23 proc. materiałów medialnych dotyczyło tematu rozwoju zawodowego i możliwości przekwalifikowania się po pięćdziesiątce. - Przykładem jest pilotażowy program „I can do IT” stworzony przez BNP Paribas, dzięki któremu pracownicy po 50. roku życia mogli zostać testerami oprogramowania. Do tego przedsięwzięcia zgłosiło się blisko 140 osób, choć według wstępnych założeń miało ono obejmować 25 uczestników – podaje Monika Ezman.

Często też o bezrobociu

Trzecim najczęstszym wątkiem poruszanych w mediach było bezrobocie (12 proc. publikacji). Wiele z nich dotyczyło tematu wykluczenia ze względu na wiek, a media lokalne często skupiały się na programach wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Często także pojawiał się wątek wykluczenia cyfrowego. Dziennikarze odnosili się wielokrotnie do badania Konfederacji Lewiatan „Wpływ procesów cyfryzacji na osoby w wieku 50 plus, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z terenów oddalonych od ośrodków miejskich”.

- Wynikało z nich, że kluczowym problemem osób 50 plus jest brak orientacji w możliwościach wykorzystania nowych technologii czy internetu w pracy i życiu codziennym, co przekłada się na brak odczuwania potrzeby korzystania z tych cyfrowych narzędzi – pisze Monika Ezman.

Analizę Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wraz z materiałem Moniki Ezman, można znaleźć na stronie FOB pod TYM LINKIEM.