Pracując na emeryturze, nadal można oszczędzać w PPK

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK

Uczestnicy PPK po przejściu na emeryturę mogą kontynuować oszczędzanie w PPK. Oczywiście jeśli nadal są aktywni zawodowo. Dotyczy to wszystkich emerytów - bez względu na to, czy otrzymują emeryturę z ZUS, czy np. emeryturę mundurową. Bezpiecznie oszczędzać w PPK mogą też tzw. wcześniejsi emeryci, dorabiający sobie do otrzymywanego świadczenia. Wpłaty do PPK nie mają bowiem wpływu na obowiązujące ich limity zarobków.

20.07.2024

Członkowstwo w OFE wpływa na ustalenie emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Różnice w sposobie wypłaty emerytur dla osób, które nie przystąpiły do OFE wynikają z faktu, że ich emerytury są wypłacane w oparciu o składki, które nie podlegały podziałowi na I i II filar emerytalny, gdyż cała składka na ubezpieczenie emerytalne ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego w ZUS – wyjaśnia MRPiPS. Tym samym ustalone w powszechnym wieku emerytalnym świadczenie tych ubezpieczonych ma charakter dożywotni.

20.07.2024

Nowe technologie, nowe obawy. AI nasila niepokoje dotyczące cyberbezpieczeństwa

Prawo pracy Nowe technologie Rynek pracy

Rozwój AI zwiększył skalę zagrożeń, na które pracownicy nie są wystarczająco przygotowani. Aż 80 proc. respondentów jest zaniepokojona możliwością wykorzystania tej technologii do przeprowadzania cyberataków. Ponad połowa (53 proc.) obawia się, że ich organizacja stanie się celem hakerów, a jedna trzecia (34 proc.) martwi się, że swoimi działaniami może narazić pracodawcę na niebezpieczeństwo – wynika z badania EY.

19.07.2024

Urzędy chcą zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w pandemii

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Nawet 90 tys. złotych musi zwrócić opiekun osoby z niepełnosprawnością, pobierający w pandemii koronawirusa świadczenie pielęgnacyjne, który zgłosił się w tym czasie po nowe orzeczenie dla osoby wspieranej. To nie jedyna sytuacja w ostatnim czasie, kiedy organy wypłacające świadczenia rodzinne kwestionują w takiej sytuacji legalność jego pobierania.

19.07.2024

MRPiPS zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłą szefową resortu

Prawo karne Finanse publiczne Administracja publiczna

18 lipca br. Liwiusz Laska, dyrektor generalny MRPiPS, złożył na ręce Prokuratora Generalnego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłą minister Marlenę Maląg oraz byłą dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji. Podstawą zawiadomienia są wnioski zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z 22 kwietnia br. NIK badała wydatki na przedsięwzięcia promocyjne ministerstwa, w tym tzw. pikniki 800 plus i stwierdziła, że część podejmowanych działań była niecelowa i niegospodarna.

18.07.2024

Lewiatan: Płace dalej rosną w tempie dwucyfrowym

Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy

W czerwcu 2024 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku było niższe o 0,4 proc. i wyniosło 6484,5 tys. etatów. Wynagrodzenie zaś wzrosło nominalnie o 11 proc. i wyniosło 8144,83 zł brutto – podał Główny Urząd Statystyczny.

18.07.2024

Włączająca, a nie żenująca – inkluzywność w firmie wymaga wiedzy i wyczucia

HR

Osoba na wózku to nie sprzęt, a „karła” nie należy całować w głowę – to porady, które przeczytamy w poradniku wciąż rozpowszechnianym na wielu publicznych stronach i powielanym przez niektóre organizacje. Nie tędy droga – akcje na rzecz różnorodności i inkluzywności są ważne, ale muszą być poprzedzone refleksją, określeniem barier oraz potrzeb osób, których szanse pracodawca chce wyrównywać.

18.07.2024

Rząd przygotuje rozporządzenie w sprawie waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

Domowe finanse Emerytury i renty

Rząd ma 21 dni, licząc od dnia zakończenia negocjacji między partnerami społecznymi w ramach Rady Dialogu Społecznego, na określenie w drodze rozporządzenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na przyszły rok. Założenia do projektu tych przepisów właśnie się pojawiły. To efekt braku porozumienia między partnerami społecznymi.

17.07.2024

Będzie nakaz przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę

Prawo pracy Rynek pracy

Przyznanie inspektorom pracy nowego uprawnienia w postaci ustalenia domniemania stosunku pracy zapowiedział 9 lipca na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy Maciej Stanecki, główny inspektor pracy. Serwis Prawo.pl dotarł jednak do projektu, na mocy którego PIP będzie mogła nakazać pracodawcy przekształcenie umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. Na razie nie wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt przepisów, bo projekt cały czas jest konsultowany z wybranymi pracownikami inspekcji pracy.

17.07.2024

Rząd za podwyżką stypendiów sportowych

Domowe finanse

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie - podwyższy ona wysokość stypendium dla wybitnych sportowców. Dotychczasowa stawka podstawy stypendiów oraz nagród wynosi 2300 zł i została ustalona jeszcze w 2005 roku. Od 1 stycznia 2025 roku nowe przepisy obejmą także medalistów i finalistów międzynarodowych imprez mistrzowskich.

16.07.2024

Osoby z niepełnosprawnością nie stracą statusu w czasie oczekiwania na nowe orzeczenie – rząd przyjął projekt

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Osoby, którym kończy się termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 30 września, zachowają status osoby z niepełnosprawnością do czasu wydania nowego dokumentu. Zmiana, którą przyjął rząd ma zniwelować zatory w zespołach orzeczniczych, gdzie od jakiegoś czasu coraz dłużej czeka się na wydanie nowego orzeczenia. Wcześniej niż obecnie będzie także można złożyć wniosek o orzeczenie.

16.07.2024

Lewiatan: Płaca minimalna nadal rośnie bardzo szybko

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Rynek pracy

W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie do 4628 zł, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

16.07.2024

Resort rodziny chce zbudować model zatrudnienia wspomaganego

Prawo pracy Niepelnosprawność

Powstaną Agencje Zatrudnienia Wspomaganego, które będą realizować zatrudnienie ze wsparciem dla osób z niepełnosprawnością, które mają szczególne trudności w samodzielnym znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Projekt będzie realizowany przez ministerstwo rodziny w ramach funduszy europejskich.

16.07.2024

ZUS: Lekarze łatwiej wystawią zwolnienie

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił już nową wersję aplikacji mZUS dla Lekarza. Dzięki zmianom lekarze i asystenci medyczni mogą zaktualizować swoje miejsca pracy i specjalizacji, czyli złożyć wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (OL-FZLA). Z aplikacji można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store - przypomina ZUS.

16.07.2024

Przerwy w pracy a polecenie pracy nadliczbowej

Prawo pracy

W prawie pracy przewidziana jest całkiem spora liczba potencjalnych przerw w pracy, z których wiele wliczonych jest do czasu pracy. Wiele z nich związanych jest z sytuacją, w jakiej - czasowo bądź stale - znajduje się pracownik. Część związana jest z rodzajem wykonywanej pracy lub warunkami jej wykonywania. Są także przerwy powszechne - przysługujące każdemu zatrudnionemu w oparciu o stosunek pracy, uzależnione jedynie od wymiaru czasu pracy.

16.07.2024

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wzrosną do kwoty 1000 zł miesięcznie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse

Podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie, czyli o 100 procent przewiduje projekt ustawy, który w poniedziałek trafił do uzgodnień międzyresortowych. Jego autorzy proponują, aby wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego miała zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe przypadające po 30 września 2024 r.

15.07.2024

GUS: W styczniu nieco ponad cztery miliony osób pracowało w mikrofirmach

Prawo pracy Rynek pracy

Na ostatni dzień stycznia 2024 roku pracujący w podmiotach o wielkości 5 i mniej pracujących stanowili 26,6 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Kobiety stanowiły w tej zbiorowości 39,8 proc. W sumie, jak podał w poniedziałek GUS, osób wykonujących pracę w tych podmiotach było niewiele ponad 4 miliony, podczas gdy w całej gospodarce pracę wykonywało 15,1 mln osób.

15.07.2024

Resort pracy przy pomocy wrzutki chce zapewnić dostęp związków zawodowych do firm

Prawo pracy

Sprawa karna i prokurator ma grozić pracodawcom, którzy nie zapewnią przedstawicielom związków zawodowych dostępu na teren zakładu pracy lub innego miejsca wskazanego przez pracodawcę. O taką możliwość związkowcy zabiegają już od paru lat, ale dopiero teraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało się na wprowadzenie stosownych przepisów. Prawnicy mówią wprost o wrzutce legislacyjnej, która ma zapewnić związkom bardzo szerokie uprawnienia i to bez wyraźnie wskazanego celu.

15.07.2024

Świadczenie uzupełniające dalej z progiem dochodowym

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zniesienia progu dochodowego uprawniającego do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jednocześnie trwają prace nad alternatywnym rozwiązaniem, jednak resort nie zdradza jego szczegółów. Wcześniej analizowano wprowadzenie waloryzacji samego świadczenia uzupełniającego, a nie tylko progu dochodowego.

13.07.2024

MRPiPS rozpoczęło prace nad uregulowaniem pracy w wysokich temperaturach

Prawo pracy BHP

10 lipca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z udziałem Głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego, dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Wiktora M. Zawieska oraz dyrektora generalnego MRPiPS Liwiusza Laski. Tematem spotkania było zapewnienie pracownicom i pracownikom bezpiecznych warunków pracy w gorące dni – poinformowało właśnie ministerstwo.

12.07.2024
1  2  3  4  5    1173