Zmiana pracodawcy spowoduje utworzenie nowego rachunku PPK

Prawo pracy PPK

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych, który zmienił miejsce pracy, zostanie „zapisany” do tego programu przez nowego pracodawcę. Zostanie dla niego utworzony nowy rachunek PPK, na który będzie mógł przekazać oszczędności zgromadzone wcześniej w tym programie.

07.05.2022

Odkrywanie talentów mottem Europejskich Dni Pracodawców 2022

Rynek Prawo pracy

W dniach 16 - 20 maja 2022 r. odbędzie się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Jest to okazja do organizacji – jak w poprzednich latach - Europejskich Dni Pracodawców. Wszystko po to, by wzmocnić współpracę między Publicznymi Służbami Zatrudnienia (PSZ) a pracodawcami. Współpraca odgrywa kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

06.05.2022

Praca zdalna - rząd „szlifuje” przepisy, ale do doskonałości nadal daleko

Prawo pracy BHP

Będzie praca zdalna całkowita lub częściowa, w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika. I prawo pracownika do zwrotu kosztów w postaci ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej z pracodawcą, który może zostać zastąpiony ryczałtem - przewiduje najnowsza wersja projektu nowelizacji Kodeksu pracy.

06.05.2022

ZUS w pandemii miał opóźnienia w wypłacie zasiłków, ale odsetek ludziom nie zapłaci

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

W czasie pandemii ZUS miał poważne problemy z terminową wypłatą m.in. świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem. Dziś uporał się już z zaległościami i opóźnienia dotyczą pojedynczych przypadków, więc zniesione ma być obowiązywanie przepisu, który pozwalał na niepłacenie odsetek za wypłaty po terminie. Zdaniem prawników, ZUS powinien wypłacić odsetki za okres największych opóźnień.

05.05.2022

Ciężkie wypadki przy pracy to poważne konsekwencje dla pracodawców

Prawo pracy BHP

W 2021 r. zgłoszono ponad 68 tys. wypadków przy pracy, z czego prawie 600 osób dotknęły wypadki ciężkie lub śmiertelne – podał Główny Urząd Statystyczny. Zdarzenia tego typu negatywnie wpływają na wizerunek firmy, ale generują też dodatkowe koszty spowodowane m.in. koniecznością wstrzymania prac z powodu absencji pracownika, rekrutacji nowej osoby, wdrożeniem jej do pracy, ale i uszkodzeniem mienia, maszyn i urządzeń.

04.05.2022

Już ponad 10 mln profilów na PUE ZUS

Ubezpieczenia społeczne

Ponad 10 milionów profilów użytkowników jest już na Platformie Usług Elektronicznych ZUS: osób fizycznych, lekarzy, płatników składek. – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na platformie obsługiwane są także Polski Bon Turystyczny, świadczenie wychowawcze 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, świadczenie Dobry Start 300+.

04.05.2022

Eurostat: W marcu bezrobocie w Polsce na poziomie 3 proc.

Rynek Prawo pracy

Polska po raz kolejny znalazła się w czołówce państw europejskich z najniższym bezrobociem. Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce stopa bezrobocia w marcu br. wyniosła 3 proc. Zdaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, to bardzo dobry wynik, zwłaszcza że unijna średnia wyniosła 6,2 proc.

04.05.2022

Będzie elektroniczne zawieranie umów, ale nie w Kodeksie pracy

Prawo pracy Małe i średnie firmy

Rząd powraca do pomysłu stworzenia systemu teleinformatycznego dla małych przedsiębiorców: mikroprzedsiębiorców, rolników i rodziców zatrudniających nianie. Ma on umożliwić elektroniczne zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia i umów aktywizacyjnych, ich zmianę oraz wypowiadanie. Dane wprowadzone do systemu mają automatycznie trafiać do ZUS i urzędów skarbowych.

04.05.2022

RzecznikTSUE: Szczególny tryb wyboru przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej nie do zniesienia

Prawo pracy Spółki Prawo unijne

Przekształcenie niemieckiej spółki akcyjnej w spółkę europejską nie pozwala na zniesienie szczególnego głosowania przeprowadzanego w celu wyboru przedstawicieli związków zawodowych do rady nadzorczej. Głosowanie to jest bowiem charakterystyczną cechą niemieckiego systemu partycypacji pracowników i nie może być przedmiotem negocjacji w ramach przekształcenia.

02.05.2022

ZUS zakończył wypłaty 13-tek. Przelano łącznie 11,3 mld zł

Domowe finanse Emerytury i renty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia, czyli tzw. trzynastej emerytury. Zakład wypłacił w sumie ponad 8,5 mln trzynastek na łączą kwotę ponad 11,3 mld zł. W tym roku od świadczenia potrącana była tylko składka zdrowotna. Zaliczka na podatek dochodowy nie była potrąca, bo minister finansów zaniechał jej poboru w drodze rozporządzenia.

02.05.2022

Premier Morawiecki o Święcie Pracy, godności i uczciwości

Godna, bezpieczna, dobrze nagradzana i uczciwa praca jest jednym z fundamentów zdrowego, demokratycznego społeczeństwa i stanowi filar stabilnej rodziny, ja i mój rząd zawsze robiliśmy i będziemy robić wszystko, by tak właśnie wyglądała praca w Polsce - napisał premier Mateusz Morawiecki w niedzielę 1 maja na swoim koncie na Facebooku.

01.05.2022

Część związkowców za zwiększeniem roli Rady Dialogu Społecznego

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych postuluje zwiększenie uprawnień Rady Dialogu Społecznego i wprowadzenie zmian w prawie, pozwalających na zwalnianie z pracy związkowców dopiero po wyroku sądu - powiedział podczas obchodów 1 maja przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

01.05.2022

Ostatni dzień na złożenie wniosku o 500 plus

Domowe finanse

Aby dalej otrzymywać świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500 plus", trzeba złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy, który zaczyna się 1 czerwca. Jeżeli rodzic zrobi to do soboty 30 kwietnia br., zachowa ciągłość wypłaty. Od tego roku obsługę programu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można przesyłać tylko drogą elektroniczną.

30.04.2022

Święto Pracy w niedzielę, ale nie będzie dodatkowego dnia wolnego

Prawo pracy

Święto Pracy jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2022 roku wypada ono w niedzielę, w którą i tak zdecydowana większość z nas nie musi przychodzić do pracy. Nie oznacza to jednak, że nabędziemy z tego tytułu dodatkowy dzień wolny do wykorzystania do końca okresu rozliczeniowego. Gdyby to była sobota, pracodawca byłby zobowiązany do „oddania” dnia, czyli udzielenia wolnego.

30.04.2022

Prawo pracy wymaga zmian, bo problemów będzie coraz więcej

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Dość powszechne jest przekonanie, że Kodeks pracy nie pasuje do obecnej rzeczywistości i wymaga zmian. Jest tylko pytanie, czy zmieniać należy przepisy „po kawałku”, czy opracować zupełnie nowy projekt, a może nawet dwa. Tu już zgodności nie ma. A poprawiać jest co. Nawet język, którym posługują się przepisy. Uzasadnione byłoby też powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy na stałe, by czuwała nad spójnością regulacji.

30.04.2022

Już 100 tys. osób z Ukrainy pracuje na mocy specustawy

Rynek Prawo pracy Ukraina

Uciekający przed wojną obywatele Ukrainy znajdują zatrudnienie w Polsce. Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że pracę ma już ponad 100 tys. osób. Dzięki rządowej specustawie mają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy. W praktyce oznacza to, że do podjęcia pracy nie potrzebują już żadnych zezwoleń ani oświadczeń.

29.04.2022

ZUS 2 maja pracuje krócej, ale online bez ograniczeń

Ubezpieczenia społeczne

W poniedziałek, 2 maja, sale obsługi klientów w placówkach ZUS oraz Centrum Obsługi Telefonicznej będą czynne do godz.15:00. Bez ograniczeń można załatwiać sprawy w ZUS przez internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

29.04.2022

Szpital MSWiA ma być instytutem - związkowcy pytają, dlaczego bez konsultacji

Prawo pracy Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce przekształcić swój Centralny Szpital Kliniczny w Państwowy Instytut Medyczny. Projekt ustawy trafił do konsultacji publicznych, ale tylko do 10 instytucji. Związkowcy reprezentujący resortową służbę zdrowia obawiają się, że projekt ustawy będący podstawą przekształcenia może doprowadzić do restrukturyzacji zatrudnienia i zmiany schematu organizacyjnego.

29.04.2022

Maląg: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku może być podnoszone dwukrotnie

Zarządzanie oświatą

W 2023 r. płaca minimalna zostanie zwaloryzowana dwukrotnie - poinformowała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jeśli chodzi o wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, musimy poczekać na jeszcze jeden wskaźnik do 11 maja i do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego.

28.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski