Automatyczna zmiana systemu czasu pracy możliwa w niektórych przypadkach

Prawo pracy

System czasu pracy może ulegać zmianom, w tym także zmianom z góry przewidywanym w regulaminie pracy lub obwieszczeniu o czasie pracy. Nie ma przeszkód, by w tych regulacjach wewnętrznych połączyć pewne okresy roku ze stosowaniem w ich trakcie określonego systemu. Następowałaby wówczas automatyczna coroczna zmiana systemu w związku z rozpoczęciem się tego okresu. Więcej także w Legal Alert.

22.02.2024

W grudniu 2023 r. ZUS wydał 21,7 mld na wypłatę emerytur

Ubezpieczenia społeczne

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. ZUS wypłacał emerytury 6,2 mln emerytów w przeciętnej wysokości 3 389,49 zł. Rentę z tytułu niezdolności do pracy otrzymywało 553 tys. świadczeniobiorców, a rentę rodzinną – prawie 1,2 mln osób. Przeciętnie wypłacane świadczenia wynosiły odpowiednio 2 621,97 zł i 2 949,33 zł – podał ZUS. W sumie na wypłatę emerytur wydano 251,9 mld zł, rent z tytułu niezdolności do pracy – 17,4 mld zł i rent rodzinnych – 41,8 mld zł.

21.02.2024

Świadczenia urlopowe w 2024 roku

Domowe finanse Prawo pracy

Świadczenie urlopowe w rozumieniu przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych może być wypłacane jedynie przez nietworzących ZFŚS pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników. Przy większym zatrudnieniu wypłacanie takiego rodzaju świadczenia nie będzie wolne od składek „na ZUS”. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

21.02.2024

Program MRiPS Aktywni+: Zamiast konkursu ofert - kampania wyborcza

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse publiczne

W związku z wynikami przeprowadzonej kontroli, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała zawiadomienie do Prokuratury w sprawie byłej minister rodziny i polityki społecznej, byłego wiceministra w tym resorcie oraz byłej dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej. Podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczy programu „Aktywni+” realizowanego przez ministerstwo w 2023 r.

20.02.2024

Branża produkcyjna szuka fachowców. Regionalne różnice w zarobkach maleją

Prawo pracy Rynek pracy

Braki kadrowe i rosnące koszty zatrudnienia spędzają sen z powiek przedsiębiorcom z branży produkcyjnej i transportowo-logistycznej. Eksperci zauważają, że na zaciętej walce o pracownika korzystają przede wszystkim fachowcy z określonymi kompetencjami technicznymi, których ciężko zastąpić obcokrajowcami. Duże zapotrzebowanie na techników, monterów czy elektryków w całym kraju przekłada się na zmniejszenie regionalnych dysproporcji płacowych na tych stanowiskach.

20.02.2024

GUS podał dane o wysokości wynagrodzeń za pracę za styczeń

Prawo pracy Rynek pracy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2024 roku wyniosło 7768,33 zł – podał we wtorek GUS. Oznacza to spadek tak liczonego wynagrodzenia w porównaniu z grudniem 2023 roku o 264,30 zł, natomiast w porównaniu ze styczniem 2023 roku - wzrost o 884,41 zł. Natomiast przeciętna miesięczna pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 7768,35 zł i była o 884,39 zł wyższa niż przed rokiem.

20.02.2024

ZUS: Coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

Wzrosła liczba zwolnień lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 roku do ZUS wpłynęło o 8,7 procent więcej takich zwolnień niż w 2022 roku. Do tej grupy chorobowej zaliczane są m.in. depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i reakcje na ciężki stres – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

20.02.2024

Konieczna nowelizacja budżetu - inaczej RPO zostanie bez pieniędzy na sygnalistów

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Potwierdziły się informacje Prawo.pl, że w budżecie państwa na rok 2024 pieniądze na zorganizowanie obsługi sygnalistów dostała PIP. RPO środków na przygotowanie swojego biura nie ma i szybko nie dostanie. Zdaniem prawników konieczna jest nowelizacja ustawy budżetowej. Także Ministerstwo Finansów twierdzi, że minister nie posiada uprawnień do przesunięcia w trakcie roku budżetowego środków finansowych pomiędzy tymi podmiotami.

20.02.2024

Liderzy chcą wypracowania nowych wskaźników efektywności pracowników

Prawo pracy Rynek pracy

Organizacje, które w zrównoważony sposób zarządzają zasobami ludzkimi, mają prawie dwukrotnie większe szanse na osiągnięcie pożądanych celów biznesowych - wynika z raportu 2024 Human Capital Trends przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. W obliczu ewolucji współczesnego trybu pracy, mniej niż jedna piąta liderów twierdzi, że ich firma wykorzystuje skuteczne metody pomiaru efektywności zatrudnionych. Naglącym wyzwaniem jest też deficyt wyobraźni pracowników w obliczu postępu technologicznego.

19.02.2024

Ustawa o sygnalistach ma być szybko, ale RPO póki co bez pieniędzy

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Rzecznik Praw Obywatelskich ma być centralnym organem w systemie ochrony sygnalistów, a nie jak przewidywała poprzednia wersja projektu – Państwowa Inspekcja Pracy. Pieniędzy na dostosowanie urzędu do nowych wyzwań, czyli przyjmowanie zgłoszeń i udzielanie wsparcia osobom zgłaszającym naruszenia prawa, w budżecie na 2024 r. jednak nie dostał. Zdaniem prawników to niedopatrzenie, bo o tym, że będziemy musieli wdrożyć ustawę jak najszybciej, było wiadomo w trakcie prac nad budżetem. Znane były też jej skutki finansowe.

19.02.2024

Odmrożono odpisy na ZFŚS - wiele firm mogło tego nie dostrzec

Prawo pracy

Od 1 stycznia br. „odmrożone” zostały odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które będą naliczane w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne z 2023 r. Prawnicy spodziewali się znacznego wzrostu podstawy naliczania odpisu na ZFŚS i w piątek ich obawy potwierdziły się. GUS podał, że przeciętna płaca, pomniejszona o potrącone składki wyniosła w 2023 r. 6246,13 zł, a w drugim półroczu ub.r. - 6445,71 zł. Oznacza to, że w 2024 r. podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS stanowi kwota 6445,71 zł, a kwota odpisu wyniesie 2417,14 zł zł na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli wzrośnie o około 500 zł.

18.02.2024

MRPiPS zakłada, że druga waloryzacja emerytur będzie we wrześniu

Domowe finanse Emerytury i renty

Projekt w sprawie drugiej waloryzacji rent i emerytur jest na etapie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Zakładamy, że druga waloryzacja emerytur i rent byłaby przeprowadzona we wrześniu – zapowiada Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. W ramach marcowej waloryzacji świadczenia wzrosną o 12,12 proc.

17.02.2024

Oszuści podszywają się pod ZUS

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Finanse RODO

Ostrzegamy przed fałszywym profilem ZUS na Facebooku, który zachęca do inwestycji mającej zagwarantować emeryturę w wieku 50 lat - poinformował w piątek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób oszuści próbują prawdopodobnie wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze Polaków. Zakład rozważa podjęcie kroków prawnych.

16.02.2024

Najwyższa emerytura w Polsce przekracza 40 tys. złotych

Emerytury i renty

Średnia emerytura brutto wynosiła w 2023 roku 3457 zł, ale są emeryci, którzy otrzymują znacznie wyższe świadczenia. Rekord to ponad 40 tys. złotych. Ta najwyższa emerytura w Polsce była wypłacana w Zabrzu, mężczyźnie, który przepracował 62 lata, 5 miesięcy i 18 dni - ma 90 lat, a na emeryturę przeszedł w wieku 86 lat. Najwyższe średnio emerytury są wypłacane w województwie śląskim, a najniższe - w podkarpackim.

16.02.2024

Nielimitowane umowy na czas określony

Prawo pracy

Do limitu umów na czas określony nie wchodzą umowy zawarte w czterech grupach celów lub okoliczności wskazanych w Kodeksie pracy ale także umowy okresowe, których zastosowanie jest narzucone przez przepisy lub wynika ze specyfiki danej sytuacji związanej z dotowanym zatrudnieniem ze środków publicznych. Na ten temat również w Legal Alert.

16.02.2024

Świadczenie wspierające także dla cudzoziemców

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Od początku 2024 roku osoby z niepełnosprawnością mogą starać się o świadczenie wspierające. Z tej nowej formy wsparcia mogą skorzystać osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18 lat. Skorzystać z niej mogą zarówno obywatele polscy, jak i niektórzy cudzoziemcy – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

15.02.2024

Największe firmy w Polsce zamierzają zwiększać zatrudnienie – badanie KPMG

Prawo pracy Rynek pracy

40 proc. prezesów zarządzających największymi firmami w Polsce zamierza w najbliższej perspektywie podnieść zatrudnienie w swojej organizacji od 6 do 10 proc. Jednocześnie 8 na 10 liderów firm uważa, że silniejszy nacisk na przywództwo oparte na współpracy ze współdzielonymi obowiązkami zarządczymi i operacyjnymi, umożliwi firmie osiągnięcie większego sukcesu – wynika z badania KPMG CEO Outlook.

15.02.2024

MRPiPS: Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2024 r. wyniosło 5,4 proc.

Prawo pracy Rynek pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2024 r., według wstępnych danych, wyniosła 5,4 proc. i jest niższa od stopy bezrobocia sprzed roku (tj. z końca stycznia 2023 r.) o 0,1 punktu proc. Początek bieżącego roku wygląda więc pod tym względem lepiej niż początek roku ubiegłego – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

14.02.2024

Przedsiębiorcy chcą konsultacji publicznych projektu ustawy o sygnalistach

Prawo pracy Prawo unijne

Zaświadczenie o byciu sygnalistą nie będzie obligatoryjne, ale fakultatywne, a ochrona sygnalisty będzie od momentu zgłoszenia przez niego naruszenia prawa, a nie od dostarczenia przez niego zaświadczenia. To niektóre zmiany ujęte w projekcie tzw. ustawy o sygnalistach. Ma być procedowana szybko. Może wejść w życie w perspektywie kilku miesięcy – jak potwierdził resort pracy.

14.02.2024