Polski pracownik wspiera i szanuje. Różnorodność w miejscu pracy - badanie

Prawo pracy Rynek pracy

Tolerancja, otwartość na innych i budowanie różnorodności to bez wątpienia niezwykle ważne kwestie. Szczególnie biorąc pod uwagę nowe zjawiska na rynku pracy, takie jak m.in. walka o talenty, wzrastająca liczba pracujących w Polsce obcokrajowców czy zmiany demograficzne. Czy jesteśmy gotowi na pracę w różnorodnym środowisku? Badania Pracuj.pl jednoznacznie wskazują, że tak.

06.11.2023

Składka zdrowotna - łatwiej było zepsuć system, niż go teraz naprawić

Finanse publiczne PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Programy wyborcze ugrupowań politycznych, które po wyborach mają sejmową większość i będą tworzyć przyszły rząd, zawierają jednoznacznie negatywną ocenę zasad opłacania składki zdrowotnej, wprowadzonych podatkowym Polskim Ładem. Pytanie, jakie dziś zadają sobie przedsiębiorcy dotyczy nie tylko tego, jaką składkę będą płacić, ale także - od kiedy. Prawnicy nie mają wątpliwości, że naprawienie systemu nie będzie proste ani szybkie. Realnie w grę może wchodzić dopiero 2025 rok.

06.11.2023

Rekompensata tylko dla tych, którzy nie mogli przejść na jakąkolwiek wcześniejszą emeryturę

Domowe finanse Emerytury i renty

Przyznawanie rekompensat osobom, które przebywały na wcześniejszej emeryturze z innych tytułów niż praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, byłoby sprzeczne z intencją ustawodawcy – uważa MRiPS. Według resortu, taka osoba posiadając (dodatkowo) – w ramach stażu pracy – co najmniej 15-letni szczególny staż pracy, byłaby podwójnie uprzywilejowana. Bo mogłaby korzystać zarówno z przywileju przejścia na wcześniejszą emeryturę, jak i z powiększenia jej wysokości.

04.11.2023

MRiPS: Dyrektywa o sygnalistach zostanie wdrożona. Prace w rządzie są na ukończeniu

Prawo pracy Prawo unijne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zostanie wdrożona do polskiego porządku prawnego ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która jest na ukończeniu prac procesu rządowego – poinformowała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Tym samym interpelacja poselska z 14 lipca 2023 r. doczekała się odpowiedzi. Termin jej udzielenia był wcześniej czterokrotnie przedłużany.

03.11.2023

Chaos w opisie skali oceny potrzeby wsparcia przy świadczeniu wspierającym

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Długo oczekiwane rozporządzenie, które opisuje sposób oceny poziomu potrzeby wsparcia przy staraniu się o świadczenie wspierające, napisane jest chaotycznie i niezrozumiałym, trudnym językiem. Dlatego m.in. powstaje wiele pytań i wątpliwości co do interpretacji jego przepisów. Strona społeczna ma czas do 14 listopada na konsultacje. Eksperci podkreślają, żeby z definicji nie przekreślać proponowanego rozwiązania, bo zmiany w systemie wsparcia znów mogą utknąć w miejscu.

03.11.2023

Korekta dokumentów rozliczeniowych – ważne terminy

Ubezpieczenia społeczne

Tylko do 1 stycznia 2024 roku płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 roku - w ciągu pięciu lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

02.11.2023

Wolne możliwe także w święto nie będące ustawowym dniem wolnym od pracy

Prawo pracy

Osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Zwolnienie takie podlega odpracowaniu.

02.11.2023

Przedsiębiorcy nie powinni mieć ani nadpłaty, ani dopłaty składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

W związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 rok Krajowa Administracja Skarbowa przekazała ZUS informacje o 1,1 mln przedsiębiorców. ZUS z kolei przesłał KAS dane o około 2,5 mln przedsiębiorców – dowiedział się serwis Prawo.pl. Według MF, sam fakt wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi KAS a ZUS nie musi oznaczać nieprawidłowości. Zdaniem prawników, to że przedsiębiorcy mieli nadpłatę i niedopłatę jest jednak dowodem, jak bardzo nieprzygotowane były zmiany wprowadzone Polskim Ładem.

02.11.2023

Donacja ciała na cele naukowe i badawcze nie pozbawia rodziny prawa do zasiłku pogrzebowego

Ubezpieczenia społeczne

W razie donacji zwłok na cele naukowe i badawcze, pogrzeb możliwy jest dopiero po przekazaniu rodzinie przez instytucję naukową szczątków osoby zmarłej. W takim przypadku prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje, jeśli wniosek o zasiłek pogrzebowy osoba uprawniona złoży w okresie 12 miesięcy od dnia pogrzebu, a na potwierdzenie okoliczności uzasadniających termin złożenia wniosku przedłoży zaświadczenie instytucji naukowej stwierdzające, że zwłoki pozostawały w jej dyspozycji w celu prowadzenia badań – przypomina ZUS.

01.11.2023

Różnicując zatrudnienie, należy pamiętać o umowach komputerowych

Prawo pracy Nowe technologie

Firmy elastycznie zatrudniają informatyków tworzących aplikacje, programy czy strony www. Przepisy różnicują jednak uprawnienia twórców w zależności od formy ich współpracy z zatrudniającymi. Na pewne aspekty umów związanych z narzędziami informatycznymi trzeba zatem zwrócić szczególną uwagę.

31.10.2023

Prezes ZUS: Rozważamy zwolnienie części dotacji z budżetu państwa do FUS

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

Z uwagi na dobre wyniki finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS prawdopodobnie nie wykorzysta pełnej zaplanowanej dotacji z budżetu państwa do tego funduszu – poinformowała w poniedziałek prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w pierwszym półroczu 2023 r. osiągnął poziom 84,9 proc.

30.10.2023

Korzystniejsze zasady waloryzacji także emerytur czerwcowych przed 2021 r. – zdecyduje TK

Domowe finanse Emerytury i renty

Trybunał Konstytucyjny będzie musiał zdecydować, czy wprowadzenie korzystniejszych zasad waloryzacji emerytur czerwcowych tylko dla osób, które kończyć będą aktywność zawodową po 21 maja 2021 r. i z pominięciem tych, którzy na emerytury przechodzili wcześniej - w czerwcu, ale w latach 2009-2019, jest zgodne z Konstytucją RP. Rozprawa już 9 listopada. Zdaniem prawników, potwierdzenie niekonstytucyjności przepisów będzie wiązało się z koniecznością wypłaty wyrównania wszystkim tym osobom razem z odsetkami.

30.10.2023

Zadłużenie w ZUS można spłacić ratalnie

Ubezpieczenia społeczne

Rośnie liczba firm, które mają zadłużenie w ZUS. W ciągu ostatnich trzech lat aż o 20 proc. Gdy pojawiają się kłopoty z płatnościami składek, nie warto czekać zbyt długo, tylko wystąpić o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie długu na raty. W momencie podpisania umowy ZUS przestanie naliczać odsetki za zwłokę, a przedsiębiorca zapłaci jedynie opłatę prolongacyjną. 

30.10.2023

Środki przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK trafią na jego rachunek PPK

PIT Prawo pracy PPK

Jeżeli były małżonek uczestnika PPK nie ma rachunku PPK, może przetransferować środki przypadające mu po rozwodzie na terminową lokatę, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia albo przekazać je na swój rachunek bankowy. Od tego, jak skorzysta z tych środków, zależy, czy otrzyma je bez pomniejszeń.

27.10.2023

Więcej środków dla Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Jeszcze w tym roku wzrośnie dofinansowanie z PFRON dla zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Od przyszłego roku zaś zwiększy się także dofinansowanie na uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). To ważne zmiany, gdyż pozwolą im na utrzymanie swojej działalności. Niejednokrotnie bowiem alarmowały one o złej sytuacji finansowej m.in. w kontekście wysokiej inflacji. Niskie finansowanie było też powodem odpływu wykwalifikowanej kadry.

26.10.2023

Rolnik otrzyma „nowe” świadczenie pielęgnacyjne, nie rezygnując z gospodarstwa

Niepelnosprawność

Od nowego roku rolnik pobierający świadczenie pielęgnacyjne „na nowych zasadach” nie będzie musiał rezygnować z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dotąd, aby opiekować się np. niepełnosprawnym dzieckiem w stopniu znacznym, musiał przestać prowadzić gospodarstwo, aby pobierać świadczenie pielęgnacyjne. 

26.10.2023

"Wygaśnięcia stosunków pracy" w Agencji Nieruchomości Rolnych. Skarga nadzwyczajna RPO

Prawo pracy

Sąd rejonowy oddalił żądanie odszkodowania dla trojga powodów, którzy stracili pracę po przekształceniu w 2017 roku Agencji Nieruchomości Rolnych w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wprowadzenie instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wobec niezaproponowania pracownikowi zatrudnienia w nowo tworzonej jednostce jest swoistą pułapką dla pracownika - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich.

25.10.2023

Ustalenie dni wolnych od pracy w regulaminie pracy a planowanie pracy na te dni

Prawo pracy

Określenie w regulaminie pracy dni, w których może być planowana praca i jednocześnie – wprost albo pośrednio – dni wolnych od pracy, stanowi wyznaczenie przestrzeni, po której pracodawca (przełożony) może się poruszać w harmonogramach czasu pracy. Zaplanowane w ramach zwykłego planowania pracy w regulaminowym dniu wskazanym w prawie wewnętrznym jako dzień wolny od pracy jest niedopuszczalne. Na ten dzień można polecić świadczenie pracy dodatkowo, w oparciu o szczególne potrzeby pracodawcy.

25.10.2023

Coraz dłużej czeka się na orzeczenie o niepełnosprawności

Niepelnosprawność

Zwiększa się liczba skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich na długi okres oczekiwania na nowe orzeczenie o niepełnosprawności. Skarżący wskazują, że z tego powodu m.in. mogą utracić prawo do świadczeń z tytułu niepełnosprawności. RPO pyta więc Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, o działania w celu skrócenia oczekiwania na wydanie orzeczenia.

24.10.2023

Wątpliwe tzw. dodatki starcze w skarbówce dla emerytów z innych służb

Administracja publiczna Prawo pracy

Dodatek motywacyjny w wysokości 1,5 tys. zł lub 2,5 tys. zł, w zależności od lat służby, nie zatrzymał funkcjonariuszy mundurówek w danej służbie. Niektórzy przechodzą na emeryturę i... pracują dalej, ale w innej służbie, np. w Krajowej Administracji Skarbowej. W ten sposób otrzymują nie tylko emeryturę, ale też uposażenie i dodatek w nowym miejscu pracy. W samym Ministerstwie Finansów zatrudnionych jest aż 87 osób z uprawnieniami emerytalnymi nabytymi w innych służbach. Związkowcy twierdzą, że to z tego powodu w 2016 r. zniesiono nabory na wysokie stanowiska w KAS.

24.10.2023