Pięć minut przerwy po każdej godzinie przy monitorze

Prawo pracy BHP

Praca przy użyciu komputera – i tym samym monitora ekranowego – jest pracą obciążającą zarówno narząd wzroku, jak i całą strukturę szkieletowo-mięśniową. W konsekwencji pracownik obsługujący monitor ma prawo do co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczonej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy, o ile nie jest stosowane przemienne łączenie pracy przy monitorze z inną pracą i pracownik obsługuje komputer przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

23.06.2022

Pracodawcy łatwiej skontrolują trzeźwość pracowników, nawet wbrew związkom zawodowym

Prawo pracy BHP

Pracodawcy w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, albo w obwieszczeniu będą określać m.in. grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości, ale i czas oraz częstotliwość jej przeprowadzania. Zdaniem prawników, propozycja rządu może ułatwić pracodawcom wprowadzenie kontroli nawet wbrew woli związków zawodowych.

22.06.2022

Pracodawca nie zawsze informuje ZUS o wypadku przy pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. W tym celu powinien złożyć wniosek. Pracodawca jest wówczas zobowiązany do skompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego i przekazania jej do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

21.06.2022

Sygnaliści: Informacje zwrotne to obowiązek czy tylko dobra praktyka?

Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze

Pracodawcy, zgodnie z zasadą due dillegence, powinno zależeć na jak najbardziej szczegółowym zbadaniu oraz wyjaśnieniu sprawy. Sygnalista spełniający swój obowiązek występuje w podwójnej roli, może być określony jako trigger, inicjujący proces, ale również jako funkcjonariusz publiczny, któremu należy zaraportować o podjętych działaniach następczych.

17.06.2022

Nowe prawo pogrzebowe zmieni zasady zatrudniania w branży funeralnej

Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze

Stali, a do tego odpowiednio przygotowani pracownicy zastąpić mają w dużej mierze tych „dorywczych”, którzy wynajmowani są dziś przez firmy pogrzebowe – takie m.in. zmiany w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach funeralnych przewiduje nowelizacja Prawa Pogrzebowego. Branża funeralna czeka na nowelizację ustawy, która pozwoli jej na lepsze i bardziej profesjonalne działanie.

16.06.2022

Prezydent podpisał ustawę dostosowującą przepisy dotyczące hałasu do prawa UE

Środowisko BHP Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa ochrony środowiska, wdrażającą dyrektywy dotyczące wspólnych metod oceny hałasu w Unii Europejskiej oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Wprowadzenie zmian uwzględniających najnowszą wiedzę w tym zakresie, ma korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi.

14.06.2022

Trudne warunki służby na granicy z Ukrainą - zalecenia RPO

Administracja publiczna Prawo pracy BHP

To głównie Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej wziął na siebie ciężar obsługi olbrzymiego napływu uchodźców z Ukrainy. Funkcjonariusze na co dzień konfrontują się tam z ludzkimi dramatami i wyczerpaniem uciekinierów. Powoduje to duże obciążenie psychiczne i fizyczne strażników, co wymaga odpowiedniej pomocy psychologicznej, do której dostęp jest utrudniony.

10.06.2022

Kierowcy czekają nawet 9 miesięcy na najpilniejsze badania i konsultacje lekarskie w NFZ

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Zawodowych kierowców stale brakuje, więc pracodawcom zależy na utrzymaniu tych, który zatrudniają, w dobrym zdrowiu. Do najważniejszych dla kierowców specjalistów czeka się w ramach NFZ miesiącami - od 3 do 9 miesięcy. Dlatego kluczowe świadczenia powinna uwzględniać medycyna pracy. Pracodawcy zapewniają też kierowcom dostęp do opieki prywatnej, bo nie wszystkie ich schorzenia są klasyfikowane jako choroby zawodowe, np. wady postawy.

10.06.2022

Jest dyrektywa, ale w Polsce przepisy o work-life balance jeszcze nie gotowe

Prawo pracy BHP

W najbliższym czasie szykuje się istne tsunami zmian w kodeksie pracy. Pierwsza nowelizacja wymuszona jest m.in. koniecznością implementacji dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, co powinno nastąpić do 2 sierpnia 2022 r. Jeśli ta data ma być dotrzymana, prace nad nowelizacją kodeksu powinny znacząco przyspieszyć.

07.06.2022

Oko kamery nie w każdym miejscu może śledzić pracownika

Prawo pracy BHP RODO

Instalowanie kamer monitoringu jest rozwiązaniem, po które coraz chętniej sięgają przedsiębiorcy. Jednak udostępnienie nagrań osobom nieuprawnionym może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, gdyż taki krok narusza RODO i kodeks pracy. Poza tym dopuszcza zastosowanie w zakładzie pracy jedynie monitoringu wizyjnego, wykluczone jest rejestrowanie zarówno obrazu, jak i dźwięku.

02.06.2022

SA: ZUS naprawia swój błąd i cofa prawo do renty powypadkowej

Emerytury i renty BHP

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy nie należy się ubezpieczonemu, gdyż uraz nogi nie spowodował powstania choroby onkologicznej - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach. Dodał też, że błąd popełniony przez ZUS, który rentę powypadkową przyznał, a potem ją cofnął, mieści się w granicach ustawy. Organ rentowy jest uprawniony do naprawienia błędu - dodał sąd.

30.05.2022

Kontrole trzeźwości także na „home office” - a co z „L4”?

Prawo pracy BHP

Rząd postanowił uregulować pracę zdalną, choć trochę trzeba było na to czekać. Przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który na stałe wprowadzi pracę zdalną do polskiego porządku prawnego. Wraz z uregulowaniem popularnego „home office”, pojawiła się także propozycja konkretnych przepisów dotyczących kontroli stanu trzeźwości pracowników. I to właśnie ona wzbudza najwięcej kontrowersji.

27.05.2022

Lewiatan: Przepisy dotyczące pracy zdalnej trzeba doprecyzować 

Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze

Rozliczanie kosztów pracy zdalnej pracownika, każdorazowe uzgodnienie miejsca jej wykonywania i odpowiedzialność za stanowisko pracy zdalnej to najbardziej dyskusyjne rozwiązania zawarte w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy. Niektóre przepisy mogą zniechęcić część pracodawców do tej formy organizacji pracy – takie uwagi do rządowego projektu zgłasza ekspert Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.

26.05.2022

SA: Zawał serca tylko wyjątkowo wypadkiem przy pracy

BHP Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Rodzina chciała nabyć prawo do renty po pracowniku, który zmarł w pracy. Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, że śmierć w wyniku zawału serca może zostać uznana za wypadek przy pracy tylko przy wystąpieniu szczególnych okoliczności towarzyszących świadczeniu pracy. Jednak w dniu tragicznego zdarzenia nie wystąpiły nadzwyczajne sytuacje, które mogłyby mieć taki wpływ.

26.05.2022

Co czwarty Polak czuje się wypalony zawodowo

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Co czwarty Polak (23,59 proc.) czuje się wypalony zawodowo, jednak równocześnie zaznacza, że pandemia nie była tego przyczyną - wynika z najnowszego badania ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”. Jednak organizatorzy badania zastrzegają, że nie ma powszechnie przyjętej definicji wypalenia zawodowego, jednak eksperci opisują to zjawisko, jako przedłużoną reakcję na przewlekle działające w pracy stresory.

23.05.2022

SN: Odliczenie odszkodowania od zadośćuczynienia za wypadek przy pracy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

Zaliczenie na poczet należnego powodowi zadośćuczynienia jednorazowego odszkodowania w części przewyższającej rzeczywistą szkodę, choć dla powoda niekorzystne, nie pozbawiło go jednak rzeczywistej ochrony praw i interesów - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. I oddaliła skargę RPO, który uznał, że sąd zasądził rażąco niskie zadośćuczynienie za wypadek przy szlifierce.

20.05.2022

Raport: Ponad milion złotych mogą tracić firmy w Polsce na jednym wypadku w miejscu pracy

Prawo pracy BHP

Ciężki wypadek w zakładzie pracy kosztuje pracodawcę średnio ponad 1 mln zł, a niekiedy nawet wielokrotność tej kwoty – wynika z najnowszego raportu Ayming Polska i BCC. Ryzyko wypadków może rosnąć wraz z pełnym powrotem pracowników do pracy. Co za tym idzie, zadbanie o bezpieczeństwo staje się nie tylko kwestią zdrowia zatrudnionych i etyki pracodawcy, ale także czynnikiem kosztowym.

17.05.2022

Przejście w stan zagrożenia epidemicznego nie zmienia zasad wykonywania pracy

Prawo pracy BHP Koronawirus

Pracodawcy nie powinni przestać monitorować działań ustawodawcy po przejściu ze stanu epidemii w stan zagrożenia epidemicznego. Bowiem dopiero odwołanie tych dwóch stanów uruchamia bieg wielu terminów, w których pracodawcy i pracownicy muszą się zmieścić z wykonaniem ciążących na nich obowiązków, by być w zgodzie z prawem – przypominają prawnicy.

11.05.2022

Ciężkie wypadki przy pracy to poważne konsekwencje dla pracodawców

Prawo pracy BHP

W 2021 r. zgłoszono ponad 68 tys. wypadków przy pracy, z czego prawie 600 osób dotknęły wypadki ciężkie lub śmiertelne – podał Główny Urząd Statystyczny. Zdarzenia tego typu negatywnie wpływają na wizerunek firmy, ale generują też dodatkowe koszty spowodowane m.in. koniecznością wstrzymania prac z powodu absencji pracownika, rekrutacji nowej osoby, wdrożeniem jej do pracy, ale i uszkodzeniem mienia, maszyn i urządzeń.

04.05.2022
1  2  3  4  5    382
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski