Sanepid realizuje zadania dotyczące zdrowia publicznego

BHP

Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana, aby realizować zadania dotyczące zdrowia publicznego. Ich wykonywanie polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

06.12.2023

Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym nie dla kobiet w ciąży

Prawo pracy BHP

Pracodawca powinien dążyć do wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Przepisy określają maksymalną masę przenoszonych przedmiotów. Wartości te nie są takie same dla kobiet i mężczyzn. Ponadto kobiety w ciąży i karmiące piersią nie mogą wykonywać prac mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

04.12.2023

Nie tylko nauczyciele mogą korzystać ze szkolnego funduszu socjalnego

Kadry w oświacie Prawo pracy BHP

Karta Nauczyciela przewiduje obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Beneficjentami świadczeń mogą być nie tylko nauczyciele i ich rodziny, ale też inni pracownicy szkoły, emeryci i renciści, nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał do tego prawo.

28.11.2023

Zatrudnienie młodocianego nie tylko w celu przygotowania zawodowego

Szkoła i uczeń Prawo pracy BHP

Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Celem jego zatrudnienia może być przygotowanie zawodowe albo wykonywanie lekkich prac. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Ponadto wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy.

27.11.2023

Nowe przepisy dotyczące osób pracujących przy komputerze już obowiązują

Prawo pracy BHP

Od piątku, 17 listopada 2023 r., obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określone w znowelizowanym rozporządzeniu MRiPS. Dotyczy to jednak tylko stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed 17 listopada 2023 r.

17.11.2023

BHP przy komputerze. Pracodawcy zostali zaskoczeni zmianą przepisów

Prawo pracy BHP

W przypadku stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed 17 listopada br., pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w nowym rozporządzeniu. Firmy analizują, czy konieczna będzie zmiana oceny ryzyka zawodowego i aktualizacja informacji o warunkach pracy zdalnej. Nie wiadomo też, czy pracodawca powinien wypłacać ekwiwalent pracownikowi, który oświadczy, że będzie pracował na swoim monitorze.

17.11.2023

Covid-19 wciąż może być chorobą zawodową

BHP Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus

Nie ma epidemii, nie ma stanu zagrożenia epidemicznego. Nie oznacza to jednak, że koronawirus zniknął. Rośnie liczba zakażonych, a niektóre szpitale ograniczają odwiedziny i zamykają oddziały z powodu choroby personelu. Ryzyko zachorowania jest tym większe, że pracownicy medyczni nie mogą zaszczepić się na Covid-19, bo nie dostali nowych skierowań na szczepienia. Jednocześnie Covid-19 - wpisany do wykazu chorób zakaźnych - także teraz może być uznany za chorobę zawodową.

17.11.2023

Blisko 40 proc. pracowników i pracodawców często stresuje się w pracy. Badanie

Prawo pracy BHP HR Rynek pracy

Do 2030 r. depresja może być najczęściej występującą chorobą na świecie. Jednocześnie, zgodnie z raportem Koalicji Bezpieczni w Pracy, blisko 40 proc. pracowników i pracodawców często lub codziennie stresuje się w pracy. Może to wpływać na problemy zdrowotne pracowników i ich absencje w pracy, a w efekcie generować niebagatelne koszty zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.

10.10.2023

ESG to wyzwanie i szansa dla firm, żeby pokazać się światu z jak najlepszej strony

BHP Spółki Małe i średnie firmy Zarządzanie

Raportowanie ESG, czyli analiza cyklu życia produktu polega na ocenie jego wpływu na środowisko. I to na wszystkich etapach: jeszcze przed wyprodukowaniem, w trakcie użytkowania oraz po okresie użytkowania, gdy trzeba ocenić, jak uciążliwa dla środowiska będzie utylizacja danego produktu. W ciągu najbliższych kilku lat to będzie najważniejszy temat w Europie, bo będzie dotyczył nie tylko ochrony środowiska, ale również bezpieczeństwa ludzi i firm jako całości – mówi Aleksander Myśkow.

22.09.2023

1 na 10 pracowników nie je ani jednego posiłku w pracy - badanie

Prawo pracy BHP Rynek pracy

Aż 53 proc. pracowników je posiłki w samotności, a 20 proc. nie przerywa nawet pracy na czas lunchu – wynika z najnowszego badania Antal i Sodexo. Według Eurostatu, polscy pracownicy spędzają w pracy średnio 41,1 godziny tygodniowo. Z tego względu to, w jaki sposób pracownik odżywia się w pracy jest kluczowe dla jego zdrowia.

05.09.2023

Wypalenie zawodowe, przepracowanie, przewlekły stres – to ostatni moment, by zadbać o pracowników

Prawo pracy BHP HR

Aż 2/3 Polaków może odczuwać symptomy wypalenia zawodowego, a 75 proc. wskazuje na wzrost stresu w życiu codziennym. Dużą rolę w narastaniu problemów psychicznych związanych z pracą odegrała zmiana jej modelu i czasu trwania, a w konsekwencji zaburzenie równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi, a życiem prywatnym. Te niepokojące statystyki wskazują na konieczność działania, w szczególności ze strony pracodawców.

01.09.2023

Z powodu upału firma może skrócić czas pracy pracowników

Prawo pracy BHP

Pracownik może wystąpić z wnioskiem o pracę zdalną z powodu wysokich temperatur, ale to nie wiąże pracodawcy. Oczywiście uzasadnienie w tym zakresie, w szczególności zawarte we wniosku o prace okazjonalną, może wpłynąć na pozytywną decyzję pracodawcy, ale nie wiąże go w jakikolwiek sposób – mówi prof. Małgorzata Kurzynoga. Także skrócenie czasu pracy nie jest obowiązkiem pracodawcy. Za zależy jedynie od jego dobrej woli.

22.08.2023

Praca w upały - pracodawca ma obowiązki

Prawo pracy BHP

Wysokie temperatury mogą naprawdę dać się we znaki – również w pracy. Zmęczeni upałem pracownicy mogą mieć trudności ze skupieniem się na swoich zadaniach. Jak poprawić ich komfort? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy? Odpowiadamy, bo to ważne. Za nierespektowanie przez pracodawcę obowiązków może zostać ukarane karą grzywny w wysokości nawet 30 tys. zł.

16.08.2023

Pracodawcy mają 180 dni na przeszkolenie z BHP pracowników i funkcjonariuszy

Prawo pracy BHP Koronawirus

Posłowie po cichu wydłużyli z 60 dni do 180 dni termin na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby. Zmiana przepisów covidowych znalazła się w ustawie o świadczeniu wspierającym, która weszła w życie w tym zakresie 27 lipca.

03.08.2023

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego nałożyło nowe obowiązki dla pracodawców

Prawo pracy BHP

Po trzech latach od zamknięcia nas w domach z powodu pandemii, wiele aspektów dotyczących prawa zatrudnienia będzie musiało ulec zmianie – pisze Paulina Sulgostowska, adwokat. I przypomina, że tylko do 1 lipca 2023 r. pracodawca mógł, bez zgody pracownika oraz z pominięciem planu urlopów, jednostronnie skierować go na urlop wypoczynkowy, niewykorzystany w poprzednich latach.

28.07.2023

Pracodawca powinien jak najszybciej skierować pracownika na badania okresowe, a pracownik bez zbędnej zwłoki je wykonać

Prawo pracy BHP Koronawirus

Odwołanie 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego oznacza powrót wynikających z kodeksu pracy obowiązków dotyczących okresowych badań lekarskich pracowników. Pracodawcy i pracownicy muszą wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania tego stanu – twierdzi MRiPS. Według resortu, okres 180 dni można potraktować jako okres przejściowy, po upływie którego każdy pracownik będzie musiał posiadać aktualne orzeczenie lekarskie.

17.07.2023

W 2022 r. PIP odzyskała 78 mln zł na rzecz pracowików

Prawo pracy BHP

W 2022 roku inspektorzy pracy przeprowadzili prawie 60 tys. kontroli, z czego 41 proc. było efektem skarg, jakie wpłynęły do PIP. W wyniku działań pokontrolnych ponad 52 tys. zatrudnionych otrzymało należne im pieniądze – poinformowała Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, przedstawiając Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie z działalności PIP za 2022 r.

05.07.2023

SN: Zatrucie kanapką z kiełbasą w czasie przerwy – to wypadek przy pracy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

W sytuacji gdy pracownik zatruł się posiłkiem zjedzonym w czasie pracy, nie musi zaistnieć związek funkcjonalny między wypadkiem a wykonywaną pracą. Wykazanie powiązania jest jednak konieczne, gdy zdarzenie występuje po godzinach pracy – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, rozpoznając roszczenie żony zmarłego nagle pracownika.

29.06.2023

Można regulować parkowanie pod firmą, ale kary kontrowersyjne

Prawo pracy BHP

Czy firma może w regulaminie nakazać sposób parkowania na firmowym parkingu i karać tych, którzy tego nie przestrzegają? Zdaniem prawników, pracodawca ma do tego prawo, dyskusyjne jest jednak wyciąganie konsekwencji. Tu opinie są podzielone. Jedni twierdzą, że może określić zakres kar porządkowych, ale nie może dokonywać potrąceń z pensji pracownika, inni – że nie powinien wyciągać konsekwencji prawno-pracowniczych.

17.06.2023
1  2  3  4  5    325