MRPiPS rozpoczęło prace nad uregulowaniem pracy w wysokich temperaturach

Prawo pracy BHP

10 lipca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z udziałem Głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego, dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Wiktora M. Zawieska oraz dyrektora generalnego MRPiPS Liwiusza Laski. Tematem spotkania było zapewnienie pracownicom i pracownikom bezpiecznych warunków pracy w gorące dni – poinformowało właśnie ministerstwo.

12.07.2024

Ponad pół miliona Polaków pracuje w warunkach zagrażających zdrowiu

Prawo pracy BHP

W 2023 roku w warunkach zagrożenia pracowało aż 6,4 proc. zatrudnionych, a liczba zlikwidowanych bądź ograniczonych ryzyk wyniosła 288,7 tys. – wynika z najnowszych danych GUS. Najczęstszy problem dla ponad pół miliona pracowników stanowiło środowisko pracy, które nie było szkodliwe jedynie dla co trzeciej osoby z tej grupy. Najwięcej stanowisk narażonych na ryzyko odnotowano w województwie śląskim.

04.07.2024

Niebezpieczna rotacja pracowników handlu

Prawo pracy BHP

Właściciele sieci handlowych w całej Europie zmagają się z niespotykaną liczbą nieobsadzonych stanowisk oraz malejącym stażem pracy. Polscy pracodawcy wyliczyli, że w handlu brakuje ok. 200 tys. pracowników, ale sieci borykają się również z wysoką rotacją personelu, szczególnie na pierwszej linii.

28.06.2024

Sąd: Pracownik przyczynił się do wypadku, ale dostanie odszkodowanie

BHP Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił pracownikowi prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Sąd nie zgodził się z wydaną w tej sprawie decyzją. W wyroku wskazano, że pracownik przyczynił się do wypadku, ponieważ nie zastosował rękawic ochronnych. Niemniej naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nie miało charakteru rażącego niedbalstwa.

19.06.2024

Nie zawsze można odzyskać urlop stracony w domu

Prawo pracy BHP

Za okresy kwarantanny zdrowego pracownika przy chorobach zakaźnych albo tropikalnych jego domowników albo prewencyjnej izolacji podczas masowej epidemii pracodawca nie musi zwracać dni urlopu wypoczynkowego – wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska i największe państwa Unii Europejskiej stosują jednak rozwiązania bardziej przyjazne zatrudnionym.

15.06.2024

Będzie zmiana na stanowisku Głównego Inspektora Pracy

Administracja publiczna BHP

We wtorek, 11 czerwca 2024 roku, Rada Ochrony Pracy zaopiniuje wniosek marszałka Sejmu Szymona Hołowni o odwołanie Katarzyny Łażewskiej-Hrycko ze stanowiska głównego inspektora pracy – ustalił serwis Prawo.pl. Na tym samym posiedzeniu Rada zaopiniuje także wniosek marszałka o powołanie na to stanowisko Marcina Staneckiego, dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

06.06.2024

Państwowa Inspekcja Pracy z prawem do kontroli bez ograniczeń

Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy

Usunięcie przepisów zobowiązujących inspektorów pracy do okazywania upoważnienia do kontroli przedsiębiorców i przeprowadzanie tych kontroli wyłącznie na podstawie legitymacji służbowej - zaproponowała Komisja do Spraw Petycji. Posłowie twierdzą, że celem jest uproszczenie i ujednolicenie procedur kontroli przedsiębiorców i innych pracodawców. Tyle tylko, że jednocześnie chcą dopisać PIP do organów, do których nie są stosowane ograniczenia w prowadzeniu kontroli. Zdaniem prawników, zasadność tej zmiany budzi poważne wątpliwości.

28.05.2024

Nowe wymogi bhp i ergonomii dla osób pracujących przy komputerach już za kilka dni

Prawo pracy BHP

Kto ma obowiązek zadbać o to, aby stanowiska pracy zdalnej odpowiadały nowym wymogom bhp i ergonomii na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe: pracownik czy pracodawca? Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Tymczasem pracodawcom zostało już tylko parę dni na dokonanie przeglądu oceny ryzyka zawodowego, treści informacji na temat zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. W piątek, 17 maja, upływa półroczny okres przejściowy na dostosowanie stanowisk utworzonych przed 17 listopada 2023 r. do nowych wymogów.

10.05.2024

W niedzielę Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Środowisko Prawo pracy BHP

Przypadający w niedzielę, 28 kwietnia, Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, będzie w tym roku obchodzony pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy a zmiany klimatyczne”. Coraz częstsze i bardziej dotkliwe w skutkach zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na kondycję zdrowotną oraz psychiczną pracowników, a tym samym na sytuację finansową przedsiębiorstw. Z najnowszego raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że z powodu nadmiernego przegrzania rocznie dochodzi do 22,87 mln wypadków przy pracy.

26.04.2024

Koordynator ewakuacji w firmie musi być codziennie

Prawo pracy BHP

W firmach, które po pandemii przeszły na pracę hybrydową, w ramach której przez dwa lub trzy dni w tygodniu pracownicy są obecni w biurze, a w pozostałe dni – pracują zdalnie, pracodawca powinien zadbać o to, aby każdego dnia pracy w biurze obecny był pracownik będący koordynatorem ewakuacji. Pozwoli to uniknąć problemów w razie pożaru albo kar - w przypadku wizyty kontrolerów PIP.

19.04.2024

Prawie 67 proc. Polaków odczuwa syndromy depresji. Badanie

Prawo pracy BHP Rynek pracy

66,6 proc. dorosłych Polaków odczuwa przynajmniej jeden z syndromów najczęściej kojarzonych z depresją. Wśród przeważnie wskazywanych objawów jest uczucie zmęczenia i brak energii – 34,3 proc., obniżenie nastroju – 32,3 proc. oraz zaburzenia snu – 27,6 proc. Najrzadziej wymieniane są myśli i czyny samobójcze – 4,4 proc. - wynika z najnowszego badania UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl. Jego autorzy łączą ogólną poprawę wyników z obniżeniem inflacji.

18.04.2024

SN: Emerytura górnicza nie dla pracownika dozoru

Emerytury i renty Prawo pracy BHP

Praca w dozorze, czyli kierownictwie ruchu nie może być uwzględniona przy wyliczeniu prawa do emerytury górniczej. Jeśli czynności takie są wykonywane na powierzchni, a nie pod ziemią – orzekła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. W ten sposób odniosła się do skargi pracownika kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

17.04.2024

Wodniacy ochotnicy także chcą świadczenia ratowniczego

Samorząd terytorialny Prawo pracy BHP

Ratownicy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, wzorem strażaków ratowników OSP i ratowników górskich także chcieliby otrzymywać świadczenie ratownicze. Argumentują, że wspólnie z innymi służbami uczestniczą w działaniach ratowniczych, narażając swoje zdrowie i życie. MSWiA nie ma dla nich dobrej wiadomości.

17.04.2024

Pracodawca zapewni pranie zanieczyszczonej odzieży roboczej

Prawo pracy BHP

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku. Muszą one posiadać właściwości ochronne i użytkowe. Ponadto pracodawca jest zobowiązany zapewnić ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Powierzenie tych czynności pracownikowi nie jest możliwe, gdy odzież i obuwie robocze uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

11.04.2024

Od kwietnia wyższe stawki odszkodowań za wypadek w pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych od 1 kwietnia będą wyższe. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzyma 1431 zł, czyli o 162 zł więcej niż dotychczas. Do 128 799 zł wzrasta kwota jednorazowego odszkodowania dla małżonka lub dziecka w sytuacji śmierci ubezpieczonego.

03.04.2024

Ostatnie dni na złożenie wniosku do ZUS o pieniądze na inwestycje w BHP

Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy

Do 27 marca 2024 roku płatnicy składek mają czas na złożenie wniosku do ZUS na dofinansowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednorazowo można uzyskać nawet 300 tys. zł wsparcia. Maksymalna wartość dopłaty nie może wynieść więcej niż 80 proc. wartości projektu. Dofinansowaniu będą podlegały działania, które np. zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie.

22.03.2024

Wpływ jakości powietrza na jakość pracy. Badanie

Środowisko Prawo pracy BHP Rynek pracy

Aż 88 proc. respondentów najnowszego badania użytkowników Pracuj.pl uważa, że jakość powietrza może wpływać na ich ogólne samopoczucie oraz jakość ich pracy. Niemal 1/3 ankietowanych z kolei wskazuje, że zła jakość powietrza w ich mieście lub dzielnicy może wpłynąć zarówno na ich decyzje mieszkaniowe, jak i zawodowe. Choć to, czy firma dba o środowisko nie jest kluczowe przy wyborze pracodawcy, to wielu kandydatów zwraca uwagę na tę kwestię.

27.02.2024

Mec. Copp: Demonstracyjna pogarda wobec pracownika to zniewaga

Prawo cywilne Prawo pracy BHP

Pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, a więc np. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, prywatność. Ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązku dotyczącego poszanowania godności pracownika może być podstawą rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia – pisze Anna Copp, adwokat. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

22.02.2024
1  2  3  4  5    326