Romanowski: Chcemy zwiększać dostępność sądów dla osób z niepełnosprawnościami

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna BHP Niepelnosprawność

Dostępność sądów nie oznacza jedynie usunięcia z nich barier architektonicznych, chodzi też o zmianę nawyków wynikających z ludzkiej świadomości. Dlatego poprzez szkolenia będziemy podnosić kompetencje pracowników wymiaru sprawiedliwości, a 35 sądów - z największymi potrzebami - otrzyma wsparcie m.in. w zakresie sprzętu czy remontów. Opracowany zostanie także Model Dostępnego Sądu.

28.12.2022

Nie tylko nauczyciele mogą korzystać ze szkolnego funduszu socjalnego

Kadry w oświacie Prawo pracy BHP

Karta Nauczyciela przewiduje obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Beneficjentami świadczeń mogą być nie tylko nauczyciele i ich rodziny, ale też inni pracownicy szkoły, emeryci i renciści, nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał do tego prawo.

22.12.2022

Obowiązek odśnieżania dachów – inspekcja przypomina o zasadach BHP

Prawo pracy BHP

Obowiązek odśnieżania dachów, zarówno budynków mieszkalnych, prywatnych, jak i obiektów przemysłowych oraz handlowych, reguluje art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane. Instytucjami powołanymi do kontroli przestrzegania tych przepisów są Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Straż Miejska. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje natomiast, czy odśnieżanie dachów odbywa się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

13.12.2022

W pracy spędzamy dużą część życia. Ważne, by mieć w niej komfort

Prawo pracy BHP

Powrót do biur po pandemii okazał się trudny - i dla pracodawców, i dla pracowników. Firmy próbowały namawiać, a czasem wręcz zmuszać zespoły do powrotu do biur - często bezskutecznie, bo możliwość pracy zdalnej dla wielu była benefitem, z którego nie chcieli zrezygnować. Aby zwiększyć komfort pracy jedna z firm zdecydowała się stworzyć miejsce pracy, do którego pracownicy będą chcieli wrócić.

08.12.2022

Pracownik może być trochę trzeźwy, kierowcy zabiorą za to samochód

Prawo pracy BHP

Dzień 1 grudnia 2022 r. przejdzie do historii prawa pracy jako totalna kompromitacja rządu i Sejmu. Tego dnia posłowie uchwalili nowelę Kodeksu pracy, która daje pracodawcom prawo do kontrolowania trzeźwości pracowników, ale bez zasady zero tolerancji. Ten sam Sejm 17 listopada br. zaostrzył kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, w tym uchwalił przepadek pojazdu. Schizofrenia ustawodawcza?

07.12.2022

Polskie Normy - choć dobrowolne, to i tak uciążliwe. Czas uporządkować prawo

Prawo pracy BHP

Polskie przepisy często odwołują się do Polskich Norm, które nie są aktualne i nie są powszechnie dostępne, choć od ich znajomości zależy np. przedłużenie uprawnień do wykonywania wielu zawodów, np. spawacza. Ich wycofanie oraz płatny dostęp, to jeden z problemów. Zdaniem prawników, prawodawca, który zamiast uregulować w akcie powszechnie obowiązującym określone kwestie, odsyła do norm, które nie zostały ogłoszone, narusza Konstytucję.

06.12.2022

Ograniczone godziny pracy fizjoterapeuty w podmiocie leczniczym

Prawo pracy BHP Zawody medyczne

Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, a zatem m.in. fizjoterapeutów, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ale w przypadku świadczenia pracy w pracowni fizykoterapii czas pracy wynosi 5 godz. na dobę.

04.12.2022

Polacy mają problemy psychiczne - za mało zarabiają i są przeciążeni pracą

Prawo pracy BHP

Wśród Polaków, którzy zmagali się z problemami psychicznymi, prawie połowa (45 proc.) przyznała, że pracuje w niepewnych warunkach. 40 proc. badanych przyznało, że warunki, w których pracują, negatywnie odbijają się na ich zdrowiu psychicznym. Wśród ankietowanych z problemami ze zdrowiem psychicznym, aż 63 proc. sądzi, że praca ma na nie negatywny wpływ.

02.12.2022

Sejm uchwalił zmiany - pracodawca sprawdzi trzeźwość pracownika

Prawo pracy BHP

Rząd i posłowie nie chcą, by w pracy obowiązywała zasada „zero tolerancji” albo – jak mówią pracodawcy – „pełna trzeźwość”. Sejm uchwalił przepisy, dzięki którym do pracy, np. przy maszynie w przemyśle, będzie mógł zasiąść „wczorajszy” pracownik. Pracodawca będzie musiał dopuścić do pracy tego, u którego zawartość alkoholu w organizmie wyniesie poniżej 0,2‰ stężenia alkoholu we krwi albo 0,1 mg stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

01.12.2022

W 2021 roku Polacy spędzili 3 miliony dni na zwolnieniu z powodu wypadków w pracy

Prawo pracy BHP

Polacy wciąż nie zachowują dostatecznej ostrożności w miejscu pracy. W ubiegłym roku wypadkom w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych uległo blisko 69 tys. osób - wynika z najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Wypadki przy pracy w 2021 roku”. To o 9,6 proc. więcej niż w 2020 roku.

01.12.2022

Pracodawca musi analizować wszystkie szkodliwe czynniki środowiska pracy

BHP

Oddziaływanie czynników szkodliwych na pracownika może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą. Pracodawca musi więc stosować środki zapobiegawcze oraz przeprowadzać badania i pomiary tych czynników. Analiza warunków pracy oraz ocena ryzyka zawodowego powinna uwzględniać wszystkie czynniki środowiska pracy.

28.11.2022

Praca aktora w świetle reflektorów nie uprawnia do wcześniejszej emerytury

Emerytury i renty Prawo pracy BHP

Wykonywanie zawodu aktora teatralnego jest pracą w stałym naświetleniu oraz w temperaturze wytwarzanej przez reflektory. Jednak sąd nie uwzględnił odwołania aktora od decyzji ZUS, gdyż ustawodawca nie wskazał prac w środowisku oświetlenia sztucznego, temperatury - jako prac wykonywanych w warunkach szczególnych czy o szczególnym charakterze. Wcześniejszą emeryturę mogą pobierać tylko aktorki, a także tancerze, akrobaci, komicy czy kaskaderzy.

26.11.2022

Czy należy przychodzić do pracy będąc przeziębionym?

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

Zmienna aura jesienno-zimowa sprzyja zachorowaniom. Objawy przeziębienia, takie jak katar czy kaszel, zwykle nie przeszkadzają pracownikom w stawianiu się w pracy. Co więcej, niekiedy stanowi to powód do dumy. Proszę zauważyć i docenić - zdaje się mówić przełożonemu pracownik - że pomimo choroby, nie szczędząc zdrowia, stawiam się w robocie, aby wypełnić swój pracowniczy obowiązek.

25.11.2022

Zimno w pracy – kiedy pracownik może odmówić wypełniania obowiązków

Prawo pracy BHP

Informacje o kłopotach energetycznych związanych z perturbacjami z dostawą gazu i węgla do odbiorców prywatnych i przedsiębiorstw świadczących usługi energetyczne rodzą obawy pracodawców o to, w jaki sposób zabezpieczą ciągłość pracy i pracowników w nadchodzących zimowych miesiącach. Obowiązki w tym zakresie określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy.

23.11.2022

ZUS ogłosił listę rankingową w konkursie o dofinansowanie poprawy bhp

Prawo pracy BHP Spółki Małe i średnie firmy Finanse

ZUS opublikował listę rankingową projektów o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, realizowane w 2023 r. Na 1935 podmiotów na liście, zakwalifikowanych zostało 1098.

18.11.2022

NSA: Ciepła herbata i szalik przy sortowaniu paczek to za mało

Prawo pracy BHP

Pracodawca ma zapewnić w pomieszczeniu temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższą jednak niż 14°C. Spadek poniżej tej wartości nie może być rekompensowany możliwością schronienia się pracowników przed opadami atmosferycznymi, ogrzania się albo zmianą odzieży orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

17.11.2022

Odzież robocza dla kuratorów wciąż palącym problemem - piszą do MS

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

Tylko ok. 40 z 318 sądów rejonowych w całej Polsce przyznaje kuratorom odzież roboczą bądź wypłaca ekwiwalent pieniężny za zużywanie swojej własnej. Problem jest istotny, bo kuratorzy pracują w terenie i to w różnych, często bardzo ciężkich warunkach, narażeni choćby na insekty, kontakt z krwią, czy płynami ustrojowymi ludzi i zwierząt. Teraz ponownie piszą w tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

12.11.2022

Zdalna medycyna pracy szybka i wygodna, ale wątpliwa

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Przeprowadzanie zdalnych badań medycyny pracy obecnie nie ma żadnego uzasadnienia, również prawnego, jednak jest powszechną praktyką. Nawet ustawa covidowa nie wprowadziła takiej możliwości, a eksperci zwracają uwagę na to, że badanie medycyny pracy to także badanie przedmiotowe, a nie tylko podmiotowe. I sugerują umiar w stosowaniu tej metody.

10.11.2022

Pracodawca ma badać, czy zaświadczenie od lekarza z zagranicy spełnia wymogi polskiego prawa

Prawo pracy BHP Prawo unijne

To na polskim pracodawcy zatrudniającym cudzoziemca, który pracę będzie wykonywał spoza Polski, spoczywa obowiązek oceny przepisów dotyczących badań lekarskich pracowników pod kątem zapewnienia im wyższego poziomu ochrony – twierdzi Główny Inspektorat Pracy. Zdaniem prawników, pracodawcy nie mają narzędzi, by ocenić, czy zaświadczenie wystawione za granicą spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa.

08.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski