Zmiany w kompetencjach Państwowej Inspekcji Pracy

BHP

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 142 poz. 829) zostały skorygowane prawa i obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy....

05.08.2011

Napo - czyli urozmaicenie szkoleń bhp

BHP

Każdy, kto zawodowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wie, że nie zawsze bywa to miłe i proste zajęcie. Szczeglnie trudnym momentem dla każdego prowadzącego...

03.08.2011

System oceny zgodności

BHP

Od pracodawców eksploatujących maszyny i urządzenia zależy ich bieżąca sprawność techniczna oraz dostosowanie starszych typów do aktualnie obowiązujących wymagań bezpieczeństwa. Podstawowym aktem...

01.08.2011

Statystyka wypadków przy pracy w I kwartale 2011 r.

BHP

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. zanotowano ogłem 22174 wypadkw przy pracy, co daje 246, 3 wypadki na dzień, z tej liczby: wypadki lekkie - 21930 co daje 243, 6 wypadkw dziennie, wypadki...

27.07.2011

Nowelizacja Kodeksu pracy

BHP

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 144, poz. 855), jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy...

25.07.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski