Ustawa o służbie medycyny pracy

BHP

Głwnym zadaniem jednostek podstawowych Służby Medycyny Pracy (SMP), niezależnie od struktury organizacyjnej, jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami pracującymi. SMP przejęła...

11.04.2011

Soczewki kontaktowe i okulary bez podatku

BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz....

30.03.2011

Przepisy sprzed ponad półwiecza

BHP

Prawie każdy komputer ma podłączona drukarkę. Kserokopiarki są prawie w każdym biurze. Szyldy firm poligraficznych można zauważyć na co trzeciej ulicy. Tymczasem przepisy określające wymagania...

28.03.2011