Palarnie

BHP

Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wynika wprost z art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz....

07.09.2011

Kiedy należy wszcząć postępowanie powypadkowe?

BHP

W dniu 1 sierpnia pracownik zgłosił, że 30 maja 2011 r. uległ wypadkowi. Upadek ze schodów na budowie spowodował problemy z chodzeniem. Kilka dni później udał się do lekarza, a ten stwierdził, że...

02.09.2011

Rozporządzenia i dyrektywy UE

BHP

Organy Unii Europejskiej mogą przyjmować m.in. rozporządzenia i dyrektywy. Rozporządzenia są aktami prawnymi bezpośrednio obowiązującymi w krajach członkowskich i łącznikami między systemami...

29.08.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski