Ocena podatności na stres

BHP

Charakterystyki temperamentalne odpowiadają za odporność człowieka na stres. Jedną z najpopularniejszych teorii dotyczących temperamentu jest Regulacyjna Teoria Temperamentu Jana Strelaua, a jedno z...

18.05.2011

Rzeczoznawcy do spraw bhp pod kontrolą PIP

BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rzeczoznawcw do spraw bhp (Dz. U. Nr 87, poz. 488) inspektorzy pracy...

16.05.2011

Zasady tworzenia regulaminów pracy

BHP

Regulamin pracy jest jednym z ważniejszych wewnętrznych dokumentów w zakładzie pracy. Tym samym należy zadbać o jego poprawne sporządzenie - niniejszy komentarz Serwisu BHP może być w tym zakresie...

11.05.2011

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji filmowej

BHP

O tym, że spraw bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej nie można bagatelizować świadczą zdarzające się w niej wypadki czasem nawet śmiertelne. Takim przykładem może być tragiczna...

11.05.2011

Kiedy należy dostarczyć deklarację zgodności?

BHP

Przy modernizacji parku maszynowego zainstalowano nową maszynę (wtryskarkę) od producenta A, robot-automat do obsługi dostarczone przez firmę B oraz podstację od firmy C - jej własnej konstrukcji....

09.05.2011

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

BHP

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy m.in. udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji oraz w przekazywaniu do użytku obiektw lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia...

09.05.2011

Profilaktyczne badania lekarskie

BHP

Podstawowym elementem ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy są profilaktyczne badania lekarskie. Badania profilaktyczne mają zapobiegać dopuszczeniu do pracy osób, które nie powinny wykonywać...

04.05.2011