Ustawa o służbie medycyny pracy

BHP

Głwnym zadaniem jednostek podstawowych Służby Medycyny Pracy (SMP), niezależnie od struktury organizacyjnej, jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami pracującymi. SMP przejęła...

17.09.2008

Obowiązek budowania z uwzględnieniem wymagań bhp

BHP

Obowiązek zapewnienia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w ktrym przewiduje się pomieszczenie pracy, była wykonywana na podstawie projektw uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i...

03.09.2008

Prawo drogowe

BHP

W minionym roku na polskich drogach wydarzyło się prawie 50.000 wypadkw drogowych (+5,7%), w ktrych zginęły 5.583 osoby (+6,5%). Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wśrd winnych tych tragedii jest wielu...

03.09.2008

Ustawa o systemie oceny zgodności

BHP

Od stanu technicznego maszyn i urządzeń w dużym stopniu zależy bezpieczeństwo obsługujących je pracownikw. Jak wynika z danych Głwnego Urzędu Statystycznego, co czwarty wypadek przy pracy wiąże się...

27.08.2008

Kogo kontroluje PIP?

BHP

Państwowa Inspekcja Pracy w potocznym odbiorze traktowana jest skrótowo jako policja pracy, gnębiąca w szczególności pracodawców. Tymczasem działania kontrolno-nadzorcze PIP skoncentrowane są przede...

27.08.2008