23 lata na usunięcie azbestu

BHP

W najbliższych latach wielu pracodawców będzie musiało zmierzyć się z problemem usunięcia materiałów zawierających azbest. Choć termin całkowitego pozbycia się tego minerału z dachów, ścian, izolacji...

10.01.2012

Przewóz towarów niebezpiecznych, nowa ustawa

BHP

Od 1 stycznia 2012 r.weszła w życie nowa ustawa o przewozie towarw niebezpiecznych, ktraokreśla zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i...

05.01.2012

Ewidencja substancji chemicznych - czy to obowiązek?

BHP

Niejeden pracodawca zadaje sobie pytanie, kiedy istnieje obowiązek prowadzenia spisu substancji chemicznych użytkowanych na terenie zakładu pracy. Odpowiedź na to pytanie zgodnie z przepisami jest...

05.01.2012

Zmiany w Kodeksie pracy

BHP

Od 1 stycznia 2012 r. zmieniły się zasady wykorzystywania zaległego urlopu wypoczynkowego oraz wymagania stawiane projektom budowy lub przebudowy pomieszczeń pracy.

05.01.2012

Zmiany w urlopach macierzyńskich

BHP

Do najważniejszych uprawnień przysługujących pracownicom w związku z rodzicielstwem jest prawo do urlopu macierzyńskiego. Od poczatku 2012 r. zwiększa się jego wymiar i będzie mgł trwać od 24 tygodni...

28.12.2011

Wyodrębnianie palarni w zakładzie pracy

BHP

Podstawowym obowiązkiempracodawcyjestzapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkw pracy. W zakres tego pojęcia wchodzi także możliwość korzystania z pomieszczeń...

28.12.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski